Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Gameshow “Ai Là Triệu Phú” trên VTV đang chờ đón bạn – Tải ngay!

Reivews và Hands on

Tin tức công nghệ mới
Cảnh giác và chung tay bảo vệ người tiêu dùng

Chiêm ngưỡng Báo Mới tuyệt đẹp trên Windows Phone

Sức khỏe và công nghệ

kết quả từ 1 tới 2 trên 2
 1. #1
  HuongKrb's Avatar
  HuongKrb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến Vàng
  Tham gia
  Apr 2008
  Bài
  6.080
  Cảm ơn
  968
  Điểm
  5.448/2.060 bài viết

  Default Xây dựng cây gia phả bằng list?!

  Mình cần làm 1 đồ án kết thúc môn CTDL&GT, đề như sau:
  Xây dựng cây gia phả của 1 gia đình bằng list.
  Ai giúp mình xem thử mình dùng code này đc không, vì mình kém môn lập trình lắm, cảm ơn mọi người!
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <fstream.h>
  #include <ctype.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>

  struct node
  {

  char name[20];
  node *left;
  node *right;
  };
  class family
  {

  public:
  void addleft(node *);
  void addright(node *);
  void editleft(node *);
  void editright(node *);
  void delleft(node *);
  void delright(node *);
  void findleft(node *);
  void findright(node *);
  void searchleft(node *);
  void searchright(node *);
  };

  void family::addleft(node *kaliwa)
  {
  cout<<"Enter Name: ";gets(kaliwa->name);
  }
  void family::findleft(node *hanapleft)
  {
  while(hanapleft!=NULL)
  {
  cout<<hanapleft->name;
  hanapleft=hanapleft->left;cout<<"\n";
  }
  }
  void family::addright(node *kanan)
  {
  cout<<"Enter Name: ";gets(kanan->name);
  }
  void family::findright(node *hanapright)
  {
  while(hanapright!=NULL)
  {
  cout<<hanapright->name;
  hanapright=hanapright->right;cout<<"\n";
  }
  }
  void family::searchleft(node *hanapinleft)
  {
  char findname[80];
  cout<<"Type a name: ";gets(findname);
  while(hanapinleft!=NULL)
  {if(strcmp(findname,hanapinleft->name)==0)
  {cout<<"Element exist!";}
  hanapinleft=hanapinleft->left;
  }
  }
  void family::searchright(node *hanapinright)
  {
  char findname2[80];
  cout<<"Type a name: ";gets(findname2);
  while(hanapinright!=NULL)
  {if(strcmp(findname2,hanapinright->name)==0)
  {cout<<"Element exist!";}
  hanapinright=hanapinright->right;
  }
  }
  void family::delleft(node *)
  {
  char delname[80];
  cout<<"Type name: ";gets(delname);
  }
  void family::delright(node *)
  {
  char delname2[80];
  cout<<"Type name: ";gets(delname2);
  }
  void main()
  {
  clrscr();
  family pamilya; //Object of Class
  int option;
  ofstream out_file; //cout sa Filestream
  char file[80];
  char familyname[80];
  node *l1,*l2,*r1,*r2,master;
  l1 =new node;
  l2=l1;
  r1=new node;
  r2=r1;
  char a,b;
  cout<<"Please Enter Filename: ";gets(file);
  out_file.open(file);
  clrscr();
  cout<<"Please Enter the Family Name: ";gets(familyname);
  cout<<"\nNow Please Enter the Ancestor's Name: ";gets(master.name);
  cout<<"\n\nThank You! Press Any Key to Continue";
  getch();
  clrscr();
  int nX = 2, nY = 2; //pang scroll
  int ch; //inequate sa getch()
  do{
  clrscr();
  cout<<familyname<<" Family Tree Generator";
  cout<<"\n[1] Add Element";
  cout<<"\n[2] Edit Element";
  cout<<"\n[3] Delete Left Child";
  cout<<"\n[4] Delete Right Child";
  cout<<"\n[5] Find a Left Child";
  cout<<"\n[6] Find a Right Child";
  cout<<"\n[7] Display All Left Children";
  cout<<"\n[8] Display All Right Children";
  cout<<"\n[9] Summarize in the Notepad";
  cout<<"\n[10] Exit";
  cin>>option;
  switch (option)
  {
  case 1: //Every element will be asked to input left and right childs, pero optional un kung ndi nya llagyan...
  {
  flagleft:
  clrscr();
  cout<<"Left Child:\n";
  pamilya.addleft(l2);
  cout<<"Do You Want to Add Another Left Child? [y/n]";
  cin>>a;
  if(a=='y')
  {l2->left=new node;
  l2=l2->left;
  goto flagleft;}
  l2->left=NULL;
  getch();
  }
  {
  flagright:
  clrscr();
  cout<<"Right Child:\n";
  pamilya.addright(r2);
  cout<<"Do You Want to Add Another Right Child? [y/n]";
  cin>>b;
  if(b=='y')
  {r2->right=new node;
  r2=r2->right;
  goto flagright;}
  r2->right=NULL;
  getch();
  break;
  }
  case 2: //String Compare, if yes, overwrite, if no matches, tatanungin ule
  {
  cout<<"Type new name: ";
  getch();
  break;
  }
  case 3: //String Compare na lang siguro ule...
  {
  pamilya.delleft(l1);
  cout<<"Deleted!";
  getch();
  break;
  }
  case 4:
  {
  pamilya.delright(r1);
  cout<<"Deleted!";
  getch();
  break;
  }
  case 5: //String Compare
  {clrscr();
  pamilya.searchleft(l1);
  getch();
  break;
  }
  case 6: //String Compare
  {clrscr();
  pamilya.searchright(r1);
  getch();
  break;
  }
  case 7: //Lahat ng Left
  {
  cout<<"\n\n\n\nThe following elements are all the left childs: \n";
  pamilya.findleft(l1);
  getch();
  break;
  }
  case 8: //Lahat ng Right
  {
  cout<<"\n\n\n\nThe following elements are all the right childs: \n";
  pamilya.findright(r1);
  getch();
  break;
  }
  case 9: //Naka notepad?? Pano iddrawing ung branches??
  {
  getch();
  break;
  }
  case 10:
  {
  cout<<"\n\nThank You!";
  break;
  }
  default:
  cout<<"\n\nInvalid Option!";
  getch();
  break;
  }
  }while(option!=10);
  getch();
  }


  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  Thêm code này nữa:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<stdlib.h>
  typedef struct chitiet
  { char hoten[20],tenvo[20];
  char gioitinh[5],vochua[5];
  int ngay,thang,nam;
  int socon;
  }chitiet;
  typedef struct node
  { struct chitiet data;
  struct node *left,*right;
  }nodetype;
  typedef nodetype *nodeptr;
  nodeptr createnode(chitiet dulieu)
  { nodeptr p;
  p=(nodeptr)malloc(sizeof(nodetype)); //p=new nodeptr
  p->data=dulieu;p->left=p->right=NULL;
  return p;
  }
  void insert(nodeptr &root,nodeptr p)
  { if(root==NULL) root=p;
  else
  { if(root->data.nam<p->data.nam) insert(root->left,p);
  if(root->left->data.nam<p->data.nam) insert(root->right,p);
  if(root->left->data.nam>p->data.nam)
  { insert(root->right,root->left);
  insert(root->left,p);
  }
  }
  }
  void nhapdl(nodeptr &root,chitiet dulieu)
  { nodeptr p;
  printf("\nho va ten : ");fflush(stdin);gets(dulieu.hoten);
  printf("\nnhap ngay thang nam sinh \n");
  printf("nhap ngay : ");fflush(stdin);scanf("%d",&dulieu.ngay);
  printf("\nnhap thang : ");fflush(stdin);scanf("%d",&dulieu.thang);
  printf("\nnhap nam : ");fflush(stdin);scanf("%d",&dulieu.nam);
  printf("\ngioi tinh (nam or nu) : ");
  fflush(stdin);gets(dulieu.gioitinh);
  if(strcmp(dulieu.gioitinh,"nu")==0)
  {
  printf("\ncon va chong cua nguoi nay ko duoc luu vao gia pha\n");
  p=createnode(dulieu);
  insert(root,p);
  }
  else if(strcmp(dulieu.gioitinh,"nam")==0)
  {
  printf("\n co vo chua ( co or khong ) : ");
  gets(dulieu.vochua);
  if(strcmp(dulieu.vochua,"co")==0)
  { fflush(stdin);
  printf("\n nhap ho va ten vo : ");fflush(stdin);gets(dulieu.tenvo);
  printf("\n co bao nhieu con : ");fflush(stdin);scanf("%d",&dulieu.socon);
  if(dulieu.socon==0) printf("\n khong co con \n");
  if(dulieu.socon>=1)
  { for(int i=1;i<=dulieu.socon;i++)
  { printf("con thu %d ",i);
  nhapdl(root,dulieu);
  }
  }
  }
  p=createnode(dulieu);
  insert(root,p);
  }


  }
  void xuatdl(nodeptr &root,chitiet dulieu)
  {
  if(root==NULL) printf("\n khong co du lieu \n");
  else
  { printf("\n ho va ten : %s",dulieu.hoten);
  printf("\n ngay thang nam sinh : %d/%d/%d",dulieu.ngay,dulieu.thang,dulieu.nam);
  printf("\n gioi tinh : %s",dulieu.gioitinh);
  if(strcmp(dulieu.gioitinh,"nam")==0)
  if(strcmp(dulieu.vochua,"co")==0)
  { printf("\n ho va ten vo : %s",dulieu.tenvo);
  if(dulieu.socon>=1)
  { for(int j=1;j<=dulieu.socon;j++)
  { printf("\ncon thu %d\n",j);
  xuatdl(root,dulieu);
  }
  }
  }
  xuatdl(root->left,dulieu);
  xuatdl(root->right,dulieu);

  }
  }
  void main()
  { clrscr();
  nodeptr root;
  chitiet dulieu;
  nhapdl(root,dulieu);
  xuatdl(root,dulieu);
  getch();
  }

  Nên sử dụng cái nào nhỉ?
  Thay đổi nội dung bởi HuongKrb; 30-01-2010 lúc 16:13. Lý do: Hệ thống nhập bài tự động

 2. #2
  thinh_le90's Avatar
  thinh_le90 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Nov 2009
  Bài
  487
  Cảm ơn
  67
  Điểm
  102/71 bài viết

  Default

  Sao không hỏi anh anh bày cho yahoo nè : still_love_tl

 

 

Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •