Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

Trang 1/4 1 2 3 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 49
Vn-Zoom Việt Nam Phiên bản Beta

 1. #1
  _A.Q_'s Avatar
  _A.Q_ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Đà Nẵng
  Bài
  750
  Cảm ơn
  657
  Điểm
  130/67 bài viết

  Default giúp tui làm các bài pascal sau

  1)viết CT nhập số nguyên N và in ra các ước số của chúng.
  2)viết CT tìm các số có 3 chữ số abc sao cho abc= a(mũ 3) +b(mũ 3) + c(mũ 3).
  3)viết CT nhập số tự nhiên N và thông báo ra màng hính N có phải là số nguyên tố không.
  4)viết CT in ra màng hình các số nguyên từ 1 đến 100 sao cho cứ 10 số thì xuống dòng.
  5)viết CT in ra màng hình bản cửu chương.
  6)viết CT tìm lời giải cho các bài toán sau
  a. trong giỏ vừa thỏ vừa gà,100 cái cẳng,43 cái đầu.hỏi mấy gà mấy thỏ
  b.vừa gà vừa chó bó lại cho tròn,36 con ,100 chân chẵn.hỏi nhiêu gà nhiêu chó.

  Ai làm giúp mình đc bài nào thanks bài ấy cần gấp nha

 2. Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ
 3. #2
  Doikhacthanh's Avatar
  Doikhacthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jul 2008
  Bài
  167
  Cảm ơn
  99
  Điểm
  100/59 bài viết

  Smile Bài 2

  program tdt;
  uses crt;
  var
  a,b,c:longint;
  begin
  for a:=1 to 9 do
  for b:=0 to 9 do
  for c:=0 to 9 do
  if (a*100+b*10+c)=(a*a*a+b*b*b+c*c*c) then
  writeln(a,b,c);
  readln;
  end.

  ___________________________________
  Nếu thấy hay thì nhớ cám ơn nha. 4. Có 3 thành viên cảm ơn Doikhacthanh cho bài viết này:
  dangnb1991 (13-04-2012), joturako_01 (01-12-2008), _A.Q_ (27-11-2008)

 5. #3
  tatnghia's Avatar
  tatnghia vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Ha Noi 2
  Bài
  282
  Cảm ơn
  63
  Điểm
  148/88 bài viết

  Default

  1)viết CT nhập số nguyên N và in ra các ước số của chúng
  Code:
  program uocso;
  uses crt;
  var n:integer;
    i:byte;
  begin
  clrscr;
  write('nhap n: ');readln(n);
  write('cac uoc so cua ',n,' la: ');
  for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod i =0 then write(i:3);
  readln
  end. 6. Có 1 thành viên cảm ơn tatnghia cho bài viết này:
  _A.Q_ (27-11-2008)

 7. #4
  Doikhacthanh's Avatar
  Doikhacthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jul 2008
  Bài
  167
  Cảm ơn
  99
  Điểm
  100/59 bài viết

  Smile Bài 3

  Sorry bạn nhá, mình làm luôn bài 2 nên chưa đọc bài 3 được

  program bai3;
  uses crt;
  var
  n:longint;
  {--------------------}
  function ngto(n:longint):boolean;
  var
  i,d:longint;
  begin
  d:=0;
  for i:=1 to n do
  if n mod i=0 then
  d:=d+1;
  if d=2 then
  ngto:=true
  else ngto:=false;
  end;
  {-------------------}
  begin clrscr;
  write('n= ');
  readln(n);
  if ngto(n)=true then
  write('Yes')
  else write('no');
  readln;
  end.

  __________________________________
  Nếu thấy hay thì nhớ cám ơn nha. 8. Có 3 thành viên cảm ơn Doikhacthanh cho bài viết này:
  baoquocphan (15-01-2012), joturako_01 (01-12-2008), _A.Q_ (27-11-2008)

 9. #5
  tatnghia's Avatar
  tatnghia vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Ha Noi 2
  Bài
  282
  Cảm ơn
  63
  Điểm
  148/88 bài viết

  Default

  3)viết CT nhập số tự nhiên N và thông báo ra màng hính N có phải là số nguyên tố không.
  Code:
  var n:integer;
    dem,i:byte;
  begin
  write('nhap so n: ');readln(n);
  dem:=0;
  for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod i=0 then dem:=dem+1;
  if dem<>0 then write(n,' ko phai la so nguyen to')
   else write(n,' la so nguyen to');
  readln
  end. 10. Có 1 thành viên cảm ơn tatnghia cho bài viết này:
  _A.Q_ (27-11-2008)

 11. #6
  Doikhacthanh's Avatar
  Doikhacthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jul 2008
  Bài
  167
  Cảm ơn
  99
  Điểm
  100/59 bài viết

  Smile Bài 4

  program bai4;
  uses crt;
  var
  i:longint;
  begin
  crlscr;
  for i:=1 to 100 do
  write(i:8);
  readln;
  end. 12. Có 1 thành viên cảm ơn Doikhacthanh cho bài viết này:
  _A.Q_ (27-11-2008)

 13. #7
  tatnghia's Avatar
  tatnghia vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Ha Noi 2
  Bài
  282
  Cảm ơn
  63
  Điểm
  148/88 bài viết

  Default

  4)viết CT in ra màng hình các số nguyên từ 1 đến 100 sao cho cứ 10 số thì xuống dòng
  Code:
  var i:byte;
  begin
  for i:=1 to 100 do
   begin
   write(i:3);
   if i mod 10=0 then writeln;
   end;
  readln
  end. 14. Có 1 thành viên cảm ơn tatnghia cho bài viết này:
  _A.Q_ (27-11-2008)

 15. #8
  tatnghia's Avatar
  tatnghia vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Ha Noi 2
  Bài
  282
  Cảm ơn
  63
  Điểm
  148/88 bài viết

  Default

  program bai4;
  uses crt;
  var
  i:longint;
  begin
  crlscr;
  for i:=1 to 100 do
  write(i:8);
  readln;
  end.
  quên xuống dòng rồi bạn ơi 16. Có 1 thành viên cảm ơn tatnghia cho bài viết này:
  _A.Q_ (27-11-2008)

 17. #9
  tatnghia's Avatar
  tatnghia vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Ha Noi 2
  Bài
  282
  Cảm ơn
  63
  Điểm
  148/88 bài viết

  Default

  5)viết CT in ra màng hình bản cửu chương
  Code:
  uses crt;
  var i,j:byte;
  begin clrscr;
  for i:=1 to 10 do 
   for j:=2 to 10 do
   begin
   write(j:2,'*',i:2,'=',i*J:2,' ');
   if j=10 then writeln;
   end;
  readln
  end. 18. Có 1 thành viên cảm ơn tatnghia cho bài viết này:
  _A.Q_ (27-11-2008)

 19. #10
  tatnghia's Avatar
  tatnghia vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Ha Noi 2
  Bài
  282
  Cảm ơn
  63
  Điểm
  148/88 bài viết

  Default

  6)viết CT tìm lời giải cho các bài toán sau
  a. trong giỏ vừa thỏ vừa gà,100 cái cẳng,43 cái đầu.hỏi mấy gà mấy thỏ
  Code:
  uses crt;
  var ga,tho:byte;
  begin
  clrscr;
  for ga:=1 to 42 do
   begin
   tho:=43-ga;
   if 4*tho+2*ga=100 then writeln('so ga va tho la: ',ga,' ',tho);
   end;
  readln
  end. 20. Có 1 thành viên cảm ơn tatnghia cho bài viết này:
  _A.Q_ (27-11-2008)

 21. #11
  tatnghia's Avatar
  tatnghia vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt Đôi
  Tham gia
  Jun 2008
  Đến từ
  Ha Noi 2
  Bài
  282
  Cảm ơn
  63
  Điểm
  148/88 bài viết

  Default

  b.vừa gà vừa chó bó lại cho tròn,36 con ,100 chân chẵn.hỏi nhiêu gà nhiêu chó.
  Code:
  var ga,cho:byte;
  begin
  for ga:=1 to 35 do
   begin
   cho:=35-ga;
   if 4*cho+2*ga=100 then write('so ga va cho la: ',ga,' ',cho);
   end;
  readln
  end. 22. Có 2 thành viên cảm ơn tatnghia cho bài viết này:
  ductai123456 (20-01-2010), _A.Q_ (27-11-2008)

