PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491

 1. Vi phạm của kietanhle1982: Quảng cáo hàng loạt
 2. Vi phạm của laoquy09: Quảng cáo hàng loạt
 3. Vi phạm của toanyenchau: Quảng cáo/Spam
 4. Vi phạm của SupperChon: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 5. Vi phạm của concon1978: Spam hàng loạt
 6. Vi phạm của hieusoi1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 7. Vi phạm của tholongcu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 8. Vi phạm của npta2211: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 9. Vi phạm của Ttpod113: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 10. Vi phạm của yeucrack: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu+bài không dấu
 11. Vi phạm của CauChu37na: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 12. Vi phạm của vuvanphongxx: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 13. Vi phạm của boymi1112: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 14. Vi phạm của sanhotrang.ttdd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 15. Cảnh cáo b0ygacb: Viết bài không dấu
 16. Vi phạm của blazekyo: Viết bài không dấu
 17. Cảnh cáo cacbacchemgiovl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 18. Vi phạm của Clone001: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 19. Vi phạm của toolaugh: Vi phạm nội quy box vui cười
 20. Vi phạm của nojan: Bài sai box
 21. Vi phạm của thienpro1: Bài ko dấu
 22. Vi phạm của giganet_hcm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 23. Vi phạm của Evann: Spam bài + dẫn link sang web khác
 24. Vi phạm của magento123: Quảng cáo
 25. Vi phạm của yakubu124: comment vô nghĩa
 26. Cảnh cáo phucproga113: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 27. Vi phạm của bjmpro: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 28. Cảnh cáo smartship: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 29. Vi phạm của muuhvv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 30. Cảnh cáo vongcohay: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 31. Vi phạm của namphong.vnvn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 32. Vi phạm của ebookpro0001: Sai box quy định
 33. Vi phạm của LOL LOL: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 34. Cảnh cáo beckham25: Viết bài không dấu
 35. Vi phạm của tien238lnd: Đặt tiêu đề câu View
 36. Vi phạm của Fraud_No1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 37. Vi phạm của nuinui2012: Dẫn link sang diễn đàn khác
 38. Vi phạm của gjass: Quảng cáo, pr!
 39. Vi phạm của Sergeimol: Spam nhảm cực kì, dẫn link web khác!
 40. Vi phạm của hoanmy89: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 41. Vi phạm của xuanhoiktvt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 42. Vi phạm của dangkichung: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 43. Vi phạm của Stankozavr: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 44. Cảnh cáo rthioe: Post bài sai khu vực
 45. Vi phạm của anakim111: Sai box quy định
 46. Vi phạm của bahunikmer: spam
 47. Vi phạm của brothers132cv: Bài nội dung kiếm tiền trực tuyến
 48. Cảnh cáo tien238lnd: Post bài sai khu vực
 49. Vi phạm của duongitekco: tiếp tục vi phạm nội qui
 50. Cảnh cáo Sterker: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 51. Cảnh cáo Sterker: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 52. Cảnh cáo prono1__9xx: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 53. Vi phạm của daicahuyoi: Sai box quy định
 54. Vi phạm của quangteoict87: Bài viết sai quy định
 55. Vi phạm của 1congả: Bài viết sai quy định
 56. Vi phạm của theRadBrad123: Spam bài
 57. Vi phạm của theleonskennedy: Spam bài
 58. Cảnh cáo thuylinh_30: Viết bài không dấu
 59. Vi phạm của mstnnhan: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 60. Vi phạm của noithatpmax5: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 61. Cảnh cáo jellyfish_2412: comment vô nghĩa
 62. Cảnh cáo andytx: Viết bài không dấu
 63. Vi phạm của anhxuanthu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 64. Vi phạm của huythinh19: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 65. Vi phạm của haya12: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 66. Vi phạm của jenice: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 67. Vi phạm của hackernguyen: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 68. Vi phạm của gameyou365: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 69. Vi phạm của vinhv¡p8251: Spam bài viết
 70. Vi phạm của changtraihamchoi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 71. Vi phạm của quangvlxd: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 72. Vi phạm của drkjng: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 73. Vi phạm của DViên_Siêu_hình: Spam bài viết
 74. Vi phạm của m88vn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 75. Vi phạm của chuotbu984: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 76. Vi phạm của hongquank58: Bài viết có nội dung kiếm tiền trực tuyến
 77. Cảnh cáo liệt sĩ vô danh: Vi phạm nội quy box, bài viết 1cilp
 78. Vi phạm của proomocum: lừa đảo, gây rối diễn đàn
 79. Vi phạm của Jaipseinsoppy: lừa đảo, gây rối diễn đàn
 80. Vi phạm của Coilidizrix: lừa đảo, gây rối diễn đàn
 81. Vi phạm của Neelveepine: lừa đảo, gây rối diễn đàn
 82. Vi phạm của EmbesseMeni: lừa đảo, gây rối diễn đàn
 83. Vi phạm của HuоngKrb: Vi phạm quy định tên User
 84. Vi phạm của dualeolxag192: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 85. Vi phạm của tlhoangkim: Vi phạm nội quy box TLBB
 86. Vi phạm của thanhcity: Post link letitbit
 87. Vi phạm của fantasyXIII: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 88. Vi phạm của hieuscortion: Vi phạm quy định BQT diễn đàn
 89. Vi phạm của thanhtrungtin31b: Spam, up bài cũ
 90. Vi phạm của xiuxiukankan: Cảnh cáo hành vi ăn cắp password BQT tự ý gỡ bỏ point vi phạm
 91. Vi phạm của nhoctivodanh: Spam hàng loạt
 92. Cảnh cáo BanTatBaoGai: Post bài sai khu vực
 93. Vi phạm của pham_hiep: comment vô nghĩa
 94. Vi phạm của huongkta91: comment vô nghĩa
 95. Cảnh cáo thamlangag: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 96. Cảnh cáo tobi123: Viết bài không dấu
 97. Vi phạm của thuytienmituot: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 98. Vi phạm của dophuongdong1992: viết tiếng Việt không dấu
 99. Vi phạm của DViên_Siêu_hình: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 100. Vi phạm của phanmembaomat1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 101. Vi phạm của biandbun: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 102. Vi phạm của thiendoi11: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 103. Vi phạm của asdasd0309: Post bài nội dung kiếm tiền online
 104. Vi phạm của huynhdulam: Post link letitbit
 105. Vi phạm của vacga: Quảng cáo + Dẫn link sang web khác
 106. Vi phạm của upbooup: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 107. Vi phạm của capcap91: Quảng cáo hàng loạt
 108. Vi phạm của minhtri2710: Quảng cáo hàng loạt
 109. Vi phạm của Mawamebra: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 110. Vi phạm của nganlongvang: Quảng cáo hàng loạt
 111. Vi phạm của likefly: Quảng cáo hàng loạt
 112. Vi phạm của Ms.Nga: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 113. Vi phạm của Profifaonl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 114. Vi phạm của kimpaul: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 115. Vi phạm của kutooi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 116. Vi phạm của lelaicuuchuapro: Link sai quy định
 117. Vi phạm của kutin195: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 118. Vi phạm của Myth.Anonymous: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 119. Vi phạm của AvsumrahjO: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 120. Cảnh cáo balua100kg: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 121. Vi phạm của Neapleves: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 122. Vi phạm của FEEXIAAGEGE: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 123. Vi phạm của vuhoangKiller: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 124. Vi phạm của dinhsinhvn: spam bài nhảm
 125. Cảnh cáo gogle209vn: Dùng size chữ quá khổ
 126. Vi phạm của mracon96: Spam bài + dẫn link sang web khác
 127. Vi phạm của khonggiakhanh: Spam nhảm, vi phạm nội quy box tâm sự
 128. Cảnh cáo haiha00210: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 129. Vi phạm của kelangthang19t: Xúc phạm thành viên BQT
 130. Cảnh cáo gita123: comment vô nghĩa
 131. Vi phạm của taiavatar: Quảng cáo
 132. Vi phạm của pjnnooo: Post link kiếm tiền ******* !
 133. Vi phạm của scropiokiss: Post link kiếm tiền ******* !
 134. Vi phạm của tlbb1122: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 135. Vi phạm của 123peyeu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 136. Vi phạm của andy_bi: Ăn nói thiếu lễ độ!
 137. Vi phạm của soapxm: Cố tình tạo nick clone nhại và xúc phạm BQT diễn đàn
 138. Vi phạm của quangvb1991: Post link kiếm tiền ******* !
 139. Vi phạm của barcenal05: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 140. Vi phạm của Trần Quốc Tuấn.: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 141. Vi phạm của vjnhdajka: Nội dung không phù hợp
 142. Vi phạm của mytomsv: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 143. Vi phạm của lsssv: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 144. Vi phạm của hienkutepro: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 145. Vi phạm của charlyViaw: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 146. Vi phạm của KenPheniete: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 147. Vi phạm của encavaAccesia: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 148. Vi phạm của dieuanh789: Spam, quảng cáo hàng loạt, post sai box.
 149. Vi phạm của snowstorm1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 150. Vi phạm của vjpno.1: Spam, quảng cáo hàng loạt
 151. Vi phạm của domain050: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 152. Vi phạm của báchồ làtao: Spam hàng loạt, tên nick sai qui định.
 153. Cảnh cáo myangle: Vi phạm nội quy box
 154. Vi phạm của thietke_noi: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 155. Vi phạm của panzer.x: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 156. Vi phạm của benhhoan123: Bài viết không dấu
 157. Vi phạm của salkarraffock: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 158. Vi phạm của binhminhearhg: spam, quảng cáo...
 159. Vi phạm của hunter_dimond: Bài viết sai quy định
 160. Vi phạm của songhongtb: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 161. Vi phạm của ngolongcong: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 162. Cảnh cáo pikachun: Post bài sai khu vực
 163. Vi phạm của congdanh10: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 164. Vi phạm của sju.nhan: Vi phạm nội quy box TLBB
 165. Vi phạm của chiasetienich: Vi phạm nội quy box TLBB
 166. Vi phạm của thoxray: Post quảng cáo sai qui định, viết bài không dấu
 167. Cảnh cáo vandreiqueree: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 168. Vi phạm của hanoidauyeu345: tiếp tục vi phạm nhiều lần
 169. Cảnh cáo JavisMartin: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 170. Vi phạm của adp_tminh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 171. Vi phạm của titeoo053: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 172. Vi phạm của KAYLEEN: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 173. Vi phạm của salesluvj: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 174. Vi phạm của canlonght88: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 175. Vi phạm của open3: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 176. Vi phạm của softprovietnam: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 177. Vi phạm của hackvcoinvn0877: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 178. Vi phạm của puvl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 179. Vi phạm của hieumobile90: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 180. Vi phạm của hahieuHHH: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 181. Vi phạm của [1st]Mr.Bean: Spam up bài cũ
 182. Vi phạm của theleonskennedy: Bài không dấu
 183. Vi phạm của 0944456153: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 184. Vi phạm của ngphutien: Bài nhảm, vi phạm nội quy!
 185. Vi phạm của hieunt004: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 186. Vi phạm của nguyendung_bdshn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 187. Vi phạm của luclac113: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 188. Vi phạm của langtucodon_kbhb: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 189. Vi phạm của xiuxiukankan: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 190. Cảnh cáo juhu8ghy: Viết bài không dấu
 191. Vi phạm của puvl: Sai box quy định
 192. Vi phạm của lunarmyst: Bài viết sai quy định
 193. Vi phạm của taigameviet: Sai box quy định
 194. Vi phạm của Profifaonl: Sai box quy định
 195. Vi phạm của Gonzor: Sai box quy định
 196. Vi phạm của waiting_0011: Lôi topic cũ, link sang diễn đàn khác.
 197. Vi phạm của tuyensinh.com: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 198. Vi phạm của goiquoctevn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 199. Vi phạm của MilimeZek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 200. Vi phạm của KanaghyZek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 201. Vi phạm của dophuongdong1992: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 202. Vi phạm của minhanhhn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 203. Vi phạm của MaradoZek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 204. Vi phạm của MorvilaZek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 205. Vi phạm của nutEnlaraS: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 206. Vi phạm của VoDanhPhD: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 207. Vi phạm của o0soonhee0o: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 208. Vi phạm của vinhv¡p8251: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 209. Vi phạm của vuthappro_nd93: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 210. Vi phạm của lvktuyhoapy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 211. Vi phạm của Xuan-Hoa: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 212. Vi phạm của Capt. John Price: Xúc phạm BQT diễn đàn
 213. Vi phạm của huyhgg: quảng cáo game server lậu
 214. Vi phạm của Mèo Xám: Xúc phạm BQT diễn đàn
 215. Vi phạm của abc111a: Dẫn link kiếm tiền onl
 216. Vi phạm của laptopcu302: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 217. Vi phạm của Em Huongkrb: Vi phạm quy định tên User
 218. Vi phạm của Mèo hoang dã: Tạo nick clone xúc phạm BQT diễn đàn
 219. Vi phạm của Mẹ của Huongkrb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 220. Vi phạm của HuongVkl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 221. Vi phạm của Bà nội Hưởng: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 222. Vi phạm của Anh HuongKrb: Vi phạm quy định tên User
 223. Vi phạm của HuongĐkm: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 224. Vi phạm của YuvennyYvette: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 225. Vi phạm của vinhv¡p8251: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 226. Vi phạm của haihoan283: spam bài nhảm
 227. Vi phạm của haihoan283: spam bài nhảm
 228. Vi phạm của tin_hunter2: spam bài nhảm
 229. Vi phạm của ama: spam bài nhảm
 230. Vi phạm của giaoducmy: spam bài nhảm
 231. Vi phạm của hakhac: Quảng cáo
 232. Vi phạm của vanphuong2112: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 233. Vi phạm của hackvcoinvn0866: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 234. Vi phạm của huyentrang9909: Vi phạm nội quy box
 235. Vi phạm của ♥ღHạnh phúc ảoღ: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm
 236. Vi phạm của 0pen3: Bài nhảm nhí, xuyên tạc, clone nick
 237. Vi phạm của 867885: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 238. Vi phạm của Cha M.Myers: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 239. Vi phạm của v.makarov: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 240. Vi phạm của duynv9x: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 241. Vi phạm của Bố M. Myers: tên user sai quy định, vô văn hóa
 242. Vi phạm của wapminh.com: Quảng Cáo / Spam
 243. Vi phạm của vu9659: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 244. Vi phạm của ngtrdai: Viết bài không dấu
 245. Cảnh cáo minhphuong230990: Post bài sai khu vực
 246. Cảnh cáo bachzjmla: Viết bài không dấu
 247. Cảnh cáo runggio: Viết bài không dấu
 248. Vi phạm của yennhjnb: comment vô nghĩa
 249. Vi phạm của simsodongnai: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 250. Cảnh cáo hoang1454: comment vô nghĩa