Qui định về Share CODE test - Code Khuyến Mãi Game Online


Kính gửi AE nhằm hạn chế nói tục và Spame ở Box Game hoặc lừa đảo BQT gửi đến AE vài lời :

Sau 1 thời gian và theo dõi ở nhiều diễn đàn Game Online , cũng như VZ . SDC nhận thấy việc Share Code test , Code khuyến mãi của các Game Online có nhiều diễn biến phức tạp . Hậu quả việc Share Code tạo nên 1 tiền lệ Spam , nói tục vô cùng lớn ở Box , 1 diễn đàn . Nay SDC thông báo chính thức qui định Share Code được áp dụng kể từ ngày đăng :

A. Đối với BQT , CTV game Online khi tiến hành Share CODE phải ghi rõ các thông tin sau :

- Họ và Tên ( Phải ghi chính xác , và thuộc bộ phận nào , phụ trách khu vực nào ) ........
- Số lượng Code sẽ Share .
- Hình thức share ( Qua email , tin nhắn trên diễn đàn , Mobile SMS )
- Thời gian Open Share & Close Share .
- Ghi rõ thông tin về chương trình Share Code , sản phẩm được thưởng trong Game khi nhập COde , Thời hạn sử dụng COde .v..v... Tất cả những gì liên quan đến CODE .


B . Đối với MEMBER VZ khi tiến hành Share CODE :

- SỐ lượng CODE được Share ra .
- Thời gian OPEN SHARE & CLOSE SHARE
- Qui định ràng buộc với người nhận CODE .
- Hình thức share duy nhất là EMAIL và YAHOO .Xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm qui định trên :

- Đối với 2 đối tượng trên nếu khi share ko có đầy đủ thông tin bắt buộc trên sẽ bị Xóa bài , Bannick vĩnh viễn .
- Đối với đối tượng 1 phải thường xuyên theo dõi Topic kể từ khi OPEN đến khi CLOSE . Phải thường xuyên PM với MOD , TMOD , SMOD , DMOD khi cần nhờ hỗ trợ xóa những bài vi phạm trong TOPIC hoặc gây bất lợi đến doanh nghiệp , Game bạn đang SHARE code . ( Vì đây chỉ là TOPIC share ko có thảo luận )
- Đối với đối tượng 2 , phải Share cho những người đã có nhu cầu xin trước , hoặc đáp ứng đúng qui định do bạn đặt ra . Chủ Topic phải thông báo cho MOD CLOSE topic khi hết hạn SHARE CODE , hoặc Hết CODE .
- Đối với 2 đối tượng trên nếu không thông báo cho BQT để CLOSE topic hoặc cố tình tạo TOPIC nhằm lấy thanks , Spam . Thì sẽ bị kỷ luật .

Hình thức xử lý :

- Bannick vĩnh viễn cho tất cả vi phạm không cần báo trước hay nhắc nhở .
- Xóa toàn bộ bài viết có liên quan .


SDC hy vọng sẽ ko có ai vi phạm vấn đề này !