PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511

 1. Vi phạm của qazokmijn01: Post link dẫn sang Web khác / Kiếm tiền
 2. Vi phạm của 2014mapdaica: Sử dụng từ sai qui định
 3. Vi phạm của haidoanpro: Quảng cáo
 4. Vi phạm của Pledeelty: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 5. Vi phạm của VoKy1987: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 6. Vi phạm của thegioih1234: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 7. Vi phạm của Toanankhanhsjc: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 8. Vi phạm của viengachden3d: Bài sai nội quy
 9. Cảnh cáo pentiumiv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 10. Vi phạm của zebot: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 11. Vi phạm của ngacoinga: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 12. Vi phạm của trantruonghung: Tiêu đề sai quy định
 13. Vi phạm của DypeFoone: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 14. Vi phạm của Enhactalync: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 15. Vi phạm của xYU_2012: Vi phạm nội quy box
 16. Vi phạm của _policemen_: Spam
 17. Vi phạm của dragon214: Tiêu đề bài sai quy định
 18. Vi phạm của thanhphong.91: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 19. Vi phạm của pikachun: Bài vi phạm nội quy
 20. Cảnh cáo 01235: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 21. Vi phạm của 01686500190: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 22. Cảnh cáo wimpywimpy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 23. Vi phạm của Max_Ryu: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 24. Cảnh cáo colnaux: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 25. Cảnh cáo Max_Ryu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 26. Cảnh cáo 1-01: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 27. Vi phạm của solomenkiller: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 28. Vi phạm của trieutuanninh: Bài viết sai quy định
 29. Vi phạm của 23dzozo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 30. Vi phạm của traiquay1310: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 31. Vi phạm của hjhj12: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 32. Vi phạm của boss.mo0n: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 33. Vi phạm của 0936220717: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 34. Vi phạm của huanngoc87: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 35. Vi phạm của nganbanhbeo1988: Spam bài
 36. Vi phạm của nguyen phuc loc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 37. Vi phạm của icloud93st: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 38. Vi phạm của Blituismast: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 39. Vi phạm của qjmiany: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 40. Vi phạm của nguadien: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 41. Vi phạm của thanhdatcool: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 42. Vi phạm của thienpp12: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 43. Vi phạm của 01222340123: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 44. Vi phạm của haonl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 45. Vi phạm của tanhoan2011: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 46. Vi phạm của MICHAEL-JACKSON: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 47. Vi phạm của ღShinichiKudoღ: Câu điểm bài bằng nick clone
 48. Vi phạm của baophucvodai: Nick clone câu điểm bài
 49. Vi phạm của VănThành: Nick clone câu điểm bài
 50. Cảnh cáo nhatthuong: Bài viết vi phạm, 1clip
 51. Cảnh cáo H.Cong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 52. Vi phạm của AtteltNictRit: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 53. Cảnh cáo lyshady12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 54. Vi phạm của 42ChanKinh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 55. Vi phạm của hqbinhka: Post link ADF.LY
 56. Vi phạm của Tiên Sinh Ckem: Dẫn link sang trang web khác
 57. Vi phạm của Tuyencve: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 58. Vi phạm của tiger2007: Chèn link kiếm tiền
 59. Vi phạm của ncdungkt: Vi phạm nội quy diễn đàn : phần mềm post bài tự động.
 60. Vi phạm của J11_PRO: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 61. Vi phạm của nooneknow: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 62. Vi phạm của tran tho loc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 63. Vi phạm của ss1455: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 64. Vi phạm của shivalx: Bài sai box.
 65. Vi phạm của daovanduong93: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 66. Vi phạm của teiuho1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 67. Vi phạm của hienvanbui: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 68. Vi phạm của music9x8x: Quảng cáo
 69. Vi phạm của caf3_mu0j: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 70. Vi phạm của accupebuige: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 71. Vi phạm của playgame2012vn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 72. Vi phạm của 111175679: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 73. Vi phạm của khoahappy: Vi phạm nội quy box học tập
 74. Vi phạm của blue_wjndj: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 75. Vi phạm của THuy_TMy: Lập topic mua bán bài giảng
 76. Vi phạm của nhodng: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 77. Cảnh cáo chibimiku: Post bài sử dụng link down trái quy định!
 78. Cảnh cáo nvt1314: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 79. Cảnh cáo songngam_bka: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 80. Vi phạm của gianduy99: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 81. Vi phạm của anhsang999: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 82. Vi phạm của Ceffiniaasype: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 83. Vi phạm của damantadilkey: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 84. Vi phạm của nundFundelo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 85. Vi phạm của traidatnonglen: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 86. Vi phạm của nguyenmauhien: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 87. Vi phạm của hienvanbui: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 88. Vi phạm của hell3880: Dùng link Lebitit
 89. Vi phạm của rirlSaime: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 90. Vi phạm của bathoikk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 91. Vi phạm của homeone2010: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 92. Vi phạm của cute200052: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 93. Vi phạm của hpdat2001: Quảng cáo, dẫn link trang khác, bài không dấu.
