[V-Z]

Sever : Awjx
Tác giả: Ohishu
Design: Bi
Anti: Ohishu + Okbebu
Tính Năng:
+ Tính năng ép đồ +1 >> +16 O kim
+ Thú cưỡi đa dạng
+ Công Thành hằng tuần
+ Bang hội
+ Dã tẩu
+ Tống Kim
+ Chuyển Sinh
+ Skill 20x
+ ....
Đua Tóp Rinh Qùa Hấp Dẫn
Top 1 : Huyết Long Cẩu + 5000 xu
Top 2 : Sư Tử + 3000 xu
Top 3 : Vũ Khí + 13 + 1000 xu
Top 4 >> 10 : 500 xu
Diển ra từ 17h 29/4 đến 10/5BQT CHÀO MỪNG BẠN THAM GIA