PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493

 1. Cảnh cáo Kunevil: Vi phạm nội quy box, bài ko mang tính chất vui cười
 2. Vi phạm của sieuxayda_lkk: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 3. Cảnh cáo I-ProVn: Dùng từ ngữ viết tắt, nội dung thô tục
 4. Vi phạm của njjhoainhan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 5. Vi phạm của lonkonjtnoj: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 6. Vi phạm của vanhieptt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 7. Vi phạm của hollowm3n: Vi phạm nội quy box, dẫn link
 8. Vi phạm của hue_ogo: Spam, quảng cáo
 9. Vi phạm của kekho1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 10. Vi phạm của minhdat288: Dùng kích cỡ chữ màu sắc phản cảm
 11. Vi phạm của hiepcxhtt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 12. Vi phạm của htlongson44: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 13. Vi phạm của 1St.Dragon: Vi phạm quy định của diễn đàn
 14. Vi phạm của hackvietpro: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 15. Vi phạm của tinafly: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 16. Vi phạm của tiendatdonghao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 17. Vi phạm của tuanduong1986: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 18. Vi phạm của toi_thua: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 19. Vi phạm của Pycleeffomo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 20. Vi phạm của Idearpplaycle: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 21. Vi phạm của slollatry: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 22. Vi phạm của blegrandCaree: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 23. Vi phạm của VecyInnonee: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 24. Vi phạm của DRryysasa: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 25. Vi phạm của BerEdgefdem: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 26. Vi phạm của Pabyenhable: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 27. Vi phạm của MotobsettEPep: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 28. Vi phạm của 33n75407: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 29. Vi phạm của Unsepetnobtom: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 30. Vi phạm của calta: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 31. Vi phạm của affevyteene: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 32. Cảnh cáo 33n75407: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 33. Vi phạm của Choitsmitig: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 34. Cảnh cáo Jasm: Bài sai box.
 35. Vi phạm của trantuanle: Spam/Quảng caóa
 36. Vi phạm của nuinui2012: Dẫn link sang diễn đàn khác
 37. Vi phạm của Vietnam999: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 38. Vi phạm của sonkute5: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 39. Vi phạm của nhoc2sock69: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 40. Vi phạm của hackvietpro: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 41. Vi phạm của tonythang91: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 42. Vi phạm của bachprovip123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 43. Vi phạm của olarongvang: Quảng cáo hàng loạt
 44. Vi phạm của xshadow: Spam bài
 45. Vi phạm của chodomyeu: Spam bài
 46. Vi phạm của nearfeefuse: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 47. Vi phạm của peskeygirl: Vi phạm nội quy box
 48. Vi phạm của linh198920: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 49. Cảnh cáo lingkh: Spam bài
 50. Cảnh cáo minhtam450: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 51. Vi phạm của Rurana: Dùng font đỏ cho toàn bài viết
 52. Cảnh cáo l123456789: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 53. Vi phạm của lingkh: Spam bài
 54. Vi phạm của tankpro: spam bài nhảm hàng loạt
 55. Cảnh cáo 01686500190: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 56. Vi phạm của KimTieuPhuong: Cố tình vi phạm về chữ kí
 57. Cảnh cáo cuong_kin_2910: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 58. Vi phạm của emarketing123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 59. Cảnh cáo ʞɯ-uǝʎnƃuǝl: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 60. Vi phạm của xxxpanda: Post link *******
 61. Vi phạm của LOL LOL: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 62. Cảnh cáo ♥ღHạnh phúc ảoღ: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 63. Vi phạm của ђєคשєภ: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 64. Cảnh cáo gogle209vn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 65. Cảnh cáo Frank Woods: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 66. Vi phạm của nhan_rao_thue: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 67. Vi phạm của v¡nhvip8251: Dẫn link quảng cáo diễn đàn khác
 68. Cảnh cáo johnlennon: Post bài không đạt yêu cầu
 69. Vi phạm của nhoxn34: Vi phạm nội quy box TLBB
 70. Vi phạm của slk113: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 71. Vi phạm của nhalaga: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 72. Vi phạm của langtusitinh12343546: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 73. Vi phạm của tthhuuyy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 74. Vi phạm của beodaicahn: Bài sai box
 75. Vi phạm của duclocht: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 76. Vi phạm của MhireaZek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 77. Vi phạm của Tim Burton: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 78. Vi phạm của t.vanhuong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 79. Cảnh cáo quoccuongt: Bài sai box
 80. Vi phạm của kuzyn201: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 81. Vi phạm của nhtl076141: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 82. Vi phạm của gamexiteen2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 83. Vi phạm của gamexiteen2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 84. Cảnh cáo echcon3099: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 85. Vi phạm của fuuuck456: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 86. Cảnh cáo nhatrang000: Spam
 87. Vi phạm của hackgame2013: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 88. Vi phạm của kjssy0urb0dy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 89. Cảnh cáo conandinho04: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 90. Cảnh cáo taitx: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 91. Cảnh cáo khanhvip8: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 92. Cảnh cáo nh0xs0chk4t3: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 93. Cảnh cáo seajenywang: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 94. Cảnh cáo vtuananh90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 95. Vi phạm của huóng: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 96. Cảnh cáo young90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 97. Cảnh cáo nhokln: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 98. Vi phạm của cuulongso1vn: Spam bài + dẫn link sang web khác
 99. Cảnh cáo quocvan2412: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 100. Vi phạm của bomoko: Quảng cáo kiếm tiền onl
 101. Cảnh cáo anhle1201: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 102. Cảnh cáo tienbuiminhtien: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 103. Vi phạm của luutranvp: Spam bài + vi phạm nội quy box
 104. Vi phạm của haulatoi123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 105. Vi phạm của ZzNoBizZ: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 106. Vi phạm của nguyentatloi: Spam bài, quảng cáo
 107. Vi phạm của nktgeld: Spam hàng loạt, link sang diễn đàn khác.
 108. Vi phạm của binladenhn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 109. Cảnh cáo luckyboyntt: Xin xỏ nhầm chỗ
 110. Cảnh cáo tigerpr0: Spam bài
 111. Vi phạm của duythang7749: Vi phạm nội quy box
 112. Vi phạm của phapgamecf: Bài ko dấu
 113. Vi phạm của MyrkviZek: spam nhìu lần
 114. Vi phạm của yendinh12a9: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 115. Vi phạm của hoamuaha90: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 116. Vi phạm của huunghialkt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 117. Vi phạm của sangnguyen87: Bài nội dung kiếm tiền trực tuyến
 118. Cảnh cáo vi thien vu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 119. Vi phạm của DViên_Siêu_hình: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 120. Vi phạm của vinhvip8251: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 121. Vi phạm của Mèo Ragdoll: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 122. Vi phạm của dangkylannua: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 123. Vi phạm của dtkua: Post Link *******
 124. Vi phạm của Tran__Nho90: Spam bài + dẫn link quảng cáo
 125. Vi phạm của duongbeotn: Vi phạm nội quy box
 126. Vi phạm của salypen: Spam bài + dẫn link sang web khác
 127. Vi phạm của konami1992: Bài ko dấu
 128. Vi phạm của bachgia888: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 129. Vi phạm của the_gunner91: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 130. Vi phạm của Billgate12345: Bài viết ko đạt chất lượng + link dẫn sang nơi khác lấy link
 131. Vi phạm của Tuyensinh1: Spam bài
 132. Vi phạm của vodainhac: Spam bài + dẫn link quảng cáo
 133. Vi phạm của tin_hunter1: Quảng cáo
 134. Vi phạm của tin_hunter2: Quảng cáo
 135. Vi phạm của ketoanhanoi88: Quảng cáo
 136. Vi phạm của ketoanhanoi68: Quảng cáo
 137. Vi phạm của thanhcapi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 138. Vi phạm của keomutthuonao: Vi phạm nội quy box
 139. Vi phạm của moke2: Vi phạm nội quy box ảnh thành viên
 140. Vi phạm của wepbfeer: Spam bài
 141. Vi phạm của CoNguyet.com: Spam bài + dẫn link sang web khác
 142. Cảnh cáo topi89: Post bài sai quy định !
 143. Vi phạm của emo boy: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 144. Cảnh cáo nhocthjen005: Bài không dấu !
 145. Cảnh cáo quangteo92: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 146. Cảnh cáo quang_vinh_fcb: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 147. Vi phạm của dvthanh2604: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 148. Vi phạm của frazier: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 149. Vi phạm của jurawap: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 150. Vi phạm của suadl: Spam hàng loạt
 151. Vi phạm của NitymnIncenty: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 152. Vi phạm của ffktksrurghp: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 153. Vi phạm của tripham87: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 154. Cảnh cáo metwa321: Viết bài không dấu
 155. Cảnh cáo hihira10: Viết bài không dấu
 156. Cảnh cáo steven_ting1502: Viết bài không dấu
 157. Cảnh cáo satthu_0241: Viết bài không dấu
 158. Vi phạm của vinafat1011: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 159. Cảnh cáo umoaly: Viết bài không dấu
 160. Cảnh cáo coikutebmt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 161. Vi phạm của letrungfvt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 162. Cảnh cáo đàn ông mặc váy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 163. Vi phạm của quocfuan: Đưa link dẫn sang diễn đàn khác
 164. Vi phạm của hbhkht: Bài sai box + dùng font chữ màu đỏ cho toàn bài viết
 165. Cảnh cáo switlu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 166. Vi phạm của phuongnam43: Lập 1 loạt topic giống nhau
 167. Vi phạm của simsodepbamien: Lợi dụng chức Report
 168. Vi phạm của bitorent: Spam Topic Xử lý của Mod
 169. Vi phạm của Nguyễn Nam Phóng: SPAM
 170. Vi phạm của kdhorizon: Quảng Cáo / Spam
 171. Cảnh cáo fonew: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 172. Cảnh cáo dead_space: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 173. Cảnh cáo skymaster30191: Viết bài không dấu
 174. Cảnh cáo cuocdoivoloi: Xin xỏ nhầm chỗ
 175. Cảnh cáo Tim Burton: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 176. Vi phạm của Tim Burton: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 177. Vi phạm của 3tphithong: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 178. Vi phạm của phieuluu1minh: Spam bài
 179. Vi phạm của phamnhungoctuan: Spam bài + dẫn link sang web khác
 180. Cảnh cáo TMonkey: Tên topic ko có dấu
 181. Cảnh cáo LOL LOL: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 182. Cảnh cáo winnghich: Vi phạm nội quy
 183. Vi phạm của admin100000: Bài trùng, dẫn link
 184. Vi phạm của phanta: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 185. Vi phạm của anh_tu_vip: Bài viết vi phạm
 186. Vi phạm của kdthanhphat: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 187. Vi phạm của langcobuon: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 188. Vi phạm của nguyentuanstudio: Dẫn link sang trang web khác
 189. Vi phạm của taone00: Bài viết sai quy định
 190. Vi phạm của KingOfMe: Bài viết sai quy định
 191. Vi phạm của theanh4404: Bài không dấu
 192. Vi phạm của mr.leonskennedy: Spam bài
 193. Vi phạm của hellomoto2508: Cố tình vi phạm quy định diễn đàn
 194. Vi phạm của PhereeTibre: Spam nhảm
 195. Vi phạm của happvjh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 196. Vi phạm của Weseavardiree: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 197. Vi phạm của EMAPEUREFEELM: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 198. Vi phạm của plupSnilk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 199. Vi phạm của khangshadow: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 200. Vi phạm của thailadaicalop7a: Post bài sai box
 201. Cảnh cáo faphach: Vi phạm nội quy - 1 clip
 202. Vi phạm của hollowm3n: Spam, quảng cáo hàng loạt
 203. Vi phạm của Invignifs: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 204. Vi phạm của KerrimZek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 205. Vi phạm của Thánh Chiến: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 206. Vi phạm của whyiaminvincible: Spam bài không dấu
 207. Vi phạm của JPDELL: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 208. Cảnh cáo haioanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 209. Vi phạm của hd360: spam quảng cáo
 210. Vi phạm của trinhnguyen_2005: spam quảng cáo
 211. Cảnh cáo nothingfire: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 212. Vi phạm của diemnhi_candy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 213. Vi phạm của bi_mx: Cố tình vi phạm quy định chữ ký của diễn đàn
 214. Vi phạm của 123xinloi: Spam/ Quảng Cáo / Lừa Đảo
 215. Vi phạm của nhockboot1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 216. Cảnh cáo 0909272412: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 217. Vi phạm của ngoclevi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 218. Cảnh cáo kenny_law: Post bài sai khu vực
 219. Vi phạm của vinhhnghi: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 220. Vi phạm của vjanky3u3m96: Vi phạm nội quy box, bài phản cảm
 221. Vi phạm của thang_47tin: spam bài ít thui bạn
 222. Vi phạm của trangmeodien12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 223. Vi phạm của Kaito.Kid_69: Bài viết vi phạm nội quy
 224. Vi phạm của hoangkimtl: Vi phạm nội quy box TLBB
 225. Vi phạm của slk113: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 226. Vi phạm của anhhaolun: Bài viết vi phạm nội quy
 227. Vi phạm của Kiss1997: Vi phạm nội quy box TLBB
 228. Vi phạm của thanhvanthanh123: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 229. Cảnh cáo metalvinh: Post bài sai khu vực
 230. Cảnh cáo lilomana: Viết bài không dấu
 231. Cảnh cáo vutien_dp: Viết bài không dấu
 232. Vi phạm của bachgia1988: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 233. Vi phạm của foolistchild: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 234. Cảnh cáo cobebe: Post bài sai khu vực
 235. Cảnh cáo diepvienhack: comment vô nghĩa
 236. Cảnh cáo kid_itt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 237. Vi phạm của ngaitoegia: Sai box quy định
 238. Vi phạm của twins_12376: Dẫn link sang diễn đàn khác
 239. Cảnh cáo votandat: Bài viết vi phạm nội quy
 240. Vi phạm của KandoComputer: Dẫn link, chèn link *******
 241. Vi phạm của emcothe78: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 242. Vi phạm của JohnUU: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 243. Vi phạm của yprlqolxl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 244. Vi phạm của ngocly72: Spam, up bài cũ
 245. Vi phạm của 25492: Vi phạm liên tục nội quy box
 246. Vi phạm của xuantan97: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 247. Vi phạm của hollowmen: Dẫn link, chèn link *******
 248. Vi phạm của vuhidro: Spam hàng loạt
 249. Vi phạm của Thichaffife: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 250. Vi phạm của werirxvvdo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn