bác nào có bộ sưu tập hình ảnh các loài bướn và tên nơi, sinh sống và một vài dặt điểm nhận biết của chúng có thể up lên cho em được ko ?
em rất chân thành cảm ơn !