PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507

 1. Vi phạm của thienpro1: Vi phạm nội quy box tâm sự
 2. Vi phạm của nhanemga: Spam bài, quảng cáo
 3. Vi phạm của aothuatvnz: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 4. Vi phạm của michiganannd: Không tuân thủ nội qui
 5. Vi phạm của kjssangel009: Spam bài, quảng cáo
 6. Vi phạm của fresh_TVT: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 7. Vi phạm của chihoachuatao: Spam bài, quảng cáo
 8. Cảnh cáo akkaa: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 9. Vi phạm của chjckennood: Quảng Cáo / SPam
 10. Vi phạm của MrAnhMaEm123: Post Virus/Trojan
 11. Vi phạm của haidang220: Bài sai box, cố tình vi phạm
 12. Vi phạm của Con Bò Ngu Xuẩn: Tên user sai quy định
 13. Vi phạm của namtoacz2: Spam bài, quảng cáo
 14. Vi phạm của ghetvn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 15. Vi phạm của abcabck: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 16. Vi phạm của abcabck: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 17. Vi phạm của Demons_No2: Spam bài, quảng cáo
 18. Vi phạm của dulachinh: Quảng cáo, spam
 19. Vi phạm của tueman2484: Quảng cáo
 20. Vi phạm của vvditvv: Spam bài, quảng cáo
 21. Vi phạm của NeatteMum: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 22. Vi phạm của jeanydang: Spam bài, quảng cáo
 23. Vi phạm của giangred1: Spam bài, quảng cáo
 24. Vi phạm của cuong.vi: Spam bài, quảng cáo
 25. Vi phạm của quiphibl: Vi phạm nội quy box vui cười
 26. Vi phạm của 2111002640: Spam bài
 27. Vi phạm của candientu888: Vi phạm nội quy box vui cười
 28. Vi phạm của phamquangit: Quảng cáo hàng loạt
 29. Vi phạm của nguyenan_hd92: Bài ko dấu
 30. Vi phạm của magio0304: Spam bài
 31. Vi phạm của mei yan wu: Bài không dấu
 32. Vi phạm của hauhuu: Bài không dấu
 33. Vi phạm của binh_sakura: Spam/quảng cáo/dẫn link sang web khác.
 34. Vi phạm của giangred4: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 35. Vi phạm của hopgacon87: Bài sai box.
 36. Vi phạm của hipchino2005: Spam bài, quảng cáo
 37. Vi phạm của ђєคשєภ: SPAM
 38. Vi phạm của thompson: SPAM
 39. Vi phạm của tonhunb: Spam bài, quảng cáo
 40. Vi phạm của heaven96: Spam
 41. Vi phạm của hoang89k: Quảng Cáo / Spam
 42. Vi phạm của uvdota: Quảng Cáo / Spam
 43. Vi phạm của test22: Post Virus/Trojan
 44. Vi phạm của mouse1984: Dẫn link sang web khác
 45. Vi phạm của G.S Dâm Dục Học: Tên user sai quy định, phản cảm
 46. Vi phạm của needle296: Quảng Cáo / PR
 47. Vi phạm của lambuondau: Cố ý Spam bài
 48. Vi phạm của duythanhnet001: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 49. Vi phạm của kienbong1: Spam bài, quảng cáo
 50. Vi phạm của juhu8ghy: tiếp tục vi phạm: bài không dấu
 51. Vi phạm của chuabenhdalieu.1: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 52. Vi phạm của Momyosteomb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 53. Vi phạm của vietboyzdl: Spam bài, quảng cáo
 54. Vi phạm của vahclomalic: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 55. Vi phạm của imarismalmiMa: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 56. Vi phạm của SpoomGopemump: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 57. Vi phạm của nt128: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 58. Vi phạm của aothuatvnz: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 59. Vi phạm của seosmoobuchenie: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 60. Vi phạm của atlantam: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 61. Vi phạm của Lệ Đá: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 62. Vi phạm của baocaosuonline: Spam bài + dẫn link sang web khác
 63. Vi phạm của nhaziphg123: Vi phạm nội quy box tâm sự
 64. Vi phạm của silvermoon2236: Vi phạm nội quy box tâm sự
 65. Vi phạm của neobuon: Spam bài, quảng cáo
 66. Cảnh cáo ◄D►VnZoom: Chèn link down dạng kiếm tiền trực tuyến!
 67. Vi phạm của hieulung147: Spam bài, quảng cáo
 68. Vi phạm của trungpro19xx: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 69. Vi phạm của manhdungvn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 70. Vi phạm của venhkieuvip1: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 71. Cảnh cáo inconnhoc: Bài ko dấu
 72. Vi phạm của anhlee87: Bài ko dấu + vi phạm nội quy box
 73. Vi phạm của langsonchoi: Dùng font đỏ cho toàn bài viết + dùng size chữ quá khổ, lập topic riêng gây loãng box
 74. Vi phạm của hoangquangduong: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu, bài không dấu.
 75. Cảnh cáo z0zNTRz0z: Bài ko dấu
 76. Cảnh cáo venhkieuvip1: Dùng font đỏ cho toàn bài viết
 77. Vi phạm của venhkieuvip1: Dùng size chữ quá khổ + font màu đỏ cho toàn bài viết
 78. Vi phạm của KingT9: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 79. Vi phạm của Huong_CongNghe: Dẫn link, quảng cáo trang khác trên vn-z
 80. Vi phạm của masterking113: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 81. Vi phạm của paranoid1996: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 82. Vi phạm của saochita: Bài riêng tư, không liên quan đến nội dung topic đang thảo luận
 83. Vi phạm của kimngoceab: Spam bài, quảng cáo
 84. Vi phạm của Mcdooly: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 85. Vi phạm của lykhanhhoa: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 86. Vi phạm của yesme9x: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 87. Vi phạm của yaluvpaige: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 88. Vi phạm của thuan991992: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 89. Vi phạm của hanhvirus: Spam bài, quảng cáo
 90. Vi phạm của buntube113: Cố ý Spam bài
 91. Vi phạm của tanguyenanh: Bài nội dung không phù hợp
 92. Vi phạm của pacngoc: Spam bài, quảng cáo
 93. Vi phạm của prince_0007: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 94. Vi phạm của truongson020584: Bài sai box
 95. Vi phạm của int64: Spam bài, quảng cáo
 96. Vi phạm của langtu112: Spam/Quảng cáo
 97. Vi phạm của haidang150585: Spam/Quảng cáo
 98. Vi phạm của thanhhai1904vt: Spam / Click
 99. Vi phạm của khoc149: Spam/Quảng cáo
 100. Vi phạm của khaihung00: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 101. Vi phạm của bl@ckrose: spam quảng cáo
 102. Vi phạm của huysur: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 103. Vi phạm của BẾP GA SOHO: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 104. Vi phạm của tanka4men: Post link dẫn kiếm kiềm
 105. Vi phạm của tyncEntaiva: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 106. Vi phạm của coaxalcob: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 107. Vi phạm của cosnami: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 108. Vi phạm của congtonsach99: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 109. Vi phạm của nh1n_ca1_g1: Spam bài, quảng cáo
 110. Vi phạm của jincam: Spam bài, quảng cáo
 111. Vi phạm của n0n01102: Spam bài, quảng cáo
 112. Vi phạm của rubben: Spam bài, quảng cáo
 113. Vi phạm của papyth: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 114. Vi phạm của 0909272412: Up bài cũ
 115. Vi phạm của mention1221: Spam bài, quảng cáo
 116. Vi phạm của gianphipham: Vi phạm liên tục nội quy box
 117. Cảnh cáo gianphipham: Spam, up bài cũ
 118. Vi phạm của vanchien0805: spam bài hàng loạt
 119. Cảnh cáo vtcgames_giamdoc: Bài viết không có hình ảnh minh họa, thiếu thông tin!
 120. Vi phạm của tudinh24: Spam bài, quảng cá
 121. Cảnh cáo tanka4men: Post link cấm, kiếm tiền!
 122. Vi phạm của BLACK HERO HD: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 123. Vi phạm của vu94_bmt: Vi phạm nội quy box
 124. Vi phạm của michiganannd: Tiêu đề sai nội quy
 125. Vi phạm của hanguyen1630: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 126. Vi phạm của saurom0611: Tiêu đề sai nội quy
 127. Vi phạm của LOSEWEIGHT: spam bài , quảng cáo sai box
 128. Vi phạm của pianominh: Spam bài, quảng cáo
 129. Vi phạm của sang1655: Spam bài, quảng cáo
 130. Cảnh cáo TankaiEnzu: Ghi tên game không rõ ràng, ko có hình ảnh, thiếu thông tin trầm trọng!
 131. Vi phạm của bapnujoeo: Cố ý Spam bài
 132. Vi phạm của kilimangiero: Cố ý Spam bài
 133. Vi phạm của binh7bb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 134. Cảnh cáo muroile: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 135. Vi phạm của lamtung0411: Sử dụng link *******
 136. Vi phạm của GhostMax: Spam bài, quảng cáo
 137. Vi phạm của soma123: Spam bài, quảng cáo
 138. Vi phạm của ghost0bk: Vi phạm quy định box : kô dùng link download trực tiếp, sử dụng link *******
 139. Vi phạm của Savapaladin: spam, quảng cáo...
 140. Vi phạm của iwinmobile: Quảng cáo hàng loạt
 141. Vi phạm của duytrongbinh2: Spam bài, quảng cáo
 142. Vi phạm của 4423: Spam - Liên quan đến Cửu Long Hồi Sinh
 143. Vi phạm của LOL LOL: SPAM / THÁCH THỨC THÀNH VIÊN KHÁC
 144. Vi phạm của kimposs: Spam bài, quảng cáo
 145. Vi phạm của ghostpro1991: Post sai Box / Thách thức Thành viên tố cáo vi phạm
 146. Vi phạm của chipyeu_: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 147. Vi phạm của lucky1177: Spam bài, quảng cáo
 148. Vi phạm của Bily2405: Spam bài, quảng cáo
 149. Vi phạm của anhducit1986: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 150. Vi phạm của Thich Gi: Spam bài, quảng cáo
 151. Vi phạm của quangnhut175: Spam bài, quảng cáo
 152. Vi phạm của sachvidan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 153. Vi phạm của kiemmavotinh: Link quảng cáo, kiếm tiền
 154. Vi phạm của k0zzb0y: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 155. Vi phạm của hanbaoquan77: Spam bài, quảng cáo
 156. Vi phạm của dead_space: Spam Liên tục ở TOPIC
 157. Vi phạm của saochita: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 158. Vi phạm của anhcoden02411: Quảng Cáo / Spam /Xin CLICK
 159. Vi phạm của rainml: Quảng Cáo / Spam /Xin CLICK
 160. Vi phạm của CaoBoiGiaLai: Quảng Cáo / Spam
 161. Vi phạm của myphamhienluong2: Lập acc quảng cáo hàng loạt
 162. Vi phạm của Phuochung2807: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 163. Vi phạm của shockendy89: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 164. Cảnh cáo pthung0989: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 165. Vi phạm của boyvn_h: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 166. Vi phạm của tunguyen_1984: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 167. Cảnh cáo lemanhtien139196: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 168. Vi phạm của andyou123: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 169. Vi phạm của phuong_tm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 170. Vi phạm của Me_Be_Me: Vi phạm quy định box Tin tức điện thoại
 171. Vi phạm của hungbom2912: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 172. Vi phạm của tructiep: Vi phạm quy định box Tin tức điện thoại
 173. Vi phạm của dragowuyn: Vi phạm quy định box Tin tức điện thoại
 174. Vi phạm của luongtankhang123: Vi phạm quy định box Tin tức điện thoại
 175. Vi phạm của mjsss2u: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 176. Vi phạm của membersvck: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 177. Vi phạm của vuongcong_2007: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 178. Vi phạm của atlair: Sử dụng từ thô tục
 179. Vi phạm của cucbebi123: Sử dụng từ thô tục
 180. Vi phạm của luccute: Dùng font màu đỏ toàn bài viết
 181. Vi phạm của pigzero1991: Dẫn link sang web/forum khác/Pr
 182. Vi phạm của LeNgoclong18: Bài không dấu
 183. Vi phạm của honmadem: Bài không dấu
 184. Vi phạm của mrku1985: Spam/Quảng cáo
 185. Vi phạm của toanvn1995: Spam/Quảng cáo
 186. Vi phạm của levitan123: Spam/Quảng cáo
 187. Vi phạm của pogodi: Spam / Chèn click game 9d
 188. Vi phạm của xlo0olx: Spam - Liên quan đến Cửu Long Hồi Sinh
 189. Vi phạm của langtu347: Spam - Liên quan đến Cửu Long Hồi Sinh
 190. Vi phạm của Vincent Maximus: Spam bài, dùng size chữ quá khổ
 191. Vi phạm của thienpro1: Vi phạm nội quy box tâm sự
 192. Vi phạm của panda5191: Dùng size chữ quá khổ
 193. Vi phạm của thalia1983: Dùng size chữ quá khổ
 194. Vi phạm của giangvik: spam bài nhảm
 195. Vi phạm của Toukichi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 196. Vi phạm của hungcnit: Spam bài + dẫn link sang web khác
 197. Vi phạm của tranthihongdao: spam bài nhảm
 198. Vi phạm của skyblue91: Spam bài,quảng cáo
 199. Vi phạm của ngocbichnd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 200. Vi phạm của qn8800x0: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 201. Vi phạm của harynokawa: Spam bài,quảng cáo
 202. Vi phạm của huyhanoi1102: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 203. Vi phạm của xuannguyen2009: Spam bài,quảng cáo
 204. Vi phạm của thanhnetgame: Spam bài,quảng cáo
 205. Vi phạm của vubang_vn: Spam bài,quảng cáo
 206. Vi phạm của truong97tt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 207. Vi phạm của minhtanh1985: Spam bài,quảng cáo
 208. Vi phạm của dủngmt: Spam bài,quảng cáo
 209. Vi phạm của clitvn123: Spam bài,quảng cáo
 210. Vi phạm của khanhbluejpro: Spam bài,quảng cáo
 211. Vi phạm của jamebone0007: Spam bài,quảng cáo
 212. Vi phạm của h0tb0yls: Spam bài,quảng cáo
 213. Vi phạm của huyhaitrieu: Spam bài,quảng cáo
 214. Vi phạm của kuhet1993: Spam bài,quảng cáo
 215. Vi phạm của vang12: Spam bài,quảng cáo
 216. Vi phạm của VN-Zoom9D: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 217. Vi phạm của sieu_ga_quay: Spam bài,quảng cáo
 218. Vi phạm của khuatphu: Spam bài,quảng cáo
 219. Vi phạm của vuduchao: Spam bài,quảng cáo
 220. Vi phạm của titeo1998: Spam bài,quảng cáo
 221. Vi phạm của cuongpro12345: Spam bài,quảng cáo
 222. Vi phạm của quocgiang87: spam quảng cáo hàng loạt, dẫn link web khác
 223. Vi phạm của thaithangtelecom: spam quảng cáo hàng loạt, dẫn link web khác
 224. Vi phạm của hoanggiangauto: spam quảng cáo hàng loạt, dẫn link web khác
 225. Vi phạm của kothemyeud: Cố ý Spam bài
 226. Cảnh cáo kothemyeud: Cố ý Spam bài
 227. Vi phạm của ¶—¶ạñh…¶²hú¢…ảø: Spam bài
 228. Vi phạm của yeukomanhin: Sử dụng từ thô tục
 229. Vi phạm của shin123: Sử dụng từ thô tục
 230. Vi phạm của kiensalary: Sử dụng từ thô tục
 231. Vi phạm của DKM_THANH_JEJE: Spam/Gây rối diễn đần
 232. Vi phạm của DKM_THANH_JEJE: Spam/Gây rối diễn đần
 233. Vi phạm của langtu201201: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 234. Vi phạm của Mr.Shady1994: Spam bài
 235. Vi phạm của soapxm: Spam bài
 236. Vi phạm của daigiack258: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 237. Vi phạm của phapusoma: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 238. Vi phạm của fucckchina: Tên user sai quy định
 239. Vi phạm của hungquan12345: Spam bài, quảng cáo
 240. Vi phạm của chung_130588: Spam bài, quảng cáo
 241. Vi phạm của ShaolinMonk: Spam bài, quảng cáo
 242. Vi phạm của hungquan123456: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 243. Vi phạm của thaygiaogia: Spam bài hàng loạt
 244. Vi phạm của ohanhthuan: Spam bài, quảng cáo
 245. Vi phạm của simdepdongnai.vn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 246. Vi phạm của toikimhien: Spam bài, quảng cáo hàng loạt
 247. Vi phạm của tyboy1602: Quảng Cáo / Spam
 248. Vi phạm của trongdai32: Quảng Cáo / Spam
 249. Vi phạm của MrModern: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 250. Vi phạm của tungson20: Cố ý Spam bài