PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

 1. Vi phạm của ™pÉ...Di™: Vi phạm nội quy box, post hình ảnh nhạy cảm
 2. Vi phạm của vudangkhiem: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 3. Vi phạm của minhkyminhky: Cố ý tái phạm nhiều lần!
 4. Vi phạm của lvl1994: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 5. Vi phạm của buihuyhung: Quảng cáo kiếm tiền onl
 6. Vi phạm của hoangkien207: Spam+quảng cáo
 7. Vi phạm của qkth2104: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 8. Vi phạm của gmtlbbngaokiem1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 9. Vi phạm của naruto142: spam bài nhảm
 10. Vi phạm của lieuvd: Spam bài + dẫn link sang web khác
 11. Vi phạm của cuongcuong193: Vi phạm nội quy box tâm sự
 12. Cảnh cáo gdragonkute: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 13. Vi phạm của vpp188: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 14. Vi phạm của dik0ls: Xúc phạm thành viên BQT
 15. Vi phạm của kaka632: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 16. Vi phạm của tinmala: post bài sai box
 17. Vi phạm của topsongs: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 18. Vi phạm của caubenongtinh: Spam bài, quảng cáo,dẫn link
 19. Vi phạm của namevnbay: lợi dụng việc post bài để đưa link đi site khác
 20. Vi phạm của vietnam_anhhung: Quảng cáo forum khác
 21. Vi phạm của gmtlbbngaokiem: Vi phạm nội quy box TLBB
 22. Vi phạm của vinhsieuvo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 23. Vi phạm của anhlt.pro: dẫn link sang diễn đàn khác
 24. Vi phạm của mrde12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 25. Vi phạm của vn-zu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 26. Vi phạm của BĐSchanghoang: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 27. Vi phạm của vanbinh1988: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu+bài không dấu.
 28. Vi phạm của kijoko: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 29. Vi phạm của vodanhkk2912: Vi phạm quy định diễn đàn
 30. Vi phạm của LuvVam: Spam, up bài cũ
 31. Vi phạm của Tieupham1985: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 32. Vi phạm của ngocminh.info: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 33. Vi phạm của Huylivhn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 34. Vi phạm của lequangvi_93: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 35. Vi phạm của vkingvip: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 36. Vi phạm của kazumi2213: Quảng cáo hàng loạt
 37. Vi phạm của truongtung19: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 38. Vi phạm của lonkonjtnoj: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 39. Vi phạm của phongthanhnguyen: Dẫn link sang web/forum khác.
 40. Vi phạm của manhnavi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 41. Cảnh cáo min_02: Bài sai box.
 42. Vi phạm của ductrungqb11: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 43. Vi phạm của darknong: Quảng cáo hàng loạt
 44. Vi phạm của trucntt01: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 45. Vi phạm của s2zenl: spam vô nghĩa
 46. Vi phạm của gmtlbbhaclong: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 47. Vi phạm của usoki: Dẫn link qua web khác, Pr
 48. Vi phạm của zero_2006dn: bài không dấu, dùng từ tục tĩu
 49. Vi phạm của tonggiang91: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 50. Vi phạm của sportmiss: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 51. Vi phạm của soapman181: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 52. Vi phạm của arganmor: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 53. Vi phạm của Mymndwene: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 54. Vi phạm của mavuongdracula: Vi phạm nội quy box TLBB
 55. Vi phạm của BLACK HERO HD: Spam hàng loạt
 56. Vi phạm của soommonse: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 57. Vi phạm của Uyen_NTBD: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 58. Cảnh cáo Max!: Spam, up bài cũ
 59. Vi phạm của socialhowl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 60. Vi phạm của dattTypecrype: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 61. Vi phạm của Amosobbyisbub: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 62. Vi phạm của Grooksdreme: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 63. Vi phạm của clocksounse: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 64. Vi phạm của acceweemo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 65. Vi phạm của Hietiniomiems: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 66. Vi phạm của horMaxAffommA: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 67. Vi phạm của Prekenuri: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 68. Vi phạm của STAILYMNSTARL: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 69. Vi phạm của playcleeSopsy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 70. Vi phạm của shedgeDuh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 71. Vi phạm của Ritclictdef: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 72. Vi phạm của capalicky: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 73. Vi phạm của Broantito: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 74. Vi phạm của JeophyrewToow: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 75. Vi phạm của AbombIrrems: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 76. Vi phạm của SkeflyfemGelt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 77. Vi phạm của prootrort: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 78. Vi phạm của DalfHorowal: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 79. Vi phạm của AgopleElotalo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 80. Vi phạm của Bigassignef: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 81. Vi phạm của wepundunk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 82. Vi phạm của Ricindito: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 83. Vi phạm của heasseneubora: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 84. Vi phạm của hacker1minh: Spam, quảng cáo hàng loạt
 85. Vi phạm của hongha32012: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 86. Vi phạm của lolek69: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 87. Vi phạm của minhnezzzz: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 88. Vi phạm của quants1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 89. Cảnh cáo lalou23: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 90. Cảnh cáo lamthongla: Bài sai box.
 91. Cảnh cáo anhtuyetkute91: Bài sai box.
 92. Vi phạm của toilaaikilan: Dẫn link diễn đàn khác
 93. Vi phạm của WINNER2000: Sử dụng Link adfly
 94. Cảnh cáo sipo123: Xin xỏ nhầm chỗ
 95. Vi phạm của heomapbk: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 96. Vi phạm của tanguyenanh: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 97. Vi phạm của missbet: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 98. Vi phạm của pitochun: Post quá 4 bài/box/ngày
 99. Vi phạm của prince.phuc: Tiêu đề sai nội quy
 100. Vi phạm của sjm_delete: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 101. Vi phạm của nhocnt1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 102. Vi phạm của ducthangbc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 103. Vi phạm của hamkpro: Vi phạm nội quy box tâm sự
 104. Vi phạm của foedlosohisee: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 105. Vi phạm của ngaytrolaiok: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 106. Vi phạm của wargirl10523: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 107. Vi phạm của nguyenthiainhan: spam quảng cáo, dẫn link sang web khác
 108. Vi phạm của anhtuan8z: Vi phạm nội quy box TLBB
 109. Vi phạm của viete: Vi phạm nội quy box TLBB
 110. Vi phạm của hungdinhquan: spam quảng cáo, dẫn link sang web khác
 111. Vi phạm của gmtlbbakatsuki: Vi phạm nội quy box TLBB
 112. Vi phạm của q1234567896789: spam quảng cáo, dẫn link sang web khác
 113. Vi phạm của Level 12: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 114. Vi phạm của iulagita: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 115. Vi phạm của thekingok: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 116. Vi phạm của anhtuan123st1997: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 117. Vi phạm của mitkhec: spam , quảng cáo , dẫn link hàng loạt
 118. Vi phạm của hoacaido: spam , quảng cáo , dẫn link hàng loạt
 119. Vi phạm của hieunt004: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 120. Vi phạm của nholilom: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 121. Vi phạm của mrhai22: post bài sai box
 122. Vi phạm của Mù Tịt Tin Học: Bài sai box
 123. Vi phạm của ckidokatolk: Vi phạm nội quy box TLBB
 124. Vi phạm của Yêu YoonA: Spam bài ở danh sách vi phạm
 125. Vi phạm của phimmoi3: Dẫn link qua web khác, Pr
 126. Vi phạm của mytom620: Spam quảng cáo
 127. Vi phạm của levuluat00: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 128. Vi phạm của longtb0808: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 129. Cảnh cáo nguyenluuvu: Bài viết vi phạm nội quy
 130. Vi phạm của zoct: Vi phạm nôi quy box - 1clip
 131. Vi phạm của hoangkien1sales: spam, quảng cáo...
 132. Vi phạm của luxuxu90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 133. Vi phạm của lieuvd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 134. Vi phạm của thanhduy254: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 135. Cảnh cáo vantienvic: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 136. Vi phạm của vaz.thunder: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 137. Vi phạm của rongdatbg: Post bài có nội dung kiếm tiền trực tuyến.
 138. Cảnh cáo rongdatbg: Post bài có nội dung kiếm tiền trực tuyến.
 139. Cảnh cáo tinhban02: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 140. Vi phạm của TieuLienDao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 141. Cảnh cáo giaodau92: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 142. Cảnh cáo lieuvd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 143. Cảnh cáo cococu123: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 144. Cảnh cáo taigta1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 145. Cảnh cáo ngocwua76: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 146. Vi phạm của simsodongnai: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 147. Vi phạm của 0905558855: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 148. Vi phạm của habaidiem: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 149. Vi phạm của nhoxbjn90: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 150. Vi phạm của sai0nline: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 151. Vi phạm của twins12376: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 152. Vi phạm của nh4t95: Bài không dấu
 153. Vi phạm của mycool219: Bài không dấu
 154. Vi phạm của phamlac: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 155. Vi phạm của khanh8609: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 156. Vi phạm của zelisehal: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 157. Vi phạm của Weteplenogmop: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 158. Vi phạm của ethibekic: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 159. Vi phạm của ZepCrypeSer: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 160. Vi phạm của Speersemo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 161. Vi phạm của F.knight: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 162. Vi phạm của hien707: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 163. Vi phạm của boy_phutho_1988: Spam hàng loạt
 164. Vi phạm của minhtuvicland1: spam, quảng cáo...
 165. Vi phạm của owin03: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 166. Cảnh cáo ba.trum: Bài sai box.
 167. Vi phạm của vntunghcd: Sai box quy định
 168. Vi phạm của qwert445: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 169. Vi phạm của hoanghai100: Sai box quy định
 170. Vi phạm của masterking112: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 171. Vi phạm của tiennv89: spam bài nhảm
 172. Cảnh cáo 3T-29: Spam, up bài cũ
 173. Cảnh cáo caravan08: Spam, up bài cũ
 174. Vi phạm của thangga1908: Spam, up bài cũ
 175. Vi phạm của ufodoctor: Spam bài
 176. Vi phạm của nhok_cute_9xxx: Spam bài + dẫn link sang web khác
 177. Vi phạm của vengatepro: Dùng font đỏ cho toàn bài viết
 178. Vi phạm của thu_ha892011: spam, quảng cáo...
 179. Vi phạm của ha_topmodel89: Spam quảng cáo
 180. Vi phạm của wuchengen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 181. Vi phạm của bhxvn: Post bài sai nội quy hoặc không đạt chuẩn + chứa link dẫn sang site khác.
