Crack và Portable EVtran 2.0 Standard
Cách crack và Portable EVtran 2.0 Standard.

Mình tưởng rằng Tuấn portable được ngon lành rồi, chứ nếu làm như vậy thì ai cũng làm được.
Nếu mang sang một số máy khác vẫn đòi đăng kí mới thì chả gọi gì là portable cả đâu.

Với phần mềm EVtran 2.0:

Thực ra sau khi cài đặt xong, bạn có 3 phần sau

+ Phần thứ nhất là toàn bộ thư mục đã cài trong Program files ( trong đó có cả thư mục font cần thiết cho chương trình hiển thị tiếng Việt )
+ Phần thứ 2 là thông tin đăng kí và thiết lập phần mềm trong registry ( tìm softex là thấy ngay)
+ Phần thứ 3 là file getinfo.dat trong thư mục Windows.

Có thể giải thích cơ chế đăng kí phần mềm và làm việc của nó cho mọi người như thế này.
Toàn bộ thư mục được cài đặt đã đủ file chạy chương trình, trong đó không được xóa thư mục font và cũng không đổi tên hay di chuyển đi đâu cả, vì phần mềm khi chạy sẽ tìm font trong đó để hiển thị tiếng Việt trong bản dịch.

Lần đầu tiên đăng kí cho phần mềm, file getinfo.dat được cài đặt trong thư mục Windows sẽ lấy thông tin khi bạn điền Serial vào khóa trong registry với một đặc trưng cực kì khó portable, đó là các khóa đăng kí được file getinfo.dat lưu vào registry sẽ có tên hoàn toàn mới lạ: mang tên của thư mục mà bạn đang lưu giữ bộ chạy.

Ví dụ: nếu bạn lưu thư mục đã cài đặt với tên EVtran 2.0 trong ổ F với đường dẫn như sau: F:\English\Support\Translate\EVtran 2.0 thì các khóa được sinh ra sẽ có dạng : 1 khóa mẹ tên English, chứa khóa con Support. Khó con Support sẽ chứa khóa con hơn là Translate. Khóa con Translate lại chứa khóa con hơn là EVtran 2.0. và trong khóa con EVtran 2.0 cuối cùng này mới chứa các thông tin Serial mà bạn đã crack lần trước.
Đây là đặc điểm vô cùng khó portable. nếu nó có thêm khóa mẹ là F: để chỉ tên ổ lưu trữ thư mục đã cài đặt thì ok --> rất dễ vì mình có cú phấp cho nhận đường dẫn tuyệt đối của file; hoặc là đường dẫn đó được thể hiện trong registry không phải là khóa con mà là 1 giá trị thì cực kì dễ. Nhưng file getinfo.dat xây dựng lên một kiểu khóa registry oái oăm nên rất khó portable.
Đây chính là đặc điểm cực hay và cực khó của phần mềm

Như vậy, mình rất khó portable được EVtran 2.0 mà chạy trơn chu, không bị nhập lại Serial khi mang sang máy khác, kể cả dùng Thinstall.

Còn nếu các bạn muốn có một bản như Tuấn mà cậu ấy bạo mồm gọi là portable ấy, các bạn có thể làm như sau:

Bước 1: cài đặt phần mềm và copy thư mục chứa các file cài đặt ra một chỗ riêng, có thể đổi tên thư mục đó nếu thích.( thư mục nay bao gồm 3 thư mục con là font,help,data và các file trong đó như file EVtran.exe... đó)
Bước 2: copy file getinfo.dat được phần mềm cài đặt vào trong thư mục Windows của hệ thống lưu ra một chỗ.
Bước 3: vào regedit.exe và vào khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HKE Y_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Softex để lưu lại thành một file set.reg cho những thiết lập của bạn.
Bước 4: lưu file getinfo.dat và set.reg (ở trên) và Serial.txt ( bộ cài có) vào một thư mục crack lưu cùng thư mục chương trình mà bạn lưu ở trên.
Bước 5: mang đi bất cứ nơi đâu và dùng thoải mái, nhưng lần chạy đầu tiên các bạn phải làm như sau:
- copy file getinfo.dat (mà bạn đã lưu) vào thư mục Windows.
- chạy file set.reg (mà bạn đã lưu) để thiết lập lần đầu cho phần mềm.
- chạy file EVtran.exe để khởi động chương trình, sẽ hiện lên bảng thông báo
đăng kí cho phần mềm.
- chạy file Serial.txt (mà bạn đã lưu từ bộ cài có crack) và lấy thông tin
trong đó để đăng kí cho phần mềm.
- sau cùng là khởi động lại phần mềm và thưởng thức (phải khởi động lại nhé)