PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498

 1. Vi phạm của saleanphat: Spam hàng loạt, tạo topic quảng cáo sai box
 2. Vi phạm của hero262: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 3. Vi phạm của anvinhcoseo20: Spam quảng cáo, dẫn link sang web khác
 4. Vi phạm của chudai_77: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 5. Vi phạm của quan0186: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 6. Vi phạm của anhtuan8z: Vi phạm nội quy box TLBB
 7. Vi phạm của phimmoi1: Dẫn link sang diễn đàn khác
 8. Vi phạm của hackvcoinvn0897: Tuyên truyền hack game online
 9. Vi phạm của kotinthithoi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 10. Vi phạm của gamemobile24hnet: Spam Quảng cáo
 11. Vi phạm của thudo_shop: Spam quảng cáo
 12. Cảnh cáo pcit167: comment vô nghĩa
 13. Vi phạm của longdvaluoi: Spam, Quảng cáo
 14. Vi phạm của lvl1994: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 15. Vi phạm của thanchet209: War
 16. Vi phạm của slk113: War
 17. Vi phạm của kayhamaloz: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 18. Vi phạm của conghoa_ptit: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 19. Vi phạm của vulinh55ss: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 20. Vi phạm của spkt08: Vi phạm nội quy box TLBB
 21. Vi phạm của vampirers: Đào mộ
 22. Vi phạm của guncfvip2012: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 23. Vi phạm của *** VNZOOM: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 24. Vi phạm của nova1x11: Post link *******
 25. Vi phạm của DKM VNZOOM: chửi bới, gây rối diễn đàn
 26. Vi phạm của huya10vip: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 27. Vi phạm của huy89Shin89: Spam, up bài cũ
 28. Vi phạm của kimhong1111: Tiếp tục vi phạm dù mod đã nhắc nhở
 29. Vi phạm của nguyendangkhoayh: Bài nhảm
 30. Vi phạm của dangky_hhn: Dẫn link sang web/forum khác.
 31. Vi phạm của danhhaottd52: Spam, up bài cũ
 32. Vi phạm của nguyenconglam_93: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 33. Vi phạm của noinho10: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 34. Vi phạm của kimhong1111: Post bài liên tục gây loãng box
 35. Vi phạm của hongle516: Vi phạm nội quy box
 36. Vi phạm của kenzj12: Bài viết vi phạm nội quy
 37. Vi phạm của zoankill: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 38. Vi phạm của thanhthai: Dẫn link sang diễn đàn khác
 39. Vi phạm của XĨNH: dẫn linh sang web khác, quảng cáo sai box
 40. Vi phạm của phuonghihi506923: Post bài bài nhảm, dẫn link
 41. Vi phạm của hoabattuqn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 42. Vi phạm của IVIOT IVIINH: Spam, up bài cũ, bài ko dấu
 43. Vi phạm của CoolJoeking: Bài ko mang tính chất vui cười
 44. Vi phạm của Duyphongcnt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 45. Vi phạm của phuongpm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 46. Vi phạm của acl-mtr: dẫn linh sang web khác, quảng cáo sai box
 47. Vi phạm của DrThanh_: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 48. Vi phạm của island92: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 49. Vi phạm của exhirmy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 50. Vi phạm của MibEffofs: Cố tình Spam quảng cáo, gây rối diễn đàn
 51. Cảnh cáo maidat7227: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 52. Cảnh cáo Hero1221: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 53. Vi phạm của hieu3g: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 54. Vi phạm của zaklady-euro: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 55. Vi phạm của pqhklsnwk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 56. Vi phạm của xozvtmgb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 57. Cảnh cáo deohaivan: Bài viết sai box
 58. Cảnh cáo phunutreem: Post bài liên tục gây loãng box
 59. Vi phạm của Sao Thái Bình 72: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 60. Vi phạm của win_dn9x: Lừa Đảo
 61. Vi phạm của ButhBruts: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 62. Vi phạm của Expevyplayeme: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 63. Vi phạm của mymnrhypors: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 64. Vi phạm của LictKesitte: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 65. Vi phạm của PaspSheanna: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 66. Vi phạm của PseutsIsolo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 67. Vi phạm của skiduawTaks: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 68. Vi phạm của Objewhedred: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 69. Vi phạm của errojextNon: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 70. Vi phạm của Gonybeepe: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 71. Vi phạm của KaPeBroannalK: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 72. Vi phạm của Quonideorie: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 73. Vi phạm của Unonitocourry: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 74. Vi phạm của sammireejap: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 75. Vi phạm của Humsdadealumn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 76. Vi phạm của leminhvina4: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 77. Vi phạm của Messmoorytype: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 78. Vi phạm của Boyptoplehype: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 79. Vi phạm của VexRIbextense: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 80. Vi phạm của acceroquach: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 81. Vi phạm của weifegype: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 82. Vi phạm của GamsGinee: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 83. Vi phạm của tgbnjklczj: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 84. Vi phạm của Kineadodopamn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 85. Vi phạm của JaryCanny: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 86. Vi phạm của HefPiodeeffet: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 87. Vi phạm của JedidliSp: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 88. Vi phạm của stereeLyday: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 89. Vi phạm của Mypeuriguerop: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 90. Vi phạm của Immelmish: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 91. Cảnh cáo nardo: comment tạo ác cảm, sai với chất lượng bài post.
