Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Cộng đồng công nghệ mới của Vn-Zoom

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 17
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  myyahoo's Avatar
  myyahoo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Apr 2008
  Bài
  122
  Cảm ơn
  437
  Điểm
  88/18 bài viết

  Default Sửa giúp mình giải pt bậc 2 = java

  Ai giúp mình sửa lỗi bài này với.cảm ơn các bạn nhiều lắm.

  package Home;
  import java.*;
  import java.math.*;
  public class ptbac2
  {
  public static void main (String[] args)
  {
  System.out.print("Nhap vao");
  int a =Integer.parseInt(args[0]);
  int b =Integer.parseInt(args[1]);
  int c =Integer.parseInt(args[2]);  if(a==0)
  {
  if(b==0)
  {
  if(c==0)
  {
  System.out.println("PT vo so nghiem");
  }
  }
  else
  System.out.println("PT vo nghiem");
  }
  else
  {

  float delta= b*b-4*a*c;
  double x1,x2;
  if(delta>0)
  {
  x1=(-b+ Math.sqrt(delta))/2*a;
  x2=(-b- Math.sqrt(delta))/2*a;
  System.out.println("X1 ="+x1);
  System.out.println("X2 ="+x2);
  }
  if(delta==0)
  {
  x1=-(Math.sqrt(delta))/2*a;
  System.out.print("PT co nghiem:"+x1);

  }
  else
  {
  System.out.print("PT vo nghiem");
  }
  }
  }
  }

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  Fjnova's Avatar
  Fjnova vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Aug 2008
  Đến từ
  ——» Thiên đường hạnh phhúc «——
  Bài
  1.267
  Cảm ơn
  238
  Điểm
  627/115 bài viết

  Default

  Code:
  package Home;
  
  import java.util.Scanner;
  
  public class Fjnova {	
  	public static void main(String[] args) {
  
  		Scanner nhap = new Scanner(System.in);
  		System.out.println("Phương trình bậc 2 có dạng : Ax^2 + Bx + C =0 ");
  		System.out.println("Nhập vào giá trị cho a ");
  		float a=nhap.nextInt();
  		System.out.println("Nhập vào giá trị cho b ");
  		float b=nhap.nextInt();
  		System.out.println("Nhập vào giá trị cho c ");
  		float c=nhap.nextInt();
  		if(a==0){
  			if(b==0){
  				if(c==0)
  					System.out.println("Phương trình vô số nghiệm");			
  			}
  			else 
  				System.out.println("Phương trình vô nghiệm ");
  		}
  		else{
  			float delta=b*b-4*a*c;
  			double x1,x2;
  			if(delta>0){
  				x1=-b+Math.sqrt(delta)/(2*a);
  				x2=-b-Math.sqrt(delta)/(2*a);
  				System.out.println("Phương trình có 2 nghiệm phân biệt ");
  				System.out.println("X1 là : "+x1);
  				System.out.println("X2 là : "+x2);
  			}
  			else {
  				if(delta==0){
  					x1=-Math.sqrt(delta)/(2*a);
  					System.out.println("Phương trình có 1 nghiệm kép: "+x1);
  				}
  				else 
  					System.out.println("Phương trình vô nghiệm");
  			}
  		}//else 
  	}//main
  }//class
  
  Thay đổi nội dung bởi Fjnova; 24-10-2009 lúc 19:43.


  Thinking

 4. #3
  hoabpro's Avatar
  hoabpro vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Mar 2009
  Bài
  10
  Cảm ơn
  3
  Điểm
  32/3 bài viết

  Default

  bài của ông bạn làm thì đúng rồi. Nhưng mà ông còn chưa xét trường hợp là b#0 . Ở đây kết quả của ông đưa ra là. Phuơng trình vô nghiệm là sai.hi
  package Home;

  import java.util.Scanner;

  public class Ptb2 {

  public static void main(String[] args) {

  Scanner nhap = new Scanner(System.in);
  System.out.println("Phương trình bậc 2 có dạng : Ax^2 + Bx + C =0 ");
  System.out.println("Nhập vào giá trị cho a ");
  float a=nhap.nextInt();
  System.out.println("Nhập vào giá trị cho b ");
  float b=nhap.nextInt();
  System.out.println("Nhập vào giá trị cho c ");
  float c=nhap.nextInt();
  if(a==0){
  if(b==0){
  if(c==0)
  System.out.println("Phương trình vô số nghiệm");
  else
  System.out.println("Phuong trinh vo nghiem") ;
  }
  else {

  double x=-c/b;
  System.out.println("Nghiem cua phuong trinh la:"+x);
  }
  }
  else{
  float delta=b*b-4*a*c;
  double x1,x2;
  if(delta>0){
  x1=-b+Math.sqrt(delta)/(2*a);
  x2=-b-Math.sqrt(delta)/(2*a);
  System.out.println("Phương trình có 2 nghiệm phân biệt ");
  System.out.println("X1 là : "+x1);
  System.out.println("X2 là : "+x2);
  }
  else {
  if(delta==0){
  x1=-Math.sqrt(delta)/(2*a);
  System.out.println("Phương trình có 1 nghiệm kép: "+x1);
  }
  else
  System.out.println("Phương trình vô nghiệm");
  }
  }//else
  }//main
  }//class
  Thay đổi nội dung bởi hoabpro; 14-03-2010 lúc 13:24. 5. #4
  minh_phong's Avatar
  minh_phong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Nov 2009
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default

  Hãy thử bài của mình nhé
  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  public class giaiphuongtrinh extends Frame implements ActionListener{
  Button btnGiai,btnLamlai,btnThoat;
  Label lbTieude, lba, lbb,lbc, lbKetqua;
  TextField txta, txtb, txtc;
  public giaiphuongtrinh()
  {

  super("giaiphuongtrinh");
  setLayout(new GridLayout(7,1));
  //khai bao cac benner
  Panel p1=new Panel();
  Panel p2=new Panel();
  Panel p3=new Panel();
  Panel p4=new Panel();
  Panel p5=new Panel();
  Panel p6=new Panel();
  //khai bao button
  btnGiai=new Button("Giai");
  btnLamlai=new Button("Lamlai");
  btnThoat=new Button("Thoat");
  //tao cac nhan lable
  lbTieude=new Label("Giai phuong trinh");
  lba=new Label("A: ");
  lbb=new Label("B: ");
  lbc=new Label("C: ");
  lbKetqua=new Label("Ket qua:.............................");
  //khai bao 2 text box a,b
  txta=new TextField(15);
  txtb=new TextField(15);
  txtc=new TextField(15);
  //Khai bao va add cac gia tri vao
  p1.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
  p1.add(lbTieude);

  p2.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
  p2.add(lba);
  p2.add(txta);

  p3.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
  p3.add(lbb);
  p3.add(txtb);

  p4.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
  p4.add(lbc);
  p4.add(txtc);

  p5.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
  p5.add(lbKetqua);

  p6.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
  p6.add(btnGiai);
  p6.add(btnLamlai);
  p6.add(btnThoat);
  //Add cac benner vao frame
  add(p1);
  add(p2);
  add(p3);
  add(p4);
  add(p5);
  add(p6);
  //khai bao cac bien cua button
  btnGiai.addActionListener(this);
  btnLamlai.addActionListener(this);
  btnThoat.addActionListener(this);

  //nut dong cau chuong trinh
  this.addWindowListener
  (
  new WindowAdapter() {
  public void windowClosing(WindowEvent e) {
  System.exit(0);
  }
  }
  );


  //hien thi len
  setVisible(true);
  pack();
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent bien)
  {
  if(bien.getSource()==btnThoat)
  {
  System.exit(0);
  }
  else
  {
  if(bien.getSource()==btnLamlai)
  {
  txta.setText("");
  txtb.setText("");
  txtc.setText("");
  lbKetqua.setText("Ket Qua:.......................................");
  }
  else
  {
  String chuoia=txta.getText().trim();
  String chuoib=txtb.getText().trim();
  String chuoic=txtc.getText().trim();

  float a=Float.parseFloat(chuoia);
  float b=Float.parseFloat(chuoib);
  float c=Float.parseFloat(chuoic);

  if(a==0)
  {
  float x=-c/b;
  lbKetqua.setText("Ket Qua X:"+x);
  if(b==0)
  {
  lbKetqua.setText("PTVN");
  if(c==0)
  {
  lbKetqua.setText("PTSV");
  }
  }

  }
  else
  {
  float del=b*b-a*4*c;
  if(del<0)
  {
  lbKetqua.setText("PTVN");
  }
  if(del==0)
  {
  float x=-b/2*a;
  lbKetqua.setText("PT co nghiem kep x:"+x);
  }
  if(del>0)
  {
  double x1=(double) (-b+Math.sqrt(del))/(2*a);
  double x2=(double)(-b-Math.sqrt(del))/(2*a);
  lbKetqua.setText("PT co 2 nghiem x1:"+x1+" x2:"+x2);
  }
  }

  }
  }

  }

  public static void main(String[] args) {

  // TODO, add your application code
  //System.out.println("Hello World!");
  giaiphuongtrinh day=new giaiphuongtrinh();

  }

  } 6. Có 1 thành viên cảm ơn minh_phong cho bài viết này:
  vanfsn (03-12-2011)

 7. #5
  buonvui77's Avatar
  buonvui77 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài
  159
  Cảm ơn
  90
  Điểm
  35/17 bài viết

  Default

  Thử bài của mình nhé:
  import java.util.Scanner;
  class giai
  {
  public static void main(String[] args)
  {
  Scanner input = new Scanner(System.in);
  System.out.println("Phuong trinh bac 2 co dang Ax^2 + Bx + C = 0");
  System.out.println("Nhap gia tri cho a:");
  float a=input.nextInt();
  System.out.println("Nhap gia tri cho b:");
  float b=input.nextInt();
  System.out.println("Nhap gia tri cho c:");
  float c=input.nextInt();
  if(a==0&&b==0&&c==0)
  {
  System.out.println("Phuong trinh vo so nghiem");
  }
  if(a==0&&b==0&&c!=0)
  {
  System.out.println("Phuong trinh vo nghiem");
  }
  if(a==0&&b!=0&&c==0)
  {
  System.out.println("Phuong trinh co nghiem X = 0");
  }

  if(a==0&&b!=0&&c!=0)
  {
  double i=-c/b;
  System.out.println("Phuong trinh co nghiem X="+i);
  }
  if(a!=0&&b==0&&c==0)
  {
  System.out.println("Phuong trinh co nghiem X = 0");
  }
  if(a!=0&&b==0&&c!=0)
  {
  double k=-c/a;
  double i=Math.sqrt(k);
  if(i>0)
  {
  System.out.println("Phuong trinh co nghiem X = "+"+,-"+i);
  }
  else
  {
  System.out.println("Phuong trinh vo nghiem");
  }
  }
  if(a!=0&&b!=0&&c==0)
  {
  double z=-b/a;
  System.out.println("Phuong trinh co nghiem X = 0"+"va X="+z);
  }
  if(a!=0&&b!=0&&c!=0)
  {
  float delta=b*b-4*a*c;
  double x1,x2;
  if(delta>0)
  {
  x1=-b+Math.sqrt(delta)/(2*a);
  x2=-b-Math.sqrt(delta)/(2*a);
  System.out.println("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet");
  System.out.println("X1 là : "+x1);
  System.out.println("X2 là : "+x2);
  }
  else
  {
  if(delta==0)
  {
  x1=-Math.sqrt(delta)/(2*a);
  System.out.println("Phuong trinh co 1 nghiem kep: "+x1);
  }
  else {
  if(delta<0)
  {
  System.out.println("Phuong trinh vo nghiem");
  }
  }
  }
  }
  }
  } 8. #6
  thongquang91's Avatar
  thongquang91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Nov 2009
  Bài
  9
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  4/3 bài viết

  Default

  da~ test.
  import java.io.*;
  public class baitap5
  {
  public baitap5() {}
  public static void main (String[] args)
  {
  float a = 0;
  float b = 0;
  float c = 0;
  BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.println("nhap a");
  try
  {
  a = Float.parseFloat(br.readLine());
  }
  catch(IOException ex) {}
  System.out.println("nhap b");
  try
  {
  b = Float.parseFloat(br.readLine());
  }
  catch(IOException ex) {}
  System.out.println("nhap c");
  try
  {
  c = Float.parseFloat(br.readLine());
  }
  catch(IOException ex) {}
  System.out.println("phuong trinh vua nhap co dang la:"+a+"x^2 + "+b+"x + "+c+"=0");
  if(a==0)
  {
  if(b==0)
  {
  if(c==0)
  System.out.println("Phuong trinh vo so nghiem");
  else
  System.out.println("Phuong trinh vo nghiem") ;
  }
  else
  {
  double x=-c/b;
  System.out.println("Nghiem cua phuong trinh la:"+x);
  }
  }
  else
  {
  float delta=b*b-4*a*c;
  double x1,x2;
  if(delta>0)
  {
  x1=(-b+Math.sqrt(delta))/(2*a);
  x2=(-b-Math.sqrt(delta))/(2*a);
  System.out.println("Phuong trinh có 2 nghiem phan biet ");
  System.out.println("X1 = "+x1);
  System.out.println("X2 = "+x2);
  }
  else
  {
  if(delta==0)
  {
  x1=-b/(2*a);
  System.out.println("Phuong trinh co 1 nghiem kep x1=x2= "+x1);
  }
  else
  System.out.println("Phuong trinh vo nghiem");
  }
  }
  }
  }
  Thay đổi nội dung bởi thongquang91; 20-03-2011 lúc 19:15. Lý do: bo sung 9. #7
  legphone's Avatar
  legphone vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Jun 2010
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  Trích thongquang91 View Post
  da~ test.
  import java.io.*;
  public class baitap5
  {
  public baitap5() {}
  public static void main (String[] args)
  {
  float a = 0;
  float b = 0;
  float c = 0;
  BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  System.out.println("nhap a");
  try
  {
  a = Float.parseFloat(br.readLine());
  }
  catch(IOException ex) {}
  System.out.println("nhap b");
  try
  {
  b = Float.parseFloat(br.readLine());
  }
  catch(IOException ex) {}
  System.out.println("nhap c");
  try
  {
  c = Float.parseFloat(br.readLine());
  }
  catch(IOException ex) {}
  System.out.println("phuong trinh vua nhap co dang la:"+a+"x^2 + "+b+"x + "+c+"=0");
  if(a==0)
  {
  if(b==0)
  {
  if(c==0)
  System.out.println("Phuong trinh vo so nghiem");
  else
  System.out.println("Phuong trinh vo nghiem") ;
  }
  else
  {
  double x=-c/b;
  System.out.println("Nghiem cua phuong trinh la:"+x);
  }
  }
  else
  {
  float delta=b*b-4*a*c;
  double x1,x2;
  if(delta>0)
  {
  x1=(-b+Math.sqrt(delta))/(2*a);
  x2=(-b-Math.sqrt(delta))/(2*a);
  System.out.println("Phuong trinh có 2 nghiem phan biet ");
  System.out.println("X1 = "+x1);
  System.out.println("X2 = "+x2);
  }
  else
  {
  if(delta==0)
  {
  x1=-b/(2*a);
  System.out.println("Phuong trinh co 1 nghiem kep x1=x2= "+x1);
  }
  else
  System.out.println("Phuong trinh vo nghiem");
  }
  }
  }
  }
  copy o? dau vay thongquang91

  Du` ji cung~ thanks ^^^^ 10. #8
  thongquang91's Avatar
  thongquang91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Nov 2009
  Bài
  9
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  4/3 bài viết

  Default

  sua code tren cho hoan chinh thoi 11. #9
  naot09's Avatar
  naot09 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Nov 2009
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Wink

  Đệ mới học về môn java nên còn gà lắm và làm thử bài giải PT bậc nhất như sau:
  đệ dùng applet nhưng chạy bị lỗi là ko tìm thấy ký tự C trong kết quả mong các huynh sửa dùm đệ

  import java.applet.Applet;
  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;

  class PTBacNhat extends Applet implements ActionListener
  {
  Label lb1,lb2,lb3;
  TextField tf1,tf2,tf3;
  Button b1,b2;
  Frame fr;
  FlowLayout fl;
  long kq;

  public void tinhB()
  {
  fr=new Frame("tinh bac nhat");
  fr.setBounds(200,200,300,120);
  fl=new FlowLayout();
  fr.setLayout(fl);

  tf1=new TextField("a",10);
  tf1.addActionListener(this);
  fr.add(tf1);

  lb1=new Label("x + ");
  fr.add(lb1);

  tf2=new TextField("b",10);
  tf2.addActionListener(this);
  fr.add(tf2);

  lb2=new Label(" = 0 ");
  fr.add(lb2);

  lb3=new Label(" ket qua x = ");
  fr.add(lb3);

  tf3=new TextField(20);
  tf3.addActionListener(this);
  fr.add(tf3);

  b1=new Button(" tinh ");
  b1.addActionListener(this);
  fr.add(b1);

  b2=new Button(" thoat ");
  b2.addActionListener(this);
  fr.add(b2);
  fr.addWindowListener(
  new WindowAdapter()
  {
  public void windowClosing(WindowEvent e)
  {
  System.exit(0);
  }
  }
  );
  fr.show();
  }
  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {
  if(e.getSource()==b2)
  {
  System.exit(0);
  }
  else
  {
  int a=Integer.parseInt(tf1.getText());
  int b=Integer.parseInt(tf2.getText());
  //int c=Integer.parseInt(tf3.getText());
  int c;
  c =(-b)/a;

  }
  tf3.setText("");
  tf3.setText(Float.toString(c));
  //tf3.setText(c);
  }

  public static void main(String args[])
  {
  PTBacNhat ap =new PTBacNhat();
  ap.tinhB();
  }

  } 12. #10
  fan.mu's Avatar
  fan.mu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jun 2011
  Đến từ
  old trafford
  Bài
  144
  Cảm ơn
  44
  Điểm
  14/14 bài viết

  Default

  Trích hoabpro View Post
  bài của ông bạn làm thì đúng rồi. Nhưng mà ông còn chưa xét trường hợp là b#0 . Ở đây kết quả của ông đưa ra là. Phuơng trình vô nghiệm là sai.hi
  sao mình thử a=2, b=5, c=3 không đúng kết quả


  Nếu tôi chết, hãy chôn tôi ở olad trafford

 13. #11
  vanfsn's Avatar
  vanfsn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  May 2011
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  771
  Cảm ơn
  136
  Điểm
  163/116 bài viết

  Default

  Trích minh_phong View Post
  Hãy thử bài của mình nhé
  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  public class giaiphuongtrinh extends Frame implements ActionListener{
  Button btnGiai,btnLamlai,btnThoat;
  Label lbTieude, lba, lbb,lbc, lbKetqua;
  TextField txta, txtb, txtc;
  public giaiphuongtrinh()
  {

  super("giaiphuongtrinh");
  setLayout(new GridLayout(7,1));
  //khai bao cac benner
  Panel p1=new Panel();
  Panel p2=new Panel();
  Panel p3=new Panel();
  Panel p4=new Panel();
  Panel p5=new Panel();
  Panel p6=new Panel();
  //khai bao button
  btnGiai=new Button("Giai");
  btnLamlai=new Button("Lamlai");
  btnThoat=new Button("Thoat");
  //tao cac nhan lable
  lbTieude=new Label("Giai phuong trinh");
  lba=new Label("A: ");
  lbb=new Label("B: ");
  lbc=new Label("C: ");
  lbKetqua=new Label("Ket qua:.............................");
  //khai bao 2 text box a,b
  txta=new TextField(15);
  txtb=new TextField(15);
  txtc=new TextField(15);
  //Khai bao va add cac gia tri vao
  p1.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
  p1.add(lbTieude);

  p2.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
  p2.add(lba);
  p2.add(txta);

  p3.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
  p3.add(lbb);
  p3.add(txtb);

  p4.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
  p4.add(lbc);
  p4.add(txtc);

  p5.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
  p5.add(lbKetqua);

  p6.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
  p6.add(btnGiai);
  p6.add(btnLamlai);
  p6.add(btnThoat);
  //Add cac benner vao frame
  add(p1);
  add(p2);
  add(p3);
  add(p4);
  add(p5);
  add(p6);
  //khai bao cac bien cua button
  btnGiai.addActionListener(this);
  btnLamlai.addActionListener(this);
  btnThoat.addActionListener(this);

  //nut dong cau chuong trinh
  this.addWindowListener
  (
  new WindowAdapter() {
  public void windowClosing(WindowEvent e) {
  System.exit(0);
  }
  }
  );


  //hien thi len
  setVisible(true);
  pack();
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent bien)
  {
  if(bien.getSource()==btnThoat)
  {
  System.exit(0);
  }
  else
  {
  if(bien.getSource()==btnLamlai)
  {
  txta.setText("");
  txtb.setText("");
  txtc.setText("");
  lbKetqua.setText("Ket Qua:.......................................");
  }
  else
  {
  String chuoia=txta.getText().trim();
  String chuoib=txtb.getText().trim();
  String chuoic=txtc.getText().trim();

  float a=Float.parseFloat(chuoia);
  float b=Float.parseFloat(chuoib);
  float c=Float.parseFloat(chuoic);

  if(a==0)
  {
  float x=-c/b;
  lbKetqua.setText("Ket Qua X:"+x);
  if(b==0)
  {
  lbKetqua.setText("PTVN");
  if(c==0)
  {
  lbKetqua.setText("PTSV");
  }
  }

  }
  else
  {
  float del=b*b-a*4*c;
  if(del<0)
  {
  lbKetqua.setText("PTVN");
  }
  if(del==0)
  {
  float x=-b/2*a;
  lbKetqua.setText("PT co nghiem kep x:"+x);
  }
  if(del>0)
  {
  double x1=(double) (-b+Math.sqrt(del))/(2*a);
  double x2=(double)(-b-Math.sqrt(del))/(2*a);
  lbKetqua.setText("PT co 2 nghiem x1:"+x1+" x2:"+x2);
  }
  }

  }
  }

  }

  public static void main(String[] args) {

  // TODO, add your application code
  //System.out.println("Hello World!");
  giaiphuongtrinh day=new giaiphuongtrinh();

  }

  }
  Bài của bạn này hay đấy! Có giao diện! Cho hỏi! Giao diện của bạn tự code hay kéo thả?


  PhongTom | Taishan Bandits | Hybrid type | Thief Classes

 14. #12
  phanvankhuyen's Avatar
  phanvankhuyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ
  Tham gia
  Oct 2010
  Bài
  20
  Cảm ơn
  8
  Điểm
  9/3 bài viết

  Default

  tất cả hảy thử nhap vao a,b,c là ký tự chữ xem nó báo lỏi cho xem?????????????heheehhee 15. #13
  Tham gia
  Sep 2011
  Bài
  3
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  quynh nao co bai giai phuong trinh bac 2 bang java (dug Piped) cho minh xinh nghe!
  gui qua mail dum minh nha thanks nhieu. 16. #14
  leocean's Avatar
  leocean vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Dec 2009
  Bài
  37
  Cảm ơn
  14
  Điểm
  7/7 bài viết

  Default

  Trích vanfsn View Post
  Bài của bạn này hay đấy! Có giao diện! Cho hỏi! Giao diện của bạn tự code hay kéo thả?
  cái này là tự code nhìn biết mà, nếu kéo thả thì sẽ ko bị cái lỗi là khung frame nhỏ quá đâu bạn, mình cũng đang thắc mắc, muốn bạn ấy sửa lại cho khung to hơn chút thì mới hiển thị dc hết kết quả 17. #15
  luanbilyo's Avatar
  luanbilyo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Gỗ Đôi
  Tham gia
  Aug 2012
  Bài
  25
  Cảm ơn
  3
  Điểm
  2/2 bài viết

  Default

  Okê Tks bạn.. 

 
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •