Như các anh, chị đã biết, phần mềm kế toán Misa SME.Net 2012 là công hữu hiệu giúp chúng ta làm kế toán nhanh, chính xác.
- Misa SME.Net 2012 dành cho doanh nghiệp dịch vụ.
- Misa SME.Net 2012 dành cho doanh nghiệp thương mại.
- Misa SME.Net 2012 dành cho doanh nghiệp xây dựng.
- Misa SME.Net 2012 dành cho doanh nghiệp sản xuất.

Download phần mềm kế toán Misa:


Nếu anh chị có nhu cầu tìm hiểu tìm hiểu phần mềm kế toán Misa SME.Net 2012 có thể liên hệ với tôi trực tiếp qua số máy 0912 763 567 Hoặc Email:

Các chức năng của Phần Mềm Kế Toán Misa

- Tự động lập các báo cáo tổng hợp và chi tiết
- Cho phép in các hoá đơn bán hàng,mua hàng, phiếp nhập kho, phiếu xuất kho phiếu thu, chi, uỷ nhiệm chi trực tiếp từ phần mềm.
Cung cấp các thông tin tức thời phục vụ quản trị kinh doanh.
- Tự động lên các đồ thị phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp
- Tự động tính và lập các báo cáo về thuế giá trị gia tăng
- Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán mới(Update QĐ15,48))
- Update thông tư mới nhất của tổng cục thuế TT156
- Kết nối trực tiếp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất
- Bảo mật bằng mật khẩu, phân quyền truy cập đến từng chức năng (đọc/sửa/xóa/tạo mới)
Đặc biệt phần mềm có hỗ trợ kết xuất dữ liệu báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, báo cáo tài chính sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTTK của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.