Hoài Thanh cho rằng: "Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới".
Qua một số bài thơ,hãy làm rõ nhận định trên!

Ai làm giúp em phần mở bài và kết bài với.Phần thân bài em làm được òy!Thank mọi người nhìu!