 92. Vi phạm của UNLASKLAR: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 93. Vi phạm của papigiorway: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 94. Vi phạm của kicearieguart: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 95. Vi phạm của BymnBeibe: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 96. Vi phạm của UrilsdewUtill: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 97. Vi phạm của AssoraEvarl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 98. Vi phạm của SitaCardalift: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 99. Vi phạm của feemienereums: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 100. Vi phạm của astoleptili: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 101. Vi phạm của pneuddytrerry: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 102. Vi phạm của saltaulvaky: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 103. Cảnh cáo sujukia: comment vô nghĩa
 104. Vi phạm của huycooc: Quảng cáo hàng loạt
 105. Vi phạm của 0241777323: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 106. Vi phạm của damnhutcm: Post link *******
 107. Vi phạm của kuzzking01: Quảng cáo hàng loạt
 108. Vi phạm của spamchua: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 109. Vi phạm của hoangdoan251: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 110. Cảnh cáo tinphongluu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 111. Vi phạm của nh1806: Quảng cáo hàng loạt
 112. Cảnh cáo kul.95: Bài viết vi phạm nội quy
 113. Vi phạm của nguyenxuantan: Quảng cáo hàng loạt
 114. Vi phạm của nguyentanquan197: Quảng cáo hàng loạt
 115. Vi phạm của zabao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 116. Vi phạm của vietnam158: Post bài lừa đảo, kiếm tiền
 117. Vi phạm của tinhban00: Post bài nội dung xxx
 118. Vi phạm của hand210: Spam, up bài cũ
 119. Vi phạm của trantinh1713: Quảng cáo hàng loạt
 120. Vi phạm của anhpamafia: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 121. Vi phạm của seo_proooo: Dẫn link sang web/forum khác.
 122. Vi phạm của wappro: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 123. Vi phạm của vannam95: Bài không dấu+sai box
 124. Vi phạm của PRETTY11: Spam hàng loạt
 125. Vi phạm của DANSubbingTeam: Dẫn link quảng cáo
 126. Vi phạm của ArbinsAgrisse: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 127. Vi phạm của Cabsaspessy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 128. Vi phạm của RanigreemaSam: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 129. Vi phạm của Floupcishcils: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 130. Vi phạm của OnedIdiokeBek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 131. Vi phạm của kamnsleenia: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 132. Vi phạm của raovatmutvn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 133. Vi phạm của DjoMichel: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 134. Vi phạm của thuylinhyv: Bài không dấu
 135. Vi phạm của remperquocthinh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 136. Vi phạm của chuhuy36: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 137. Vi phạm của tothanhtin: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 138. Vi phạm của truongphihtu1: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 139. Vi phạm của cau3galaxy: Dùng link letitbit trong bài post.
 140. Vi phạm của lee4747: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 141. Vi phạm của maba0429: Post link *******
 142. Cảnh cáo anhnghia: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 143. Cảnh cáo kenLK: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 144. Cảnh cáo tho10193: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 145. Cảnh cáo 0934562030: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 146. Vi phạm của omqkotkai: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 147. Vi phạm của vanhieuthanh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 148. Vi phạm của tuan_viendanbac: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 149. Cảnh cáo ttbg_vol_z: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 150. Vi phạm của truongphihtu1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 151. Vi phạm của nuinui2012: Dẫn link sang diễn đàn khác
 152. Vi phạm của asibmdmcie: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 153. Vi phạm của zonallstars: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 154. Vi phạm của canhpro1: dẫn link kiếm tiền online vào chữ ký
 155. Vi phạm của quansky04: Spam, up bài cũ, đào mộ topic
 156. Vi phạm của bobshieno: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 157. Vi phạm của newimageeditor: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 158. Vi phạm của cbuttondisable: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 159. Vi phạm của imagemerging: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 160. Vi phạm của amit_vn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 161. Vi phạm của mod.ancuccho: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 162. Vi phạm của 8975: Chữ kí xúc phạm BQT
 163. Vi phạm của MrSuperDepzai: Cố tình vi phạm nội quy của nhật kí thành viên
 164. Vi phạm của linhsiwon: Dẫn link sang diễn đàn khác
 165. Vi phạm của thằngmodancuc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 166. Vi phạm của adp_mmm: Quảng cáo sai box
 167. Vi phạm của ngolongconso3: Xúc phạm BQT
 168. Vi phạm của Bảo kê Clan VN-Z: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 169. Vi phạm của ngolongconso3: SPAM
 170. Vi phạm của longhbb: Spam bài, quảng cáo,dẫn link trang web khác
 171. Vi phạm của Vá Xăm Xe Tăng: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 172. Cảnh cáo saodoingoi_vn: Spam, up bài cũ
 173. Cảnh cáo sonpro1110: Spam, up bài cũ
 174. Cảnh cáo haimaylatao: Spam, up bài cũ
 175. Cảnh cáo huypro2105: Spam, up bài cũ
 176. Cảnh cáo no3kg3: Spam, up bài cũ
 177. Cảnh cáo -Single.: Spam, up bài cũ
 178. Cảnh cáo metqua8426: Spam, up bài cũ
 179. Cảnh cáo huuthinh_1710: Spam, up bài cũ
 180. Cảnh cáo xiaoling87: Spam, up bài cũ
 181. Vi phạm của ngupham: Spam bài + dẫn link sang web khác
 182. Cảnh cáo lehong3000: Spam, up bài cũ
 183. Cảnh cáo truongtuan1111: Spam, up bài cũ
 184. Vi phạm của online92: Spam, up bài cũ
 185. Vi phạm của J11_PRO: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 186. Vi phạm của ninhkyluan: Đào mộ
 187. Vi phạm của phuoclehuu1989: Spam bài + dẫn link sang web khác
 188. Vi phạm của boykut5py: Vi phạm nội quy box TLBB
 189. Vi phạm của Cá Voi Cát: Cố tình post bài nhờ like
 190. Vi phạm của phangyihong: Spam bài + dẫn link sang web khác
 191. Vi phạm của bladesultimate: Vi phạm nội quy box tâm sự + dẫn link sang diễn đàn khác
 192. Vi phạm của thjentu1102: Dẫn link sang web/forum khác.
 193. Vi phạm của teo1412: Vi phạm nội quy diễn đàn
 194. Vi phạm của congtu08: Vi phạm nội quy diễn đàn
 195. Vi phạm của truyen1234: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 196. Vi phạm của Barry_Lype: Vi phạm nội quy diễn đàn
 197. Cảnh cáo bigbangno190: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 198. Vi phạm của luanmi9000: Tiếp tục vi phạm, post quảng cáo sai box, dẫn link sang web khác
 199. Vi phạm của adsltphcm: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo hàng loạt
 200. Vi phạm của raovatmutvn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 201. Vi phạm của foxghi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 202. Vi phạm của knsrbwuqfv: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 203. Vi phạm của tuan04041975: Post link cấm
 204. Vi phạm của 2kho: Quảng cáo hàng loạt
 205. Vi phạm của s7evenseven: Quảng cáo hàng loạt
 206. Vi phạm của vengatepro: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 207. Vi phạm của khangpro_cr7: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 208. Vi phạm của Arralloxy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 209. Vi phạm của dypeemeli: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 210. Vi phạm của cesVemmeela: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 211. Vi phạm của grdtrnhsafjs: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 212. Vi phạm của ethikifoldelf: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 213. Vi phạm của nhzfalemb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 214. Vi phạm của phamhieu236s: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 215. Vi phạm của psypebole: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 216. Vi phạm của Rimarberfesia: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 217. Vi phạm của Smomfogmanync: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 218. Vi phạm của truyenmamobi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 219. Cảnh cáo ʞɯ-uǝʎnƃuǝl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 220. Cảnh cáo Mairia Ozawa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 221. Vi phạm của gugesbasxao: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 222. Vi phạm của cclt040152: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 223. Vi phạm của hanhtm_tac: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 224. Vi phạm của cauchubi2012: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 225. Vi phạm của thegioidenchum: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 226. Vi phạm của thienlonggamer: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 227. Vi phạm của cachnhietbaoon: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 228. Vi phạm của ttttt_t2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 229. Vi phạm của masterdam95: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 230. Vi phạm của hoanga8sc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 231. Vi phạm của huymcpro: Quảng cáo + dẫn link sang web khác
 232. Vi phạm của huuthao38: Quảng cáo + dẫn link sang web khác
 233. Vi phạm của zneverbadz1: Quảng cáo + dẫn link sang web khác
 234. Vi phạm của hpvn2012: Quảng cáo + dẫn link sang web khác
 235. Vi phạm của rhino1712: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 236. Vi phạm của phucmicky123: Sai box quy định
 237. Vi phạm của kiemgiare: Spam bài, quảng cáo
 238. Vi phạm của minhhai_8675: Quảng cáo hàng loạt
 239. Vi phạm của boom95: Quảng cáo hàng loạt
 240. Vi phạm của quangli1993: Dùng từ ngữ viết tắt, nội dung thô tục
 241. Vi phạm của siunhunkao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 242. Vi phạm của ***_To: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 243. Vi phạm của avatarji: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu+bài không dấu
 244. Vi phạm của hahalulu: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 245. Vi phạm của thaouyen441: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 246. Vi phạm của Beersoxaccure: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 247. Vi phạm của Cbao97: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 248. Vi phạm của tkchung: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 249. Vi phạm của daoduytunghvhc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 250. Vi phạm của habaidiem: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu