PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501

 1. Vi phạm của quangcaoogo: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 2. Vi phạm của moon_river2207: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 3. Vi phạm của MaiHanhPhuc.Org: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 4. Vi phạm của dinhkhanh29: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu, lừa đảo, gây rối diễn đàn.
 5. Vi phạm của supperstar9xtq: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 6. Vi phạm của kimjimi288: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 7. Vi phạm của quangtan114: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 8. Vi phạm của hoainam2904: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 9. Vi phạm của trungthanhmap: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 10. Vi phạm của anhchithixminhem2008: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 11. Vi phạm của Beach Head 2002: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 12. Vi phạm của Check This Out: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 13. Vi phạm của nttvirus: Link quảng cáo, kiếm tiền
 14. Cảnh cáo camauit: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 15. Vi phạm của bz220v: Sử dụng Font chữ màu đỏ toàn bài,liên tục spam bài gây rối
 16. Cảnh cáo uykha12: Bài viết vi phạm nội quy
 17. Vi phạm của thao_cia93: Link quảng cáo, kiếm tiền
 18. Vi phạm của trinhtaicon: Dẫn link sang diễn đàn khác
 19. Vi phạm của compositefrp: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 20. Vi phạm của timmotconduong2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 21. Vi phạm của mcitpsa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 22. Vi phạm của kennyhoang96: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 23. Cảnh cáo nhoceuro: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 24. Cảnh cáo dungvip1998: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 25. Vi phạm của tonggiang91: Bài viết sai quy định.
 26. Vi phạm của Kaito.Kid_69: Tiếp tục vi phạm dù mod đã nhắc nhở
 27. Vi phạm của truongchinhvy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 28. Vi phạm của zoom1x: Xúc phạm thành viên BQT
 29. Cảnh cáo cucbebi123: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 30. Vi phạm của hukl: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 31. Cảnh cáo ga2bm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 32. Vi phạm của b0jkut395: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 33. Cảnh cáo zZwebmasterZz: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 34. Cảnh cáo zombieboss: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 35. Vi phạm của tho10193: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 36. Vi phạm của minhtuvicland1: Spam quảng cáo
 37. Cảnh cáo ngmhcuong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 38. Vi phạm của nhatdan1802: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 39. Vi phạm của clacklinh: Vi phạm nội quy box TLBB
 40. Vi phạm của dannguyenvan24: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 41. Vi phạm của hophitiop: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 42. Vi phạm của ngaythodangyeu: spam
 43. Vi phạm của Q_6789_Q1: spam
 44. Vi phạm của hjeukute: Spam/Quảng cáo
 45. Vi phạm của VS dota: Spam/ Quảng Cáo / Lừa Đảo
 46. Vi phạm của Neymar[No1]: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 47. Vi phạm của shadykool: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 48. Vi phạm của batchexehqc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 49. Vi phạm của thovuvu: Vi phạm nội quy box TLBB
 50. Vi phạm của kobihoang: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 51. Vi phạm của gsdktno013: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 52. Vi phạm của nghiact1: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 53. Vi phạm của poli123a: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 54. Vi phạm của khitocxanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 55. Cảnh cáo mradam: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 56. Vi phạm của gsdktno011: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 57. Cảnh cáo moschjno99999: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 58. Vi phạm của Full Report: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 59. Vi phạm của Jeaveswotodet: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 60. Vi phạm của aloha88: đào mộ , Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 61. Vi phạm của hiepsiphongba87: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 62. Vi phạm của vuongthinh01: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 63. Vi phạm của cutj: Dùng từ ngữ thô tục/bài không dấu.
 64. Vi phạm của mrquocbao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 65. Vi phạm của hung1306: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, cá độ
 66. Vi phạm của flyonsky2206: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 67. Vi phạm của phantriman00: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 68. Vi phạm của vogiandao0: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 69. Vi phạm của nhu72012: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 70. Vi phạm của thanh0613: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 71. Vi phạm của sonpk0: Spam/quảng cáo.
 72. Vi phạm của lindadoanvn: Spam quảng cáo
 73. Vi phạm của thiefct: Spam
 74. Cảnh cáo oidmm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 75. Vi phạm của angel_of_dead_91: Khôi phục 2 point + cảnh cáo 3 point vì lỗi tự ý gỡ point
 76. Vi phạm của gpn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 77. Vi phạm của thanchet209: Cố tình vi phạm quy định chữ ký diễn đàn
 78. Vi phạm của randy101010: post bài sai box
 79. Vi phạm của kennnzyphuc: Spam emo
 80. Vi phạm của kyttyruma: spam quảng cáo
 81. Vi phạm của yeah1ab: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 82. Vi phạm của minhcanhvip: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 83. Vi phạm của datdajjia: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 84. Vi phạm của phamhungvn: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 85. Cảnh cáo dinh bao phuc: post bài sai nội quy
 86. Cảnh cáo langtubdq: post bài sai nội quy
 87. Cảnh cáo thanki95: xin xỏ nhầm nơi
 88. Vi phạm của daosivuive: spam+post nhảm+post bài ko chuẩn.
 89. Vi phạm của binhtlct: spam+quảng cáo+dẫn link sang các site khác
 90. Vi phạm của 0944456153: Vi phạm nội quy box, bài cũ, hình ảnh nội dung thô tục
 91. Vi phạm của heo3789: Spam, up bài cũ
 92. Vi phạm của djnkngja: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 93. Vi phạm của badstars: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 94. Vi phạm của offli: Spam bài ở danh sách vi phạm
 95. Vi phạm của *YaphetS*: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 96. Cảnh cáo anh_khoi_94: Spam, up bài cũ
 97. Vi phạm của ntmhien1507: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 98. Vi phạm của dzhgn5hieuc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 99. Vi phạm của legend92no1: Spam, up bài cũ
 100. Vi phạm của tinhban02: Post bài nội dung xxx
 101. Vi phạm của quangtan114: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 102. Vi phạm của chambiem753: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 103. Vi phạm của mafia291: Bài nhảm
 104. Vi phạm của pepper2802: Bài viết vi phạm nội quy
 105. Vi phạm của ThuatSiGa: Spam quảng cáo
 106. Vi phạm của vandonsao: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 107. Vi phạm của lanlinhhousing: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 108. Vi phạm của soledad271287: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 109. Vi phạm của hd0974373284: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 110. Vi phạm của vip287: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 111. Vi phạm của chiennv97: Dẫn link sang web/forum khác.
 112. Vi phạm của thanhtrilatui11: bài không dấu
 113. Vi phạm của lapdatcamerahcm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 114. Vi phạm của anhtuannew: Spam/quảng cáo/dẫn link sang web khác.
 115. Vi phạm của nguyendbk48: Quảng cáo forum khác
 116. Vi phạm của 3dpost: Sử dụng link ******* trong bài viết.
 117. Cảnh cáo xinloi1tinhyeu: Bài sai box.
 118. Vi phạm của nothing_mr.t: dùng từ ngữ có tính chất xúc phạm người khác
 119. Vi phạm của mutaritn: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 120. Vi phạm của hieucolc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 121. Vi phạm của ltktvl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 122. Vi phạm của chinh0589: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 123. Vi phạm của havicland002: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 124. Vi phạm của vip287: spam, quảng cáo...
 125. Vi phạm của Longho6693: Bài sai box/không dấu.
 126. Vi phạm của supersaiyanfive: Bài đưa link kiếm tiền.
 127. Vi phạm của chohoi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 128. Vi phạm của botamnhat: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 129. Vi phạm của traithanhkhe: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 130. Vi phạm của hoangthebk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 131. Vi phạm của luankaka8x: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 132. Vi phạm của laudaivanden1: Spam bài + dẫn link sang web khác
 133. Vi phạm của thanhdat2610: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, cá độ
 134. Cảnh cáo lucthidieulinh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 135. Cảnh cáo zxzxzx111: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 136. Cảnh cáo hanhphuc.benem: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 137. Vi phạm của dang dinh minh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 138. Cảnh cáo trinhviet93510: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 139. Cảnh cáo avarnavi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 140. Cảnh cáo hoahue231: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 141. Vi phạm của vnzoomcunt: Spam tại box Danh sách vi phạm
 142. Vi phạm của link16992: Vi phạm nội quy box tâm sự
 143. Vi phạm của vanchien124: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 144. Vi phạm của s2.icehl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 145. Vi phạm của hankute199xx: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 146. Vi phạm của phutrandr: Spam quảng cáo kiếm tiền online
 147. Vi phạm của lequydinh: Chèn link quảng cáo
 148. Cảnh cáo To Hoan: Post bài sai khu vực
 149. Cảnh cáo chemits: Viết bài không dấu
 150. Cảnh cáo 0944333888: Viết bài không dấu
 151. Cảnh cáo mrlangtudoncoi: Post bài sai khu vực
 152. Vi phạm của sealgeaklyTug: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 153. Vi phạm của Clailizephata: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 154. Vi phạm của huyquang52: Spam bài + dẫn link sang web khác
 155. Vi phạm của talo01: Quảng cáo, spam bài nhảm
 156. Vi phạm của hongthanh1207: Quảng cáo, spam bài nhảm
 157. Vi phạm của huuphuc2603: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 158. Vi phạm của daolehoang1990: Quảng cáo
 159. Vi phạm của chodaidam: Spam
 160. Vi phạm của orion2007: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 161. Vi phạm của *** SNSD: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 162. Vi phạm của stararound: Quảng cáo diện rộng + Lôi kéo thành viên khác tham gia!
 163. Vi phạm của fknjght: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 164. Vi phạm của huudanh08: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 165. Vi phạm của chethanhhan: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 166. Vi phạm của hunght9x: Vi phạm nội quy box tâm sự
 167. Vi phạm của xboy89: Viết bài không dấu + Ăn nói thô tục
 168. Vi phạm của opama2011: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 169. Vi phạm của dhkute1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 170. Vi phạm của minhcanhvip: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 171. Vi phạm của lamluuoanh: spam quảng cáo,dẫn link web khác
 172. Vi phạm của savitel: spam quảng cáo,dẫn link web khác
 173. Vi phạm của guncfvip.tk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 174. Cảnh cáo Mr.PC: Post bài sai nội quy hoặc không đạt chuẩn
 175. Vi phạm của psythitty: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 176. Vi phạm của phongphong283: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 177. Vi phạm của thuynetreal: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 178. Vi phạm của vietpro66: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 179. Vi phạm của hieubds6868: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 180. Vi phạm của hains95: Bài không dấu
 181. Vi phạm của maytinhbaoviet: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 182. Vi phạm của duong_maii: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 183. Vi phạm của ngocnhi92: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 184. Vi phạm của hungca001996: spam bài
 185. Vi phạm của chungpoll: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 186. Vi phạm của an_cv: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 187. Vi phạm của urbane90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 188. Vi phạm của leewoanhuyn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 189. Vi phạm của duyluuIT: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 190. Vi phạm của dai13611: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 191. Vi phạm của lunarmyst: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn, nhắc nhỏ nhiều lần ko sửa
 192. Vi phạm của salldotialk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 193. Vi phạm của tuonghieu: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 194. Cảnh cáo nhoz_Shin: Post link cấm ******* !
 195. Cảnh cáo honglinhtruong62: Post bài sai quy định !
 196. Vi phạm của Cleverads123: Spam quảng cáo
 197. Vi phạm của sldcnm: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 198. Vi phạm của habicovn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 199. Vi phạm của kaspersky2012pro: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 200. Vi phạm của changtraibancho: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài
 201. Vi phạm của changtraibancho: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 202. Cảnh cáo chanhonam: Xin xỏ nhầm chỗ
 203. Vi phạm của vi3tdrgn: Spam+ Bài post ko đạt chất lượng
 204. Vi phạm của bonamana192: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 205. Cảnh cáo nguyendinhtuan44: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 206. Cảnh cáo acer5741: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 207. Vi phạm của sangso: Post bài sai nội quy hoặc không đạt chuẩn + chứa link dẫn sang site khác.
 208. Vi phạm của autogame: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 209. Vi phạm của boypro10c: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 210. Vi phạm của soncodon_95: Lừa đảo.
 211. Cảnh cáo congchua91: Spam, up bài cũ
 212. Vi phạm của ***_2012: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 213. Cảnh cáo kien2810: Post bài sai quy định !
 214. Cảnh cáo quocdatvt178: Post bài sai quy định !
 215. Cảnh cáo tonight12: Post bài sai quy định !
 216. Vi phạm của cgchemgio: Spam, up bài cũ
 217. Vi phạm của LOVE_NN: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 218. Cảnh cáo huygluestick1: Post bài sai quy định !
 219. Cảnh cáo viethungnt1987: Post bài sai quy định !
 220. Cảnh cáo lythao: Post bài sai quy định !
 221. Vi phạm của hainamhn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 222. Vi phạm của shinichi2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 223. Cảnh cáo herovn1994: Chèn link cấm *******!
 224. Vi phạm của huangzung: Chèn link quảng cáo
 225. Vi phạm của ngoduyha1996: Sử dụng link kiếm tiền
 226. Vi phạm của thuapro_533: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 227. Vi phạm của etydgfdgdfr: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 228. Vi phạm của fanta_cocacola: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 229. Vi phạm của nakedmen: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 230. Vi phạm của memayvi: Spam/ Quảng Cáo / Lừa Đảo
 231. Vi phạm của lolek69: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 232. Vi phạm của newworld2080: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 233. Vi phạm của samurainaka: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 234. Vi phạm của Inwattereence: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 235. Vi phạm của voviethieu2000: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 236. Vi phạm của nguyenkhang1825: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 237. Vi phạm của spartacus_1202: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 238. Vi phạm của longchanday1993: Spam, up bài cũ
 239. Vi phạm của ™pÉ...Di™: Vi phạm nội quy box, post hình ảnh nhạy cảm
 240. Vi phạm của vudangkhiem: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 241. Vi phạm của minhkyminhky: Cố ý tái phạm nhiều lần!
 242. Vi phạm của lvl1994: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 243. Vi phạm của buihuyhung: Quảng cáo kiếm tiền onl
 244. Vi phạm của hoangkien207: Spam+quảng cáo
 245. Vi phạm của qkth2104: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 246. Vi phạm của gmtlbbngaokiem1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 247. Vi phạm của naruto142: spam bài nhảm
 248. Vi phạm của lieuvd: Spam bài + dẫn link sang web khác
 249. Vi phạm của cuongcuong193: Vi phạm nội quy box tâm sự
 250. Cảnh cáo gdragonkute: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu