Đây là bộ video hoàn chỉnh về chỉnh sửa chân dung cho những bạn mới bắt đầu học Photosop. Đặt biệt là các bạn sinh viên.
-
-
-

Và hàng ngàn sách rất giá trị tại:


* Xử lý ảnh căn bản với Photosop
-
-