 23. #12
  longthieugiacbg's Avatar
  longthieugiacbg vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Vàng Đôi
  Tham gia
  Sep 2008
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài
  1.472
  Cảm ơn
  100
  Điểm
  2.873/721 bài viết

  Default

  Các bạn khác đã đưa ra lời giải cho bài tập của bạn, mình xin đưa ra cách giải cho một số bài tập của bạn để bạn có thể tự giải được những bài tập Pascal tương tự:

  CÁC THUẬT TOÁN VỀ SỐ
  THUẬT TOÁN KIỂM TRA SỐ NGUYÊN TỐ


  Thuật toán của ta dựa trên ý tưởng: nếu n >1 không chia hết cho số nguyên nào trong tất cả các số từ 2 đến thì n là số nguyên tố. Do đó ta sẽ kiểm tra tất cả các số nguyên từ 2 đến có round(sqrt(n)), nếu n không chia hết cho số nào trong đó thì n là số nguyên tố.

  Nếu thấy biểu thức round (sqrt(n)) khó viết thì ta có thể kiểm tra từ 2 đến n div 2.

  Hàm kiểm tra nguyên tố nhận vào một số nguyên n và trả lại kết quả là true (đúng) nếu n là nguyên tố và trả lại false nếu n không là số nguyên tố.

  Code:
  function ngto(n:integer):boolean;
  
  var i:integer ;
  
  begin
  
    ngto:=false;
  
    if n<2 then exit;
  
    for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
  
      if n mod i=0 then exit; {nếu n chia hết cho i thì n không là nguyên tố => thoát luôn}
  
    ngto:=true;
  
  end;
  Chú ý: Dựa trên hàm kiểm tra nguyên tố, ta có thể tìm các số nguyên tố từ 1 đến n bằng cách cho i chạy từ 1 đến n và gọi hàm kiểm tra nguyên tố với từng giá trị i.


  THUẬT TOÁN TÍNH TỔNG CÁC CHỮ SỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

  Ý tưởng là ta chia số đó cho 10 lấy dư (mod) thì được chữ số hàng đơn vị, và lấy số đó div 10 thì sẽ được phần còn lại. Do đó sẽ chia liên tục cho đến khi không chia được nữa (số đó bằng 0), mỗi lần chia thì được một chữ số và ta cộng dồn chữ số đó vào tổng.

  Hàm tính tổng chữ số nhận vào 1 số nguyên n và trả lại kết quả là tổng các chữ số của nó:

  Code:
  function tongcs(n:integer): integer ;
  
  var s : integer ;
  
  begin
  
     s := 0;
  
     while n <> 0 do begin
  
        s := s + n mod 10;
  
        n := n div 10;
  
     end;
  
     tongcs := s;
  
  end;
  Chú ý: Tính tích các chữ số cũng tương tự, chỉ cần chú ý ban đầu gán s là 1 và thực hiện phép nhân s với n mod 10.


  THUẬT TOÁN EUCLIDE TÍNH UCLN

  Ý tưởng của thuật toán Euclide là UCLN của 2 số a,b cũng là UCLN của 2 số b và a mod b, vậy ta sẽ đổi a là b, b là a mod b cho đến khi b bằng 0. Khi đó UCLN là a.

  Hàm UCLN nhận vào 2 số nguyên a,b và trả lại kết quả là UCLN của 2 số đó.

  Code:
  function UCLN(a,b: integer): integer ;
  
  var r : integer ;
  
  begin
  
     while b<>0 do begin
  
        r := a mod b;
  
        a := b;
  
        b := r;
  
     end;
  
     UCLN := a;
  
  end;
  Chú ý: Dựa trên thuật toán tính UCLN ta có thể kiểm tra được 2 số nguyên tố cùng nhau hay không. Ngoài ra cũng có thể dùng để tối giản phân số bằng cách chia cả tử và mẫu cho UCLN.


  THUẬT TOÁN TÍNH TỔNG CÁC ƯỚC SỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

  Để tính tổng các ước số của số n, ta cho i chạy từ 1 đến n div 2, nếu n chia hết cho số nào thì ta cộng số đó vào tổng. (Chú ý cách tính này chưa xét n cũng là ước số của n).

  Code:
  function tongus(n : integer): integer ;
  
  var i,s : intege r;
  
  begin
  
     s := 0;
  
     for i := 1 to n div 2 do
  
        if n mod i = 0 then s := s + i;
  
     tongus := s;
  
  end;
  Chú ý: Dựa trên thuật toán tính tổng ước số, ta có thể kiểm tra được 1 số nguyên có là số hoàn thiện không: số nguyên gọi là số hoàn thiện nếu nó bằng tổng các ước số của nó.


  CÁC THUẬT TOÁN VỀ VÒNG LẶP
  THUẬT TOÁN TÍNH GIAI THỪA MỘT SỐ NGUYÊN

  Giai thừa n! là tích các số từ 1 đến n. Vậy hàm giai thừa viết như sau:

  Code:
  function giaithua(n : integer) : longint;
  
  var i : integer; s : longint;
  
  begin
  
     s := 1;
  
     for i := 2 to n do s := s * i;
  
     giaithua := s;
  
  end;
  THUẬT TOÁN TÍNH HÀM MŨ

  Trong Pascal ta có thể tính ab bằng công thức exp(b*ln(a)). Tuy nhiên nếu a không phải là số dương thì không thể áp dụng được.

  Ta có thể tính hàm mũ an bằng công thức lặp như sau:

  Code:
  function hammu(a : real; n : integer): real;
  
  var s : real; i : integer;
  
  begin
  
     s := 1;
  
     for i := 1 to n do s := s * a;
  
     hammu := s;
  
  end;

  THUẬT TOÁN TÍNH CÔNG THỨC CHUỖI

  Thuật toán tính hàm ex:

  Đặt: và , ta được công thức truy hồi:

  Khi đó, ta có thể tính công thức chuỗi trên như sau:

  Code:
  function expn(x: real; n : integer): real;
  
  var s,r : real; i : integer;
  
  begin
  
     s := 1; r := 1;
  
     for i := 1 to n do begin
  
        r := r * x / i;
  
        s := s + r;
  
     end;
  
     expn := s;
  
  end ;


  ... tìm lại chính mình

 24. Có 5 thành viên cảm ơn longthieugiacbg cho bài viết này:
  chipsock90 (15-10-2009), cutibebong (03-02-2013), ductai123456 (20-01-2010), lenhan555 (24-03-2009), _A.Q_ (27-11-2008)

 25. #13
  aladinaladin's Avatar
  aladinaladin vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Búa Đá Đôi
  Tham gia
  Nov 2008
  Bài
  105
  Cảm ơn
  105
  Điểm
  50/27 bài viết

  Default

  cao thủ..khâm phục 26. #14
  Doikhacthanh's Avatar
  Doikhacthanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Sắt
  Tham gia
  Jul 2008
  Bài
  167
  Cảm ơn
  99
  Điểm
  100/59 bài viết

  Smile Anh em ta vào group pascal của tatnghia đi  Hãy cùng nhau làm cho pascal thêm PT |^_^| 27. #15
  mchan004's Avatar
  mchan004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Rìu Chiến
  Tham gia
  May 2008
  Đến từ
  HCM
  Bài
  1.549
  Cảm ơn
  101
  Điểm
  646/268 bài viết

  Default

  BÀI 4 dễ ẹc mà ko ai bít làm
  program so;
  begin
  writeln("01 02 03 04 05 06 07 08 09 10");
  writeln("11 12 13 14 15 16 17 18 19 20");
  writeln("21 22 23 24 25 26 27 28 29 30");
  writeln("31 32 33 34 35 36 37 38 39 40");
  writeln("41 42 43 44 45 46 47 48 49 50");
  writeln("51 52 53 54 55 56 57 58 59 60");
  writeln("61 62 63 64 65 66 67 68 69 70");
  writeln("71 72 73 74 75 76 77 78 79 80");
  writeln("81 82 83 84 85 86 87 88 89 90");
  writeln("91 92 93 94 95 96 97 98 99 100");
  end. 

 
Trang 1/4 1 2 3 ... cuốicuối
Cách mạng mua sắm giảm giá cực sốcMưa Sale Băng giảm giá cực tốt *** Bủng Nổ Cơn lốc công nghệ


Quyền sử dụng

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể tự sửa bài viết của mình
 •  
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5