 94. Vi phạm của thanh858036: Quảng cáo, dẫn link trang khác.
 95. Vi phạm của nemthanhphat: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 96. Vi phạm của pitochun: Tiếp tục tái phạm, post quá số bài/ngày
 97. Vi phạm của LymnRenry: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 98. Vi phạm của mimikieusa23: Spam bài, quảng cáo
 99. Vi phạm của ga_con_1412: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 100. Vi phạm của truonghaidn: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 101. Vi phạm của dienlanhvantai1: Spam Quảng Cáo Hàng Loạt
 102. Vi phạm của sympathize: Spam bài
 103. Cảnh cáo hoanhfeed: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 104. Vi phạm của Võ Tất Thành: Post link cấm ADF.LY!
 105. Cảnh cáo Quynhan1910: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 106. Vi phạm của aloloa: Bài viết vi phạm, 1clip
 107. Cảnh cáo huyhoczero: Bài viết vi phạm
 108. Vi phạm của dangxuanloc1995: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 109. Vi phạm của binhknam: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 110. Vi phạm của ducnhuanNo1: spam bài , bài sai box
 111. Vi phạm của hocmaivn2011: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 112. Vi phạm của hungvilee: Spam thanks for share.
 113. Vi phạm của yeu_quehuongvn: Bài không dấu hàng loạt.
 114. Vi phạm của yeu_quehuongvn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 115. Vi phạm của kul_kul_boy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 116. Vi phạm của shortcutvn77: Quảng cáo, không link download.
 117. Vi phạm của cscdlj12: Post link letitbit.
 118. Vi phạm của thanhnam8888: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 119. Vi phạm của tensatnhan741: Post link adf.ly
 120. Vi phạm của lengocha0407: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 121. Cảnh cáo Võ Tất Thành: Post link đã bị cấm ADF.LY!
 122. Cảnh cáo 9859572: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 123. Vi phạm của AndOrNot: Sử dụng link adf.ly trong bài viết.
 124. Vi phạm của ttpro1995: Sử dụng link adf.ly trong bài viết.
 125. Vi phạm của 3tAapC5zo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 126. Vi phạm của tMm3na9JPhd: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 127. Vi phạm của xx7hxx: Quảng Cáo / Spam
 128. Vi phạm của toiyeuso7: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 129. Vi phạm của uujfbjnqhh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 130. Vi phạm của trancool: Post link adf.ly.
 131. Vi phạm của CaskCappoiz: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 132. Vi phạm của SotoSnodo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 133. Vi phạm của young.nhok: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 134. Vi phạm của vn-z00m30: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 135. Vi phạm của thangfx: Spam bài
 136. Vi phạm của pfdmfjgoe: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 137. Vi phạm của Đoàn Nhật Huy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 138. Vi phạm của 0906098376: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 139. Cảnh cáo ttpro1995: Post link đã bị cấm!
 140. Vi phạm của vietnamdt2: Quảng Cáo / Spam
 141. Vi phạm của Maydaysoakish: Spam/Quảng cáo
 142. Vi phạm của Huynhphuthinh25: Spam, bài không dấu!
 143. Cảnh cáo toanheo145: Vi phạm nội quy box
 144. Vi phạm của ncdungkt: Vi phạm nội quy box, quảng cáo.
 145. Vi phạm của listmlnrum: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 146. Vi phạm của december.l: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 147. Vi phạm của CUONGL10: Spam bài quảng cáo hàng loạt, sai Box
 148. Vi phạm của meo0112: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 149. Vi phạm của hell3880: Vi phạm nội quy diễn đàn
 150. Vi phạm của hell3880: Dùng link Lebitit
 151. Vi phạm của PandaGM: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 152. Vi phạm của Rink_tync: Spam/Quảng cáo
 153. Vi phạm của thang0091: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 154. Vi phạm của nhatthuyendt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 155. Vi phạm của ukegjq: Bài không dấu, link letitbit.
 156. Vi phạm của nobita93: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 157. Vi phạm của GAMEVN1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 158. Vi phạm của phamtuan2417: spam quảng cáo hàng loạt, dẫn link web khác
 159. Vi phạm của totentuan: Spam bài quảng cáo hàng loạt, nhầm Box
 160. Vi phạm của meocahat: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 161. Vi phạm của acmatula: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 162. Vi phạm của lenhatphuong: Bài không dấu
 163. Vi phạm của 1994bluemoon: Bài không dấu
 164. Vi phạm của hoangminhbao: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 165. Vi phạm của quactinh: Bài không dấu
 166. Vi phạm của quocddt1997: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 167. Vi phạm của Royalbom: Bài viết chứa hình ảnh phản cảm
 168. Vi phạm của tranvanhuyendhxd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 169. Vi phạm của cu88: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 170. Vi phạm của baongantv: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 171. Vi phạm của kid_loves89: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 172. Vi phạm của Migeutegree: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 173. Vi phạm của gaumeo84: Quảng cáo, dẫn link trang khác.
 174. Vi phạm của zizom1911: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu và chữ đỏ cho toàn bài viết
 175. Vi phạm của khongbjtnua: Quảng cáo sai box
 176. Vi phạm của NhaLauXeHoi: Dẫn link sang trang web khác
 177. Vi phạm của Atulatu: Post bài sai box , quảng cáo
 178. Vi phạm của quantbjnc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 179. Vi phạm của domainew2012: Spam quảng cáo
 180. Vi phạm của kantara: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 181. Vi phạm của kantara: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 182. Vi phạm của laodaubac: Buôn bán sai box
 183. Vi phạm của haicocbk: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 184. Vi phạm của dangcap6812: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 185. Vi phạm của leankquan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 186. Vi phạm của nhoveem007vn: Bài viết chứa hình ảnh phản cảm
 187. Vi phạm của baonhulong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 188. Vi phạm của bao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 189. Vi phạm của vtc.thongbao: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 190. Vi phạm của erawayglawn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 191. Vi phạm của Addisiose: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 192. Vi phạm của hoaiandienluc: Bài không dấu.
 193. Vi phạm của 0906098376: Bài sai box, dùng chữ đỏ toàn bài.
 194. Vi phạm của LinkinPro: Spam / quảng cáo.
 195. Vi phạm của kentduc: Spam / quảng cáo / dẫn link
 196. Vi phạm của libdemy: Spam bài, quảng cáo
 197. Vi phạm của manhtienls: Spam bài, quảng cáo
 198. Vi phạm của vuhoanganh8888: Spam bài, quảng cáo hàng loạt
 199. Vi phạm của lacthandh_92: Quảng cáo
 200. Vi phạm của lebeauty89: Quảng cáo
 201. Vi phạm của tina2606: Quảng cáo
 202. Vi phạm của heoconpro_93: Dẫn link sang web/forum khác.
 203. Vi phạm của NguyenManhHung16: Dùng size quá khổ, dùng quá nhiều font chữ cho 1 topic
 204. Vi phạm của nganlongbac: Spam / quảng cáo
 205. Vi phạm của dachop: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 206. Vi phạm của simsodepbn: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 207. Vi phạm của alexandermichell: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 208. Cảnh cáo xvipstar: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 209. Cảnh cáo trunghieu10: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 210. Vi phạm của Creevesewpeal: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 211. Vi phạm của haicocbk: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 212. Vi phạm của Mộc diệp: Spam
 213. Cảnh cáo kudoshjnichi96: Dẫn link diễn đàn khác!
 214. Vi phạm của bachhaiduong29: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 215. Vi phạm của Toanankhanhsjc: Spam quảng cáo hàng loạt
 216. Vi phạm của postmsgr: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 217. Vi phạm của dinhbaylong: Bài không dấu
 218. Vi phạm của culisimi: Spam bài, quảng cáo
 219. Vi phạm của thanhhuemobile: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 220. Vi phạm của daubonghp: Quảng cáo, dẫn link trang khác.
 221. Vi phạm của quocbao19: Vi phạm nội quy box chát chít
 222. Vi phạm của phamson1088: post bài kiếm tiền online
 223. Vi phạm của luis_nguyen1980: Dẫn link sang diễn đàn khác
 224. Cảnh cáo h01206212662: Spam linh tinh
 225. Vi phạm của phuthanh1004: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 226. Vi phạm của darkknight194: Lôi topic cũ từ năm 2009
 227. Vi phạm của trùm_spam: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 228. Vi phạm của kokamentos: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 229. Vi phạm của teeo1986: đào mộ, bài không dấu
 230. Vi phạm của tantanaudio123: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 231. Vi phạm của cachnhietbaoon: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 232. Vi phạm của thanhvientikcuc: up bài cũ
 233. Vi phạm của Nhóc Kiệt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 234. Vi phạm của vinhtruyen92: Quảng cáo
 235. Vi phạm của nguyen_haduy: Spam, up bài cũ
 236. Vi phạm của shark.no1: Spam / quảng cáo hàng loạt.
 237. Vi phạm của WeetCevepauts: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 238. Vi phạm của toiyeuso8: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 239. Vi phạm của kyus999: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 240. Vi phạm của saotho91: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 241. Vi phạm của phatloc666888: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 242. Vi phạm của caratixuxu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 243. Vi phạm của haidangvttu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 244. Vi phạm của quynb96: Vi phạm qui định của diễn đàn: Chữ ký sai qui định.
 245. Vi phạm của L0GIA: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 246. Vi phạm của mrdaugau1: Bài viết nội dung thô tục
 247. Vi phạm của ozzzzz: Bàn luận ngoài topic, tạo acc clone gây rối
 248. Vi phạm của henry_1177: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 249. Vi phạm của daipr0: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 250. Vi phạm của Myy_Linh: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu