PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510

 1. Vi phạm của UpdattyUrgeta: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 2. Vi phạm của nixtultvc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 3. Vi phạm của adhereehino: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 4. Vi phạm của tiendat154: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 5. Vi phạm của ConeIndinee: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 6. Vi phạm của demonhunter2311: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 7. Vi phạm của huyencuong142: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 8. Vi phạm của kuku6756: Lập topc xin key.
 9. Vi phạm của HoangTuBe: Post link *******.
 10. Vi phạm của chiencuoi89: Spam/Quảng cáo
 11. Vi phạm của kantara: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 12. Vi phạm của nh0x.ti_em: Post bài sai box
 13. Vi phạm của kyo_k54: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 14. Vi phạm của mainoi9x: Spam
 15. Vi phạm của 0912086572: Bài sai box
 16. Vi phạm của lbhkvl21: Vi phạm nội quy box tâm sự
 17. Vi phạm của huongn2312: Vi phạm nội quy box tâm sự
 18. Vi phạm của quocvietdn1990: Lập nhiều topic cùng 1nội dung
 19. Vi phạm của quocvietdn1990: Spam bài
 20. Vi phạm của Paphqueeree: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 21. Vi phạm của uptsbevqqed: Spam Quảng Cáo
 22. Vi phạm của FC.chelsea: Post link *******
 23. Vi phạm của vietbook: Spam Quảng Cáo Hàng Loạt
 24. Vi phạm của herofakepro1: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 25. Vi phạm của maplestory2: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 26. Vi phạm của cqfgyvdjsyw: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 27. Vi phạm của redriver12042012: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 28. Vi phạm của somethingtoeat: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 29. Vi phạm của cijtwagmr: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 30. Vi phạm của Zoorkibre: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 31. Vi phạm của ahbudrvuwr: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 32. Vi phạm của buago3: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 33. Vi phạm của vunga629: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 34. Vi phạm của dungcoi107: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 35. Vi phạm của autogame: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 36. Vi phạm của thang904: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 37. Vi phạm của lloveyou8112: Bài sai box.
 38. Vi phạm của BchessMaster: Dùng font màu đỏ toàn bài viết.
 39. Vi phạm của Othenetut: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 40. Vi phạm của boyxinhonl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 41. Vi phạm của hnwebviet: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 42. Vi phạm của lilsha1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 43. Vi phạm của tolonthe: Spam bài + dẫn link sang web khác
 44. Vi phạm của nam855: Vi phạm nội quy box tâm sự
 45. Vi phạm của hoangvugreen: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 46. Vi phạm của fanonepiece: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 47. Vi phạm của boy125125: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 48. Vi phạm của dangphuckhoa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 49. Vi phạm của toiyeuhn1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 50. Vi phạm của long165610: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 51. Vi phạm của unlock_giare: Spam hàng loạt
 52. Vi phạm của mavu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 53. Vi phạm của cosokhoanghia: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 54. Vi phạm của ngocthoiwa: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 55. Vi phạm của dichvuvg: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 56. Vi phạm của human.hexat.com: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 57. Vi phạm của warboy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 58. Vi phạm của hoan_: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 59. Vi phạm của nguyenhau12n: Quảng cáo + Dùng font chữ đỏ
 60. Vi phạm của anhducdt: Sử dụng từ thô tục
 61. Vi phạm của nakedmen: Sử dụng từ thô tục
 62. Vi phạm của tonpanell: Quảng Cáo / Spam
 63. Vi phạm của tamhonvuive2006: up bài cũ
 64. Vi phạm của BycleBopSerly: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 65. Vi phạm của SopeAppoize: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 66. Vi phạm của emyeuchìm: Dùng từ thô tục
 67. Vi phạm của ngocpro147852369: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 68. Vi phạm của BlendWoovavoB: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 69. Vi phạm của hauvned: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 70. Vi phạm của duyoklove1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 71. Vi phạm của duyoklove1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 72. Vi phạm của thefirst_1st97: Cố tình vi phạm nội quy topic nhật kí thành viên
 73. Vi phạm của Vohinha1: Spam, quảng cáo hàng loạt, post bài không dấu
 74. Vi phạm của capslocp: Vi phạm nội quy box tâm sự
 75. Vi phạm của ducthangbc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo
 76. Vi phạm của Truong Chau Hien: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo.
 77. Vi phạm của AnimeBB: Dẫn link sang diễn đàn khác
 78. Vi phạm của longga1102: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 79. Vi phạm của nhocdai798: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 80. Vi phạm của o0oVip__Gameso0o: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 81. Vi phạm của l0v3f0ru: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 82. Vi phạm của hophunghoan: Post link ******* hàng loạt
 83. Vi phạm của quanghuy_kid_to: Bài sai box.
 84. Vi phạm của ml18011985: Bài không dấu
 85. Vi phạm của sungcf4: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 86. Vi phạm của zanhvotinhz: Spam bài, quảng cáo
 87. Vi phạm của hoang_trungthanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 88. Vi phạm của tieuthubuontn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 89. Vi phạm của buitanan: Bài không dấu
 90. Vi phạm của nhoveem007vn: Cố tình vi phạm nội quy box cuộc sống muôn màu
 91. Vi phạm của vn7621119: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 92. Vi phạm của vhoangsang: Bài không dấu
 93. Vi phạm của nh0xga2011: Vi phạm quy định diễn đàn
 94. Vi phạm của hacksary: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 95. Vi phạm của thaomy98: spam quảng cáo
 96. Vi phạm của ken.ko0l: Bài sai box.
 97. Vi phạm của Qmovie: Bài không dấu
 98. Vi phạm của BoomKun: Cố tình vi phạm nội quy box CLTB
 99. Vi phạm của phanlocnghia: Bài không dấu
 100. Vi phạm của chandoizxc: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 101. Vi phạm của thechien12: Bài không dấu
 102. Vi phạm của anh_dj: Bài không dấu
 103. Vi phạm của doichuay3u: Bài không dấu
 104. Vi phạm của ha van tinh: Post link letitbit
 105. Vi phạm của drcu: Post Virus/Trojan
 106. Vi phạm của mkthotdealvn: Spam quảng cáo
 107. Vi phạm của pentiumiv: SPAM bài
 108. Vi phạm của ngocthoiwa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 109. Vi phạm của phatloc666888: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 110. Vi phạm của Max!: Bài viết vi phạm nội quy, hình ảnh bậy bạ!
 111. Vi phạm của quants1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 112. Vi phạm của duongtanhung: bài không dấu
 113. Cảnh cáo huy@@@@: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 114. Vi phạm của tienito: Post quá 4 bài / box/ ngày
 115. Vi phạm của Stulaloldinia: Spam bài
 116. Vi phạm của khogame9x: bài sai box
 117. Vi phạm của mashmaro: Quảng cáo, bài sai box
 118. Vi phạm của chipvipclip: Xúc phạm thành viên khác
 119. Vi phạm của Nguyên chelsea: Spam, up bài cũ
 120. Vi phạm của suphutrocdau: Dẫn link sang diễn đàn khác
 121. Vi phạm của nhatthi12101996: Spam, up bài cũ
 122. Vi phạm của twins12376: Bài nhảm, dẫn link bậy bạ
 123. Vi phạm của gianphipham: Spam, up bài cũ
 124. Vi phạm của wincnktxd: Spam, up bài cũ
 125. Vi phạm của khongkhon: Spam, up bài cũ
 126. Vi phạm của boyvn_h: Vi phạm nội quy box ảnh thành viên
 127. Vi phạm của trieuvan96: Spam, up bài cũ
 128. Vi phạm của sơn9138: Quảng cáo hàng loạt
 129. Vi phạm của nboy_missu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 130. Vi phạm của nguyenhua2k: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 131. Vi phạm của Shopteste: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 132. Cảnh cáo Chieu cao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 133. Vi phạm của odjznswpxih: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 134. Vi phạm của mitomlx: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 135. Vi phạm của prince.phuc: Post quá 4 bài/box/ngày
 136. Vi phạm của sieunhan8xhn1: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo, dù đã PM nhắc nhở
 137. Vi phạm của havicland002: Spam quảng cáo
 138. Vi phạm của thachland2626: Spam quảng cáo
 139. Vi phạm của cuongchuot84: Spam, up bài cũ
 140. Vi phạm của tinhot247net: Spam quảng cáo
 141. Vi phạm của aznxaa: dùng chữ màu đỏ toàn bài viết
 142. Vi phạm của lunarmyst: Bài viết sai nội quy, tái phạm
 143. Vi phạm của zZTuanMinhZz: spam
 144. Vi phạm của amoroust_boy: spam
 145. Cảnh cáo geminisongtu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 146. Vi phạm của uco: Bài không dấu, thô tục!
 147. Vi phạm của tuan0530: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 148. Cảnh cáo hohuongson: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 149. Vi phạm của Inferno9499: Dẫn link, chèn link *******
 150. Vi phạm của zaivnit: Vi phạm nội quy box, dẫn link
 151. Vi phạm của anhlamdepzai: Spam/Quảng cáo
 152. Vi phạm của kaxi05: Spam/Quảng cáo/ Up bài
 153. Vi phạm của thanduocviemda: Spam/Quảng cáo
 154. Vi phạm của mrdinhtvc: Post File chứa Virus / Trojan
 155. Vi phạm của bydaik02: Spam/Quảng cáo/ Link ADF
 156. Vi phạm của horizonshop.vn: Quảng Cáo / Spam
 157. Vi phạm của huykhist: Quảng Cáo / Spam
 158. Vi phạm của Encackitankib: Spam
 159. Vi phạm của thangthoa_bn: Bài sai box + không dấu.
 160. Vi phạm của vuduy72: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 161. Vi phạm của phiminhduc2811: spam liên tục + Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 162. Vi phạm của doanphuongdl: spam
 163. Vi phạm của (¯`•♥ Sún ♥•´¯): Spam hàng loạt
 164. Cảnh cáo Cristian_1612: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 165. Vi phạm của duonghoan1994: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 166. Vi phạm của bongpoi: Spam hàng loạt
 167. Vi phạm của M_provip: Bài không dấu.
 168. Vi phạm của liệt sĩ vô danh: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 169. Vi phạm của internethb: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 170. Vi phạm của jackyliao239: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo
 171. Vi phạm của asokals: Tiêu đề sai nội quy
 172. Vi phạm của THIẾUGIA_2N: Vi phạm nội quy box vui cười
 173. Vi phạm của (¯`•♥ Sún ♥•´¯): Spam hàng loạt ở box vui cười
 174. Vi phạm của quankhungpro: Tiêu đề sai nội quy
 175. Vi phạm của xanxanhh: Dẫn link web khác
 176. Vi phạm của mrlichlam: Vi phạm nội quy box tâm sự
 177. Vi phạm của studentonline: Post bài bêu xấu thành viên
 178. Vi phạm của masterhung9x: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 179. Vi phạm của diepvien99xx: Spam quảng cáo, lừa đảo
 180. Cảnh cáo songngam_bka: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 181. Vi phạm của Fedhulip: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 182. Vi phạm của CPU I7: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 183. Vi phạm của namcuongkt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 184. Vi phạm của adp_mmm: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 185. Vi phạm của truongtansang789: Sử dụng từ thô tục
 186. Vi phạm của PooppyLoalt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 187. Vi phạm của AporieMoorY: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 188. Vi phạm của dyewAnowneddy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 189. Vi phạm của FatticaicSmon: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 190. Vi phạm của dientuthaithang: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 191. Vi phạm của simsodepbn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 192. Cảnh cáo Ghost.school: chữ ký quá size
 193. Vi phạm của pikachun: Tiêu đề sai nội quy
 194. Vi phạm của jupiter7117: Spam, quảng cáo hàng loạt
 195. Vi phạm của sieunhan8xhn1: Spam, quảng cáo hàng loạt
 196. Cảnh cáo boy.kt: chữ ký quá size
 197. Vi phạm của alibabahn: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 198. Vi phạm của extremliamus: Bài không dấu
 199. Vi phạm của phungtunganh: Spam nhảm gây rối
 200. Vi phạm của thaidv07.0302: Bài sai box.
 201. Vi phạm của ScokeBekaccep: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 202. Vi phạm của manhtoan12: Bài không dấu.
 203. Vi phạm của manhtoan12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 204. Vi phạm của manhtoan12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 205. Vi phạm của kob_jb: Vi phạm nội quy box tâm sự
 206. Vi phạm của boytimviet: post bài kiếm tiền online
 207. Vi phạm của hongtrang711: post bài kiếm tiền online
 208. Vi phạm của duc_hero: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 209. Cảnh cáo kkhhlong: Bài ko dấu
 210. Vi phạm của duvinhhau: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 211. Vi phạm của sungcf3: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 212. Vi phạm của kool_kiizz: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 213. Vi phạm của pelunastar: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 214. Vi phạm của 7522565: Spam bài + dẫn link sang web khác
 215. Vi phạm của tomavolo: Vi phạm nội quy box kết bạn
 216. Vi phạm của iamonlining: spam bài nhảm
 217. Vi phạm của manhtt: Quảng cáo
 218. Vi phạm của Sathuso7: Cố tình post bài nhờ like
 219. Vi phạm của khavu9: Spam nhảm gây rối
 220. Cảnh cáo K_*Anonymous*_Q: kích động war
 221. Cảnh cáo (¯`•♥ Sún ♥•´¯): Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 222. Cảnh cáo hoanghoa93: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 223. Cảnh cáo MrSuperDepzai: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 224. Vi phạm của letankiet: Quảng cáo
 225. Vi phạm của aye1996: Vi phạm nội quy box tâm sự
 226. Vi phạm của hungluong1412: Quảng Cáo / Spam
 227. Vi phạm của vanhuynh010: Bài không dấu
 228. Vi phạm của vanbinh114: Bài không dấu
 229. Vi phạm của cariberi85: Bài không dấu
 230. Vi phạm của giaiphapxaydung: Quảng Cáo / Spam
 231. Vi phạm của Cotokneerge: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 232. Vi phạm của tanhaupro: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 233. Vi phạm của ogami_kenji13: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 234. Vi phạm của quangvb1991: Dẫn link diễn đàn khác!
 235. Vi phạm của khai78co: Spam
 236. Vi phạm của lotritham91: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 237. Vi phạm của hoanghuyhuu: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 238. Vi phạm của PiJun: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 239. Vi phạm của BinLaDen[VN]: Xúc phạm thành viên BQT
 240. Vi phạm của buitattu: Spam bài, quảng cáo
 241. Vi phạm của khosimsaigon4: Spam hàng loạt
 242. Vi phạm của goldmomentnew: Post link *******
 243. Vi phạm của ludaso: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 244. Vi phạm của itac2004: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 245. Vi phạm của zfrirmwf: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 246. Vi phạm của xuankim: Vi phạm quy định share key.
 247. Cảnh cáo saochita: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 248. Vi phạm của attedyten: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 249. Vi phạm của no1thebell: Spam
 250. Vi phạm của chuotkonkuaanh: Post link dẫn sang Web khác / Kiếm tiền