Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Giảm giá 42% dịch vụ Cloud Server cho anh em Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 20
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  filiallion's Avatar
  filiallion vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Oct 2014
  Bài
  89
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  49/14 bài viết

  Default Nhận dạy lập trình PHP, CodeIgniter framework, Zend framework và mã nguồn mở Joomla, WordPress

  NHẬN DẠY LẬP TRÌNH PHP, CODEIGNITER FRAMEWORK, ZEND FRAMEWORK VÀ MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA, WORDPRESS

  Như tiêu đề, tôi nhận hướng dẫn trực tuyến cho các bạn quan tâm đến ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng một website bán hàng, giải trí, tin tức... từ cơ bản chưa biết gì về PHP tới nâng cao (Lập trình OOP trong PHP).

  Đối với các bạn đã làm qua ngôn ngữ lập trình PHP và muốn tìm hiểu về một PHP framework nào đó tôi có thể hướng dẫn các bạn một trong hai framework phổ biến nhất hiện nay là CodeIgniter framework (Phiên bản 2.x và 3.x) và Zend framework (Phiên bản 1.x và 2.x).

  Ngoài ra, tôi cũng nhận hướng dẫn các bạn về HTML/CSS, Javascrip/jQuery hay các mã nguồn mở Joomla, WordPress... (Từ cơ bản đến nâng cao).

  Các nội dung học đều được truyền đạt thông quan việc làm trực tiếp một website cụ thể (Tôi thường hướng dẫn thông qua việc làm website bán hàng). Như vậy, sau khi kết thúc khóa học các bạn sẽ nhận được kiến thức cũng như một sản phẩm website thật sự do chính các bạn thực hiện.

  Hình thức học:

  Học trực tuyến thông qua Hangouts & TeamViewer.

  Thời gian học:

  Buổi tối các ngày từ thứ hai đến thứ bảy hoặc sáng thứ bảy và chủ nhật (Thời gian cụ thể sẽ thương lượng theo ý các bạn).

  Thời lượng các khóa học:

  1. Khóa lập trình PHP (Cơ bản + nâng cao): 18 buổi (02 giờ/buổi).
  2. Khóa CodeIgniter framework (Phiên bản 3.x): 12 buổi (02 giờ/buổi).
  3. Khóa Zend framework (Phiên bản 2.x): 24 buổi (02 giờ/buổi).
  4. Các khóa học khác vui lòng liên hệ.

  Chi phí các khóa học:

  1. Khóa lập trình PHP: 1,5 triệu VNĐ.
  2. Khóa CodeIgniter framework: 01 triệu VNĐ.
  3. Khóa Zend framework: 02 triệu VNĐ.
  4. Các khóa học khác vui lòng liên hệ.

  * Giảm 10% cho các bạn đăng ký từ 02 người trở lên.
  * Mỗi khóa học tối đa 05 học viên.


  Mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ với tôi theo thông tin sau:

  Họ tên: Lê Trung Hiếu.
  Điện thoại: 0919.581.281 (Vui lòng nhắn tin, tôi sẽ liên hệ lại).
  Email: (Vui lòng gửi kèm số điện thoại, tôi sẽ liên hệ lại).
  Trang Google+: (Tham khảo một số bài học + tìm hiểu về tôi).


  Nội dung các khóa học:

  I. Khóa lập trình PHP:

  1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình PHP:

  - Các khái niệm cơ bản.
  - Cú pháp.
  - Biến.
  - Hằng.
  - Kiểu dữ liệu.
  - Chuyển đổi kiểu dữ liệu.
  - Toán tử.
  - Câu lệnh điều kiện if, switch.
  - Vòng lặp (for, while, do... while, foreach).

  2. Chuỗi:

  - Định nghĩa chuỗi.
  - So sánh chuỗi.
  - Chuỗi con.
  - Các hàm sử dụng trong chuỗi (Tìm kiếm, thay thế, so sánh, chiều dài chuỗi, chuyển đổi ký tự hoa thường...).

  3. Mảng:

  - Tạo mảng, truy xuất, thêm, xóa phần tử mảng.
  - Kiểm tra mảng.
  - Duyệt mảng.
  - Sắp xếp mảng.
  - So sánh mảng.
  - Trộn mảng.
  - Mảng nhiều chiều (Khai báo, truy xuất phần tử, duyệt mảng,...).

  4. Hàm:

  - Giới thiệu hàm.
  - Khai báo hàm.
  - Giá trị trả về của hàm.
  - Sử dụng hàm.
  - Tham số truyền (Tham trị, tham biến).
  - Phạm vi biến (Biến toàn cục, biến cục bộ).

  5. Tập tin & Thư mục:

  - Thao tác với tập tin (Tạo, xóa, kiểm tra, đổi tên, di chuyển tập tin,...).
  - Truy xuất dữ liệu với tập tin (Mở, đóng, đọc, ghi,...).
  - Thao tác với thư mục (Tạo, xóa, kiểm tra, đổi tên, xác định thư mục hiện hành,...).
  - Truy xuất tài nguyên trên mạng (Giao thức HTTP, FTP).

  6. Lập trình Form & Session & Cookie:

  - Phương thức GET.
  - Phương thức POST.
  - Session.
  - Cookie.

  7. Ngôn ngữ SQL & MySQL:

  - Giới thiệu ngôn ngữ SQL.
  - Toán tử.
  - Kiểu dữ liệu.
  - Các câu lệnh cập nhật dữ liệu (Thêm, chỉnh sửa và xóa dữ liệu).
  - Các câu lệnh lấy dữ liệu (Điều kiện, sắp xếp, hàm tính toán, kết bảng, phân nhóm,...).

  8. Lập trình hướng đối tượng (OOP):

  - Lớp.
  - Đối tượng.
  - Thuộc tính, phương thức.
  - Hàm tạo, hàm hủy.
  - Kế thừa, ghi đè.
  - Con trỏ this, self và parent.
  - Tầm vực.
  - Lớp tĩnh.
  - Lớp trừu tượng.
  - Khuôn mẫu.
  - Quản lý thông báo lỗi.

  9. Web services:

  - Khái niệm web services.
  - SOAP.
  - REST.

  10. Các thành phần khác:

  - Upload tập tin.
  - Phân trang.
  - Ràng buộc dữ liệu.
  - Mail.
  - Json.
  - Ajax.

  II. Khóa CodeIgniter framework (Phiên bản 3.x):

  1. Lập trình hướng đối tượng:

  - Lớp.
  - Đối tượng.
  - Thuộc tính, phương thức.
  - Hàm tạo, hàm hủy.
  - Kế thừa, ghi đè.
  - Con trỏ this, self và parent.
  - Tầm vực.
  - Lớp tĩnh.
  - Lớp trừu tượng.
  - Khuôn mẫu.
  - Mô hình MVC.

  2. Cài đặt và cấu hình:

  - Cài đặt thư viện CodeIgniter.
  - Cấu hình ứng dụng.
  - Autoload.

  3. Các thành phần cơ bản:

  - Controller.
  - View.
  - Model.
  - Router.
  - Ngôn ngữ.

  4. Thao tác với cơ sở dữ liệu:

  - Select.
  - Insert.
  - Update.
  - Delete.

  5. Các lớp thư viện:

  - Cache.
  - Email.
  - File uploading.
  - Form validation.
  - Pagination.
  - Session.
  - URI.

  6. Các hàm helper:

  - Captcha.
  - Date.
  - Form.
  - HTML.
  - URL.

  7. Mở rộng thư viện:

  - Tích hợp các thư viện ngoài.
  - Tự viết thư viện cho CodeIgniter.

  III. Khóa Zend framework (Phiên bản 2.x):

  1. Lập trình hướng đối tượng:

  - Lớp.
  - Đối tượng.
  - Thuộc tính, phương thức.
  - Hàm tạo, hàm hủy.
  - Kế thừa, ghi đè.
  - Con trỏ this, self và parent.
  - Tầm vực.
  - Lớp tỉnh.
  - Lớp trừu tượng.
  - Khuôn mẫu.
  - Namespace.
  - Autoload.
  - Các phương thức magic.
  - Mô hình MVC.

  2. Cài đặt và cấu hình:

  - Cấu trúc ứng dụng.
  - Cài đặt ứng dụng.
  - Cấu hình ứng dụng.

  3. Event manager:

  - Event manager.
  - Trigger events.

  4. Service manager:

  - Service manager.
  - Service types.

  5. Module:

  - Cấu trúc module.
  - Cấu hình module.
  - Zend\ModuleManager.

  6. Controller:

  - MVC events và controller.
  - Action trong controller.
  - Controller plugin.
  - Request, response.

  7. View:

  - Zend\View.
  - View model.
  - Layouts.
  - PHP renderer.
  - View helpers.

  8. Phân trang:

  - Cấu hình phân trang.
  - Trình bày trên view.

  9. Routing:

  - Sử dụng router.
  - Các kiểu router.
  - Kiểu HTTP route.

  10. Thao tác với cơ sở dữ liệu:

  - Adapter.
  - Tương tác dữ liệu với SQL.
  - Tương tác dữ liệu với table gateway.

  11. Form và ràng buộc dữ liệu:

  - Tạo form.
  - Trình bày form trên view.
  - Ràng buộc dữ liệu.
  - Lọc dữ liệu.

  12. Session:

  - Cấu hình session.
  - Quản lý và sử dụng session.
  - Xác thực session.

  13. Chứng thực, phân quyền:

  - Chứng thực.
  - Captcha.
  - Phân quyền.

  14. Định dạng quốc tế, đa ngôn ngữ:

  - Định dạng ngày, giờ.
  - Định dạng tiền tệ.
  - Đa ngôn ngữ.

  15. Các thành phần khác:

  - Cache.
  - Feed.
  - Log.
  - Navigation.
  - Tag.

  Tất cả các khóa học KHÔNG BAO GIỜ LÀ LÝ THUYẾT SUÔNG. Bạn sẽ từ từ hoàn thiện một sản phẩm website trong từng ngày học của mình. 2. Có 2 thành viên cảm ơn filiallion cho bài viết này:
  hplam (06-01-2016), huutrang28690 (15-07-2015)

 3. #2
  zolita's Avatar
  zolita vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Aug 2015
  Bài
  11
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default
 4. #3
  miencotich's Avatar
  miencotich vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2008
  Bài
  15
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  2/2 bài viết

  Default

  Bạn có khóa nào tổng hợp cả php&My SQL, sau khóa học còn cho thực hành thiết kế 1 website bán hàng code thuần từ A-Z không bạn, mình đang cần tìm 1 khóa tổng hợp như vậy, nếu có thì cho mình cái giá nhé. 5. #4
  filiallion's Avatar
  filiallion vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Oct 2014
  Bài
  89
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  49/14 bài viết

  Default

  Trích miencotich View Post
  Bạn có khóa nào tổng hợp cả php&My SQL, sau khóa học còn cho thực hành thiết kế 1 website bán hàng code thuần từ A-Z không bạn, mình đang cần tìm 1 khóa tổng hợp như vậy, nếu có thì cho mình cái giá nhé.
  Hiện tại khóa tôi đang dạy là có cả PHP & MySQL đó bạn. Chi phí tôi cũng đã đăng rõ ở trên rồi bạn à. 6. #5
  filiallion's Avatar
  filiallion vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Oct 2014
  Bài
  89
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  49/14 bài viết

  Default

  Trích Skylake View Post
  Hãy đó, mình có vài người bạn đang có nhu cầu, mong sẽ có dịp làm việc cùng bạn.
  Cảm ơn bạn đã quan tâm, hi vọng được hợp tác với bạn. 7. #6
  maccervn's Avatar
  maccervn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Aug 2015
  Bài
  8
  Cảm ơn
  3
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  ẹc =='', có giảm cho học sinh không thím 8. #7
  nvthuong11's Avatar
  nvthuong11 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Nov 2010
  Bài
  114
  Cảm ơn
  39
  Điểm
  8/7 bài viết

  Default

  Joomla thì dạy những gì hả bạn 9. #8
  miencotich's Avatar
  miencotich vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2008
  Bài
  15
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  2/2 bài viết

  Default

  Trích filiallion View Post
  Hiện tại khóa tôi đang dạy là có cả PHP & MySQL đó bạn. Chi phí tôi cũng đã đăng rõ ở trên rồi bạn à.
  Như phía trên ghi thì mình chỉ thấy có lý thuyết thôi bạn ah, cái mình cần là sau khi học xong php & mysql sẽ có cả thực hành thiết kế 1 website từ a-z nữa đó bạn, 10. #9
  Tham gia
  Jul 2015
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  bạn có thể giúp tui phần php này được không tui có 3 bảng là lớp ngành và khoa và làm cách nào để có thể liệt kê các lớp theo ngành tương ứng
  đây là code c
  <tr>
  <td>Khoa:</td>
  <td>
  <?php
  $query = mysql_query("select * from khoa") or die(mysql_error());
  echo "<select name='cbx-khoa'>";
  echo "<option value='0'>Chọn khoa</option>";
  while ($row = mysql_fetch_array($query)){
  echo "<option value='".$row['makhoa']."'>".$row["tenkhoa"]."</option>";
  }
  echo "</select>";
  ?>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Ngành:</td>
  <td>
  <?php
  $query = mysql_query("select * from nganh a,khoa b where a.makhoa = b.makhoa") or die(mysql_error());
  echo "<select name='cbx-nganh'>";
  echo "<option value='0'>Chọn ngành</option>";
  while ($row = mysql_fetch_array($query)){
  echo "<option value='".$row['manganh']."'>".$row["tennganh"]."</option>";
  }
  echo "</select>";

  ?>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Lớp:</td>
  <td>
  <?php
  $query = mysql_query("select * from lop a, nganh b where a.manganh = b.manganh") or die(mysql_error());
  echo "<select name='cbx-lop'>";
  echo "<option value='0'>Chọn lớp</option>";
  while ($row = mysql_fetch_array($query)){
  echo "<option value='".$row['malop']."'>".$row["tenlop"]."</option>";
  }
  echo "</select>";
  ?>
  </td>
  </tr>
  ví dụ như tui chọn ngành hệ thống thông tin trên combox ngành thì ở combo box lớp nó sẽ liệt kê các lớp tương ứng với ngành hệ thống thông tin. Thanks 11. #10
  kuminh1991's Avatar
  kuminh1991 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jul 2010
  Bài
  8
  Cảm ơn
  24
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  Mình định đăng ký 1 khóa học Wordpress, không biết giá cả thế nào. Nếu được liên hệ với mình nhé. 12. #11
  www.SENMi.vn's Avatar
  www.SENMi.vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Nov 2015
  Bài
  15
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  này thuộc bài quảng cáo rồi 13. #12
  filiallion's Avatar
  filiallion vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Oct 2014
  Bài
  89
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  49/14 bài viết

  Default

  Trích filiallion View Post
  NHẬN DẠY LẬP TRÌNH PHP, CODEIGNITER FRAMEWORK, ZEND FRAMEWORK VÀ MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA, WORDPRESS

  Như tiêu đề, tôi nhận hướng dẫn trực tuyến cho các bạn quan tâm đến ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng một website bán hàng, giải trí, tin tức... từ cơ bản chưa biết gì về PHP tới nâng cao (Lập trình OOP trong PHP).

  Đối với các bạn đã làm qua ngôn ngữ lập trình PHP và muốn tìm hiểu về một PHP framework nào đó tôi có thể hướng dẫn các bạn một trong hai framework phổ biến nhất hiện nay là CodeIgniter framework (Phiên bản 2.x và 3.x) và Zend framework (Phiên bản 1.x và 2.x).

  Ngoài ra, tôi cũng nhận hướng dẫn các bạn về HTML/CSS, Javascrip/jQuery hay các mã nguồn mở Joomla, WordPress... (Từ cơ bản đến nâng cao).

  Các nội dung học đều được truyền đạt thông quan việc làm trực tiếp một website cụ thể (Tôi thường hướng dẫn thông qua việc làm website bán hàng). Như vậy, sau khi kết thúc khóa học các bạn sẽ nhận được kiến thức cũng như một sản phẩm website thật sự do chính các bạn thực hiện.

  Hình thức học:

  Học trực tuyến thông qua Hangouts & TeamViewer.

  Thời gian học:

  Buổi tối các ngày từ thứ hai đến thứ bảy hoặc sáng thứ bảy và chủ nhật (Thời gian cụ thể sẽ thương lượng theo ý các bạn).

  Thời lượng các khóa học:

  1. Khóa lập trình PHP (Cơ bản + nâng cao): 18 buổi (02 giờ/buổi).
  2. Khóa CodeIgniter framework (Phiên bản 3.x): 12 buổi (02 giờ/buổi).
  3. Khóa Zend framework (Phiên bản 2.x): 24 buổi (02 giờ/buổi).
  4. Các khóa học khác vui lòng liên hệ.

  Chi phí các khóa học:

  1. Khóa lập trình PHP: 1,5 triệu VNĐ.
  2. Khóa CodeIgniter framework: 01 triệu VNĐ.
  3. Khóa Zend framework: 02 triệu VNĐ.
  4. Các khóa học khác vui lòng liên hệ.

  * Giảm 10% cho các bạn đăng ký từ 02 người trở lên.
  * Mỗi khóa học tối đa 05 học viên.


  Mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ với tôi theo thông tin sau:

  Họ tên: Lê Trung Hiếu.
  Điện thoại: 0919.581.281 (Vui lòng nhắn tin, tôi sẽ liên hệ lại).
  Email: (Vui lòng gửi kèm số điện thoại, tôi sẽ liên hệ lại).
  Trang Google+: (Tham khảo một số bài học + tìm hiểu về tôi).


  Nội dung các khóa học:

  I. Khóa lập trình PHP:

  1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình PHP:

  - Các khái niệm cơ bản.
  - Cú pháp.
  - Biến.
  - Hằng.
  - Kiểu dữ liệu.
  - Chuyển đổi kiểu dữ liệu.
  - Toán tử.
  - Câu lệnh điều kiện if, switch.
  - Vòng lặp (for, while, do... while, foreach).

  2. Chuỗi:

  - Định nghĩa chuỗi.
  - So sánh chuỗi.
  - Chuỗi con.
  - Các hàm sử dụng trong chuỗi (Tìm kiếm, thay thế, so sánh, chiều dài chuỗi, chuyển đổi ký tự hoa thường...).

  3. Mảng:

  - Tạo mảng, truy xuất, thêm, xóa phần tử mảng.
  - Kiểm tra mảng.
  - Duyệt mảng.
  - Sắp xếp mảng.
  - So sánh mảng.
  - Trộn mảng.
  - Mảng nhiều chiều (Khai báo, truy xuất phần tử, duyệt mảng,...).

  4. Hàm:

  - Giới thiệu hàm.
  - Khai báo hàm.
  - Giá trị trả về của hàm.
  - Sử dụng hàm.
  - Tham số truyền (Tham trị, tham biến).
  - Phạm vi biến (Biến toàn cục, biến cục bộ).

  5. Tập tin & Thư mục:

  - Thao tác với tập tin (Tạo, xóa, kiểm tra, đổi tên, di chuyển tập tin,...).
  - Truy xuất dữ liệu với tập tin (Mở, đóng, đọc, ghi,...).
  - Thao tác với thư mục (Tạo, xóa, kiểm tra, đổi tên, xác định thư mục hiện hành,...).
  - Truy xuất tài nguyên trên mạng (Giao thức HTTP, FTP).

  6. Lập trình Form & Session & Cookie:

  - Phương thức GET.
  - Phương thức POST.
  - Session.
  - Cookie.

  7. Ngôn ngữ SQL & MySQL:

  - Giới thiệu ngôn ngữ SQL.
  - Toán tử.
  - Kiểu dữ liệu.
  - Các câu lệnh cập nhật dữ liệu (Thêm, chỉnh sửa và xóa dữ liệu).
  - Các câu lệnh lấy dữ liệu (Điều kiện, sắp xếp, hàm tính toán, kết bảng, phân nhóm,...).

  8. Lập trình hướng đối tượng (OOP):

  - Lớp.
  - Đối tượng.
  - Thuộc tính, phương thức.
  - Hàm tạo, hàm hủy.
  - Kế thừa, ghi đè.
  - Con trỏ this, self và parent.
  - Tầm vực.
  - Lớp tĩnh.
  - Lớp trừu tượng.
  - Khuôn mẫu.
  - Quản lý thông báo lỗi.

  9. Web services:

  - Khái niệm web services.
  - SOAP.
  - REST.

  10. Các thành phần khác:

  - Upload tập tin.
  - Phân trang.
  - Ràng buộc dữ liệu.
  - Mail.
  - Json.
  - Ajax.

  II. Khóa CodeIgniter framework (Phiên bản 3.x):

  1. Lập trình hướng đối tượng:

  - Lớp.
  - Đối tượng.
  - Thuộc tính, phương thức.
  - Hàm tạo, hàm hủy.
  - Kế thừa, ghi đè.
  - Con trỏ this, self và parent.
  - Tầm vực.
  - Lớp tĩnh.
  - Lớp trừu tượng.
  - Khuôn mẫu.
  - Mô hình MVC.

  2. Cài đặt và cấu hình:

  - Cài đặt thư viện CodeIgniter.
  - Cấu hình ứng dụng.
  - Autoload.

  3. Các thành phần cơ bản:

  - Controller.
  - View.
  - Model.
  - Router.
  - Ngôn ngữ.

  4. Thao tác với cơ sở dữ liệu:

  - Select.
  - Insert.
  - Update.
  - Delete.

  5. Các lớp thư viện:

  - Cache.
  - Email.
  - File uploading.
  - Form validation.
  - Pagination.
  - Session.
  - URI.

  6. Các hàm helper:

  - Captcha.
  - Date.
  - Form.
  - HTML.
  - URL.

  7. Mở rộng thư viện:

  - Tích hợp các thư viện ngoài.
  - Tự viết thư viện cho CodeIgniter.

  III. Khóa Zend framework (Phiên bản 2.x):

  1. Lập trình hướng đối tượng:

  - Lớp.
  - Đối tượng.
  - Thuộc tính, phương thức.
  - Hàm tạo, hàm hủy.
  - Kế thừa, ghi đè.
  - Con trỏ this, self và parent.
  - Tầm vực.
  - Lớp tỉnh.
  - Lớp trừu tượng.
  - Khuôn mẫu.
  - Namespace.
  - Autoload.
  - Các phương thức magic.
  - Mô hình MVC.

  2. Cài đặt và cấu hình:

  - Cấu trúc ứng dụng.
  - Cài đặt ứng dụng.
  - Cấu hình ứng dụng.

  3. Event manager:

  - Event manager.
  - Trigger events.

  4. Service manager:

  - Service manager.
  - Service types.

  5. Module:

  - Cấu trúc module.
  - Cấu hình module.
  - Zend\ModuleManager.

  6. Controller:

  - MVC events và controller.
  - Action trong controller.
  - Controller plugin.
  - Request, response.

  7. View:

  - Zend\View.
  - View model.
  - Layouts.
  - PHP renderer.
  - View helpers.

  8. Phân trang:

  - Cấu hình phân trang.
  - Trình bày trên view.

  9. Routing:

  - Sử dụng router.
  - Các kiểu router.
  - Kiểu HTTP route.

  10. Thao tác với cơ sở dữ liệu:

  - Adapter.
  - Tương tác dữ liệu với SQL.
  - Tương tác dữ liệu với table gateway.

  11. Form và ràng buộc dữ liệu:

  - Tạo form.
  - Trình bày form trên view.
  - Ràng buộc dữ liệu.
  - Lọc dữ liệu.

  12. Session:

  - Cấu hình session.
  - Quản lý và sử dụng session.
  - Xác thực session.

  13. Chứng thực, phân quyền:

  - Chứng thực.
  - Captcha.
  - Phân quyền.

  14. Định dạng quốc tế, đa ngôn ngữ:

  - Định dạng ngày, giờ.
  - Định dạng tiền tệ.
  - Đa ngôn ngữ.

  15. Các thành phần khác:

  - Cache.
  - Feed.
  - Log.
  - Navigation.
  - Tag.

  Tất cả các khóa học KHÔNG BAO GIỜ LÀ LÝ THUYẾT SUÔNG. Bạn sẽ từ từ hoàn thiện một sản phẩm website trong từng ngày học của mình.
  Cho các bạn quan tâm! 14. #13
  filiallion's Avatar
  filiallion vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Oct 2014
  Bài
  89
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  49/14 bài viết

  Default

  Trích filiallion View Post
  NHẬN DẠY LẬP TRÌNH PHP, CODEIGNITER FRAMEWORK, ZEND FRAMEWORK VÀ MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA, WORDPRESS

  Như tiêu đề, tôi nhận hướng dẫn trực tuyến cho các bạn quan tâm đến ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng một website bán hàng, giải trí, tin tức... từ cơ bản chưa biết gì về PHP tới nâng cao (Lập trình OOP trong PHP).

  Đối với các bạn đã làm qua ngôn ngữ lập trình PHP và muốn tìm hiểu về một PHP framework nào đó tôi có thể hướng dẫn các bạn một trong hai framework phổ biến nhất hiện nay là CodeIgniter framework (Phiên bản 2.x và 3.x) và Zend framework (Phiên bản 1.x và 2.x).

  Ngoài ra, tôi cũng nhận hướng dẫn các bạn về HTML/CSS, Javascrip/jQuery hay các mã nguồn mở Joomla, WordPress... (Từ cơ bản đến nâng cao).

  Các nội dung học đều được truyền đạt thông quan việc làm trực tiếp một website cụ thể (Tôi thường hướng dẫn thông qua việc làm website bán hàng). Như vậy, sau khi kết thúc khóa học các bạn sẽ nhận được kiến thức cũng như một sản phẩm website thật sự do chính các bạn thực hiện.

  Hình thức học:

  Học trực tuyến thông qua Hangouts & TeamViewer.

  Thời gian học:

  Buổi tối các ngày từ thứ hai đến thứ bảy hoặc sáng thứ bảy và chủ nhật (Thời gian cụ thể sẽ thương lượng theo ý các bạn).

  Thời lượng các khóa học:

  1. Khóa lập trình PHP (Cơ bản + nâng cao): 18 buổi (02 giờ/buổi).
  2. Khóa CodeIgniter framework (Phiên bản 3.x): 12 buổi (02 giờ/buổi).
  3. Khóa Zend framework (Phiên bản 2.x): 24 buổi (02 giờ/buổi).
  4. Các khóa học khác vui lòng liên hệ.

  Chi phí các khóa học:

  1. Khóa lập trình PHP: 1,5 triệu VNĐ.
  2. Khóa CodeIgniter framework: 01 triệu VNĐ.
  3. Khóa Zend framework: 02 triệu VNĐ.
  4. Các khóa học khác vui lòng liên hệ.

  * Giảm 10% cho các bạn đăng ký từ 02 người trở lên.
  * Mỗi khóa học tối đa 05 học viên.


  Mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ với tôi theo thông tin sau:

  Họ tên: Lê Trung Hiếu.
  Điện thoại: 0919.581.281 (Vui lòng nhắn tin, tôi sẽ liên hệ lại).
  Email: (Vui lòng gửi kèm số điện thoại, tôi sẽ liên hệ lại).
  Trang Google+: (Tham khảo một số bài học + tìm hiểu về tôi).


  Nội dung các khóa học:

  I. Khóa lập trình PHP:

  1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình PHP:

  - Các khái niệm cơ bản.
  - Cú pháp.
  - Biến.
  - Hằng.
  - Kiểu dữ liệu.
  - Chuyển đổi kiểu dữ liệu.
  - Toán tử.
  - Câu lệnh điều kiện if, switch.
  - Vòng lặp (for, while, do... while, foreach).

  2. Chuỗi:

  - Định nghĩa chuỗi.
  - So sánh chuỗi.
  - Chuỗi con.
  - Các hàm sử dụng trong chuỗi (Tìm kiếm, thay thế, so sánh, chiều dài chuỗi, chuyển đổi ký tự hoa thường...).

  3. Mảng:

  - Tạo mảng, truy xuất, thêm, xóa phần tử mảng.
  - Kiểm tra mảng.
  - Duyệt mảng.
  - Sắp xếp mảng.
  - So sánh mảng.
  - Trộn mảng.
  - Mảng nhiều chiều (Khai báo, truy xuất phần tử, duyệt mảng,...).

  4. Hàm:

  - Giới thiệu hàm.
  - Khai báo hàm.
  - Giá trị trả về của hàm.
  - Sử dụng hàm.
  - Tham số truyền (Tham trị, tham biến).
  - Phạm vi biến (Biến toàn cục, biến cục bộ).

  5. Tập tin & Thư mục:

  - Thao tác với tập tin (Tạo, xóa, kiểm tra, đổi tên, di chuyển tập tin,...).
  - Truy xuất dữ liệu với tập tin (Mở, đóng, đọc, ghi,...).
  - Thao tác với thư mục (Tạo, xóa, kiểm tra, đổi tên, xác định thư mục hiện hành,...).
  - Truy xuất tài nguyên trên mạng (Giao thức HTTP, FTP).

  6. Lập trình Form & Session & Cookie:

  - Phương thức GET.
  - Phương thức POST.
  - Session.
  - Cookie.

  7. Ngôn ngữ SQL & MySQL:

  - Giới thiệu ngôn ngữ SQL.
  - Toán tử.
  - Kiểu dữ liệu.
  - Các câu lệnh cập nhật dữ liệu (Thêm, chỉnh sửa và xóa dữ liệu).
  - Các câu lệnh lấy dữ liệu (Điều kiện, sắp xếp, hàm tính toán, kết bảng, phân nhóm,...).

  8. Lập trình hướng đối tượng (OOP):

  - Lớp.
  - Đối tượng.
  - Thuộc tính, phương thức.
  - Hàm tạo, hàm hủy.
  - Kế thừa, ghi đè.
  - Con trỏ this, self và parent.
  - Tầm vực.
  - Lớp tĩnh.
  - Lớp trừu tượng.
  - Khuôn mẫu.
  - Quản lý thông báo lỗi.

  9. Web services:

  - Khái niệm web services.
  - SOAP.
  - REST.

  10. Các thành phần khác:

  - Upload tập tin.
  - Phân trang.
  - Ràng buộc dữ liệu.
  - Mail.
  - Json.
  - Ajax.

  II. Khóa CodeIgniter framework (Phiên bản 3.x):

  1. Lập trình hướng đối tượng:

  - Lớp.
  - Đối tượng.
  - Thuộc tính, phương thức.
  - Hàm tạo, hàm hủy.
  - Kế thừa, ghi đè.
  - Con trỏ this, self và parent.
  - Tầm vực.
  - Lớp tĩnh.
  - Lớp trừu tượng.
  - Khuôn mẫu.
  - Mô hình MVC.

  2. Cài đặt và cấu hình:

  - Cài đặt thư viện CodeIgniter.
  - Cấu hình ứng dụng.
  - Autoload.

  3. Các thành phần cơ bản:

  - Controller.
  - View.
  - Model.
  - Router.
  - Ngôn ngữ.

  4. Thao tác với cơ sở dữ liệu:

  - Select.
  - Insert.
  - Update.
  - Delete.

  5. Các lớp thư viện:

  - Cache.
  - Email.
  - File uploading.
  - Form validation.
  - Pagination.
  - Session.
  - URI.

  6. Các hàm helper:

  - Captcha.
  - Date.
  - Form.
  - HTML.
  - URL.

  7. Mở rộng thư viện:

  - Tích hợp các thư viện ngoài.
  - Tự viết thư viện cho CodeIgniter.

  III. Khóa Zend framework (Phiên bản 2.x):

  1. Lập trình hướng đối tượng:

  - Lớp.
  - Đối tượng.
  - Thuộc tính, phương thức.
  - Hàm tạo, hàm hủy.
  - Kế thừa, ghi đè.
  - Con trỏ this, self và parent.
  - Tầm vực.
  - Lớp tỉnh.
  - Lớp trừu tượng.
  - Khuôn mẫu.
  - Namespace.
  - Autoload.
  - Các phương thức magic.
  - Mô hình MVC.

  2. Cài đặt và cấu hình:

  - Cấu trúc ứng dụng.
  - Cài đặt ứng dụng.
  - Cấu hình ứng dụng.

  3. Event manager:

  - Event manager.
  - Trigger events.

  4. Service manager:

  - Service manager.
  - Service types.

  5. Module:

  - Cấu trúc module.
  - Cấu hình module.
  - Zend\ModuleManager.

  6. Controller:

  - MVC events và controller.
  - Action trong controller.
  - Controller plugin.
  - Request, response.

  7. View:

  - Zend\View.
  - View model.
  - Layouts.
  - PHP renderer.
  - View helpers.

  8. Phân trang:

  - Cấu hình phân trang.
  - Trình bày trên view.

  9. Routing:

  - Sử dụng router.
  - Các kiểu router.
  - Kiểu HTTP route.

  10. Thao tác với cơ sở dữ liệu:

  - Adapter.
  - Tương tác dữ liệu với SQL.
  - Tương tác dữ liệu với table gateway.

  11. Form và ràng buộc dữ liệu:

  - Tạo form.
  - Trình bày form trên view.
  - Ràng buộc dữ liệu.
  - Lọc dữ liệu.

  12. Session:

  - Cấu hình session.
  - Quản lý và sử dụng session.
  - Xác thực session.

  13. Chứng thực, phân quyền:

  - Chứng thực.
  - Captcha.
  - Phân quyền.

  14. Định dạng quốc tế, đa ngôn ngữ:

  - Định dạng ngày, giờ.
  - Định dạng tiền tệ.
  - Đa ngôn ngữ.

  15. Các thành phần khác:

  - Cache.
  - Feed.
  - Log.
  - Navigation.
  - Tag.

  Tất cả các khóa học KHÔNG BAO GIỜ LÀ LÝ THUYẾT SUÔNG. Bạn sẽ từ từ hoàn thiện một sản phẩm website trong từng ngày học của mình.
  Cho các bạn quan tâm! 15. #14
  Huyetkiem.us's Avatar
  Huyetkiem.us vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Jan 2016
  Bài
  28
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Bạn có khóa nào tổng hợp cả php&My SQL, sau khóa học còn cho thực hành thiết kế 1 website bán hàng code thuần từ A-Z không bạn, mình đang cần tìm 1 khóa tổng hợp như vậy, nếu có thì cho mình cái giá nhé. 16. #15
  filiallion's Avatar
  filiallion vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Oct 2014
  Bài
  89
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  49/14 bài viết

  Default

  Trích filiallion View Post
  NHẬN DẠY LẬP TRÌNH PHP, CODEIGNITER FRAMEWORK, ZEND FRAMEWORK VÀ MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA, WORDPRESS

  Như tiêu đề, tôi nhận hướng dẫn trực tuyến cho các bạn quan tâm đến ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng một website bán hàng, giải trí, tin tức... từ cơ bản chưa biết gì về PHP tới nâng cao (Lập trình OOP trong PHP).

  Đối với các bạn đã làm qua ngôn ngữ lập trình PHP và muốn tìm hiểu về một PHP framework nào đó tôi có thể hướng dẫn các bạn một trong hai framework phổ biến nhất hiện nay là CodeIgniter framework (Phiên bản 2.x và 3.x) và Zend framework (Phiên bản 1.x và 2.x).

  Ngoài ra, tôi cũng nhận hướng dẫn các bạn về HTML/CSS, Javascrip/jQuery hay các mã nguồn mở Joomla, WordPress... (Từ cơ bản đến nâng cao).

  Các nội dung học đều được truyền đạt thông quan việc làm trực tiếp một website cụ thể (Tôi thường hướng dẫn thông qua việc làm website bán hàng). Như vậy, sau khi kết thúc khóa học các bạn sẽ nhận được kiến thức cũng như một sản phẩm website thật sự do chính các bạn thực hiện.

  Hình thức học:

  Học trực tuyến thông qua Hangouts & TeamViewer.

  Thời gian học:

  Buổi tối các ngày từ thứ hai đến thứ bảy hoặc sáng thứ bảy và chủ nhật (Thời gian cụ thể sẽ thương lượng theo ý các bạn).

  Thời lượng các khóa học:

  1. Khóa lập trình PHP (Cơ bản + nâng cao): 18 buổi (02 giờ/buổi).
  2. Khóa CodeIgniter framework (Phiên bản 3.x): 12 buổi (02 giờ/buổi).
  3. Khóa Zend framework (Phiên bản 2.x): 24 buổi (02 giờ/buổi).
  4. Các khóa học khác vui lòng liên hệ.

  Chi phí các khóa học:

  1. Khóa lập trình PHP: 1,5 triệu VNĐ.
  2. Khóa CodeIgniter framework: 01 triệu VNĐ.
  3. Khóa Zend framework: 02 triệu VNĐ.
  4. Các khóa học khác vui lòng liên hệ.

  * Giảm 10% cho các bạn đăng ký từ 02 người trở lên.
  * Mỗi khóa học tối đa 05 học viên.


  Mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ với tôi theo thông tin sau:

  Họ tên: Lê Trung Hiếu.
  Điện thoại: 0919.581.281 (Vui lòng nhắn tin, tôi sẽ liên hệ lại).
  Email: (Vui lòng gửi kèm số điện thoại, tôi sẽ liên hệ lại).
  Trang Google+: (Tham khảo một số bài học + tìm hiểu về tôi).


  Nội dung các khóa học:

  I. Khóa lập trình PHP:

  1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình PHP:

  - Các khái niệm cơ bản.
  - Cú pháp.
  - Biến.
  - Hằng.
  - Kiểu dữ liệu.
  - Chuyển đổi kiểu dữ liệu.
  - Toán tử.
  - Câu lệnh điều kiện if, switch.
  - Vòng lặp (for, while, do... while, foreach).

  2. Chuỗi:

  - Định nghĩa chuỗi.
  - So sánh chuỗi.
  - Chuỗi con.
  - Các hàm sử dụng trong chuỗi (Tìm kiếm, thay thế, so sánh, chiều dài chuỗi, chuyển đổi ký tự hoa thường...).

  3. Mảng:

  - Tạo mảng, truy xuất, thêm, xóa phần tử mảng.
  - Kiểm tra mảng.
  - Duyệt mảng.
  - Sắp xếp mảng.
  - So sánh mảng.
  - Trộn mảng.
  - Mảng nhiều chiều (Khai báo, truy xuất phần tử, duyệt mảng,...).

  4. Hàm:

  - Giới thiệu hàm.
  - Khai báo hàm.
  - Giá trị trả về của hàm.
  - Sử dụng hàm.
  - Tham số truyền (Tham trị, tham biến).
  - Phạm vi biến (Biến toàn cục, biến cục bộ).

  5. Tập tin & Thư mục:

  - Thao tác với tập tin (Tạo, xóa, kiểm tra, đổi tên, di chuyển tập tin,...).
  - Truy xuất dữ liệu với tập tin (Mở, đóng, đọc, ghi,...).
  - Thao tác với thư mục (Tạo, xóa, kiểm tra, đổi tên, xác định thư mục hiện hành,...).
  - Truy xuất tài nguyên trên mạng (Giao thức HTTP, FTP).

  6. Lập trình Form & Session & Cookie:

  - Phương thức GET.
  - Phương thức POST.
  - Session.
  - Cookie.

  7. Ngôn ngữ SQL & MySQL:

  - Giới thiệu ngôn ngữ SQL.
  - Toán tử.
  - Kiểu dữ liệu.
  - Các câu lệnh cập nhật dữ liệu (Thêm, chỉnh sửa và xóa dữ liệu).
  - Các câu lệnh lấy dữ liệu (Điều kiện, sắp xếp, hàm tính toán, kết bảng, phân nhóm,...).

  8. Lập trình hướng đối tượng (OOP):

  - Lớp.
  - Đối tượng.
  - Thuộc tính, phương thức.
  - Hàm tạo, hàm hủy.
  - Kế thừa, ghi đè.
  - Con trỏ this, self và parent.
  - Tầm vực.
  - Lớp tĩnh.
  - Lớp trừu tượng.
  - Khuôn mẫu.
  - Quản lý thông báo lỗi.

  9. Web services:

  - Khái niệm web services.
  - SOAP.
  - REST.

  10. Các thành phần khác:

  - Upload tập tin.
  - Phân trang.
  - Ràng buộc dữ liệu.
  - Mail.
  - Json.
  - Ajax.

  II. Khóa CodeIgniter framework (Phiên bản 3.x):

  1. Lập trình hướng đối tượng:

  - Lớp.
  - Đối tượng.
  - Thuộc tính, phương thức.
  - Hàm tạo, hàm hủy.
  - Kế thừa, ghi đè.
  - Con trỏ this, self và parent.
  - Tầm vực.
  - Lớp tĩnh.
  - Lớp trừu tượng.
  - Khuôn mẫu.
  - Mô hình MVC.

  2. Cài đặt và cấu hình:

  - Cài đặt thư viện CodeIgniter.
  - Cấu hình ứng dụng.
  - Autoload.

  3. Các thành phần cơ bản:

  - Controller.
  - View.
  - Model.
  - Router.
  - Ngôn ngữ.

  4. Thao tác với cơ sở dữ liệu:

  - Select.
  - Insert.
  - Update.
  - Delete.

  5. Các lớp thư viện:

  - Cache.
  - Email.
  - File uploading.
  - Form validation.
  - Pagination.
  - Session.
  - URI.

  6. Các hàm helper:

  - Captcha.
  - Date.
  - Form.
  - HTML.
  - URL.

  7. Mở rộng thư viện:

  - Tích hợp các thư viện ngoài.
  - Tự viết thư viện cho CodeIgniter.

  III. Khóa Zend framework (Phiên bản 2.x):

  1. Lập trình hướng đối tượng:

  - Lớp.
  - Đối tượng.
  - Thuộc tính, phương thức.
  - Hàm tạo, hàm hủy.
  - Kế thừa, ghi đè.
  - Con trỏ this, self và parent.
  - Tầm vực.
  - Lớp tỉnh.
  - Lớp trừu tượng.
  - Khuôn mẫu.
  - Namespace.
  - Autoload.
  - Các phương thức magic.
  - Mô hình MVC.

  2. Cài đặt và cấu hình:

  - Cấu trúc ứng dụng.
  - Cài đặt ứng dụng.
  - Cấu hình ứng dụng.

  3. Event manager:

  - Event manager.
  - Trigger events.

  4. Service manager:

  - Service manager.
  - Service types.

  5. Module:

  - Cấu trúc module.
  - Cấu hình module.
  - Zend\ModuleManager.

  6. Controller:

  - MVC events và controller.
  - Action trong controller.
  - Controller plugin.
  - Request, response.

  7. View:

  - Zend\View.
  - View model.
  - Layouts.
  - PHP renderer.
  - View helpers.

  8. Phân trang:

  - Cấu hình phân trang.
  - Trình bày trên view.

  9. Routing:

  - Sử dụng router.
  - Các kiểu router.
  - Kiểu HTTP route.

  10. Thao tác với cơ sở dữ liệu:

  - Adapter.
  - Tương tác dữ liệu với SQL.
  - Tương tác dữ liệu với table gateway.

  11. Form và ràng buộc dữ liệu:

  - Tạo form.
  - Trình bày form trên view.
  - Ràng buộc dữ liệu.
  - Lọc dữ liệu.

  12. Session:

  - Cấu hình session.
  - Quản lý và sử dụng session.
  - Xác thực session.

  13. Chứng thực, phân quyền:

  - Chứng thực.
  - Captcha.
  - Phân quyền.

  14. Định dạng quốc tế, đa ngôn ngữ:

  - Định dạng ngày, giờ.
  - Định dạng tiền tệ.
  - Đa ngôn ngữ.

  15. Các thành phần khác:

  - Cache.
  - Feed.
  - Log.
  - Navigation.
  - Tag.

  Tất cả các khóa học KHÔNG BAO GIỜ LÀ LÝ THUYẾT SUÔNG. Bạn sẽ từ từ hoàn thiện một sản phẩm website trong từng ngày học của mình.
  Cho các bạn quan tâm!

 17. Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá
 18. Khuyến Mại FlashSale

 

 
Trang 1/2 1 2 cuốicuối


Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá
 • Khuyến Mại FlashSale

 • Tag của Đề tài này

  Quyền sử dụng

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
  •  
   
  Vnzoom share5s