PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495

 1. Vi phạm của tunkirk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 2. Vi phạm của ketoanhanoi86: Quảng cáo
 3. Vi phạm của haviboss: Quảng cáo
 4. Vi phạm của Tuyensinh1: Quảng cáo
 5. Vi phạm của s2dats2yokis2: Bài sai box
 6. Vi phạm của lan2011: Spam, up bài cũ
 7. Vi phạm của tiennhat23: Vi phạm nội quy box tâm sự
 8. Vi phạm của vangcothu: spam bài nhảm
 9. Vi phạm của pdthanhvip: Spam, up bài cũ
 10. Vi phạm của Vẽ[]1..Nỗi[]Nhớ: Post bài về ********* + dùng size chữ quá khổ
 11. Cảnh cáo haidku5123: Bài ko dấu
 12. Vi phạm của windowszero: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 13. Cảnh cáo hungmanh_95: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 14. Vi phạm của voanhkute2806: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 15. Vi phạm của tnquoc10101: Bài sai box
 16. Vi phạm của GimnusZek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 17. Vi phạm của infadsigiof: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 18. Vi phạm của Hungthangym90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 19. Vi phạm của tung96qn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 20. Vi phạm của takeyw: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 21. Vi phạm của hanhdung20283: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 22. Vi phạm của thinkgood000: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 23. Vi phạm của thuquent: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 24. Cảnh cáo bangduongca: Bài viết vi phạm nội quy
 25. Vi phạm của huynhpro_kute: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 26. Vi phạm của maiduy033: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 27. Cảnh cáo zoct: Bài viết vi phạm nội quy
 28. Vi phạm của nanatv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 29. Vi phạm của smallfeet05: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 30. Vi phạm của lvy173: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 31. Vi phạm của vinhhnghi: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 32. Vi phạm của minhtrung_2x: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 33. Vi phạm của Cuong87nd: bài không dấu
 34. Vi phạm của cfbrucelee: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 35. Cảnh cáo hoanglongnhatbao: Bài viết vi phạm nội quy
 36. Vi phạm của [My_hEaR]: spam bài, bài không dấu
 37. Vi phạm của loveyou_wbmstr: Dẫn link diễn đàn khác.
 38. Cảnh cáo ctu092: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 39. Vi phạm của haduythuan: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 40. Vi phạm của alex91: Sử dụng link ref trong bài viết.
 41. Vi phạm của mylovefly: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 42. Vi phạm của babebackan: Post link *******
 43. Vi phạm của hackvcoinvn0887: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 44. Vi phạm của tnquoc10101: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 45. Vi phạm của twins12376: Quảng cáo, dẫn link
 46. Vi phạm của Hj3pkhach1993: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 47. Vi phạm của dtkua: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 48. Vi phạm của intercom1: Vi phạm nội quy box TLBB
 49. Vi phạm của trandiemmobile: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 50. Vi phạm của Freerlibe: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 51. Vi phạm của VienJenly: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 52. Vi phạm của AugmermAnonry: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 53. Vi phạm của ywfduqfa: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 54. Cảnh cáo juhu8ghy: Viết bài không dấu
 55. Qui định Box Danh Sách Vi Phạm [ Đọc để khỏi bị Bannick ]
 56. Vi phạm của sanhotrang.ttdd: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 57. Vi phạm của vinhsieuvo: bài không dấu, nhầm box
 58. Vi phạm của pffpxpxmmk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 59. Cảnh cáo ngmtan1606: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 60. Vi phạm của androidsuc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 61. Vi phạm của Breelsjar: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 62. Vi phạm của Deeklyneibine: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 63. Vi phạm của Assebuive: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 64. Vi phạm của HinueHeenda: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 65. Cảnh cáo ngamypro: Xin xỏ nhầm chỗ
 66. Cảnh cáo quickup: Link dẫn sang diễn đàn khác
 67. Vi phạm của EM_BE_BU: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 68. Vi phạm của Bui.thientho: Vi phạm nội quy box tâm sự
 69. Vi phạm của 0907187452: Sai box quy định
 70. Vi phạm của chien102: Sai box quy định
 71. Vi phạm của jongturn: Sai box quy định
 72. Vi phạm của nhoklever: Sai box quy định
 73. Vi phạm của thoíeuviet: Sai box quy định
 74. Vi phạm của donghuy96: Sai box quy định
 75. Cảnh cáo xuannam2620: Post bài sai khu vực
 76. Vi phạm của admịn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 77. Vi phạm của spartanboy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 78. Vi phạm của ton91c1: Quảng cáo, dẫn link sang trang khác
 79. Vi phạm của admịn: Dẫn link sang trang khác
 80. Vi phạm của nodtbhivmn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 81. Vi phạm của liogyutqilj: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 82. Vi phạm của anhgia8888: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 83. Vi phạm của an_chao_dai_bat: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 84. Vi phạm của tai-loc: Quảng cáo
 85. Vi phạm của nguyenlebach: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 86. Vi phạm của hackvcoinvn0887: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 87. Vi phạm của datgioanb: Spam, up bài cũ
 88. Vi phạm của nh0xot2012: Vi phạm nội quy box Webgame
 89. Vi phạm của lovelove10041995: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 90. Vi phạm của nhatlinh2605: Vi phạm nội quy box
 91. Cảnh cáo nui thanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 92. Vi phạm của hackgame132: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 93. Vi phạm của zxcasdfv: Spam bài, quảng cáo
 94. Vi phạm của taipanvn: Lập nick tạo topic trá hình để quảng cáo
 95. Vi phạm của funnykid69: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 96. Vi phạm của kuboyls2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 97. Vi phạm của quyetpa: Spam bài, quảng cáo
 98. Vi phạm của maiduy033: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 99. Vi phạm của nicklagi_001: Quảng cáo liên tục
 100. Cảnh cáo prince.phuc: Tiêu đề sai nội quy
 101. Cảnh cáo dragon214: Tiêu đề sai nội quy
 102. Cảnh cáo thien my: Tiêu đề thiếu thông tin host download
 103. Vi phạm của no girl: Spam Bài
 104. Cảnh cáo pitochun: Tiêu đề sai quy định: Thiếu Host download
 105. Cảnh cáo chinh1308: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 106. Vi phạm của CASSIEOAKLEY: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 107. Vi phạm của maylanhabc: Spam/Quảng cáo
 108. Vi phạm của ldt56901: Post link *******
 109. Vi phạm của hungseowebsite: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 110. Vi phạm của sumbang: Link lừa đảo
 111. Vi phạm của Kate3oo: dùng từ tục tĩu, spam, bài không dấu
 112. Cảnh cáo phuc1114: Post bài sai box
 113. Vi phạm của minprince: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 114. Vi phạm của sqiujgvlngs: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 115. Vi phạm của gai: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 116. Vi phạm của trungblock: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 117. Vi phạm của sanhotrang.ttdd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 118. Vi phạm của Mairia Ozawa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 119. Vi phạm của longnu92: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 120. Cảnh cáo mylovefly: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 121. Vi phạm của outsinise: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 122. Vi phạm của ugmmdt_gsm: spam quảng cáo
 123. Vi phạm của dungviettruck: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 124. Vi phạm của waterspirit: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 125. Vi phạm của bongdaviet: quảng cáo sai box
 126. Vi phạm của quandungcf: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 127. Vi phạm của kotienkobac: Spam
 128. Vi phạm của ADMvnzoom: Post File chứa Trojan
 129. Vi phạm của duchungzxc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 130. Vi phạm của Dj_cun: Bài viết sai quy định
 131. Vi phạm của minison: Sai box quy định
 132. Vi phạm của x700: Bài viết sai quy định
 133. Vi phạm của occhohotl0n: Sai box quy định
 134. Vi phạm của disme: Sai box quy định
 135. Vi phạm của phieudu22386: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 136. Vi phạm của thegames92: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 137. Vi phạm của anhduy0101: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 138. Vi phạm của mrkhoa1995ct: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 139. Vi phạm của cutibebong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 140. Vi phạm của phongtu21: Sai box quy định
 141. Vi phạm của punlinh2007linh: Sai box quy định
 142. Cảnh cáo tuan1610: Xin xỏ nhầm chỗ
 143. Vi phạm của bonamana192: Sai box quy định
 144. Vi phạm của khoi2505: Sai box quy định
 145. Vi phạm của dandanht: Sai box quy định
 146. Vi phạm của x700: Bài viết vi phạm nội quy
 147. Vi phạm của tuan01698212586: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 148. Vi phạm của kynguyen01: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 149. Vi phạm của chuabiet: Sai box quy định
 150. Vi phạm của truongsen1234: Sai box quy định
 151. Vi phạm của thinh2108: Sai box quy định
 152. Vi phạm của pedeDwesk: Spam bài, không dấu
 153. Vi phạm của hien9516: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 154. Vi phạm của trymto1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 155. Vi phạm của boyvip103: Vi phạm nội quy box Webgame
 156. Vi phạm của chubetheki: Dẫn link sang web/forum khác.
 157. Vi phạm của nguyenducanh1806: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 158. Vi phạm của giangtruong1991: Spam bài, quảng cáo
 159. Vi phạm của yves goufret: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 160. Vi phạm của duc201: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 161. Vi phạm của chungmatdo: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 162. Vi phạm của dong_nghe: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 163. Vi phạm của phuocnong: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 164. Vi phạm của bonamana192: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 165. Vi phạm của Frekeldertofe: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 166. Vi phạm của khihinhnhan: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 167. Vi phạm của Bin.kute: Dùng từ ngữ viết tắt, nội dung thô tục
 168. Cảnh cáo hhhic: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 169. Cảnh cáo thewallc12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 170. Vi phạm của CerErypetew: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 171. Vi phạm của spornonee: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 172. Vi phạm của luvyou303: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 173. Vi phạm của gaprolata: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 174. Vi phạm của fireship: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 175. Cảnh cáo luvyou303: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 176. Cảnh cáo nhoc_coi1: Dùng size chữ quá khổ
 177. Vi phạm của nguyenhainguyen9: spam ít thui.
 178. Cảnh cáo CuongMarl: Dùng size chữ quá khổ
 179. Vi phạm của ovanti: Post bài sai nội quy hoặc không đạt chuẩn
 180. Vi phạm của umbrella2707: Spam/Quảng cáo
 181. Vi phạm của hieuhien_90: Spam/Quảng cáo
 182. Cảnh cáo ZHoangTuZ: comment vô nghĩa
 183. Vi phạm của tgiang2011: Quảng cáo kiếm tiền onl
 184. Vi phạm của doan_boy: SPAM
 185. Vi phạm của nghiemducmanh: Spam/ Thách thức BQT
 186. Vi phạm của kikyou751998: Comment sai lệch / Spam
 187. Vi phạm của rocklam1074: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 188. Vi phạm của tanbinh8994: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 189. Vi phạm của emlavip02: Quảng cáo hàng loạt
 190. Vi phạm của huyquang52: Spam bài + dẫn link quảng cáo
 191. Vi phạm của thaonet92: Spam bài + dẫn link sang web khác
 192. Vi phạm của maythucphamtp: Quảng cáo
 193. Vi phạm của hukl: Spam bài + dẫn link sang web khác
 194. Vi phạm của cleverman2809: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 195. Cảnh cáo yeunu005: Bài sai box.
 196. Vi phạm của tu1112: Spam bài + dẫn link sang web khác
 197. Vi phạm của himlamthudo3: spam bài nhảm
 198. Vi phạm của anypen235: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 199. Vi phạm của phamcuonghaui: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 200. Vi phạm của chovamamtom: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 201. Vi phạm của tranthanhdanh_cn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 202. Vi phạm của gio.ngu: Bài không dấu
 203. Vi phạm của Ttpod113: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 204. Vi phạm của hoapro91ht: Dùng font màu đỏ toàn bài viết.
 205. Vi phạm của nguyenluanitcmk: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 206. Vi phạm của congdanh10: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 207. Vi phạm của hungdaogam: Dùng font màu đỏ toàn bài viết.
 208. Vi phạm của alex91: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 209. Vi phạm của iloveufrv: Bài *********
 210. Vi phạm của numbencore89hd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 211. Vi phạm của 7dragonball: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 212. Vi phạm của Mairia Ozawa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 213. Vi phạm của trantuhoshi1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 214. Vi phạm của demkhuya10: comment vô nghĩa
 215. Cảnh cáo thanhthai11: comment vô nghĩa
 216. Vi phạm của thuquent: Spam quảng cáo hàng loạt
 217. Vi phạm của DrThanh_: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 218. Cảnh cáo pitochun: Link dẫn sang diễn đàn khác
 219. Vi phạm của concon1978: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 220. Vi phạm của Mairia Ozawa: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 221. Vi phạm của ʞɯ-uǝʎnƃuǝl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 222. Vi phạm của 1333: Bài sai box
 223. Vi phạm của fcnuocmat: Vi phạm nội quy box TLBB
 224. Vi phạm của fethuoclak1234: Nhắc nhở nhưng không sửa
 225. Vi phạm của ab-cd: Gây rối Topic / Đả kích thành viên
 226. Vi phạm của qqq12: Quảng Cáo / Spam
 227. Vi phạm của Nopeplomvex: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 228. Vi phạm của laducviet: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 229. Vi phạm của taigameavatar: Quảng cáo, dẫn link sang trang khác
 230. Vi phạm của hoabeo09: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 231. Vi phạm của haihung5: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 232. Vi phạm của bjnzeno1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 233. Vi phạm của phamvantoan_1986: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 234. Vi phạm của kientrucdatviet: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 235. Vi phạm của huynam990: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 236. Vi phạm của zippro55: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 237. Vi phạm của occhenvang: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 238. Vi phạm của vietthuong: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 239. Vi phạm của Baogiata: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 240. Vi phạm của ngoclanctv02: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 241. Vi phạm của gtvclesas301: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 242. Vi phạm của dontcare91: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 243. Vi phạm của tai-loc: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 244. Vi phạm của haihung5: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 245. Vi phạm của yfgytdoobb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 246. Vi phạm của Hoclaixeotovip: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 247. Vi phạm của sieuthigps: spam topic quảng cáo
 248. Vi phạm của khohanghoa.q7: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 249. Vi phạm của kenhunter1412: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 250. Vi phạm của ypupfmw: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn