Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

kết quả từ 1 tới 2 trên 2
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  HuongKrb's Avatar
  HuongKrb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
  Tham gia
  Apr 2008
  Bài
  6.075
  Cảm ơn
  968
  Điểm
  5.494/2.098 bài viết

  Default Xây dựng cây gia phả bằng list?!

  Mình cần làm 1 đồ án kết thúc môn CTDL&GT, đề như sau:
  Xây dựng cây gia phả của 1 gia đình bằng list.
  Ai giúp mình xem thử mình dùng code này đc không, vì mình kém môn lập trình lắm, cảm ơn mọi người!
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <fstream.h>
  #include <ctype.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>

  struct node
  {

  char name[20];
  node *left;
  node *right;
  };
  class family
  {

  public:
  void addleft(node *);
  void addright(node *);
  void editleft(node *);
  void editright(node *);
  void delleft(node *);
  void delright(node *);
  void findleft(node *);
  void findright(node *);
  void searchleft(node *);
  void searchright(node *);
  };

  void family::addleft(node *kaliwa)
  {
  cout<<"Enter Name: ";gets(kaliwa->name);
  }
  void family::findleft(node *hanapleft)
  {
  while(hanapleft!=NULL)
  {
  cout<<hanapleft->name;
  hanapleft=hanapleft->left;cout<<"\n";
  }
  }
  void family::addright(node *kanan)
  {
  cout<<"Enter Name: ";gets(kanan->name);
  }
  void family::findright(node *hanapright)
  {
  while(hanapright!=NULL)
  {
  cout<<hanapright->name;
  hanapright=hanapright->right;cout<<"\n";
  }
  }
  void family::searchleft(node *hanapinleft)
  {
  char findname[80];
  cout<<"Type a name: ";gets(findname);
  while(hanapinleft!=NULL)
  {if(strcmp(findname,hanapinleft->name)==0)
  {cout<<"Element exist!";}
  hanapinleft=hanapinleft->left;
  }
  }
  void family::searchright(node *hanapinright)
  {
  char findname2[80];
  cout<<"Type a name: ";gets(findname2);
  while(hanapinright!=NULL)
  {if(strcmp(findname2,hanapinright->name)==0)
  {cout<<"Element exist!";}
  hanapinright=hanapinright->right;
  }
  }
  void family::delleft(node *)
  {
  char delname[80];
  cout<<"Type name: ";gets(delname);
  }
  void family::delright(node *)
  {
  char delname2[80];
  cout<<"Type name: ";gets(delname2);
  }
  void main()
  {
  clrscr();
  family pamilya; //Object of Class
  int option;
  ofstream out_file; //cout sa Filestream
  char file[80];
  char familyname[80];
  node *l1,*l2,*r1,*r2,master;
  l1 =new node;
  l2=l1;
  r1=new node;
  r2=r1;
  char a,b;
  cout<<"Please Enter Filename: ";gets(file);
  out_file.open(file);
  clrscr();
  cout<<"Please Enter the Family Name: ";gets(familyname);
  cout<<"\nNow Please Enter the Ancestor's Name: ";gets(master.name);
  cout<<"\n\nThank You! Press Any Key to Continue";
  getch();
  clrscr();
  int nX = 2, nY = 2; //pang scroll
  int ch; //inequate sa getch()
  do{
  clrscr();
  cout<<familyname<<" Family Tree Generator";
  cout<<"\n[1] Add Element";
  cout<<"\n[2] Edit Element";
  cout<<"\n[3] Delete Left Child";
  cout<<"\n[4] Delete Right Child";
  cout<<"\n[5] Find a Left Child";
  cout<<"\n[6] Find a Right Child";
  cout<<"\n[7] Display All Left Children";
  cout<<"\n[8] Display All Right Children";
  cout<<"\n[9] Summarize in the Notepad";
  cout<<"\n[10] Exit";
  cin>>option;
  switch (option)
  {
  case 1: //Every element will be asked to input left and right childs, pero optional un kung ndi nya llagyan...
  {
  flagleft:
  clrscr();
  cout<<"Left Child:\n";
  pamilya.addleft(l2);
  cout<<"Do You Want to Add Another Left Child? [y/n]";
  cin>>a;
  if(a=='y')
  {l2->left=new node;
  l2=l2->left;
  goto flagleft;}
  l2->left=NULL;
  getch();
  }
  {
  flagright:
  clrscr();
  cout<<"Right Child:\n";
  pamilya.addright(r2);
  cout<<"Do You Want to Add Another Right Child? [y/n]";
  cin>>b;
  if(b=='y')
  {r2->right=new node;
  r2=r2->right;
  goto flagright;}
  r2->right=NULL;
  getch();
  break;
  }
  case 2: //String Compare, if yes, overwrite, if no matches, tatanungin ule
  {
  cout<<"Type new name: ";
  getch();
  break;
  }
  case 3: //String Compare na lang siguro ule...
  {
  pamilya.delleft(l1);
  cout<<"Deleted!";
  getch();
  break;
  }
  case 4:
  {
  pamilya.delright(r1);
  cout<<"Deleted!";
  getch();
  break;
  }
  case 5: //String Compare
  {clrscr();
  pamilya.searchleft(l1);
  getch();
  break;
  }
  case 6: //String Compare
  {clrscr();
  pamilya.searchright(r1);
  getch();
  break;
  }
  case 7: //Lahat ng Left
  {
  cout<<"\n\n\n\nThe following elements are all the left childs: \n";
  pamilya.findleft(l1);
  getch();
  break;
  }
  case 8: //Lahat ng Right
  {
  cout<<"\n\n\n\nThe following elements are all the right childs: \n";
  pamilya.findright(r1);
  getch();
  break;
  }
  case 9: //Naka notepad?? Pano iddrawing ung branches??
  {
  getch();
  break;
  }
  case 10:
  {
  cout<<"\n\nThank You!";
  break;
  }
  default:
  cout<<"\n\nInvalid Option!";
  getch();
  break;
  }
  }while(option!=10);
  getch();
  }


  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Thêm code này nữa:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<stdlib.h>
  typedef struct chitiet
  { char hoten[20],tenvo[20];
  char gioitinh[5],vochua[5];
  int ngay,thang,nam;
  int socon;
  }chitiet;
  typedef struct node
  { struct chitiet data;
  struct node *left,*right;
  }nodetype;
  typedef nodetype *nodeptr;
  nodeptr createnode(chitiet dulieu)
  { nodeptr p;
  p=(nodeptr)malloc(sizeof(nodetype)); //p=new nodeptr
  p->data=dulieu;p->left=p->right=NULL;
  return p;
  }
  void insert(nodeptr &root,nodeptr p)
  { if(root==NULL) root=p;
  else
  { if(root->data.nam<p->data.nam) insert(root->left,p);
  if(root->left->data.nam<p->data.nam) insert(root->right,p);
  if(root->left->data.nam>p->data.nam)
  { insert(root->right,root->left);
  insert(root->left,p);
  }
  }
  }
  void nhapdl(nodeptr &root,chitiet dulieu)
  { nodeptr p;
  printf("\nho va ten : ");fflush(stdin);gets(dulieu.hoten);
  printf("\nnhap ngay thang nam sinh \n");
  printf("nhap ngay : ");fflush(stdin);scanf("%d",&dulieu.ngay);
  printf("\nnhap thang : ");fflush(stdin);scanf("%d",&dulieu.thang);
  printf("\nnhap nam : ");fflush(stdin);scanf("%d",&dulieu.nam);
  printf("\ngioi tinh (nam or nu) : ");
  fflush(stdin);gets(dulieu.gioitinh);
  if(strcmp(dulieu.gioitinh,"nu")==0)
  {
  printf("\ncon va chong cua nguoi nay ko duoc luu vao gia pha\n");
  p=createnode(dulieu);
  insert(root,p);
  }
  else if(strcmp(dulieu.gioitinh,"nam")==0)
  {
  printf("\n co vo chua ( co or khong ) : ");
  gets(dulieu.vochua);
  if(strcmp(dulieu.vochua,"co")==0)
  { fflush(stdin);
  printf("\n nhap ho va ten vo : ");fflush(stdin);gets(dulieu.tenvo);
  printf("\n co bao nhieu con : ");fflush(stdin);scanf("%d",&dulieu.socon);
  if(dulieu.socon==0) printf("\n khong co con \n");
  if(dulieu.socon>=1)
  { for(int i=1;i<=dulieu.socon;i++)
  { printf("con thu %d ",i);
  nhapdl(root,dulieu);
  }
  }
  }
  p=createnode(dulieu);
  insert(root,p);
  }


  }
  void xuatdl(nodeptr &root,chitiet dulieu)
  {
  if(root==NULL) printf("\n khong co du lieu \n");
  else
  { printf("\n ho va ten : %s",dulieu.hoten);
  printf("\n ngay thang nam sinh : %d/%d/%d",dulieu.ngay,dulieu.thang,dulieu.nam);
  printf("\n gioi tinh : %s",dulieu.gioitinh);
  if(strcmp(dulieu.gioitinh,"nam")==0)
  if(strcmp(dulieu.vochua,"co")==0)
  { printf("\n ho va ten vo : %s",dulieu.tenvo);
  if(dulieu.socon>=1)
  { for(int j=1;j<=dulieu.socon;j++)
  { printf("\ncon thu %d\n",j);
  xuatdl(root,dulieu);
  }
  }
  }
  xuatdl(root->left,dulieu);
  xuatdl(root->right,dulieu);

  }
  }
  void main()
  { clrscr();
  nodeptr root;
  chitiet dulieu;
  nhapdl(root,dulieu);
  xuatdl(root,dulieu);
  getch();
  }

  Nên sử dụng cái nào nhỉ?
  Thay đổi nội dung bởi HuongKrb; 30-01-2010 lúc 16:13. Lý do: Hệ thống nhập bài tự động

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  thinh_le90's Avatar
  thinh_le90 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Nov 2009
  Bài
  485
  Cảm ơn
  67
  Điểm
  102/71 bài viết

  Default

  Sao không hỏi anh anh bày cho yahoo nè : still_love_tl 

 
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •