Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 25
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  santo3vong's Avatar
  santo3vong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Dec 2008
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm: 1/1 bài viết

  Default Làm ơn Giải giúp mình một số bài tập Pascal này với.

  Giáo viên ra 1 đống bài tập về để làm ra Tết (6-1-2009) nộp để lấy điểm 1 tiết. Riêng Pascal thì em chịu chết ko làm đc. Vậy mong anh chị nào giúp đỡ em giải số bài tập này em xin cảm ơn:
  Bài tập 3.12: Viết chương trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, a¹0.
  Gợi ý:
  - Tính Delta=b*b-4*a*c.
  - Biện luận:
  Delta<0: Phương trình vô nghiệm.
  Delta=0: Phương trình có nghiệm kép: x = -b/(2*a).
  Delta>0: Phương trình có 2 nghiệm phân biệt: x1,2 = (-b±SQRT(Delta))/(2*a).

  Bài tập 3.13: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím: giờ, phút, giây. Cọng thêm một số giây cũng được nhập từ bàn phím. Hãy in ra kết quả sau khi cọng xong.
  Gợi ý:
  - Gọi số giây được cộng thêm là: ss. Gán giây:=giây+ss.
  - Nếu giây³60 thì: phút:=phút + giây DIV 60 và giây:=giây MOD 60.
  - Nếu phút³60 thì: giờ:=giờ + phút DIV 60 và phút:=phút MOD 60.

  Bài tập 3.14: Viết chương trình tìm Max, Min của 4 số: a, b, c, d.

  Bài tập 3.15: Viết chương trình nhập vào ngày, tháng, năm. Máy sẽ hiện lên ngày, tháng, năm hôm sau.
  Gợi ý:
  Biện luận theo tháng. Gom tháng thành 3 nhóm: tháng có 31 ngày (1,3,5,7,8,10,12), tháng có 30 ngày (4,6,9,11) và tháng 2 (có 28 hoặc 29 ngày tùy theo năm nhuận).
  Dùng lệnh lựa chọn:
  CASE thang OF
  1,3,5,7,8,10,12: ..........
  4,6,9,11: .....................
  2: ................................
  END;

  Bài tập 3.16: Viết chương trình in ra màn hình các giá trị của bảng mã ASCII từ 0®255.
  Gợi ý:
  Cho biến i chạy từ 0 ® 255. In ra màn hình i và CHR(i).

  Bài tập 3.17: Viết chương trình in ra màn hình các số nguyên từ 1 đến 100 sao cho cứ 10 số thì xuống dòng.
  Gợi ý:
  Cho biến i chạy từ 1 ® 100. In ra màn hình i và kiểm tra: nếu i MOD 10=0 thì WRITELN.

  Bài tập 3.18: Viết chương trình in ra màn hình bảng cữu chương.
  Gợi ý:
  Dùng 2 vòng lặp FOR lồng nhau: i là số bảng cữu chương (2...9), j là số thứ tự trong từng bảng cữu chương (1...10).
  For i:=2 To 9 Do
  For j:=1 To 10 Do Writeln(i,’x’,j,’=’,i*j);

  Bài tập 3.19: Viết chương trình tính các tổng sau:
  S0 = n! = 1*2*...*n {n giai thừa}
  S1 = 1 + 1/2 + ... + 1/n
  S2 = 1 + 1/2! + ... + 1/n!
  S3 = 1 + x + x2/2! + x3/3! + ... + xn/n!
  S4 = 1 - x + x2/2! - x3/3! + ... + (-1)nxn/n!
  S5 = 1 + sin(x) + sin2(x) + ... + sinn(x).

  Bài tập 3.20: Viết chương trình để tìm lời giải cho bài toán sau:
  Trong giỏ vừa thỏ vừa gà,
  Một trăm cái cẳng bốn ba cái đầu.
  Hỏi có mấy gà mấy thỏ?

  Bài tập 3.21: Viết chương trình để tìm lời giải cho bài toán sau:
  Trăm trâu trăm bó cỏ
  Bó lại cho tròn
  Trâu đứng ăn năm
  Trâu nằm ăn ba
  Năm trâu nghé ăn một.
  Hỏi có bao nhiêu trâu đứng, trâu nằm, trâu nghé?

  Bài tập 3.22: Viết chương trình nhập vào các số nguyên từ bàn phím cho đến khi nào gặp số nguyên tố thì kết thúc nhập. Tính tổng các số chẵn và trung bình cọng các số lẻ.
  Gợi ý:
  Dùng vòng lặp REPEAT ... UNTIL NTo; để nhập. Trong đó, NTo là biến kiểu Boolean để kiểm tra số được nhập vào có phải là số nguyên tố hay không.

  Bài tập 3.23: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương. Hãy thông báo lên màn hình số đó có bao nhiêu chữ số và tổng các chữ số của số đó.
  Gợi ý:
  Dùng vòng lặp WHILE. Trong khi N>0 thì: lấy ra chữ số cuối cùng của N để tính bằng phép toán MOD 10, sau đó bỏ bớt đi chữ số cuối cùng của N bằng phép toán DIV 10.

  Bài tập 3.24: Viết chương trình in ra màn hình tất cả các số nguyên tố từ 2 đến N. Với N được nhập từ bàn phím.

  Bài tập 3.25: Viết chương trình phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Ví dụ: N=100 sẽ in ra màn hình:
  100 | 2
  50 | 2
  25 | 5
  5 | 5
  1 |

  Bài tập 3.26: Số hoàn thiện là số tự nhiên có tổng các ước của nó (không kể chính nó) bằng chính nó. Viết chương trình kiểm tra xem một số được nhập vào từ bàn phím có phải là số hoàn thiện hay không? Ví dụ: 6, 28 là các số hoàn thiện.
  Gợi ý:
  - Tính tổng các ước số của N: từ 1 ® N div 2 lưu vào biến S.
  - Nếu S=N thì N là số hoàn thiện.

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. Có 1 thành viên cảm ơn santo3vong cho bài viết này:
  hungphuyen (23-03-2012)

 4. #2
  Forte_201092's Avatar
  Forte_201092 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Oct 2008
  Đến từ
  Huế City
  Bài
  224
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  22/19 bài viết

  Default

  Ack, nhiều quá +_+
  Bạn cần giúp bài nào thì nói rõ ra, chứ làm hết thế này mệt lắm. Với lại thuật toán có cả ở phần gợi ý rồi kìa. Chỉ việc chuyển sang ngôn ngữ pascal thôi. Ko khó đâu, cố lên ^^ 5. #3
  Forte_201092's Avatar
  Forte_201092 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Oct 2008
  Đến từ
  Huế City
  Bài
  224
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  22/19 bài viết

  Default

  Ack, nhiều quá +_+
  Bạn cần giúp bài nào thì nói rõ ra, chứ làm hết thế này mệt lắm. Với lại thuật toán có cả ở phần gợi ý rồi kìa. Chỉ việc chuyển sang ngôn ngữ pascal thôi. Ko khó đâu, cố lên ^^ 6. #4
  tyteo2008's Avatar
  tyteo2008 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Nov 2008
  Đến từ
  C:\WINDOWS\Romatic.exe
  Bài
  790
  Cảm ơn
  39
  Điểm
  171/108 bài viết

  Default

  trời ơi, bạn nhờ anh em giúp đỡ hay kiêu anh em làm bài tập giùm bạn vậy


  Không có việc gì khó
  Chỉ sợ mình không biết làm!

 7. #5
  datahu's Avatar
  datahu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến
  Tham gia
  Aug 2008
  Bài
  2.006
  Cảm ơn
  134
  Điểm
  892/106 bài viết

  Default

  Bài tập 3.12: Viết chương trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, a¹0.
  Gợi ý:
  - Tính Delta=b*b-4*a*c.
  - Biện luận:
  Delta<0: Phương trình vô nghiệm.
  Delta=0: Phương trình có nghiệm kép: x = -b/(2*a).
  Delta>0: Phương trình có 2 nghiệm phân biệt: x1,2 = (-b±SQRT(Delta))/(2*a).
  program pt_bac_hai;
  uses crt;
  var a,b,c,d,x1,x2: real;pt :string[20];
  begin
  clrscr;
  write('nhap so a: '); readln(a);
  write('nhap so b: '); readln(b);
  write('nhap so c: '); readln(c);
  d:=b*b-4*a*c;
  write('delta la:',d);
  if d<0 then writeln('vo ngiem ',pt)
  else
  if d=0 then
  begin
  writeln('co mot nghiem ',pt);
  x1:=-b/(2*a);
  write('nghiem kep la:',x1); readln(x1);
  end
  else
  if d>0 then
  begin
  writeln('co nghiem phan biet',pt);
  x1:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
  x2:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
  writeln('nghiem thu nhat la :',x1);
  writeln('nghiem thu hai la :',x2);
  end;
  readln;
  end.


  BẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG
  Education is not preparation for life; education is life itself

  X=X ۩ Tổng hợp game đua xe ۩

 8. #6
  datahu's Avatar
  datahu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến
  Tham gia
  Aug 2008
  Bài
  2.006
  Cảm ơn
  134
  Điểm
  892/106 bài viết

  Default

  Bài tập 3.22: Viết chương trình nhập vào các số nguyên từ bàn phím cho đến khi nào gặp số nguyên tố thì kết thúc nhập. Tính tổng các số chẵn và trung bình cọng các số lẻ.
  Gợi ý:
  Dùng vòng lặp REPEAT ... UNTIL NTo; để nhập. Trong đó, NTo là biến kiểu Boolean để kiểm tra số được nhập vào có phải là số nguyên tố hay không.
  program songuyento;
  uses crt;
  var n,i,tc,tbl: longint; a:array[1..100] of longint;
  begin
  clrscr;
  repeat
  write('nhap so nguyen duong (n>1): ');
  readln(n);
  until n>=1;
  for i:=1 to n do
  a[i]:=a[i]+1;
  if i<n then
  tc:=0; tbl:=0;
  for i:=1 to n do
  if (a[i] mod 2)=0 then
  tc:=tc + a[i];writeln('tong cac so chan : ',tc:4:4);

  for i:=1 to n do
  if a[i] mod 2 <>0 then
  tbl:=tbl + a[i]/n;
  writeln('tb cac so le : ',tbl:4:4);
  readln;
  end.


  coi thử đúng chưa...pác nào pro coi thử sai chỗ nào sửa giùm
  Thay đổi nội dung bởi datahu; 02-01-2009 lúc 08:36.


  BẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG
  Education is not preparation for life; education is life itself

  X=X ۩ Tổng hợp game đua xe ۩

 9. #7
  Forte_201092's Avatar
  Forte_201092 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thành viên đang bị kỷ luật
  Tham gia
  Oct 2008
  Đến từ
  Huế City
  Bài
  224
  Cảm ơn
  1
  Điểm
  22/19 bài viết

  Default

  Hơ..., 2 bài trên bạn giải ko đúng rồi.
  Ở bài giải pt, bạn chưa gán giá trị cho biến pt mà đã vội in ra. Sau khi in kết quả thì ko cần readln cái kết quả ấy làm gì.
  Bài kia thì bạn quên kiểm tra tính nguyên tốt của số n nhập vào. Vả lại, khi nhập số vào, phải nhập vào mảng chứ. 10. #8
  linux87's Avatar
  linux87 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Apr 2008
  Bài
  473
  Cảm ơn
  2
  Điểm
  73/65 bài viết

  Default

  Trích Forte_201092 View Post
  Hơ..., 2 bài trên bạn giải ko đúng rồi.
  Ở bài giải pt, bạn chưa gán giá trị cho biến pt mà đã vội in ra. Sau khi in kết quả thì ko cần readln cái kết quả ấy làm gì.
  Bài kia thì bạn quên kiểm tra tính nguyên tốt của số n nhập vào. Vả lại, khi nhập số vào, phải nhập vào mảng chứ.
  không nhất thiết phải nhập vào mảng, đơn giản dùng 3 biến
  1 biến là tổng các số chẵn
  1 biến là tống các số lẻ
  1 biến là số số lẻ

  trong vòng lặp
  nếu gặp số nguyên tố thì break
  nếu gặp số chẵn thì tăng tống các số chẵn lên theo khi nhập vào
  nếu gặp số lẻ thì tăng số số lẻ lên 1, tổng các số lẻ lên như số chẵn

  bài này nếu ko yêu cầu quá cao thì ko cần xử lý tràn số, 11. #9
  Doikhacthanh's Avatar
  Doikhacthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jul 2008
  Bài
  167
  Cảm ơn
  99
  Điểm
  100/59 bài viết

  Thumbs down

  theo em thì bài 2 nên làm thế này này:
  Code:
  uses crt;
  type
  mang=array[1..100] of integer;
  var
  a:mang;
  tt:boolean;
  n,s,j,d:integer;
  function nt(n:integer):boolean;
  var
  i,d:integer;
  begin
  d:=0;
  for i:=1 to n do
  if n mod i = 0 then
  d:=d+1;
  if d=2 then nt:=true
  else nt:=false;
  end;
  begin clrscr;
  repeat
  write('n= ');
  readln(n);
  until (1<=n);
  i:=0;
  tt:=false;
  while tt=false do
  begin
  i:=i+1;
  begin
  write('a[',i,']=');
  readln(a[i]);
  end;
  if nt(a[i])=true then
  tt:=true
  end;
  s:=0;x:=0;
  for j:=1 to i do
  if a[j] mod 2 = 0 then
  s:=s+a[j]
  else
  begin
  d:=d+1;
  x:=0;
  end;
  writeln('Tong cac so chan la: ',s);
  writeln('TB cong cac so le la: ',x/d);
  end; 12. #10
  linux87's Avatar
  linux87 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Bạc Đôi
  Tham gia
  Apr 2008
  Bài
  473
  Cảm ơn
  2
  Điểm
  73/65 bài viết

  Default

  Trích Doikhacthanh View Post
  theo em thì bài 2 nên làm thế này này:
  Code:
  uses crt;
  type
  mang=array[1..100] of integer;
  var
  a:mang;
  tt:boolean;
  n,s,j,d:integer;
  function nt(n:integer):boolean;
  var
  i,d:integer;
  begin
  d:=0;
  for i:=1 to n do
  if n mod i = 0 then
  d:=d+1;
  if d=2 then nt:=true
  else nt:=false;
  end;
  begin clrscr;
  repeat
  write('n= ');
  readln(n);
  until (1<=n);
  i:=0;
  tt:=false;
  while tt=false do
  begin
  i:=i+1;
  begin
  write('a[',i,']=');
  readln(a[i]);
  end;
  if nt(a[i])=true then
  tt:=true
  end;
  s:=0;x:=0;
  for j:=1 to i do
  if a[j] mod 2 = 0 then
  s:=s+a[j]
  else
  begin
  d:=d+1;
  x:=0;
  end;
  writeln('Tong cac so chan la: ',s);
  writeln('TB cong cac so le la: ',x/d);
  end;
  làm như thế này cũng được nhưng có thể cải tiến đôi chút

  hàm kiểm tra số nguyên tố nên duyệt từ 2 đến căn của n (n là số cần kiểm tra) thôi (vi x * y = n và x < căn (n) --> y > căn (n))
  nếu n = 2 --> true
  nếu n < 2 --> false


  sumChan = 0
  sumLe = 0
  soSoLe = 0
  1. Nhap vao so n
  2. Neu n la so nguyen to den buoc 10
  3. Neu n ko la so nguyen to den buoc 4
  4. Neu n la so chan: sumChan += n
  else {
  sumLe += n va soSoLe++
  }
  5. Quay lai 1
  10. In ket qua rồi quit

  Ai code lại = pascal phát lâu ko code quên cú pháp 13. #11
  vuvit123's Avatar
  vuvit123 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Feb 2009
  Bài
  1
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  viết chương trình nhập vào một số nguyên dương cho đến khi gặp số hoàn thiện thì dừng sau đó cho biết đã nhập vào bao nhiêu số và tổng các chữ số của những số đã nhập 14. #12
  maskiatos's Avatar
  maskiatos vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Nov 2009
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  ai giải giúp em bài này với khó quá:
  Nhập từ bàn phím các thông tin sau:3 số thực U,V,R trong đó (U,V) là tọa độ tâm,R là bán kính đường tròn và có :
  +)1 số nguyên dương N(N<=100)(N thuộc R).
  +) n cặp số thực (Xi,Yi) là các điểm trên mặt phẳng.
  Yêu cầu đếm,đưa ra màn hình số điểm trên đường tròn. 15. #13
  son10293's Avatar
  son10293 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá
  Tham gia
  Aug 2009
  Bài
  70
  Cảm ơn
  8
  Điểm
  9/5 bài viết

  Default

  kém thế tính khoảng cách từ tâm đến điểm đó theo công thức d=sqrt((x-x1)^2 + (y-y1)^2)
  xem có bằng R không là ra thôi

  ---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------

  kém thế tính khoảng cách từ tâm đến điểm đó theo công thức d=sqrt((x-x1)^2 + (y-y1)^2)
  xem có bằng R không là ra thôi
  Thay đổi nội dung bởi son10293; 15-01-2010 lúc 21:55. Lý do: Hệ thống nhập bài tự động 16. #14
  maskiatos's Avatar
  maskiatos vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Nov 2009
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  vừa post lên ngồi nghĩ 1 lúc ra rồi lúc đầu nhầm một số chỗ 17. #15
  anhman182's Avatar
  anhman182 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Gà Con
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài
  2
  Cảm ơn
  0
  Điểm
  0/0 bài viết

  Default

  có ai làm giúp em bài này với????khó wa.
  Cho chuỗi sau s1 ,s2 . viết chương trình bao gồm các chương trình con sau:
  NHAP dùng để nhập vào s1,s2 các ký tự của bảng mã gồm các chữ cái và các số. Nếu nhập các ký tự khác sẽ thông báo nhập lại.
  TACH : dùng để tách riêng các chữ cái và chữ số , những chữ số tách ra lưu vào mảng 1 chiều theo thứ tự của s1 trước s2 sau.
  CONG dùng để cộng các chữ số tách ra từ 2 chuỗi
  Thông báo kết qua theo mẫu
  Chuỗi S1 sau khi tách ………….
  Chuỗi S2 sau khi tách………….
  Tổng các chữ số là………..
  Viết bằng Palcal nha 

 
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5