PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509

 1. Vi phạm của BinLaDen[VN]: Xúc phạm thành viên BQT
 2. Vi phạm của buitattu: Spam bài, quảng cáo
 3. Vi phạm của khosimsaigon4: Spam hàng loạt
 4. Vi phạm của goldmomentnew: Post link *******
 5. Vi phạm của ludaso: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 6. Vi phạm của itac2004: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 7. Vi phạm của zfrirmwf: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 8. Vi phạm của xuankim: Vi phạm quy định share key.
 9. Cảnh cáo saochita: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 10. Vi phạm của attedyten: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 11. Vi phạm của no1thebell: Spam
 12. Vi phạm của chuotkonkuaanh: Post link dẫn sang Web khác / Kiếm tiền
 13. Vi phạm của trannguyenman: Quảng Cáo / Spam
 14. Vi phạm của vietluatlove: Bài không dấu
 15. Cảnh cáo nhoveem007vn: Dùng color đỏ trong bài viết
 16. Vi phạm của minh_duc_178: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 17. Vi phạm của yukyhappy: Bài sai box.
 18. Vi phạm của bolai1quakhu: Dùng từ ngữ thô tục
 19. Vi phạm của tonyhuy_1998: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 20. Vi phạm của teantitan: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 21. Vi phạm của camera_8686: Spam bài, quảng cáo
 22. Vi phạm của lao_thien: Spam hàng loạt
 23. Vi phạm của lao_thien: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 24. Vi phạm của sieunhan8xhn: Tiếp tục vi phạm: spam, quảng cáo
 25. Vi phạm của tmq91: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 26. Vi phạm của pviihoop: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 27. Vi phạm của jeohycloneype: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 28. Vi phạm của scatteInani: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 29. Vi phạm của LOSEWEIGHT: Quảng Cáo / Spam
 30. Vi phạm của MusDuarma: Spam
 31. Vi phạm của duykhuong_1984: Quảng Cáo / Spam / Sai Box
 32. Vi phạm của muadem46: Post link *******
 33. Vi phạm của firstend123: Dẫn link sang diễn đàn khác
 34. Cảnh cáo dragonpc45: Sử dụng link down trái quy định diễn đàn!
 35. Cảnh cáo transonghuu: Sử dụng link down trái quy định diễn đàn!
 36. Vi phạm của smocker: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 37. Vi phạm của Killspeeddor: Bài ko dấu
 38. Vi phạm của milanno87: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 39. Cảnh cáo ironman_utc: Bài viết sai box
 40. Vi phạm của vanlang122: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 41. Cảnh cáo ntvne: Vi phạm nội quy box, bài viết 1 pic
 42. Cảnh cáo squallnx: Bài không dấu
 43. Vi phạm của Luongnamphong107: Bài không dấu
 44. Vi phạm của tonyhuy_1998: Bài không dấu
 45. Vi phạm của tonyhuy_1998: Spam bài
 46. Vi phạm của kpsad37: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 47. Vi phạm của gakonchipchip: Post link *******
 48. Vi phạm của shinkirow: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 49. Vi phạm của vuatangai1102: Post bài sai box
 50. Vi phạm của Ve¢ter: Chuyên reg acc clone để chuyên spam
 51. Vi phạm của khanhdada123: Lập topic spam hàng loạt
 52. Vi phạm của lehoanglam198: Lập topic xin key.
 53. Vi phạm của kunbifire: Dùng từ thô tục, chửi bới, gây rối diễn đàn
 54. Vi phạm của teamchat: Quảng cáo hàng loạt
 55. Vi phạm của Sleetsted: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 56. Vi phạm của sessama1997: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 57. Vi phạm của phieudugiangho: Post link kiếm tiền *******
 58. Vi phạm của zupi_khum: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 59. Vi phạm của Vёcter: Spam thank hàng loạt.
 60. Vi phạm của visaonuocmat_roi: Lập topic xin key.
 61. Vi phạm của hugodeal: Dẫn link sang diễn đàn khác
 62. Vi phạm của Denuidethuong: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 63. Vi phạm của hungvilee: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 64. Vi phạm của geoda.worm: Post link letitbit.net.
 65. Vi phạm của buiquochoa: Vi phạm nội quy box phần mềm.
 66. Vi phạm của clbphanmem: Post link letitbit.
 67. Vi phạm của emyeuchìm: Lập topic xin key.
 68. Vi phạm của ZUGI: Bài không dấu
 69. Vi phạm của mrhai22: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 70. Vi phạm của zombieboss: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 71. Vi phạm của lvktuyhoapy: Bài sai box.
 72. Vi phạm của shinkirow: Bài sai box.
 73. Vi phạm của tin_hunter68: Quảng cáo
 74. Vi phạm của GGT: Quảng cáo
 75. Vi phạm của anhditimem673: Vi phạm nội quy box tâm sự
 76. Vi phạm của nhocluka: Quảng cáo kiếm tiền onl
 77. Vi phạm của chanchanchana: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 78. Vi phạm của inahime: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 79. Vi phạm của louisvuius: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 80. Vi phạm của asszzqsyhi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 81. Vi phạm của annellavopcox: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 82. Vi phạm của axrrzjhhwdj: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 83. Vi phạm của khosimsaigon3: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 84. Vi phạm của trungkien1712: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 85. Vi phạm của trungtg2: Bài nội dung kiếm tiền trực tuyến
 86. Vi phạm của buago3: Vi phạm nội quy post bài.
 87. Vi phạm của xtrung90: Link quảng cáo, kiếm tiền
 88. Vi phạm của bucom2486: post bài mua bán sai qui định, dẫn link web khác
 89. Vi phạm của huyenbunbeo: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 90. Vi phạm của ngocanhrb: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 91. Vi phạm của letai_mk: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 92. Vi phạm của hunglvt0806i: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 93. Vi phạm của milanno87: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 94. Vi phạm của milanno87: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 95. Vi phạm của pigzero3: Spam / quảng cáo / dẫn link Pr
 96. Vi phạm của nienhungthan: Spam up topic.
 97. Vi phạm của mtasunpack: Cố tình dẫn link sang web khác.
 98. Vi phạm của socbaysocbay: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 99. Vi phạm của q_ncbdsvn: Quảng cáo sai box.
 100. Vi phạm của h3r0tn0: bài sai box + spam hàng loạt
 101. Vi phạm của muadem17: post link cấm *******
 102. Vi phạm của dragon_pig_95: Cố tình vi phạm nội quy nhật kí thành viên
 103. Vi phạm của duythai.kiss: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 104. Vi phạm của nhonmyGrp: Quảng cáo
 105. Vi phạm của huthamcau: Quảng cáo
 106. Vi phạm của dattroi90: Quảng cáo tuyển sinh
 107. Vi phạm của tienhungk11: Sử dụng link ******* trong bài viết.
 108. Vi phạm của betahidden: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 109. Vi phạm của vietnamgleap: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 110. Vi phạm của neutoiko: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 111. Vi phạm của khathuy2910: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 112. Vi phạm của muaquatetcom: Quảng cáo hàng loạt
 113. Vi phạm của Vecter: Vi phạm, spam bài liên tục
 114. Cảnh cáo wOwSunday2011: Post link kiếm tiền *******!
 115. Vi phạm của mikadosidibee: Spam
 116. Vi phạm của thanduocviemda: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 117. Vi phạm của qncbdsvn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 118. Vi phạm của btipipiete: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 119. Vi phạm của kiemthuong: Quảng cáo sai qui định
 120. Vi phạm của mimilanh: Quảng cáo sai qui định
 121. Cảnh cáo quangvb1991: Vi phạm quy định bài viết trên diễn đàn và box
 122. Vi phạm của nyttnvn: Spam bài, quảng cáo
 123. Vi phạm của CuuLongTranhNhau: Bài sai box
 124. Vi phạm của beecwu1: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 125. Vi phạm của tuvanbongda: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 126. Vi phạm của firewall_247: Spam, up bài cũ, dẫn link
 127. Vi phạm của alienhelloftheblood: Post link *******
 128. Vi phạm của EDGE3G: Spam, lập hàng loạt topic vô nghĩa.
 129. Vi phạm của so3so9: Spam hàng loạt
 130. Vi phạm của sonbggru2011: Post link letitbit.
 131. Vi phạm của trungthanh_acna: Spam bài ở danh sách vi phạm
 132. Vi phạm của vbaopro: Sai box, quảng cáo.
 133. Vi phạm của huemagician: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 134. Vi phạm của magic717: Sai box, quảng cáo.
 135. Vi phạm của Beanchoi_tk: Dẫn link sang forum khác.
 136. Vi phạm của shinzj: Vi phạm nội quy box kết bạn
 137. Vi phạm của tuyenhuynh91: Quảng cáo
 138. Vi phạm của tuyenhuynh91: spam bài nhảm
 139. Vi phạm của vkichi: Spam bài + dẫn link sang web khác
 140. Vi phạm của leducchung: Spam bài + dẫn link sang web khác
 141. Vi phạm của nh0cbell: Spam bài + dẫn link sang web khác
 142. Vi phạm của thedeadpanda: Vi phạm nội quy box ảnh thành viên
 143. Vi phạm của ebhzmqog: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 144. Vi phạm của ngocvuiwq: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 145. Vi phạm của Czary: Bài nội dung *********
 146. Cảnh cáo singerlike: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 147. Vi phạm của lycz: spam bài nhảm
 148. Vi phạm của hwangmihee72: post bài sex, vu khống mem khác trong box tố cáo vi phạm
 149. Vi phạm của xadat052: Spam bài nhảm.
 150. Vi phạm của gataybbbb: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 151. Vi phạm của chuabiet: Quảng cáo, dẫn link trang khác.
 152. Vi phạm của tranhtuongdept02: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 153. Vi phạm của chuabiet: Quảng cáo, dẫn link trang khác.
 154. Vi phạm của Hưởng Gay: Tên user sai quy định, nhại BQT diễn đàn
 155. Vi phạm của zorovssanji: Bài không dấu.
 156. Vi phạm của trung01662011378: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 157. Vi phạm của nooneknow: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 158. Vi phạm của 【 Vёctёr 】: Tiếp tục lập acc spam thank
 159. Vi phạm của hwangmihee_72: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 160. Vi phạm của Srakotraqu: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 161. Vi phạm của yeuem_maimai: Spam, dẫn link quảng cáo
 162. Vi phạm của michiganannd: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 163. Vi phạm của phangyihong: Vi phạm Qui định Box Danh Sách Vi Phạm
 164. Vi phạm của pigzero1991: Quảng cáo / dẫn link Pr
 165. Vi phạm của 【 Vecter 】: Dùng nhiều acc spam toàn diễn đàn
 166. Vi phạm của ngodung91: Quảng cáo / dẫn link Pr
 167. Vi phạm của phatloc666888: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 168. Vi phạm của minhlam811: spam quảng cáo trên khu điều hành
 169. Vi phạm của kakathy19: Post Virus/Trojan
 170. Vi phạm của atlantic_88: nhiều bài sưu tầm không ghi rõ nguồn
 171. Vi phạm của kajora123: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 172. Vi phạm của truonghuyeninfo: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 173. Vi phạm của mr hùng 123: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 174. Vi phạm của haiphamqb: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 175. Vi phạm của lelamtungno1: lập topic hỏi mua sai box
 176. Vi phạm của hunglongtrinh: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 177. Vi phạm của cu_chuay: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 178. Vi phạm của vinapump: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 179. Vi phạm của shinichi640: post link Adfly quá tinh vi
 180. Vi phạm của xteenvn: Spam / dẫn link sang web khác Pr
 181. Vi phạm của votunet: Quảng Cáo / Spam
 182. Vi phạm của tlbbvo: Sử dụng từ ngữ sai qui định / đả kích
 183. Vi phạm của angel_smile_1999: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 184. Vi phạm của dennis_phan: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 185. Vi phạm của quangcaoaothun: Spam, quảng cáo
 186. Vi phạm của bongbibang: Spam hàng loạt
 187. Vi phạm của cheapenlho: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 188. Vi phạm của yeukiemthe: Post Virus/Trojan
 189. Vi phạm của trannhatnam123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 190. Vi phạm của bongbibang: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 191. Cảnh cáo uro2005: quảng cáo, bài sai box
 192. Vi phạm của nhocnhocnhoc1: bài hông dấu!
 193. Vi phạm của FrariaDiapY: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 194. Vi phạm của Learn More Here: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 195. Vi phạm của iodippids: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 196. Vi phạm của ameppatazek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 197. Vi phạm của Click This Link: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 198. Vi phạm của soamFloopsy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 199. Vi phạm của lnokiac7l: Bài sai box
 200. Vi phạm của phanvanduy123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 201. Vi phạm của atnkmbhh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 202. Vi phạm của soinui1: Dẫn link qua web khác
 203. Vi phạm của hoangnhattrungbs: Quảng Cáo / Spam
 204. Vi phạm của xuanthanh42: Spam/Quảng cáo
 205. Vi phạm của tinhdaihong: Đả kích việc xử lý vi phạm của BQT
 206. Vi phạm của phamtungtn: Spam / Có ý định , phản ứng với việc thành viên tố cáo vi phạm
 207. Vi phạm của tranchanh: Spam liên tục
 208. Vi phạm của khosimsaigon2: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 209. Vi phạm của 【Vecter】: Spam liên tục
 210. Vi phạm của Daneshtgi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 211. Vi phạm của diasewamsMete: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 212. Vi phạm của Kendy_Pro_9x: Spam, viết bài không dấu
 213. Vi phạm của hieu112345: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 214. Vi phạm của 【Vecter】: Spam thanks hàng loạt
 215. Vi phạm của trang_totet: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 216. Vi phạm của Fudo Yusei: Spam emotion
 217. Vi phạm của Accelatte: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 218. Cảnh cáo levanduckvls: bài không dấu.
 219. Vi phạm của huyanhno1: spam bài.
 220. Vi phạm của haisenvn: Post bài sai box
 221. Vi phạm của Jelaperlida: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 222. Vi phạm của nhox90: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 223. Vi phạm của calouloumpelt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 224. Vi phạm của heatEscance: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 225. Vi phạm của an***yBow: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 226. Vi phạm của jeaxatermerie: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 227. Vi phạm của fdvgjtyql: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 228. Vi phạm của bototfunc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 229. Vi phạm của vienweire: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 230. Vi phạm của PronOnline23: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 231. Vi phạm của stythitunctus: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 232. Vi phạm của htqxliit: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 233. Vi phạm của aquabagvtk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 234. Vi phạm của lilasbagrqq: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 235. Vi phạm của Freeckmoon: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 236. Vi phạm của erurnenly: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 237. Vi phạm của jeiksbay: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 238. Vi phạm của Weavyhany: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 239. Vi phạm của feasiffobseve: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 240. Vi phạm của Kinoinfothe: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 241. Vi phạm của sinhtoghehp: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 242. Vi phạm của onlineproib: Spam bài, quảng cáo
 243. Vi phạm của dinhtuancuong198: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 244. Vi phạm của anhsangbandem: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 245. Vi phạm của trinhquy21: Bài sai box, không dấu.
 246. Vi phạm của HT PT: Vi phạm nội quy post bài.
 247. Vi phạm của boyxitin0901: Post bài về việc mua bán bài giảng
 248. Vi phạm của QUANGVU8301: Spam, up bài cũ
 249. Vi phạm của phuong_tm: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 250. Vi phạm của vengatepro: Spam bài