PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504

 1. Vi phạm của hoduytung: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 2. Vi phạm của yeuladaukho2010: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 3. Vi phạm của manhtien129: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 4. Vi phạm của truyen9x.net: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 5. Cảnh cáo nhoveem007vn: Bài sai box
 6. Vi phạm của hoatuyet7968: Vi phạm nội quy box tâm sự
 7. Vi phạm của 1333: Dùng từ ngữ viết tắt, nội dung thô tục
 8. Vi phạm của khoasieunhan3: Cố ý Spam bài
 9. Vi phạm của thickchet030: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 10. Vi phạm của kidum: Bài hàng loạt, dẫn link
 11. Vi phạm của Tran Quang Ha: Dẫn link quảng cáo diễn đàn khác
 12. Cảnh cáo hoangngocchau321: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 13. Vi phạm của sungcf1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 14. Vi phạm của henxuithoi3333: Cố ý Spam bài
 15. Vi phạm của MrSuperDepzai: Spam, up bài cũ
 16. Vi phạm của thanhtotomagic: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 17. Vi phạm của vuong_viplatao: Cố ý Spam bài
 18. Vi phạm của bin0709: Cố ý Spam bài
 19. Vi phạm của tommabu123: Cố ý Spam bài
 20. Vi phạm của accishLousiva: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 21. Vi phạm của cfhot1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 22. Vi phạm của thinhatk: Bài không dấu
 23. Vi phạm của hokhanhtoan35: Bài không dấu
 24. Vi phạm của kentduc: Dùng font màu đỏ toàn bài viết + bài không dấu
 25. Vi phạm của handy113: Bài sai box.
 26. Vi phạm của vuong234: Dẫn link sang web/forum khác.
 27. Vi phạm của hung200029: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 28. Vi phạm của nguyen le the ba: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 29. Vi phạm của hoanghung.tb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 30. Vi phạm của thuanvu86: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 31. Vi phạm của doncoi_12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 32. Vi phạm của mmminh_duc1: Link quảng cáo, kiếm tiền
 33. Vi phạm của Inwalannageda: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 34. Vi phạm của lee4748: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 35. Vi phạm của hoangminhbao: spam bài nhảm
 36. Vi phạm của camera_55555: Quảng cáo
 37. Vi phạm của binhenviro: Quảng cáo
 38. Vi phạm của oailadoithu: Quảng cáo kiếm tiền onl
 39. Vi phạm của kagruru_boy: Cố tình post bài nhờ vote
 40. Cảnh cáo -Single.: Spam, up bài cũ
 41. Vi phạm của em2pro: Spam, up bài cũ
 42. Vi phạm của Vnzoomhelpme: Spam, up bài cũ
 43. Vi phạm của hacker0803: Spam, up bài cũ
 44. Vi phạm của thienlong510: Spam bài
 45. Vi phạm của kelbinlx: Bài ko dấu + dùng từ ngữ thô tục
 46. Cảnh cáo assasin13890: Đào mộ, lôi các topic cũ
 47. Vi phạm của rubjer: spam quảng cáo
 48. Vi phạm của t2_industry: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 49. Vi phạm của t2_industry: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 50. Vi phạm của tori000: Spam, dẫn link!
 51. Vi phạm của quocnhat_2410: Cố ý spam!
 52. Vi phạm của yen_anvietcons: Spam
 53. Vi phạm của lee4747: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 54. Vi phạm của knightevil1: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 55. Vi phạm của quan20989: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 56. Cảnh cáo gg.yoona: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 57. Vi phạm của thanhnam_hp95: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 58. Vi phạm của 7223218: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 59. Vi phạm của arcticoil: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 60. Vi phạm của -Little Knife-: Lừa đảo
 61. Vi phạm của thuyhang255: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 62. Vi phạm của panait77: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 63. Vi phạm của Tsheejyaj: Spam bài
 64. Vi phạm của maiyeunhobuong: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 65. Vi phạm của deneoby9x: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 66. Vi phạm của telpnevsergey: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 67. Vi phạm của coldsun198: Bài sai box
 68. Cảnh cáo gheatgheat: Vi phạm nội quy box, dẫn link
 69. Vi phạm của HackerInternet: Vi phạm quy định chữ ký diễn đàn
 70. Vi phạm của mutaritn: dùng từ ngữ thô tục
 71. Vi phạm của dangcoi2012: dùng tữ ngữ xúc phạm người khác
 72. Vi phạm của mutaritn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 73. Vi phạm của Xê| Ép: dùng tử ngữ thô tục, xúc phạm người khác
 74. Vi phạm của camera4: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 75. Vi phạm của dungcois: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 76. Vi phạm của nboy_missu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 77. Vi phạm của TuLong18: Post bài có nội dung XXX
 78. Vi phạm của gao_2012: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 79. Vi phạm của Maggie_Q: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 80. Vi phạm của netluc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 81. Cảnh cáo nguyenhuong89i: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 82. Vi phạm của caothughidanh_5: Quảng Cáo / Spam
 83. Vi phạm của caothughidanh_5: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 84. Vi phạm của Bộp_Béo: Vi phạm việc Quản lý
 85. Vi phạm của letrungfvt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 86. Vi phạm của thanhgetecco123: Spam quảng cáo
 87. Vi phạm của hoplaota: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 88. Vi phạm của vboyntv: Spam hàng loạt box Vui cười
 89. Vi phạm của DorhoorgEquok: Gây rối diễn đàn
 90. Vi phạm của suphutrocdau: Quảng cáo, spam
 91. Vi phạm của mytekhn: Spam quảng cáo hàng loạt
 92. Vi phạm của AlbertFishhose: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 93. Vi phạm của firstend: Dẫn link qua web khác, Pr
 94. Vi phạm của Pahhaumbelalk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 95. Vi phạm của khanh_zr: LINK RÚT GỌN
 96. Vi phạm của vanzo22: Kiếm tiền ở đây sẽ die đó bạn
 97. Vi phạm của tem1996: Quảng cáo
 98. Vi phạm của giaoduclahangdau: Spam bài + quảng cáo hàng loạt
 99. Vi phạm của doloi84: Spam bài + dẫn link sang web khác
 100. Vi phạm của giaoduclahangdau: Quảng cáo
 101. Vi phạm của tungsinga: spam bài nhảm
 102. Vi phạm của 7522565: Bài sai box
 103. Vi phạm của thanhduc55: post bài sai box, link *******
 104. Vi phạm của tonjngoc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 105. Vi phạm của lehoanglam198: spam bài nhảm
 106. Vi phạm của JCDaniel: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 107. Vi phạm của aolmmnbjyairz: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 108. Vi phạm của honda41: Cố tình post bài nhờ like
 109. Vi phạm của freessodomiem: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 110. Vi phạm của nguyendil: Dẫn link diễn đàn/website khác
 111. Vi phạm của aloha_1993: post bài sai box
 112. Vi phạm của spkiss: Post link *******
 113. Vi phạm của princelovemd: spam quảng cáo,dẫn link web khác trong khu điều hành
 114. Vi phạm của nhocsnock: Spam
 115. Vi phạm của vboyntv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 116. Vi phạm của yeu_ko_ma_nhin: Spam bài
 117. Vi phạm của ngocthanh180888: Bài ko dấu
 118. Vi phạm của cụ tổ fan MU: Cố ý gây rối , xúc phạm nhiều lần đội bóng khác
 119. Vi phạm của congdatxanh: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 120. Vi phạm của tainhac5011: comment quảng cáo
 121. Vi phạm của nhocsa11: đào mộ topic để xin xỏ, bài viết không dấu
 122. Vi phạm của mrtung_123: Quảng cáo, bài sai box
 123. Vi phạm của mrtung_123: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 124. Vi phạm của haiyen2buy: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 125. Vi phạm của cunshock1992: Vi phạm nội quy box tâm sự
 126. Vi phạm của ông nội fan MU: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 127. Vi phạm của coolcj: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 128. Cảnh cáo nh0xtam456: Spam, up bài cũ
 129. Cảnh cáo boomstar9x: Spam, up bài cũ
 130. Cảnh cáo onlyloveP990i: Spam, up bài cũ
 131. Vi phạm của 7120179: Spam, up bài cũ
 132. Cảnh cáo dienvienpro: Spam, up bài cũ
 133. Vi phạm của boanco: Spam, up bài cũ
 134. Vi phạm của VGamelk: Spam/Quảng cáo/ Dẫn link Web
 135. Vi phạm của Nhock1ku: Quảng cáo kiếm tiền onl
 136. Vi phạm của JPDELL: Bài sai box
 137. Vi phạm của buihanh91: Post bài nhờ like
 138. Vi phạm của nam855: Dùng font đỏ cho toàn bài viết + size quá khổ
 139. Vi phạm của vnlinhlucky: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 140. Vi phạm của thamtuhvnk: Quảng cáo
 141. Vi phạm của buiphuong72: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 142. Vi phạm của NguyenPC_PRO: Cố ý gây rối , xúc phạm nhiều lần đội bóng khác
 143. Vi phạm của vtc.cf.vn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 144. Vi phạm của heochobo123: Quảng cáo Sai qui định
 145. Vi phạm của tien-kiem.net: Quảng cáo / Spam / Sai Box
 146. Vi phạm của xuandai710: Spam/Quảng cáo/ Dẫn link Web
 147. Vi phạm của quanghuy0234: Spam/Quảng cáo/ Dẫn link Web
 148. Vi phạm của ** má VN-zoom: Đặt tên sai qui định
 149. Vi phạm của longgiagiacp1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 150. Cảnh cáo thenumbe: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 151. Cảnh cáo worms32: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 152. Cảnh cáo tieucamlam: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 153. Cảnh cáo hoangminhthanhlo: Dùng từ ngữ thô tục
 154. Vi phạm của qcasdaz3979: Spam quảng cáo
 155. Cảnh cáo le.hoang.95: Spam bài
 156. Cảnh cáo duonglaivkl: Dùng từ ngữ thô tục
 157. Cảnh cáo pham_hiep: Spam bài
 158. Vi phạm của SexyBoyHt01: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 159. Vi phạm của skpla: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 160. Vi phạm của tinhtinhbe: Quảng cáo
 161. Vi phạm của trungdvc0909k: Quảng Cáo / Spam / Post Link Dẫn Web
 162. Vi phạm của NThanhKhai: Quảng cáo
 163. Vi phạm của olivervuong: Cố tình post bài nhờ liike
 164. Cảnh cáo nh0xtam456: vi phạm nôi quy box
 165. Vi phạm của SockDustTv: Nghiêm cấm spam vào danh sách vi phạm
 166. Vi phạm của kimlong008: Quảng cáo / Spam/ Post sai Box/ Dẫn link Website
 167. Vi phạm của quyetquach: Spam bài
 168. Vi phạm của anhbenmelinh: Dùng size chữ quá khổ + câu thanks
 169. Vi phạm của dinhtuancuong198: Vi phạm nghiêm trọng nội quy box + lập hàng loạt topic nhảm
 170. Vi phạm của lehoanglam198: Spam bài
 171. Vi phạm của minhtam2795: Spam bài
 172. Vi phạm của mjkixinh: Quảng cáo
 173. Vi phạm của ketoanhanoi24h: Quảng cáo hàng loạt
 174. Vi phạm của sthh: Quảng cáo hàng loạt
 175. Vi phạm của alobatdongsan: spam bài nhảm
 176. Vi phạm của nguyenhuuanh: spam bài nhảm
 177. Vi phạm của satthu?hh: Quảng cáo hàng loạt
 178. Vi phạm của geniuscf: chữ ký chứa ảnh sex
 179. Vi phạm của anhchangcodon.9x: Vi phạm nội quy box kết bạn
 180. Vi phạm của lephat817: spam bài nhảm
 181. Vi phạm của n.giang299: Spam vào danh sách vi phạm
 182. Vi phạm của hoanglinha4: Spam bài
 183. Vi phạm của kengveo: Spam bài
 184. Vi phạm của biladen.1993: Cố tình dẫn link nhờ vote
 185. Vi phạm của banda12: spam quảng cáo hàng loạt, dẫn link web khác
 186. Vi phạm của Ghostridercp: spam nhảm nhí, viết bài không dấu
 187. Vi phạm của bigwind: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 188. Vi phạm của khaihung00: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 189. Vi phạm của as898989: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 190. Vi phạm của Darkside1078: Bài không dấu
 191. Vi phạm của lvy173: Bài sai box
 192. Vi phạm của mokoto146: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 193. Vi phạm của cfhot: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 194. Vi phạm của conan260990: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 195. Vi phạm của Ticocamera: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 196. Vi phạm của ducduyqnn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 197. Vi phạm của hocsinhlop7: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 198. Vi phạm của dumbleis: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 199. Vi phạm của huongnt.qcvn: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 200. Vi phạm của soikg123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 201. Vi phạm của 0916459559a: sai box quy định
 202. Vi phạm của t_dat: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 203. Vi phạm của quan_aluoi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 204. Vi phạm của Neeleseirmsat: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 205. Cảnh cáo blacklouis1998: Bài sai box.
 206. Vi phạm của metalwarrious: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 207. Vi phạm của duong_td: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 208. Cảnh cáo blacklouis1998: Bài sai box.
 209. Vi phạm của tranphihung83: up bài quảng cáo, sai box
 210. Vi phạm của chuvanvung: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 211. Vi phạm của tranphihung83: up bài quảng cáo, nhờ ủng hộ
 212. Vi phạm của hungomegamart: chèn link quảng cáo không có liên quan vào bài viết
 213. Vi phạm của minhkhoia10: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 214. Vi phạm của tranhtuongdept02: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 215. Vi phạm của hosiminh: Spam trong khu vực tuyển mod
 216. Vi phạm của ctytainangviet: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 217. Cảnh cáo ausike1994: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 218. Vi phạm của ziklove90: Vi phạm nội quy box, dẫn link
 219. Vi phạm của tuanevnbay: Spam, up bài cũ
 220. Vi phạm của nguoivan3: Spam
 221. Vi phạm của PRETTY11: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 222. Vi phạm của nguyenlebach: Gửi thư xúc phạm Mod
 223. Vi phạm của khanhtru: Spam, quảng cáo hàng loạt
 224. Vi phạm của 80804120: Spam, up bài cũ
 225. Vi phạm của loctinh131: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 226. Vi phạm của ddgt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 227. Vi phạm của thanhtotomagic: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 228. Vi phạm của dinhtuancuong198: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 229. Vi phạm của sniper3776: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 230. Vi phạm của neac.911: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 231. Vi phạm của Bố Già MaFia@: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 232. Vi phạm của nhulao1: Spam bài + dẫn link sang web khác
 233. Vi phạm của emhatmekhenhay: spam bài nhảm
 234. Vi phạm của sangcanon: spam bài nhảm
 235. Cảnh cáo thuandx: Post link kiếm tiền
 236. Cảnh cáo giangho223: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 237. Vi phạm của CKVN_Cracker: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 238. Vi phạm của NguyenPC_PRO: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 239. Vi phạm của cravinglove: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 240. Vi phạm của vipamnhac238: Spam quảng cáo
 241. Vi phạm của maivinhtruong: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 242. Vi phạm của npb_77: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 243. Vi phạm của Teegessflierb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 244. Vi phạm của naPemymnJal: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 245. Vi phạm của quanghuy1103: Spam bài, Bài sai Box
 246. Vi phạm của datvy105: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 247. Vi phạm của CuongVcoin: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 248. Vi phạm của tigotudge: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 249. Vi phạm của congdatxanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 250. Vi phạm của honamhihi: Spam Quảng cáo