PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489

 1. Cảnh cáo 12345ngocanh: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 2. Vi phạm của hải xa: Spam bài + dẫn link sang web khác
 3. Vi phạm của phongtron: Spam bài
 4. Vi phạm của dotrongthien: Quảng cáo + dẫn link sang web khác
 5. Vi phạm của trannganhahn: Spam bài
 6. Vi phạm của LÀM GIÀU=FOREX: Spam bài
 7. Vi phạm của titeoo053: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 8. Vi phạm của viengachden3d: Post bài sai khu vực
 9. Vi phạm của thong_dk811990: Post bài sai khu vực
 10. Vi phạm của quehuongtoiyeu30: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 11. Vi phạm của tung6553475: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 12. Vi phạm của hàng về.: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 13. Vi phạm của juhu8ghy: Quảng cáo + viết không dấu
 14. Vi phạm của HACKVTC.GAME: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 15. Vi phạm của tuyen.pro: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 16. Cảnh cáo Trần Quốc Tuấn.: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 17. Cảnh cáo paranoid1996: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 18. Cảnh cáo congtyb2a: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 19. Vi phạm của baohiemliberty: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 20. Vi phạm của PeabyMealtzet: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 21. Vi phạm của buitieen: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 22. Vi phạm của yugi15: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 23. Vi phạm của thuchm92: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 24. Vi phạm của chau_khtn0920008: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 25. Vi phạm của plugin-kiemthe: Quảng Cáo / Spam
 26. Vi phạm của hoang_squiz: Tiếp tục vi phạm nội quy: bài không dấu
 27. Vi phạm của rikumala: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 28. Cảnh cáo chipcon: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 29. Vi phạm của kingalone7x9: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 30. Vi phạm của tranlocdl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 31. Vi phạm của hoanlien82: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 32. Vi phạm của yany12: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 33. Vi phạm của phunhiem1990: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 34. Vi phạm của dvh1992: Quảng cáo cho wap/web/forum khác.
 35. Cảnh cáo Trần Quốc Tuấn.: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 36. Vi phạm của huuphat2012: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 37. Vi phạm của ngọc thúy 1105: spam bài,chú ý nội dung comment
 38. Vi phạm của _DC_: Vi phạm nội quy box, dẫn link
 39. Vi phạm của chirp: Vi phạm nội quy box, dẫn link
 40. Vi phạm của talathanchetday: Post bài sai khu vực
 41. Vi phạm của h2shop: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 42. Vi phạm của xdvbe: comment vô nghĩa
 43. Vi phạm của thienquang_boy9x: Post bài đúng nơi qui định
 44. Vi phạm của sadsong91: Post Virus/Trojan
 45. Cảnh cáo viophomaispes: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 46. Cảnh cáo 10houcin84r: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 47. Cảnh cáo adp_tminh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 48. Cảnh cáo duongitekco: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 49. Cảnh cáo haiyen2buy: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 50. Vi phạm của danimoone: Quảng Cáo / Spam / Post Link Dẫn Web
 51. Vi phạm của sega115: Vi phạm nội quy box
 52. Vi phạm của andy_bi: Post hack!
 53. Vi phạm của LeleUttetePip: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 54. Vi phạm của MwBails: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 55. Vi phạm của autowancamund: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 56. Vi phạm của baolong159: Vi phạm nội quy box TLBB
 57. Vi phạm của cuns2: Vi phạm nội quy box TLBB
 58. Vi phạm của tuyendung2013: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 59. Vi phạm của pitochun: Nhắc nhở nhưng không sửa
 60. Vi phạm của love.cntt: Spam quảng cáo
 61. Vi phạm của titeoo053: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 62. Vi phạm của hieumap2: Post bài sai box
 63. Vi phạm của guccirts: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 64. Vi phạm của xiitrums: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 65. Vi phạm của Cloneof3J: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 66. Vi phạm của yeu_kothanhvande: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 67. Vi phạm của accuttred: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 68. Vi phạm của minhthanpy1992: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 69. Vi phạm của __VERSACE__: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 70. Vi phạm của namthi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 71. Vi phạm của agoscoreape: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 72. Vi phạm của authodostomma: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 73. Vi phạm của spooncags: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 74. Vi phạm của WooneeFut: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 75. Vi phạm của lekhanh456: Vi phạm nội quy box TLBB
 76. Vi phạm của amakitazo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 77. Vi phạm của huuphat2012: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 78. Vi phạm của 0okamkhanho0: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 79. Vi phạm của nam19902010: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 80. Vi phạm của iloveyou_159x: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 81. Vi phạm của khoanew: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 82. Vi phạm của Nkocviphb: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 83. Vi phạm của emlavip01: Quảng cáo wap hàng loạt
 84. Vi phạm của lechonhieu: Lời lẽ comment không phù hợp
 85. Vi phạm của Mr.HuyHoàng: Xin xỏ nhầm chỗ
 86. Vi phạm của handoitan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 87. Vi phạm của shoesff: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 88. Vi phạm của kienk44dt05: Spam bài
 89. Vi phạm của thietkeao: Quảng cáo
 90. Vi phạm của dangcoi2012: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 91. Vi phạm của minhhuybeo911: Spam bài
 92. Cảnh cáo balucdn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 93. Vi phạm của cf0x306: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 94. Vi phạm của minhhuybeo911: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 95. Vi phạm của immamoudiox: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 96. Vi phạm của bboystp: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 97. Vi phạm của champion09: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 98. Vi phạm của phongdt0691: Post link *******
 99. Vi phạm của skybad88: Tiếp tục vi phạm: Post link letibit
 100. Vi phạm của cdrbwfogccie: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 101. Vi phạm của maulgjikrebx: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 102. Vi phạm của carpinteyrotjb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 103. Vi phạm của gokaisilver: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 104. Vi phạm của titeoo053: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 105. Vi phạm của ichdang2: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 106. Vi phạm của bacclassic: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 107. Vi phạm của Huong_CongNghe: Post bài sai box, dẫn link
 108. Vi phạm của tranngoctam58: Vi phạm nội quy box
 109. Cảnh cáo huynhkimhuy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 110. Cảnh cáo huuphat2012: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 111. Cảnh cáo luonmincuoi872: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 112. Cảnh cáo cf0x306: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 113. Cảnh cáo vandinhtruong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 114. Vi phạm của thinhdaigia92: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 115. Vi phạm của congdanh10: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 116. Vi phạm của thtd8399: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 117. Vi phạm của ninhtranmanh89: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 118. Vi phạm của juhu8ghy: Post ko bài ko đúng với chất lượng film
 119. Vi phạm của sonbeat: Bài nội dung kiếm tiền trực tuyến
 120. Vi phạm của manhutthong: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 121. Vi phạm của nakata2811lov3: comment vô nghĩa
 122. Vi phạm của trungvnn96: Lừa đảo chất lượng film
 123. Vi phạm của khoa8389: comment vô nghĩa
 124. Vi phạm của ongvua07: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 125. Cảnh cáo hungchim123: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 126. Vi phạm của nguyenmanh159: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 127. Cảnh cáo hanoidauyeu345: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 128. Cảnh cáo duongitekco: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 129. Cảnh cáo swat9832: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 130. Vi phạm của supersonic123: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 131. Vi phạm của ozzzzz: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 132. Vi phạm của champion09: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 133. Vi phạm của nhattandalat: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 134. Vi phạm của vvvannam: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 135. Vi phạm của ykasolution: Vi phạm nội quy diễn đàn
 136. Cảnh cáo squotvdv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 137. Cảnh cáo hanoidauyeu345: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 138. Vi phạm của binh315: Quảng cáo hàng loạt.
 139. Vi phạm của BuiDongNhat: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 140. Vi phạm của lanhuong1010: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 141. Vi phạm của thanhphuxd92: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 142. Vi phạm của dinhmanh0306: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 143. Vi phạm của vinhquangvip: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 144. Vi phạm của sotic007: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 145. Vi phạm của theleonskennedy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 146. Cảnh cáo khanhbt20: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 147. Vi phạm của mayinss: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 148. Vi phạm của hengheng: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 149. Vi phạm của phamhaiduong1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 150. Vi phạm của minhtri2710: Bài viết sai quy định của box,
 151. Vi phạm của virusma9x: Post bài sai box
 152. Vi phạm của 3tphithong: Vi phạm nội quy box
 153. Vi phạm của kenvandy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 154. Vi phạm của haidaubo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 155. Vi phạm của Lonmethagcho: Thiếu văn hóa, tên user phản cảm
 156. Vi phạm của sanhotrangttdd: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 157. Vi phạm của bbduong: chỗ này quảng cáo là die
 158. Vi phạm của Gumkin: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 159. Vi phạm của Nguyên Hằng: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 160. Vi phạm của thinh3dsmax: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 161. Vi phạm của sen_bo_hung: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 162. Vi phạm của hanamichi2304: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 163. Vi phạm của bjty_shop: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 164. Vi phạm của thaicotx: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 165. Vi phạm của noithatpmax5: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 166. Vi phạm của vuducba: Spam, quảng cáo hàng loạt
 167. Vi phạm của ERimperio: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 168. Vi phạm của phucproga113: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 169. Vi phạm của byffzslnay: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 170. Vi phạm của dalekkan45: Vi phạm nội quy box, dẫn link, tự up bài!
 171. Cảnh cáo GoldTrade: Vi phạm nội quy box
 172. Vi phạm của W32.Sality.AT: Dùng từ ngữ viết tắt, nội dung thô tục
 173. Vi phạm của ngohanhduc: Post link kiếm tiền LETITBIT.net !
 174. Vi phạm của tuanvipnha12: Spam, lôi Topic củ
 175. Vi phạm của hao2t: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 176. Vi phạm của zziczacz: Post link kiếm tiền ******* !
 177. Vi phạm của KUBrandon: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 178. Cảnh cáo minh_cck1th1: SPAM !
 179. Cảnh cáo kidum: Post bài không có link down trực tiếp !
 180. Vi phạm của hkp_ft: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 181. Vi phạm của thocon305: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 182. Vi phạm của ERakciyaevro: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 183. Cảnh cáo namtama: Post bài tiếng Việt không dấu !
 184. Vi phạm của newhermes: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 185. Vi phạm của Foendovebab: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 186. Vi phạm của hanhhtb: Dẫn link sang web/forum khác.
 187. Vi phạm của nana6789: Sai box quy định
 188. Vi phạm của tulpk07: Bài viết sai quy định, dẫn link
 189. Vi phạm của TorpFraUppola: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 190. Vi phạm của popku1088: spam bài,chú ý nội dung khi comment
 191. Vi phạm của Jonny Nghi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 192. Vi phạm của OptiprotroK: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 193. Vi phạm của quyvuong00: Quảng cáo hàng loạt
 194. Vi phạm của thang0091: Post bài sai khu vực
 195. Vi phạm của migbay: comment vô nghĩa
 196. Vi phạm của gpworld: Post bài sai khu vực
 197. Vi phạm của a2.vietclan: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 198. Vi phạm của thapnhi0: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 199. Vi phạm của 01656222428: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 200. Vi phạm của jinnhoxq11: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 201. Vi phạm của Nhock.LT: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 202. Vi phạm của khaho86: Quảng cáo kiếm tiền onl
 203. Cảnh cáo jeradias123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 204. Vi phạm của levis1st: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 205. Vi phạm của Thai_123: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 206. Vi phạm của chanhvan1987: Quảng cáo
 207. Vi phạm của teenboy6421: Vi phạm nội quy box kết bạn
 208. Vi phạm của tuananhnd85: Quảng cáo
 209. Vi phạm của bee_love_honey: Vi phạm nội quy box
 210. Vi phạm của adp_nhunhu: Spam hàng loạt + quảng cáo
 211. Vi phạm của masher94: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 212. Vi phạm của ngochungyhn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 213. Vi phạm của thanhphuxd92: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 214. Vi phạm của daovt8x: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 215. Vi phạm của anhmydaika123: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 216. Vi phạm của lamborghinidnx: Bài không dấu
 217. Vi phạm của huyhanoi1102: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 218. Cảnh cáo hanoidauyeu345: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 219. Cảnh cáo congtyb2a: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 220. Vi phạm của phikaka112: Viết bài không dấu
 221. Vi phạm của mysoultb: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 222. Vi phạm của levan77: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 223. Vi phạm của bjney: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 224. Vi phạm của sanhotrangttdd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 225. Vi phạm của asasde44: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 226. Vi phạm của nh0x365: Vi phạm nội quy box TLBB
 227. Vi phạm của giotrieu2006: Sai box quy định
 228. Vi phạm của an_chao_dai_bat: Chỗ này không phải để quảng cáo
 229. Vi phạm của trolaituoitho: Vi phạm nội quy box
 230. Vi phạm của thinhmomie: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 231. Vi phạm của nguyenthietluan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 232. Vi phạm của nuphuthuy: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 233. Vi phạm của giaothoi2011: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 234. Vi phạm của salesluvj: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 235. Vi phạm của baochanh4: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 236. Vi phạm của daigia_codon: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 237. Vi phạm của baochanh8: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 238. Vi phạm của rycream: Post link *******
 239. Vi phạm của hvnvietnam: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 240. Cảnh cáo vtnhungstorm: Vi phạm nội quy box
 241. Cảnh cáo daongocxd: Post bài sai box
 242. Vi phạm của antonino: Vi phạm nội quy box, quảng cáo, dẫn link
 243. Vi phạm của Daitawulu2000: Bài viết không dấu
 244. Vi phạm của uyvuabc: Post bài spam, quảng cáo
 245. Vi phạm của vntour01: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 246. Vi phạm của thienvl336: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 247. Cảnh cáo Haidjkey: Post clip bựa, bêu xấu nhóm nhạc
 248. Vi phạm của rongbien263: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 249. Vi phạm của onlyyou02: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 250. Vi phạm của 166bet: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn