Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến - BlackFriday

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale Cấm Up Ảnh đóng dấu forum khác

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/13 1 2 3 11 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 191
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  ongame's Avatar
  ongame vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Sep 2007
  Đến từ
  ♥この世の極楽♥
  Bài
  1.266
  Cảm ơn
  202
  Điểm
  4.962/634 bài viết

  Wink Tổng Hợp Các Đoạn Code JavaScRipt Hay Cho Website

  Nguồn : 2T

  ---------------------------------
  Không Cho Click Chuột Phải ...
  ---------------------------------

  Code:
   <SCRIPT language=JavaScript1.1>
  function right(e) {
  if (navigator.appName == 'Netscape' &&
  (e.which == 3 || e.which == 2))
  return false;
  else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' &&
  (event.button == 2 || event.button == 3)) {
  alert('Chuc Mot Ngay Vui ve - Gui Wedsite Cho Ban Be Cua Minh Nha !');
  return false;
  }
  return true;
  }
  document.onmousedown=right;
  if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
  window.onmousedown=right;
  </SCRIPT>
  ---------------------------------------------------------------------------

  CODE Làm Thanh Tiêu Đề Web Chạy Trên Task Manager Khi Đóng Mở Web ..

  ---------------------------------------------------------------------------
  Code:
   <script language=javascript >
  
  title_tmp1=document.title
  if (title_tmp1.indexOf(">>")!=-1){
  title_tmp2=title_tmp1.split(">>");
  title_last="*~*"+title_tmp2[1];
  title_last=title_last + "*~*" + title_tmp2[2];
  }else{
  
  if (title_tmp1.indexOf("*~*")!=-1){
  title_tmp2=title_tmp1.split("*~*");
  title_last="*~*"+title_tmp2[1];
  if (title_last=="*~*"){title_last="*~*"};
  if (title_last=="*~*"){title_last="*~*"};
  }
  else { title_last=" wWw.KyNiemB2.Top1.Vn "}
  }
  
  
  title_new=""+title_last+""
  step=0
  
  function flash_title()
  {
  step++
  if (step==8) {step=1}
  if (step==1) {document.title='[----*'+title_new+'*----]'}
  if (step==2) {document.title='[---*-'+title_new+'-*---]'}
  if (step==3) {document.title='[--*--'+title_new+'--*--]'}
  if (step==4) {document.title='[-*---'+title_new+'---*-]'}
  if (step==5) {document.title='[--*--'+title_new+'--*--]'}
  if (step==6) {document.title='[---*-'+title_new+'-*---]'}
  if (step==7) {document.title='[----*'+title_new+'*----]'}
  setTimeout("flash_title()",180);
  }
  flash_title()
  
  </script>
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  CODE Chống Click Chuột Phải ... Và Làm "Giật Giật Web Nêu Người Xem Cứ Cố ý Click Right ...
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  Code:
   <SCRIPT language=JavaScript>
  document.onmousedown=click
  var times=0
  var times2=10
  function click() {
  if ((event.button==2) || (event.button==3)) {
  if (times>=1) { earthquake() }
  alert("Ban Ko Dc Click Chuot Phai");
  times++ } }
  function earthquake() {
  alert("Ban Ko Dc Click Chuot Phai");
  window.moveTo(0, 0)
  window.moveTo(1, 1)
  window.moveTo(2, 2)
  window.moveTo(3, 3)
  window.moveTo(4, 4)
  window.moveTo(5, 5)
  window.moveTo(6, 6)
  window.moveTo(7, 7)
  window.moveTo(8, 8)
  window.moveTo(9, 9)
  window.moveTo(10, 10)
  window.moveTo(9, 9)
  window.moveTo(8, 8)
  window.moveTo(7, 7)
  window.moveTo(6, 6)
  window.moveTo(5, 5)
  window.moveTo(4, 4)
  window.moveTo(3, 3)
  window.moveTo(2, 2)
  window.moveTo(1, 1)
  alert("Giat Nhu Fiml Nha??!")
  tremmors()
  }
  function tremmors() {
  window.moveTo(0, 0)
  window.moveTo(1, 1)
  window.moveTo(2, 2)
  window.moveTo(3, 3)
  window.moveTo(4, 4)
  window.moveTo(5, 5)
  window.moveTo(6, 6)
  window.moveTo(7, 7)
  window.moveTo(8, 8)
  window.moveTo(9, 9)
  window.moveTo(10, 10)
  window.moveTo(11, 11)
  window.moveTo(12, 12)
  window.moveTo(9, 9)
  window.moveTo(8, 8)
  window.moveTo(7, 7)
  window.moveTo(6, 6)
  window.moveTo(5, 5)
  window.moveTo(4, 4)
  window.moveTo(3, 3)
  window.moveTo(2, 2)
  window.moveTo(1, 1)
  tremmors()
  }
  </SCRIPT>
  --------------------------------------------------------------------
  CODE Làm Con Chuột Có Mấy Cái Vòng Chạy Chạy Xung Quanh ...
  --------------------------------------------------------------------

  Code:
   <script language="JavaScript">
  <!-- Mouse Attack by Kurt Grigg - http://www.btinternet.com/~kurt.grigg/javascript
  
  var num=10;//Number of dots!
  var vel=20;//Speed!
  var col=new Array('#0080ff','#ffffff','#0000ff','#44ccff');//Dot colours, min 2!
  var stopafter=60; //Stop and clear after x secondS!
  //Nothing needs altering past here....................
  var MAy=0;
  var MAx=0;
  var py=0;
  var px=0;
  var angle=0;
  var distance=0;
  var rep;
  var ry=0;
  var rx=0;
  var tmr=null;
  var n4=(document.layers);
  var n6=(document.getElementById&&!document.all);
  var ie=(document.all);
  var o6=(navigator.appName.indexOf("Opera") != -1)?true:false;
  var _d=(n4||ie)?'document.':'document.getElementById(" ';
  var _a=(n4||n6)?'':'all.';
  var _r=(n6)?'")':'';
  var _s=(n4)?'':'.style';
  var v=(n4)?"show":"visible";
  var put=false;
  stopafter*=1000;
  if (n4||n6){
  window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
  function mouse1(e){
  if (put) return false;
  MAy = e.pageY-window.pageYOffset;
  MAx = e.pageX;
  }
  if (n4) window.onMouseMove=mouse1;
  else document.onmousemove=mouse1;
  }
  if (ie||o6){
  function mouse2(){
  if (put) return false;
  MAy = (ie)?event.clientY:event.clientY-window.pageYOffset;
  MAx = event.clientX;
  }
  document.onmousemove=mouse2;
  }
  if (n4){
  for (inc=0; inc < num; inc++)
  document.write('<layer name=dots'+inc+' top=0 left=0 width='+inc/3+' height='+inc/3+' bgcolor=#ffffff></layer>');
  }
  else{
  if (ie&&!o6){
  document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
  document.write("<div style='position:relative'>");
  }
  for (inc=0; inc < num; inc++)
  document.write('<div id="dots'+inc+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px;width:'+ inc/3+';height:'+inc/3+';background:#ffffff;font-size:1">.</div>');
  if (ie&&!o6) document.write("</div></div>");
  }
  function pos(){
  h=(ie)?document.body.clientHeight:window.innerHeig ht-20;
  w=(ie)?document.body.clientWidth:window.innerWidth-20;
  ry=Math.round(Math.random()*h);
  rx=Math.round(Math.random()*w);
  rep=Math.round(Math.random()*3);
  if (rep == 3)ry=0;
  if (rep == 2)ry=h;
  if (rep == 1)rx=0;
  if (rep == 0)rx=w;
  py=ry;
  px=rx;
  }
  pos();
  function followleader(){
  sy=(!ie)?window.pageYOffset:0;
  sx=(!ie)?window.pageXOffset:0;
  if (ie) outer.style.top=document.body.scrollTop;
  for (inc=0; inc < num; inc++){
  randomcol=col[Math.floor(Math.random()*col.length)];
  temp1=eval(_d+_a+"dots"+inc+_r+_s);
  temp1.visibility=v;
  if (inc < num-1){
  temp2=eval(_d+_a+"dots"+(inc+1)+_r+_s);
  temp1.top=temp2.top;
  temp1.left=temp2.left
  }
  else{
  temp1.top=py+sy;
  temp1.left=px;
  }
  if (n4)temp1.bgColor=randomcol;
  else temp1.background=randomcol;
  }
  }
  function bomb(){
  ay=MAy-py;
  ax=MAx-px;
  angle=Math.round(Math.atan2(ay,ax)*180/Math.PI);
  if (angle < 0) angle += 360;
  MAdy=py-MAy;
  MAdx=px-MAx;
  distance=Math.floor(Math.sqrt(MAdx*MAdx+MAdy*MAdy) );
  go_y = Math.round(vel*Math.sin(angle*Math.PI/180));
  go_x = Math.round(vel*Math.cos(angle*Math.PI/180));
  py+=go_y;
  px+=go_x;
  if (distance < vel) pos();
  followleader();
  tmr=setTimeout("bomb()",20);
  }
  bomb();
  function dsbl(){
  v=(n4)?"hide":"hidden";
  put=true;
  MAx=0;
  MAy=0;
  setTimeout('clearTimeout(tmr)',stopafter+100);
  }
  setTimeout('dsbl()',stopafter);
  //-->
  </script>
  -------------------------
  TITLE Chạy .....
  -------------------------

  Code:
   <script language=JavaScript>
  var txt=" ..:: WelCome To Website | wWw.KyNiemB2.Top1.Vn | Mang Giai Tri Online -> 12B2 THPT EaH'Leo - Daklak - Design : HoangVu Entertainment© -";
  var expert=200;
  // speed of roll
  var refresh=null;
  function marquee_title(){
  document.title=txt;
  txt=txt.substring(1,txt.lenghth)+txt.charAt(0);
  refresh=setTimeout("marquee_title()",expert);
  }
  marquee_title();
  </script>
  ------------------------------------
  Dòng Chữ Chạy Dưới web ...
  ------------------------------------

  Code:
   <SCRIPT language=JavaScript>
  puchtit=")«-»(..:: Welcome To WwW.NhoOi.Kiss.To ::..)«-»(";
  letrero2="·.¸¸.·´´¯`··._.·";
  letrero1="·.¸¸.·´´¯`··._.·";ultimo1=letr ero1.length-1;
  ultimo2=letrero2.length-1;
  tiempo=setTimeout("scroll()",.100);
  function scroll()
  {
  aux1=letrero1.charAt(ultimo1-1);
  letrero1=aux1+letrero1.substring(0,ultimo1-1);
  aux2=letrero2.charAt(0);
  letrero2=letrero2.substring(1,ultimo2+1)+aux2;
  window.status="(" + letrero1 + ")(" + letrero2 + puchtit + letrero1 + ")(" + letrero2 + ")";
  tiempo=setTimeout("scroll()",.100);
  return true;
  }
  // -->
  </script>
  -------------------------------------
  Tạo 1 Button Giờ Trên Website
  -------------------------------------

  Code:
   <SCRIPT language=JavaScript>
  <!-- Begin
  day = new Date();
  miVisit = day.getTime();
  function clock() {
  dayTwo = new Date();
  hrNow = dayTwo.getHours();
  mnNow = dayTwo.getMinutes();
  scNow = dayTwo.getSeconds();
  miNow = dayTwo.getTime();
  if (hrNow == 0) {
  hour = 12;
  ap = " AM";
  } else if(hrNow <= 11) {
  ap = " AM";
  hour = hrNow;
  } else if(hrNow == 12) {
  ap = " PM";
  hour = 12;
  } else if (hrNow >= 13) {
  hour = (hrNow - 12);
  ap = " PM";
  }
  if (hrNow >= 13) {
  hour = hrNow - 12;
  }
  if (mnNow <= 9) {
  min = "0" + mnNow;
  }
  else (min = mnNow)
  if (scNow <= 9) {
  secs = "0" + scNow;
  } else {
  secs = scNow;
  }
  time = hour + ":" + min + ":" + secs + ap;
  document.form.button.value = time;
  self.status = time;
  setTimeout('clock()', 1000);
  }
  function timeInfo() {
  milliSince = miNow;
  milliNow = miNow - miVisit;
  secsVisit = Math.round(milliNow / 1000);
  minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60);
  alert("There have been " + milliSince + " milliseconds since midnight, January 1, 1970. "
  + "You have spent " + milliNow + " of those milliseconds on this page. "
  + ".... About " + minsVisit + " minutes, and "
  + secsVisit + " seconds.");
  }
  document.write("<center><form name=\"form\">"
  + "<input type=button value=\"Click for info!\""
  + " name=button onClick=\"timeInfo()\"></form></center>");
  onError = null;
  clock();
  // End -->
  </SCRIPT>
  --------------------------
  Bộ Đếm 10 , 9 ....0
  --------------------------

  Code:
   <!---------------------------------------- NOJ DUNG --------------------->
  <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
  <!------------------------------- Thanh Trượt ---->
  <STYLE>BODY A:link {
  COLOR: #253d59; TEXT-DECORATION: none
  }
  A:visited {
  COLOR: #253d59; TEXT-DECORATION: none
  }
  A:hover {
  padding:0px; BACKGROUND: #ffffff; MARGIN: 0px; COLOR: #253d59; tahoma:
  }
  A:active {
  padding:0px; BACKGROUND: #ffffff; MARGIN: 0px; COLOR: #253d59; tahoma:
  }
  HTML {
  SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #8b8b8b; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #7a7a7a
  }
  BODY {
  SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #8b8b8b; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #7a7a7a
  }
  </STYLE>
  <!------------------------- Kieu Chu ----------------->
  <META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR></HEAD>
  <BODY>
  <CENTER><B><FONT style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS"
  color=#ffff00>[</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS"
  color=#ff3333> <A href="http://www.kyniemb2.top1.vn/">w</A></FONT><A
  href="http://www.kyniemb2.top1.vn/"><FONT style="FONT-SIZE: 40pt"
  face="Comic Sans MS" color=#cc00ff>W</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 40pt"
  face="Comic Sans MS" color=#ff3333>w.</FONT><FONT style="FONT-SIZE: 40pt"
  face="Comic Sans MS">K<FONT color=#00ff00>y</FONT><FONT
  color=#ff0000>Ni</FONT>e<FONT color=#ffff00>m</FONT><FONT
  color=#cc00ff>B2</FONT>.T<FONT color=#00ff00>o</FONT>p<FONT
  color=#ff3399>1</FONT>.V<FONT color=#ff0000>n</FONT></FONT></A><FONT
  style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS" color=#ff3333> </FONT><FONT
  style="FONT-SIZE: 40pt" face="Comic Sans MS" color=#ffff00>]<BR></FONT><FONT
  face="Comic Sans MS" color=#ff3399 size=6>Thay Đôi? Tên Miê`n Chính Thú*c
  </FONT></B>
  <DIV id=txt align=center></DIV><!--------------------- Doạn CODE ---------------->
  <SCRIPT type=text/javascript>
  var c=10;
  var t;
  var theDate = new Date();
  s=theDate.getSeconds();
  
  function ChangeUrl(site){
  document.getElementById("txt").innerHTML='<br><br> <br><h3><a href="http://www.NHOOI.KISS.TO" target=Index><font face="Comic Sans MS" color=3366CC></a><br><a href="'+site+'" target=Index><font color=FF00FF><big>Click vào đây đê? vào Trang Chu? </big></font></font></a></h3><br><br><br><p align="center"><FONT face="Tahoma">Trình duyệt sẽ tự động chuyển sang <b><font color=blue>'+site+'</font></b> trong vòng <b><font color=red>'+c+'</font></b> gi&acirc;y nữa.<br></Font>';
  document.getElementById("txt").innerHTML+='<strong ><a href="'+site+'" target="_top" onClick="this.style.behavior=\'url(#default#homepa ge)\';this.setHomePage(\'http://nhooi.kiss.to\');"><Font Face="Tahoma">Click vào đ&acirc;y nếu bạn chờ qu&aacute; l&acirc;u [ Click ] Vao Day Cung Duoc !^^.</a></strong><br></span></p></Font>';
  c-=1;
  url=site;
  t=setTimeout("ChangeUrl(url)",1000);
  stopCount(c,url);
  }
  
  function stopCount(c,link){
  if(c==-1)
  {clearTimeout(t);
  location.href=link;}
  }
  </SCRIPT>
  
  <SCRIPT>
  ChangeUrl('Http://KyNiemB2.Top1.Vn');
  </SCRIPT>
  <!---------------- Chu 2 -------------------->
  <FONT face="Comic Sans MS" size=6><B><FONT
  color=#ff0000>Design</FONT></B><B><FONT color=#00ff00> </FONT><FONT
  color=#cc00ff>:</FONT><FONT color=#00ff00> </FONT><FONT
  color=#ffff00>Hô`</FONT><FONT color=#00ff00> Ho</FONT>àng<FONT color=#00ff00>
  </FONT><FONT color=#0000ff>Vũ</FONT><FONT color=#00ff00> </FONT><FONT
  color=#cc00ff>®</FONT><FONT color=#00ff00><BR></FONT></B><FONT
  color=#ffff00>Website</FONT><FONT color=#00ff00>
  :wWw.KyNiemB2.Top1.Vn</FONT></FONT><FONT color=#00ff00
  size=6><BR></FONT></CENTER>
  </TEXTAREA></P></BODY></HTML>
  ------------------------------------
  Chữ ẩn hiện và thay đổi chữ
  ------------------------------------

  Code:
  <script LANGUAGE="JavaScript">
  
  <!-- This script and many more are available free online at -->
  <!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->
  <!-- ThangBomBH, thangbombh@thangbombh.zzn.com. -->
  
  <!-- Begin
  // add as many or as few messages as you would like
  var msg=new Array()
  msg[0]="<CENTER>Chao mung cac ban den voi ThangBomBH Homepages ...!</CENTER>";
  msg[1]="<CENTER>...Chuc cac ban luon thanh dat va vui ve.</CENTER>";
  msg[2]="<CENTER>Just type in \"<A href='http://thangbombh.sg.st/'>Thangbombh.sg.st</A>\"</CENTER>";
  msg[3]="<CENTER>Cam on cac ban da ghe tham !</CENTER>";
  
  // set your first set of colors. Use as many or as few as you wish.
  var colors1=new Array("ffffff", "eeeeff", "ddddff", "ccccff", "bbbbff", "aaaaff", "9999ff",
  "8888ff", "7777ff", "6666ff", "5555ff", "4444ff", "3333ff","2222ff", "1111ff", "0000ff")
  
  //set your second set of colors
  // *** must have exactly the same number of colors as the array above ***
  var colors2=new Array("ffffff", "ffeeee", "ffdddd", "ffcccc", "ffbbbb", "ffaaaa", "ff9999",
  "ff8888", "ff7777", "ff6666", "ff5555", "ff4444", "ff3333", "ff2222", "ff1111", "ff0000")
  
  //set the height of the display in pixels
  high=60;
  
  //set the width of the display in pixels
  wide=350;
  
  //set the pixel coordinates for the upper left hand corner of the display
  Xpos=220;
  Ypos=180;
  
  // move the display away from the edges of the background
  pad=15;
  
  // set the background color of the display
  bgcol="ffffff";
  
  //add a background image if you want.
  // *** for no image, just leave empty quotes (ex. cellbg=""; ) ***
  cellbg="faderbg.jpg";
  
  // set the font
  fntFam="verdana,helvetica,arial";
  fntSize=14;
  
  // set how how many seconds you want the message to stay remain at totality.
  pause=2.5;
  
  
  // Do not edit these values below!!!
  
  icolor=0;
  mcolor=1;
  imsg=0;
  spWidth=wide-(2*pad);
  totality=false;
  glowing=true;
  var theMsg="";
  var cellcontent="";
  pause=pause*1000;
  if(cellbg.length>4){cellbg=" background="+cellbg}
  else{cellbg="";}
  
  function doPause(){
  totality=false; t=setTimeout("changecolor()",pause);
  }
  function initiate(){
  getContentColor();
  getMsg();
  getCellContent();
  if(document.all){
  msgbg.innerHTML=cellcontent;
  msgfade.innerHTML=theMsg;
  msgbg.style.posLeft=Xpos;
  msgbg.style.posTop=Ypos;
  msgfade.style.posLeft=Xpos+pad;
  msgfade.style.posTop=Ypos+pad;
  t=setTimeout("changecolor()",50);}
  if(document.layers){
  document.msgbg.document.write(cellcontent);
  document.msgbg.document.close();
  document.msgfade.document.write(theMsg);
  document.msgfade.document.close();
  document.msgbg.left=Xpos;
  document.msgbg.top=Ypos;
  document.msgfade.left=Xpos+pad;
  document.msgfade.top=Ypos+pad;
  t=setTimeout("changecolor()",100);}
  }
  function changecolor(){
  if(totality==true){doPause();}
  else{
  getMsg();
  getContentColor();
  if(document.all){
  msgfade.innerHTML=theMsg;
  t=setTimeout("changecolor()",50);}
  if(document.layers){
  document.msgfade.document.write(theMsg);
  document.msgfade.document.close();
  t=setTimeout("changecolor()",70);}
  }
  }
  function getFadeColor(){
  icolor=icolor-1;
  if(mcolor==1){contentcolor=colors1[icolo
  r];}
  else{contentcolor=colors2[icolor];}
  }
  function getGlowColor(){
  icolor=icolor+1;
  if(mcolor==1){contentcolor=colors1[icolo
  r];}
  else{contentcolor=colors2[icolor];}
  }
  function changemsg(){
  if(imsg==msg.length-1){imsg=0; mcolor=1;}
  else if(imsg != msg.lenght-1 && mcolor==1){imsg=imsg+1; mcolor=0;}
  else{imsg=imsg+1; mcolor=1;}
  }
  function getContentColor(){
  if(icolor==colors1.length-1 && glowing==true){
  getFadeColor(); glowing=false; totality=true;}
  else if(icolor < colors1.length && glowing==true){
  getGlowColor();}
  else if(icolor < 1 && glowing==false){changemsg(); getGlowColor(); glowing=true;}
  else{getFadeColor();}
  }
  function getMsg() {
  theMsg="<span style='font-size:"+fntSize+"pt; font-family:"+fntFam+"; width:"+spWidth+";'>"
  theMsg+="<B><font color="+contentcolor+">"+msg[imsg]+"</font></B> "
  theMsg+="</span>"
  }
  function getCellContent(){
  cellcontent="<TABLE height="+high+
  " width="+wide+" bgcolor="+bgcol+" cellpadding=0 cellspacing=0><TR><TD"+cellbg+"> </TD></TR></TABLE>"}
  // End -->
  </script>
  
  </HEAD>
  
  <!-- STEP TWO: Insert the onLoad event handler into your BODY tag -->
  
  <BODY onLoad="initiate()">
  
  <!-- STEP THREE: Copy this code into the BODY of your HTML document -->
  
  <DIV id=msgbg style="position: absolute;"></DIV>
  <DIV id=msgfade style="position: absolute;"></DIV>
  <!-- Script Size: 5.17 KB -->
  ---------------------------
  Link đổi màu tự động
  ---------------------------

  Code:
  <script LANGUAGE="JavaScript">
  
  <!-- This script and many more are available free online at -->
  <!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->
  
  <!-- Begin
  function initArray() {
  for (var i = 0; i < initArray.arguments.length; i++) {
  this[i] = initArray.arguments[i];
  }
  this.length = initArray.arguments.length;
  }
  var colors = new initArray(
  "red",
  "blue",
  "green",
  "purple",
  "black",
  "tan",
  "red");
  delay = .5; // seconds
  link = 0;
  vlink = 2;
  function linkDance() {
  link = (link+1)%colors.length;
  vlink = (vlink+1)%colors.length;
  document.linkColor = colors[link];
  document.vlinkColor = colors[vlink];
  setTimeout("linkDance()",delay*1000);
  }
  linkDance();
  // End -->
  </script>
  <p><a href="http://thangbombh.sg.st">Welcome to ThangBomBh Homepages !</a></p>
  
  <!-- Be sure to include some links in your HTML page! -->
  
  <!-- Script Size: 0.98 KB -->
  ----------------------------------
  Chữ vòng quanh theo con trỏ
  ----------------------------------

  Code:
  <script LANGUAGE="JavaScript">
  <!-- Original: ThangBomBH (thangbom_bh@yahoo.com) -->
  <!-- Web Site: http://thangbombh.sg.st -->
  
  <!-- This script and many more are available free online at -->
  <!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->
  
  <!-- Begin
  if (document.all) {
  //Things you can alter
  yourLogo = "Welcome to ThangBomBH Homepages !"; //Not less than 2 letters!
  logoFont = "Arial";
  logoColor = "000000";
  //Nothing needs altering below!
  yourLogo = yourLogo.split('');
  L = yourLogo.length;
  TrigSplit = 360 / L;
  Sz = new Array()
  logoWidth = 100;
  logoHeight = -30;
  ypos = 0;
  xpos = 0;
  step = 0.03;
  currStep = 0;
  document.write('<div id="outer" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
  for (i = 0; i < L; i++) {
  document.write('<div id="ie" style=& quot;position:absolute;top:0px;left:0px;
  '
  +'width:10px;height:10px;font-family:'+logoFont+';font-size:12px;'
  +'color:'+logoColor+';text-align:center">'+yourLogo[i]+'</div>');
  }
  document.write('</div></div>');
  function Mouse() {
  ypos = event.y;
  xpos = event.x - 5;
  }
  document.onmousemove=Mouse;
  function animateLogo() {
  outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop;
  for (i = 0; i < L; i++) {
  ie[i].style.top = ypos + logoHeight * Math.sin(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180);
  ie[i].style.left = xpos + logoWidth * Math.cos(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180);
  Sz[i] = ie[i].style.pixelTop - ypos;
  if (Sz[i] < 5) Sz[i] = 5;
  ie[i].style.fontSize = Sz[i] / 1.7;
  }
  currStep -= step;
  setTimeout('animateLogo()', 20);
  }
  window.onload = animateLogo;
  }
  // End -->
  </script>
  <!-- Script Size: 1.93 KB -->
  ------------------------------------------------
  Chữ chạy theo con trỏ, chữ này có bóng
  ------------------------------------------------

  Code:
  <script LANGUAGE="JavaScript">
  <!-- Original: ThangBomBH (thangbom_bh@yahoo.com) -->
  <!-- Web Site: http://thangbombh.sg.st -->
  
  <!-- This script and many more are available free online at -->
  <!-- The JavaScript Source!! http://thangbombh.sg.st -->
  
  <!-- Begin
  message = 'Welcome to ThangBomBH Homepages !';
  FonT = 'Verdana';
  ColoR = '999999';
  SizE = 3; //1 to 7 only!
  
  var amount = 5, ypos =- 50, xpos = 0, Ay = 0, Ax = 0, By = 0, Bx = 0, Cy = 0, Cx = 0, Dy = 0, Dx = 0, Ey = 0, Ex = 0;
  if (document.layers) {
  for (i = 0; i < amount; i++) {
  document.write('<layer name=nsl'+i+' top=0 left=0><font face='+FonT+' size='+SizE+' color='+ColoR+'>'+message+'</font></layer>');
  }
  window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
  function nsmouse(evnt) {
  xpos = evnt.pageX + 20;
  ypos = evnt.pageY + 20;
  }
  window.onMouseMove = nsmouse;
  }
  else if (document.all) {
  document.write("<div id='outer' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
  document.write("<div style='position:relative'>");
  for (i = 0; i < amount; i++) {
  document.write('<div id="text"'+i+' style=& quot;position:absolute;top:0px;left:0px;
  width:400px;height:20px"><font face='+FonT+' size='+SizE+' color='+ColoR+'>'+message+'</font></div>')
  }
  document.write("</div>");
  document.write("</div>");
  function iemouse() {
  ypos = event.y + 20;
  xpos = event.x + 20;
  }
  window.document.onmousemove = iemouse;
  }
  function makefollow() {
  if (document.layers) {
  document.layers['nsl'+0].top = ay;
  document.layers['nsl'+0].left = ax;
  document.layers['nsl'+1].top = by;
  document.layers['nsl'+1].left = bx;
  document.layers['nsl'+2].top = cy;
  document.layers['nsl'+2].left = cx;
  document.layers['nsl'+3].top = Dy;
  document.layers['nsl'+3].left = Dx;
  document.layers['nsl'+4].top = Ey;
  document.layers['nsl'+4].left = Ex;
  }
  else if (document.all) {
  outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop;
  text[0].style.pixelTop = ay;
  text[0].style.pixelLeft = ax;
  text[1].style.pixelTop = by;
  text[1].style.pixelLeft = bx;
  text[2].style.pixelTop = cy;
  text[2].style.pixelLeft = cx;
  text[3].style.pixelTop = Dy;
  text[3].style.pixelLeft = Dx;
  text[4].style.pixelTop = Ey;
  text[4].style.pixelLeft = Ex;
  }
  }
  function move() {
  ey = Ey += (ypos - Ey) * 0.2;
  ex = Ex += (xpos - Ex) * 0.2;
  dy = Dy += (ey - Dy) * 0.3;
  dx = Dx += (ex - Dx) * 0.3;
  cy = Cy += (dy - Cy) * 0.4;
  cx = Cx += (dx - Cx) * 0.4;
  by = By += (cy - By) * 0.5;
  bx = Bx += (cx - Bx) * 0.5;
  ay = Ay += (by - Ay) * 0.6;
  ax = Ax += (bx - Ax) * 0.6;
  makefollow();
  setTimeout('move()', 10);
  }
  window.onload=move;
  // End -->
  </script>
  <!-- Script Size: 2.91 KB -->
  -------------------------------------
  Chuỗi các ngôi sao bay theo Mouse
  -------------------------------------

  Chú ý : Cần ảnh 6 ngôi sao , đặt nó trong 1 thư mục có tên là Images, bên ngoài thư mục đó là trang web có chứa đoạn mã bên dưới

  Code:
  <HTML>
  
  <HEAD>
  
  <TITLE>Hieu u'ng JavaScript - Le Quang Anh Hu'ng</TITLE>
  
  <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=x-user-defined">
  
  <META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>
  
  <META content="Le Quang Anh Hu'ng Homepage" name=Author>
  
  <script language=JavaScript>
  
  <!--Che dấu những trình duyệt mà không biết JavaScript (ở đây sử dụng câu lệnh If và else if)
  
  var version = 0;
  
  if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 4") != -1) version = 5;
  
  else if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 3") != -1) version = 1;
  
  else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/4") != -1) version = 4;
  
  else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/4.5") != -1) version = 7;
  
  else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/3") != -1) version = 3;
  
  else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/2") != -1) version = 2;
  
  else if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 4.5") != -1) version = 6;
  
  else version = 8;
  
  // -->
  
  </SCRIPT>
  
  <STYLE> <!-- Nơi đây dùng để tạo mẫu kích thước, vị trí cho Images(6 ngôi sao)--> #trailsprite1 {
  
  HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 1px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 100
  
  }
  
  #trailsprite2 {
  
  HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10
  
  }
  
  #trailsprite3 {
  
  HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10
  
  }
  
  #trailsprite4 {
  
  HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10
  
  }
  
  #trailsprite5 {
  
  HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10
  
  }
  
  #trailsprite6 {
  
  HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10
  
  }
  
  </STYLE>
  
  </HEAD>
  
  <BODY bgColor=#000000> <!-- chỉ màu nền background color -->
  
  <script language=JavaScript1.1>
  
  if (version > 3) <!-- Nếu ver > 3 (JavaScript) khi đó sẽ xuất ra màn hình bức ảnh thứ 1 và thứ tự tiếp theo ứng với mỗi images bao gồm chiều cao, viền, tên, Id -->
  
  document.write('<div id="trailSprite1"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif1.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite1img"></div><div id="trailSprite2"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif2.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite2img"></div><div id="trailSprite3"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif3.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite3img"></div><div id="trailSprite4"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif4.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite4img"></div><div id="trailSprite5"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif5.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite5img"></div><div id="trailSprite6"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif6.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite6img"></div>')
  
  </SCRIPT>
  
  <script language=JavaScript> <!-- Nơi dòng lệnh này hỗ trợ cho trình duyệt Netscape không có cũng chẳng sao -->
  
  <!--
  
  NS4 = (("Netscape"==navigator.appName) && ("4"<=parseInt(navigator.appVersion)))
  
  window.name = "right" <!-- Bạn phải cẩn thận ngay chổ chữ "right" đây là chỗ nguy hiểm chết người nếu bạn không để ý frames của bạn sẽ sổ tầm bậy liền đó, chính vì vậy bạn ấn định để sổ frames tên gì thì phải đặt tên đó à nghe! -->
  
  // -->
  
  </SCRIPT>
  
  <script language=Javascript1.1>
  
  <!--
  
  var isNS = (navigator.appName == "Netscape");
  
  layerRef = (isNS) ? "document" : "document.all";
  
  styleRef = (isNS) ? "" : ".style";
  
  var queue = new Array();var NUM_OF_TRAIL_PARTS = 6
  
  for (x=1; x < 7; x++)
  
  { ///////////////Image Preload
  
  eval("trailSpriteFrame" + x + "=new Image(10,10);");
  
  eval("trailSpriteFrame" + x + ".src='images/trailgif"+x+".gif';");
  
  }////////////////////////////////////////////////Đối tượng vệt ngôi sao chạy theo mouse
  
  function trailSpriteObj(anID)
  
  {
  
  this.trailSpriteID = "trailSprite" + anID; //Tùy đằng trước
  
  this.imgRef = "trailSprite" + anID + "img"; //Chuyển tới tên những ngôi sau
  
  this.currentFrame = 1; //nhìn thấy khung
  
  this.animateTrailSprite = animateTrailSprite; //Khai báo phương pháp vòng lặp đối tượng
  
  }
  
  function animateTrailSprite()
  
  {
  
  if (this.currentFrame <7)
  
  {// Nếu có hoạt cảnh (mà) những khung rời bỏ, thay đổi những ngôi sao kết cấu hiện thời
  
  if (isNS)
  
  { //Phát hiện ra bộ duyệt và thực hiện sự chuyển đổi hình ảnh
  
  eval("document['"+this.imgRef+"'].src=trailSpriteFrame" + this.currentFrame + ".src");
  
  }
  
  else
  
  {
  
  eval("document['"+this.imgRef+"'].src=trailSpriteFrame" + this.currentFrame + ".src");
  
  }
  
  this.currentFrame ++; //và tăng thêm hiện thời những đối tượng hình ảnh
  
  }
  
  else
  
  { //Khung hiện hành như vậy đạt đến giới hạn nó che dấu ngôi sao
  
  eval(layerRef + '.' + this.trailSpriteID + styleRef + '.visibility="hidden"');
  
  }
  
  }/////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  function processAnim()
  
  {
  
  for(x=0; x < NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++)
  
  queue[x].animateTrailSprite();
  
  }
  
  function processMouse(e)
  
  {
  
  currentObj = shuffleQueue();
  
  if (isNS)
  
  {
  
  eval("document." + currentObj + ".left=e.pageX-0;");
  
  eval("document." + currentObj + ".top=e.pageY+5;");
  
  }
  
  else
  
  {
  
  eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelLeft=event.clientX+document.body.scro llLeft-0;");
  
  eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelTop=event.clientY+document.body.scrol lTop+5;");
  
  }
  
  }
  
  function shuffleQueue()
  
  {
  
  lastItemPos = queue.length - 1;
  
  lastItem = queue[lastItemPos];
  
  for (i = lastItemPos; i>0; i--)
  
  queue[i] = queue[i-1];
  
  queue[0] = lastItem;
  
  queue[0].currentFrame = 1; //sự sắp đặt lại số thứ tự hình ảnh của những đối tượng & làm cho ngôi sao rõ ràng thêm
  
  eval(layerRef + '.' + queue[0].trailSpriteID + styleRef + '.visibility="visible"');
  
  return queue[0].trailSpriteID;
  
  }
  
  function init()
  
  {
  
  for(x=0; x<NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++) //Sắp hàng đầy đủ vệt dài của đối tượng
  
  queue[x] = new trailSpriteObj(x+1);
  
  if (isNS)
  
  {
  
  document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
  
  }
  
  document.onmousemove = processMouse;
  
  setInterval("processAnim();",25);
  
  }
  
  if (version > 3)
  
  window.onload = init;
  
  // -->
  
  </SCRIPT>
  
  </body>
  
  </html>  Truyện tranh Việt hài và bệnh ^^
  Facebook : http://www.facebook.com/imbamobile 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 141 thành viên cảm ơn ongame cho bài viết này:
  19-6 (12-12-2010), 211211 (16-08-2012), 35isme (09-12-2013), 360714 (11-03-2012), Acme_plan (08-09-2012), akido_jo (25-02-2009), alexpair (01-02-2013), anh shin (01-03-2012), anhtruongbn (11-09-2012), ankeda_star (01-07-2012), AnLinhTu (19-03-2011), apollos87 (27-01-2012), atuan1993 (12-04-2011), auauau97 (08-10-2011), bac.socola_it (13-10-2012), banbeo (02-12-2009), baotuyet_113 (23-09-2012), biennhuc (27-12-2011), bietdoi644 (12-09-2012), bjg8_kute (21-08-2014), bjmjojo (02-06-2012), borntobemaster (28-11-2008), bound12 (31-01-2010), boyx9x2 (12-04-2012), btapro (13-02-2010), c77 (15-05-2012), Cao Thái Dương (20-06-2012), cauct0691 (15-11-2011), Cbts96 (07-06-2012), champion3094 (15-05-2012), Chick™ (10-12-2012), chickentree (19-02-2012), chinhdang91 (30-06-2011), congtienkiss (01-04-2012), convoibungnho (20-06-2011), cuoidepzai (26-05-2013), cuonglsf (04-10-2012), cutenvipst (04-10-2014), datconvn (04-06-2012), Dragon Water (15-04-2012), Dragonfly2000 (26-03-2012), DUC_PRO (27-09-2013), duonghyvong (03-03-2016), duongvantai3012 (30-07-2013), duyluong_2108 (12-05-2012), Farsky (25-08-2013), fex (23-11-2009), gianglv_13 (31-08-2012), Gol D. Roger (21-07-2012), harrybotboy (10-05-2013), hellboyloving (11-01-2012), helolala (12-10-2011), henry_1177 (15-04-2010), hierpnd (19-04-2013), hoang.vnzoom (20-08-2014), hoangcaohai1998 (02-04-2013), hoanghai47 (07-10-2012), hoanghaihoang (29-10-2012), hoang_hieu_com (21-08-2012), hongthe92 (19-04-2012), hungarirang (22-08-2008), hungphuyen (23-03-2012), huunagi (22-08-2016), huy03071993 (17-05-2013), huy_0209 (11-12-2011), icebin1830 (01-12-2011), jackybin01 (14-12-2011), kaka185 (31-05-2011), khoi_nguyen0590 (19-12-2011), kiddichoi (27-09-2011), kip22 (09-03-2012), komaty (01-04-2011), kubo092 (08-02-2012), langtumar (05-06-2012), LapisLazuli (12-04-2009), leeboy (23-05-2012), Lee_Min_Han (03-04-2009), levanphap29 (09-12-2011), linux_9x (04-02-2012), Logachune (20-08-2014), luckystar1107458 (15-12-2011), luong_duy_khanh (07-03-2012), luv_mit (21-09-2009), maikhongga (13-08-2012), mchan004 (25-08-2008), messi_a2pro (13-09-2016), minhquang_ns (30-11-2008), MrkipDSPro (10-07-2012), mycom (19-01-2011), nclinh90 (25-12-2008), NDT_vz (27-03-2012), ngocnhi.info (30-05-2011), ngohongthai225 (13-10-2011), ngon12 (29-09-2011), nguyenducchien87 (13-12-2011), nguyenkhabk (17-04-2012), nhan0210 (13-09-2012), nhocboysd (10-09-2011), nhok_shock_ngok (04-10-2012), orbatGTA (28-07-2009), panh_nha_xac (01-03-2012), phj4nh_pr0_9x (31-01-2011), phongthuy24 (30-09-2012), phongtran209 (10-02-2012), pk5canh (14-11-2011), quangthangvn (16-05-2011), quocthinhforever (06-10-2011), quyctxh (01-11-2011), quynhvantri (08-12-2010), R10_98 (01-07-2013), s2kunk0y (13-06-2013), seovn (27-08-2011), shakuranbo.linh (13-06-2009), sobebiobreak (23-08-2008), sonchien10 (28-02-2010), sv_aptech (16-10-2012), synchohun (23-05-2013), tai_sao_khong (09-04-2013), teng0304 (26-09-2011), thaihoang1231 (26-07-2011), thanhcong7272 (17-12-2008), thanthoai5111 (03-08-2012), thatwhy2910 (05-10-2008), thcanh (01-03-2012), tienvipbecon (16-10-2009), tieulong_91 (27-06-2012), tony-teo (26-08-2012), toro_baby (12-08-2009), traimuong (09-02-2012), tranquangkhai98 (02-06-2011), tranvannghia11 (11-05-2012), vanchung2205 (20-03-2012), vandung2k6 (04-01-2013), vankhanhpf96 (22-12-2011), vanloit (02-05-2012), vhit90 (03-09-2013), vietlongpie (22-02-2012), vivu189 (20-12-2011), vytngok1992 (22-02-2011), xuandai0304 (05-11-2012), Yugi_pro_IT (07-02-2012)

 4. #2
  ongame's Avatar
  ongame vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Cống hiến cho [V-Z]
  Tham gia
  Sep 2007
  Đến từ
  ♥この世の極楽♥
  Bài
  1.266
  Cảm ơn
  202
  Điểm
  4.962/634 bài viết

  Default

  -------------------------------------
  Tạo Một Trận Sao Rơi Bằng JavaScript
  -------------------------------------

  Các bạn hãy nhúng đoạn Java Script bên dưới vào trang web của bạn đồng thời kết hợp với 1 image. Mức độ tương thích trình duyệt rất tốt, nó có thể tương thích với cả 2 trình duyệt Internet Explorer & Netscape Navigator. Bạn hãy copy đoạn Java Script dán vào Notepad sau đó lưu lại thành file có đuôi .htm hoặc .html.

  Các bạn lưu ý: Khi tạo 1 image này các bạn cần tạo image này càng nhẹ nhàng chừng nào thì bông tuyết gơi càng nhẹ nhàng và uyển chuyển chừng đó, image này phải đạt mức độ trong suốt, kích thước bức ảnh càng nhỏ thì càng đỡ phải che mất chữ của bạn
  Code:
  <html>
  
  <head>
  
  <title>Hieu Ung JavaScript Tuyet Dang Roi - Le Hu'ng Homepage</title>
  
  </head>
  
  <body>
  
  <center>
  <script LANGUAGE="JavaScript1.2">
  
  <!-- Begin
  
  var no = 25; // Số tuyết
  
  var speed = 10; // Số càng nhỏ tuyết di chuyển(rơi) càng nhanh
  
  var snowflake = "http://www.vn-zoom.com/images/idcs.gif"; // Nơi đây chèn hình bông tuyết
  
  var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // Bộ duyệt tìm nạp vào
  
  var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;
  
  var dx, xp, yp; // tọa độ và những vị trí thay đổi
  
  var am, stx, sty; // Độ rộng và những bước thay đổi
  
  var i, doc_width = 800, doc_height = 600;
  
  if (ns4up) {
  
  doc_width = self.innerWidth;
  
  doc_height = self.innerHeight;
  
  } else if (ie4up) {
  
  doc_width = document.body.clientWidth;
  
  doc_height = document.body.clientHeight;
  
  }
  
  dx = new Array();
  
  xp = new Array();
  
  yp = new Array();
  
  am = new Array();
  
  stx = new Array();
  
  sty = new Array();
  
  for (i = 0; i < no; ++ i) {
  
  dx[i] = 0; // những biến đổi toạ độ tập hợp
  
  xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // tập hợp những thay đổi vị trí
  
  yp[i] = Math.random()*doc_height;
  
  am[i] = Math.random()*20; // tập hợp những thay đổi độ rộng
  
  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // tập hợp những thay đổi bước
  
  sty[i] = 0.7 + Math.random(); //tập hợp những thay đổi bước
  
  if (ns4up) { // những lớp tập hợp
  
  if (i == 0) {
  
  document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
  
  document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
  
  document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");
  
  } else {
  
  document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");
  
  document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");
  
  document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");
  
  }
  
  } else if (ie4up) {
  
  if (i == 0) {
  
  document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
  
  document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
  
  document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
  
  document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");
  
  } else {
  
  document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");
  
  document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");
  
  document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");
  
  document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");
  
  }
  
  }
  
  }
  
  function snowNS() { // hàm Netscape hoạt cảnh chính
  
  for (i = 0; i < no; ++ i) { // vòng lặp cho mỗi điểm
  
  yp[i] += sty[i];
  
  if (yp[i] > doc_height-50) {
  
  xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
  
  yp[i] = 0;
  
  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
  
  sty[i] = 0.7 + Math.random();
  
  doc_width = self.innerWidth;
  
  doc_height = self.innerHeight;
  
  }
  
  dx[i] += stx[i];
  
  document.layers["dot"+i].top = yp[i];
  
  document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
  
  }
  
  setTimeout("snowNS()", speed);
  
  }
  
  function snowIE() { // hàm IE hoạt cảnh chính
  
  for (i = 0; i < no; ++ i) { // vòng lặp cho mỗi điểm
  
  yp[i] += sty[i];
  
  if (yp[i] > doc_height-50) {
  
  xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);
  
  yp[i] = 0;
  
  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;
  
  sty[i] = 0.7 + Math.random();
  
  doc_width = document.body.clientWidth;
  
  doc_height = document.body.clientHeight;
  
  }
  
  dx[i] += stx[i];
  
  document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];
  
  document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);
  
  }
  
  setTimeout("snowIE()", speed);
  
  }
  
  if (ns4up) {
  
  snowNS();
  
  } else if (ie4up) {
  
  snowIE();
  
  }
  
  // End -->
  
  </script>
  </body>
  
  </html>
  ------------------------------
  Banner tự động chạy
  ------------------------------

  Code:
  <html>
  <head>
  <LINK href="zing_banner.css"
  type=text/css rel=stylesheet>
  <SCRIPT src="zing_trangchu/anh_thu.js" type=text/javascript></SCRIPT>
  <style>
  <!--
  img { border:0 }
  -->
  </style>
  </head>
  <BODY background="http://www.vn-zoom.com/images/bg_hoa.gif">
  <body topmargin="0" leftmargin="0">
  <center>
  
  <table border=0 width=780 cellspacing=0 cellpadding=0 >
  <tr><td align=center>
  <SCRIPT type=text/javascript>
  <!--
  var focus_width=780;
  var focus_height=260;
  var text_height=0;
  //-->
  </SCRIPT>
  <SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
  <!--
  var xsImgs = new Array("banner.jpg","banner1.jpg","banner2.jpg","ba nner3.jpg","banner4.jpg","banner5.jpg","banner6.jp g","banner7.jpg","banner8.jpg");
  var xsImgLinks = new Array("http://maiyeuem.li/","http://maiyeuem.li/","http://maiyeuem.li/","http://maiyeuem.li/");
  var xsImgTexts = new Array("&nbsp;","&nbsp;","&nbsp;");
  var xsImgSize = new Array(focus_width, focus_height);
  //-->
  </SCRIPT>
  
  <SCRIPT language=javascript src="http://www.vn-zoom.com/images/banner.js" type=text/javascript></SCRIPT>
  
  </td></tr></table>
  </center>
  </body>
  </html>
  
  [hr]
  ghi chú
  1 các bạn nên thay đổi các size chiều cao x chiều rộng nếu có thể tùy ý các bạn
  --------------------------------
  Đặt bộ đếm trên trang Web
  --------------------------------

  Ngay khi đưa trang web đầu tiên của mình lên Internet, bạn đã muốn biết có bao nhiêu người sẽ đến đọc trang web đó.Cũng như bạn,tôi đã từng sử dụng khá nhiều những bộ đếm miễn phí.Nhưng rồi không bằng lòng với những gì được cho không, cộng với chút công sức tìm hiểu, tôi đã tìm ra các làm bộ đếm cho mình.
  Vì bộ đếm này được biết bằng PHP nên điều kiện để bộ đếm hoạt động được là website của bạn phải hỗ trợ PHP.Nếu muốn lưu giữ website miễn phí thì đây là một số nhà cung cấp dịch vụ lưu website có hỗ trợ PHP: ,...
  Sau đây là hướng dẫn nhanh để bạn có được bộ đếm trên trang web của mình.

  Bước 1: Mở tệp web muốn đặt bộ đếm bằng một trình soạn thảo văn bản như Notepad, EditPlus, UltraEdit.Mã HTML trang web của bạn sẽ hiện lên trong trình soạn thảo.
  Bước 2:TÌm đến bị trí bạn muốn hiện bộ đếm và dán đoạn mã PHP dưới đây vào:
  <?
  $CountFile = "index.log";
  $CF = fopen ($CountFile,"r");
  $Hits = fread ($CF, filesize($CountFile));
  fclose ($CF);
  $Hits ++;

  $CF = fopen($CountFile,"w");
  fwrite ($CF,$Hits);
  fclose($CF);
  echo($Hits);
  ?>

  Bước 3:Lưu tệp.Nếu tệp có phần mở rộng là .html thì đổi tên sang .php. Ví dụ index.htm thì đổi thành index.php. Có vậy thì sever mới hiểu và thi hành đoạn mã để hiện bộ đếm.
  Bước 4: Tạo một tệp văn bản có tên index.log để lưu giá trị đếm.Nội dung tệp này là một con số bất kỳ mà bạn muốn bắt đầu cho bộ đếm của mình (ta hãy bắt đầu bằng con số 0).Nhớ dừng thêm dấu cách, Enter hay một ký tự nào khác ngoài con số trên.
  Bước 5:Upload tệp web chứa bộ đếm (index.php) và tệp index.log lên website của bạn và nhớ đặt thuộc tính cho tệp index.log là writable bằng lệnh chmod 777.
  Bầy giờ, hãy đánh địa chỉ tệp web của mình trong trình duyệt, bạn sẽ thấy trang web hiện lên cùng với bộ đếm.Mỗi lần bạn nhấn nút Refresh thì bộ đếm lại tăng lên 1 đơn vị.
  Nay ta hãy nhìn sâu vào đoạn mã PHP một chút .Nguyên lý chung của các bộ đếm là lưu giá trị đếm vào một tệp riêng, mỗi lần có người truy cập đến tệp web là sẽ đọc giá trị lưu trong tệp đếm, tăng thêm 1, ghi lại vào tệp đếm và hiện giá trị đó lên màn hình.
  Trước hết ta cần cho chương trình biết giá trị đếm được lưu ở đâu hay nói cách khác, tên tệp lưu giá trị đếm là gì:
  $CountFile = "index.log";

  Dùng các hàm xử lý tệp do PHP cung cấp, ta lần lượt mở tệp ở chế độ đọc("r" có nghĩa là "reading") và gán con trỏ tệp cho biến $CF:
  $CF = fopen($CountFile,"r");
  đọc toàn bộ nọi dung tệp và lưu vào biến $Hits:
  $Hits = fread ($CF, filesize($CountFile));
  và đóng tệp lại sau khi đọc xong:
  fclose ($CF);
  Gia trị đếm hiện tại đã lưu ở biến $Hits, giờ ta tăng biến này thêm 1 để chỉ rằng đã có thêm một người nữa truy cập trang web:
  $Hits++;
  Các bước tiếp theo cũng tương tự như ở trên.Ta mở tệp ở chế độ ghi ("w" có nghĩa là "writing"),ghi lại biến $Hits(đã tăng thêm 1 so với trước) và đóng tệp sau khi ghi xong:
  $CF = fopen($CountFile,"w");
  fwrite ($CF,$Hits);
  fclose($CF);

  Việc cuối cùng là ta hiện giá trị đếm lên màn hình:
  echo($Hits);

  Giá trị đếm này hiện lên ở chế độ văn bản, sử dụng đúng loại font mà bạn đang dùng trong trang web.Nếu bạn muôn thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc để làm nổi bật bộ đếm, bạn có thể sử dụng thẻ <FONT> trong mã HTML để làm điểu này
  Bạn chắc cũng chưa thảo mãn với bộ đếm ở dạng văn bản mà muốn bộ đếm được thể hiện ở dạng đồ họa, giống như ở các trang web chuyên nghiệp khác.Việc này không khó.Bạn cần có thêm các tệp ảnh (dạng .gif hoặc .jpg) chứa các con số từ 0 đến 9. Bạn có thể tải về nhiều tệp ảnh với các hình dạng con số khác nhau tại Digitmania.Giả sử các tệp ảnh này có tên lần lượt là 0.gif, 1.gif,...9.gif - mỗi tệp tương ứng với một con số, và các tệp ảnh này đều lưu cũng thư mục với tệp index.php trên sever
  Đoạn mã PHP trong tệp index.php sẽ như sau:

  <?
  $CountFile = "index.log";
  $CF = fopen ($CountFile,"r");
  $Hits = fread ($CF, filesize($CountFile));
  fclose ($CF);
  $Hits ++;

  $CF = fopen($CountFile,"w");
  fwrite ($CF,$Hits);
  fclose($CF);
  for($i= 0;$i < strlen($Hits);$i++)
  {
  $Digit = substr($Hits,$i,1);
  echo"<IMG SRC=\"$Digit.gif\">";
  }
  ?>

  Bạn thấy là những dòng đầu hoàn toàn giống như trước. Sự khác nhau chỉ bắt đầu ở dong cuối cùng.Thay vì dòng lệnh echo($Hits); ta dùng vòng lặp for để lần lượt tạc từng con số trong giá trị đếm và lưu tạm vào một biện gọi là $Digit:
  $Digit = substr ($Hits,$i,1);
  Sau đó ta sẽ dùng thẻ <IMG> của HTML để chỉ ra các tệp ảnh nào ta muốn hiện tương ứng với từng còn số trong giá trị đếm:
  echo"<IMG SRC=\"$Digit.gif\">";
  Ví dụ giá trị đếm lưu trong biến $Hits là 865.Giá trị này gồm 3 chữ số nên vòng lặp for sẽ được thực hiện 3 lần. Tại lần thứ nhất, biến $Digit sẽ được gán với con số thứ nhất, tức là 8.Lần thứ hai và thứ ba,biến $Digit sẽ lần lượt nhận giá trị 6 và 5.Kết quá là trang web index.php khi xuất hiện trong trình duyệt của người dùng sẽ có mã HTML thực tế là:
  <IMG SRC="8.gif"><IMG SRC="6.gif"><IMG SRC="5.gif">
  và trình duyệt sẽ hiện lên 3 tệp ảnh tương ứng với các con số 8,6,5, tạo thành một dãy số hoàn chỉnh là số lần trang web đã được truy cập
  -----------------------------------------
  Cách Add bộ gõ tiếng việt vào 4rum
  -----------------------------------------

  Vào Admin Control Panel >> Styles & Templates >> Search in Templates >> Chọn Style đang dùng >> Search
  for Text >> Đánh vào từ khóa: footer >> Double click vào footer >> kéo xuống cuối cùng của Template này và copy đoạn code sau dán vào

  Code:
   <script language="javascript1.2" type="text/javascript" src="him.js"></script>
  - Tiếp tục vào VBulletin Options >> Censorship Options >> Edit Options >> Blank Character Stripper >> Xóa hết dãy số và kí tự trong ô này đi.
  - Thế là xong phần bộ gõ cho Diễn Đàn rồi đó
  + Nhúng vào Admin Control Panel:
  - Tiếp tục upload file him.js vào thư mục clientscript (hoặc chỉ đường dẫn chính xác trong đoạn code bên dưới).

  - Open file adminfuntions.php tìm đoạn:
  /**
  * Prints the page footer, finishes Gzip encoding and terminates execution
  */
  function print_cp_footer()
  {
  Thêm vào bên dưới:

  Code:
   // Begin HIM Editor for Admin Control Panel
  echo("<script language='javascript1.2' src=\"../clientscript/him.js\"></script>");
  // End HIM Editor for Admin Control Panel
  (Chú ý là nếu bạn ko muốn upload file him.js vào thư mục clientscript thì phải chọn đường dẫn chính xác để gọi file him.js ở đây đường dẫn sẽ là: src=\"../him.js\" )
  - Save file adminfuntions.php và upload lại lên host.
  Kết thúc phần nhúng bộ gõ.

  ------------------------------------------------------------
  CoDe Click Vào Link Và Đặt Web Bạn Làm Trang Chủ Trên IE
  ------------------------------------------------------------

  Code:
   <a target="blank" <a style="text-decoration: none; " onclick="this.style.behavior='url(#default#homepag e)'; this.setHomePage('http://kyniemb2.InFo');" href="http://Link Web Cua Bạn ">
  ------------------------------
  Code Ko Cho Save Web
  ------------------------------

  Code:
   <NOSCRIPT><IFRAME SRC=*.jpg></IFRAME></NOSCRIPT>
  -------------------------------------
  Code khi tắt web thì hiện thông báo
  -------------------------------------

  [code]
  <html>
  <head>
  <title> Bom Pr0 </title>
  <meta Name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
  </head>
  <body onunload="window.alert(' Đồng Bào Chú Ý ...- Click wWw.KynIemB2.InFO !')">
  </body>
  </html>

  -------------------------------------
  Code Danh Mục tìm kiếm = Google
  -------------------------------------

  Code:
  <!-- Search Google -->
  <center>
  <form method="get" action="http://www.google.com.vn/custom" target="_top">
  <td nowrap="nowrap" valign="top" align="left" height="32">
  <a href="http://www.google.com/">
  <img src="http://www.google.com/logos/Logo_25wht.gif" border="0" alt="Google" align="middle" width="75" height="32"></img></a>
  <input type="text" name="q" size="50" maxlength="255" value=""></input>
  <input type="submit" name="sa" value="Search"></input>
  <input type="hidden" name="client" value="pub-1710694852538675"></input>
  <input type="hidden" name="forid" value="1"></input>
  <input type="hidden" name="ie" value="UTF-8"></input>
  <input type="hidden" name="oe" value="UTF-8"></input>
  <input type="hidden" name="cof" value="GALT:#008000;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH :center;BGC:FFFFFF;LBGC:336699;ALC:0000FF;LC:0000F F;T:000000;GFNT:0000FF;GIMP:0000FF;FORID:1;"></input>
  <input type="hidden" name="hl" value="vi"></input>
  </td></tr>
  </form>
  </center>
  <!-- Search Google -->
  Các link dowwn tài liệu :

  * (1) So tay lam Forum 1.0.rar

  *(2) giao trinh thiet ke web.ZIP

  *(3) huong dan xay dung website.rar

  Tập hợp hơn 4000 file flash động để làm web

  4000 Professional Flash Web Animations Bạn có thể dùng những file flash có sẵn này làm mẫu hay đưa vào Web. Ngoài ra có thể dùng với mục đích học tập  Pass:
  Thay đổi nội dung bởi ongame; 21-08-2008 lúc 01:49.  Truyện tranh Việt hài và bệnh ^^
  Facebook : http://www.facebook.com/imbamobile

 5. Có 95 thành viên cảm ơn ongame cho bài viết này:
  01683781691 (19-04-2009), 19-6 (12-12-2010), 35isme (09-12-2013), 360714 (11-03-2012), akido_jo (13-01-2010), anhkhoahn (11-03-2012), AnLinhTu (19-03-2011), auauau97 (08-10-2011), bac.socola_it (13-10-2012), banbeo (02-12-2009), BaronDevil (13-11-2011), bietdoi644 (12-09-2012), bjmjojo (02-06-2012), blackdylan (06-10-2008), blackwolf1986 (09-04-2009), bluesea.bk (06-12-2008), borntobemaster (28-11-2008), bound12 (31-01-2010), boyx9x2 (12-04-2012), caohoaibao (12-07-2013), caothean (11-12-2008), Chick™ (10-12-2012), dizzmylife1 (23-12-2008), Dragonfly2000 (26-03-2012), dragonkinglove (30-04-2011), fex (23-11-2009), harrybotboy (10-05-2013), helolala (12-10-2011), henry_1177 (15-04-2010), hiep2000 (14-12-2008), hiepkhachxua (05-11-2011), hierpnd (19-04-2013), hipzols (07-05-2009), hoanghaihoang (13-10-2012), huunagi (22-08-2016), huuthitv03 (28-01-2009), huy_0209 (11-12-2011), kaka185 (31-05-2011), khiconcdag (01-03-2012), kiddichoi (27-09-2011), LapisLazuli (12-04-2009), Lee_Min_Han (03-04-2009), lehai112233 (15-09-2010), letuanhai94 (05-11-2011), linux_9x (04-02-2012), ListenToMe (27-01-2013), luckystar1107458 (15-12-2011), luv_mit (22-09-2009), maikhongga (13-08-2012), mchan004 (25-08-2008), minhkai (21-06-2011), minhquang_ns (30-11-2008), nambinh10 (26-08-2012), nangchieu988 (14-02-2011), ngon12 (29-09-2011), nguoikeugoi (19-10-2009), nguoiyeudau3003 (23-11-2008), nguyenphugia2009 (12-09-2010), nguyentrungtin067 (21-12-2008), nh0ck0n10B (14-12-2008), nhan3639 (31-10-2012), nhocboysd (10-09-2011), nk0k_ckungtjnh (13-12-2011), OliverTime (30-05-2011), panh_nha_xac (01-03-2012), phj4nh_pr0_9x (31-01-2011), phongthuy24 (30-09-2012), pk5canh (14-11-2011), prolangtu (05-10-2008), proteenvip (26-02-2014), provn92 (07-08-2010), quocthinhforever (06-10-2011), s2kunk0y (13-06-2013), shakuranbo.linh (13-06-2009), teng0304 (26-09-2011), thatwhy2910 (05-10-2008), thcanh (01-03-2012), theanh1234567 (18-03-2010), tiendat_789 (11-02-2014), tin hoc 9x (07-02-2012), tranquangkhai98 (02-06-2011), truongan211 (31-05-2011), tuananh02i (05-01-2009), tungnt1402 (29-11-2012), tu_lieu_8e (18-06-2011), vanchung2205 (20-03-2012), vanloit (02-05-2012), vietlongpie (22-02-2012), vivu189 (20-12-2011), Vjrus.HT (16-10-2013), Vnairlines (01-10-2008), votrongsu (08-06-2012), Vũ Nhất Hồ (06-01-2011), Yugi_pro_IT (07-02-2012), zorangez (19-10-2009)

 6. #3
  mchan004's Avatar
  mchan004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến
  Tham gia
  May 2008
  Đến từ
  HCM
  Bài
  1.548
  Cảm ơn
  101
  Điểm
  645/267 bài viết

  Default

  bây giờ website toàn mã nguồn mở chèn vô đâu giờ
  joomla thì chèn vào index của template
  Thay đổi nội dung bởi mchan004; 14-06-2011 lúc 15:23. 7. Có 6 thành viên cảm ơn mchan004 cho bài viết này:
  bac.socola_it (13-10-2012), boyzmen (15-10-2008), huunagi (22-08-2016), huuthitv03 (28-01-2009), phongthuy24 (30-09-2012), shakuranbo.linh (03-11-2009)

 8. #4
  htcv9's Avatar
  htcv9 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Aug 2008
  Bài
  6
  Cảm ơn
  19
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  cho mình hỏi code phóng to hình giống như cái nầy na`
  cảm ơn pác pro nhiều!  viết bài phải có dấu!
  Thay đổi nội dung bởi nguyentrungtin067; 21-12-2008 lúc 18:19. 9. #5
  dizzmylife1's Avatar
  dizzmylife1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Bà rịa
  Bài
  211
  Cảm ơn
  80
  Điểm
  544/135 bài viết

  Default

  ANh có cái code nào mà làm thành một cuộn nhạc khi vào trang chủ hok ?
  Sẵn chỉ em cách up nhạc cách làm luôn càng tốt! 10. Có 1 thành viên cảm ơn dizzmylife1 cho bài viết này:
  theanh1234567 (18-03-2010)

 11. #6
  Mr.Quyetnm's Avatar
  Mr.Quyetnm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Feb 2009
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  26/2 bài viết

  Default

  Tạo giờ theo từng địa điểm.

  <html>

  <head>
  <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
  <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">
  <title>New Page 2</title>
  </head>

  <body>

  <table border="0" width="200" cellspacing="0" cellpadding="3">
  <form name="where">
  <tr>
  <td width="100%">
  <select name="city" size="1" onchange="updateclock(this);">
  <option value="" selected>Local time</option>
  <option value="0">London GMT</option>
  <option value="1">Rome</option>
  <option value="7">Bangkok</option>
  <option value="8">Hong Kong</option>
  <option value="9">Tokyo</option>
  <option value="10">Sydney</option>
  <option value="12">Fiji</option>
  <option value="-10">Hawaii</option>
  <option value="-8">San Francisco</option>
  <option value="-5">New York</option>
  <option value="-3">Buenos Aires</option>
  </select>

  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="100%">
  <script language="JavaScript">

  /*
  Drop Down World Clock
  This credit notice must stay intact
  */

  if (document.all||document.getElementById)
  document.write('<span id="worldclock" style="font:bold 16px Arial;"></span><br>')

  zone=0;
  isitlocal=true;
  ampm='';

  function updateclock(z){
  zone=z.options[z.selectedIndex].value;
  isitlocal=(z.options[0].selected)?true:false;
  }

  function WorldClock(){
  now=new Date();
  ofst=now.getTimezoneOffset()/60;
  secs=now.getSeconds();
  sec=-1.57+Math.PI*secs/30;
  mins=now.getMinutes();
  min=-1.57+Math.PI*mins/30;
  hr=(isitlocal)?now.getHours()now.getHours() + parseInt(ofst)) + parseInt(zone);
  hrs=-1.575+Math.PI*hr/6+Math.PI*parseInt(now.getMinutes())/360;
  if (hr < 0) hr+=24;
  if (hr > 23) hr-=24;
  ampm = (hr > 11)?"PM":"AM";
  statusampm = ampm.toLowerCase();

  hr2 = hr;
  if (hr2 == 0) hr2=12;
  (hr2 < 13)?hr2:hr2 %= 12;
  if (hr2<10) hr2="0"+hr2

  var finaltime=hr2+':'+((mins < 10)?"0"+mins:mins)+':'+((secs < 10)?"0"+secs:secs)+' '+statusampm;
  if (document.all)
  worldclock.innerHTML=finaltime
  else if (document.getElementById)
  document.getElementById("worldclock").innerHTML=fi naltime
  else if (document.layers){
  document.worldclockns.document.worldclockns2.docum ent.write(finaltime)
  document.worldclockns.document.worldclockns2.docum ent.close()
  }


  setTimeout('WorldClock()',1000);
  }

  window.onload=WorldClock
  //-->
  </script>

  <!--Place holder for NS4 only-->
  <ilayer id="worldclockns" width=100% height=35><layer id="worldclockns2" width=100% height=35 left=0 top=0 style="font:bold 16px Arial;"></layer></ilayer>

  <p>

  <font face="arial" size="-2">This free script provided by
  <a href="http://www.javascriptfreecode.com/">java site</a></font>
  </td>
  </form>
  </tr>
  </table>

  </body>

  </html>
  Thay đổi nội dung bởi Mr.Quyetnm; 20-02-2009 lúc 10:05. Lý do: sai thông tin 12. Có 11 thành viên cảm ơn Mr.Quyetnm cho bài viết này:
  bac.socola_it (13-10-2012), hitman_koni (06-12-2011), huunagi (22-08-2016), ListenToMe (27-01-2013), mikelhpdatke (30-07-2012), nhan3639 (31-10-2012), phongthuy24 (30-09-2012), s2kunk0y (13-06-2013), theanh1234567 (18-03-2010), vanchung2205 (20-03-2012), vietlongpie (22-02-2012)

 13. #7
  Mr.Quyetnm's Avatar
  Mr.Quyetnm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Feb 2009
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  26/2 bài viết

  Thumbs up Một Calendar đẹp

  1. Put the code into the BODY of your HTML document -->
  <!-- STEP ONE: Copy this code into the HEAD your HTML document -->
  <html>

  <head>
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
  <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
  </head>

  <body>

  <center>
  <script LANGUAGE="JavaScript">

  <!-- Begin
  monthnames = new Array(
  "January",
  "Februrary",
  "March",
  "April",
  "May",
  "June",
  "July",
  "August",
  "September",
  "October",
  "November",
  "Decemeber");
  var linkcount=0;
  function addlink(month, day, href) {
  var entry = new Array(3);
  entry[0] = month;
  entry[1] = day;
  entry[2] = href;
  this[linkcount++] = entry;
  }
  Array.prototype.addlink = addlink;
  linkdays = new Array();
  monthdays = new Array(12);
  monthdays[0]=31;
  monthdays[1]=28;
  monthdays[2]=31;
  monthdays[3]=30;
  monthdays[4]=31;
  monthdays[5]=30;
  monthdays[6]=31;
  monthdays[7]=31;
  monthdays[8]=30;
  monthdays[9]=31;
  monthdays[10]=30;
  monthdays[11]=31;
  todayDate=new Date();
  thisday=todayDate.getDay();
  thismonth=todayDate.getMonth();
  thisdate=todayDate.getDate();
  thisyear=todayDate.getYear();
  thisyear = thisyear % 100;
  thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));
  if (((thisyear % 4 == 0)
  && !(thisyear % 100 == 0))
  ||(thisyear % 400 == 0)) monthdays[1]++;
  startspaces=thisdate;
  while (startspaces > 7) startspaces-=7;
  startspaces = thisday - startspaces + 1;
  if (startspaces < 0) startspaces+=7;
  document.write("<table border=2 bgcolor=white ");
  document.write("bordercolor=black><font color=black>");
  document.write("<tr><td colspan=7><center><strong>"
  + monthnames[thismonth] + " " + thisyear
  + "</strong></center></font></td></tr>");
  document.write("<tr>");
  document.write("<td align=center>Su</td>");
  document.write("<td align=center>M</td>");
  document.write("<td align=center>Tu</td>");
  document.write("<td align=center>W</td>");
  document.write("<td align=center>Th</td>");
  document.write("<td align=center>F</td>");
  document.write("<td align=center>Sa</td>");
  document.write("</tr>");
  document.write("<tr>");
  for (s=0;s<startspaces;s++) {
  document.write("<td> </td>");
  }
  count=1;
  while (count <= monthdays[thismonth]) {
  for (b = startspaces;b<7;b++) {
  linktrue=false;
  document.write("<td>");
  for (c=0;c<linkdays.length;c++) {
  if (linkdays[c] != null) {
  if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1) && (linkdays[c][1]==count)) {
  document.write("<a href=\"" + linkdays[c][2] + "\">");
  linktrue=true;
  }
  }
  }
  if (count==thisdate) {
  document.write("<font color='FF0000'><strong>");
  }
  if (count <= monthdays[thismonth]) {
  document.write(count);
  }
  else {
  document.write(" ");
  }
  if (count==thisdate) {
  document.write("</strong></font>");
  }
  if (linktrue)
  document.write("</a>");
  document.write("</td>");
  count++;
  }
  document.write("</tr>");
  document.write("<tr>");
  startspaces=0;
  }
  document.write("</table></p>");
  // End -->
  </script>
  </center>
  <!-- Script Size: 2.98 KB -->

  </body>

  </html>

  <!-- END CODE-->

  <font face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://www.javascriptfreecode.com/"><span style="font-size: 8pt; text-decoration: none">JavaScript Free Code</span></a></font> 14. Có 15 thành viên cảm ơn Mr.Quyetnm cho bài viết này:
  bac.socola_it (13-10-2012), csmnht09 (22-10-2011), duonghyvong (03-03-2016), fex (23-11-2009), hierpnd (19-04-2013), huunagi (22-08-2016), ListenToMe (27-01-2013), nhocboysd (10-09-2011), pk5canh (14-11-2011), quangthangvn (16-05-2011), rainbold2 (21-04-2009), s2kunk0y (13-06-2013), theanh1234567 (18-03-2010), vanchung2205 (20-03-2012), vietlongpie (22-02-2012)

 15. #8
  inorworld's Avatar
  inorworld vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Feb 2009
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 2/1 bài viết

  Default

  cách up nhạc lên web đơn giản nhất là bạn dùng đoạn code sau:
  <embed scr="đường dẫn đến nguồn nhạc">
  internet explorer sẽ nhận giao diện window media player làm giao diện phát nhạc chính cho bạn. nhưng đều phiền toái là bạn chỉ có thể chaỵ một bài hát. nếu muốn chẹy nhiều thì phải dùng code thôi 16. Có 2 thành viên cảm ơn inorworld cho bài viết này:
  oanhvanghd (06-04-2011), rainbold2 (21-04-2009)

 17. #9
  leaderhero's Avatar
  leaderhero vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Feb 2008
  Bài
  873
  Cảm ơn
  197
  Điểm
  445/158 bài viết

  Default

  Cho mình hỏi những thứ này dán chỗ nào trong web vậy (đối với diễn đàn làm bằng vbb) 18. Có 2 thành viên cảm ơn leaderhero cho bài viết này:
  csmnht09 (22-10-2011), oanhvanghd (06-04-2011)

 19. #10
  money_man93's Avatar
  money_man93 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Mar 2009
  Bài
  4
  Cảm ơn
  1
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  có code nào click vào web của mình mà nó tự hiện ra thêm 1 web của mình ko ạh.....

  giống kiểu của mediafire í............ 20. Có 1 thành viên cảm ơn money_man93 cho bài viết này:
  oanhvanghd (06-04-2011)

 21. #11
  trungitpro's Avatar
  trungitpro vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc
  Tham gia
  Sep 2008
  Đến từ
  system32
  Bài
  324
  Cảm ơn
  95
  Điểm
  140/48 bài viết

  Default

  sao bạn ko dán vào word rồi up lên cho khỏe


  Quê Hương Của Tôi

 22. Có 1 thành viên cảm ơn trungitpro cho bài viết này:
  oanhvanghd (06-04-2011)

 23. #12
  01683781691's Avatar
  01683781691 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Dec 2008
  Bài
  167
  Cảm ơn
  68
  Điểm
  45/23 bài viết

  Default

  Cái web của mình chưa biết làm sao cho sống động-may mà có mấy cái code của bạn trợ giúp
  Cảm ơn nhiều 24. Có 2 thành viên cảm ơn 01683781691 cho bài viết này:
  oanhvanghd (06-04-2011), tai_sao_co (08-05-2013)

 25. #13
  cuong1nb's Avatar
  cuong1nb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Dec 2008
  Đến từ
  Ninh Bình
  Bài
  36
  Cảm ơn
  6
  Điểm
  8/7 bài viết

  Default

  Các bạn có thể vào đây tham khảo thêm nè.Mình từ 1 gà con sau khi vào đây cũng tham khảo thêm được nhiều lắm ah. 26. Có 2 thành viên cảm ơn cuong1nb cho bài viết này:
  angelloveht93 (07-03-2012), doong.b2t (18-06-2011)

 27. #14
  lenhan555's Avatar
  lenhan555 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Aug 2008
  Bài
  1.136
  Cảm ơn
  302
  Điểm
  301/201 bài viết

  Default

  hay là tạo topic hack mod đi các anh em 28. #15
  minh1995's Avatar
  minh1995 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Dec 2008
  Bài
  12
  Cảm ơn
  48
  Điểm
  2/2 bài viết

  Default
 29. Có 1 thành viên cảm ơn minh1995 cho bài viết này:
  new_solution_88 (09-03-2010)

 

 
Trang 1/13 1 2 3 11 ... cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •