'Chiều thu nơi ấy có buồn không
Có nghĩ đến em, có chạnh lòng?
Tủi cho một kiếp phận má hồng
Mang tiếng có chồng vẫn phòng không'.

Giữa buổi chiều thu man mác buồn
Nghĩ đến người em lệ nhỏ tuôn
Một kiếp má hồng chông chênh quá!
Mang tiếng có chồng cũng như không.

Báo hiếu mẹ cha bỏ quê nhà
Nhắm mắt đưa chân lấy chồng xa
Đổi lấy ba đồng liều phận gái
Vấn yên mẹ cha hưởng tuổi già.

Nào ngờ cuộc đời đâu như ý
Ba cọc bán thân chả thấm gì
Mẹ già, cha yếu hoàn túng thiếu
Phận liễu sầu nơi xứ Kim Chi.

Ngày bước chân đi, ôm mộng lớn
Cuộc sống sung túc vạn lần hơn
Nào ngờ qua đây đời vỡ mộng
Có được ông chồng cũng như không.

Được ngoài lẻ năm chồng khuất bóng
Để lại thân gầy một mụn con
Côi cút bơ vơ nơi xứ lạ
Bươn trãi giữa đời cũng vì con.

Ở chốn quê nhà anh xin chúc
Một ngày tươi sáng nắng ửng hồng
Ông trời thương lấy người em nhỏ
Cho phận má hồng bớt long đong.


ST