 182. Vi phạm của adp_tminh: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 183. Cảnh cáo phunutreem: Bài sai Box!
 184. Cảnh cáo longga1102: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 185. Cảnh cáo boyvip103: Bài viết sai quy định!
 186. Cảnh cáo lsls46: Bài viết sai quy định!
 187. Cảnh cáo vietanh2222: Sao post bài sai Box mà mãi mà ko rút kinh nghiệm vậy?
 188. Cảnh cáo thomastar: Bài viết sai quy định!
 189. Cảnh cáo cuccucntt: Bài viết quá ít thông tin và hình ảnh!
 190. Vi phạm của usnam: Post link down dẫn qua diễn đàn khác!
 191. Cảnh cáo usnam: Post link down dẫn qua diễn đàn khác!
 192. Cảnh cáo Hiepturungxanh: Bài sai quy định!
 193. Cảnh cáo thanhtuankute: Chú ý cách post link và video !
 194. Vi phạm của scathecaria: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 195. Vi phạm của sad-Fata: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 196. Vi phạm của phetoptingRen: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 197. Vi phạm của Zemykedayew: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 198. Vi phạm của MyonMyon: post quảng cáo sai qui định, dẫn lin web khác
 199. Vi phạm của 4haianh4: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 200. Vi phạm của anhlaiprovl2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 201. Vi phạm của Nguyễn Nam Phóng: Lên án / tố cáo thiếu căn cứ
 202. Vi phạm của nhatdongduong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 203. Vi phạm của tanvipxau: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 204. Vi phạm của duongbinh020: Spam quảng cáo
 205. Vi phạm của boomon: spam bài nhảm
 206. Vi phạm của quocdatvt: Quảng cáo
 207. Vi phạm của sondhbg: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 208. Vi phạm của sondhbg: spam bài nhảm
 209. Vi phạm của kmai12: spam bài nhảm
 210. Vi phạm của bakaka9: Quảng cáo
 211. Vi phạm của bakaka9: Quảng cáo
 212. Vi phạm của phuong_loan_vipp: Quảng cáo
 213. Vi phạm của zoct: Vi phạm nội quy box tâm sự
 214. Vi phạm của thanhtotomagic: spam , quảng cáo , dẫn link
 215. Vi phạm của hanhpro_93: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 216. Cảnh cáo chickion: Bài sai box.
 217. Vi phạm của wsedingaqbv: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 218. Vi phạm của nobvcrtdkh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 219. Vi phạm của nobvcrtkaa: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 220. Vi phạm của nobvcrtbii: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 221. Vi phạm của dvbang1988: Link sai quy định
 222. Vi phạm của khainguyen97: dùng link gián tiếp
 223. Vi phạm của J11_PRO: Dẫn link qua web khác, Pr
 224. Cảnh cáo lequy: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 225. Cảnh cáo saurom0611: Post bài sai nội quy hoặc không đạt chuẩn
 226. Vi phạm của sex_ Yoona: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 227. Vi phạm của khungabcd: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 228. Vi phạm của smallfeet05: Quảng cáo, spam
 229. Vi phạm của akano22: Sai box quy định
 230. Vi phạm của lovelife112: Sai box quy định
 231. Vi phạm của *** mẹ Yoona: Vi phạm quy định tên User
 232. Vi phạm của quocdatvt178: Sai box quy định
 233. Vi phạm của comingthelife: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 234. Vi phạm của dvbang1988: Sai box quy định
 235. Vi phạm của snsd_sex: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 236. Vi phạm của nhoxbjn90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 237. Vi phạm của Immerryrofkex: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 238. Vi phạm của 0109a1052: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 239. Vi phạm của Read More Here: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 240. Vi phạm của camera_laice: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 241. Vi phạm của handoitan: Chèn link kiếm tiền
 242. Cảnh cáo vi3tdrgn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 243. Vi phạm của nguyentatkiem: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 244. Vi phạm của U#kisgo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 245. Vi phạm của NoncrottLom: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 246. Vi phạm của HizWinnawaK: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 247. Vi phạm của tentuffiverge: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 248. Vi phạm của Kermerype: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 249. Vi phạm của tuananh0384: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 250. Vi phạm của Sinh Viên IT: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn