PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509

 1. Vi phạm của leducchung: Spam bài + dẫn link sang web khác
 2. Vi phạm của nh0cbell: Spam bài + dẫn link sang web khác
 3. Vi phạm của thedeadpanda: Vi phạm nội quy box ảnh thành viên
 4. Vi phạm của ebhzmqog: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 5. Vi phạm của ngocvuiwq: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 6. Vi phạm của Czary: Bài nội dung *********
 7. Cảnh cáo singerlike: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 8. Vi phạm của lycz: spam bài nhảm
 9. Vi phạm của hwangmihee72: post bài sex, vu khống mem khác trong box tố cáo vi phạm
 10. Vi phạm của xadat052: Spam bài nhảm.
 11. Vi phạm của gataybbbb: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 12. Vi phạm của chuabiet: Quảng cáo, dẫn link trang khác.
 13. Vi phạm của tranhtuongdept02: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 14. Vi phạm của chuabiet: Quảng cáo, dẫn link trang khác.
 15. Vi phạm của Hưởng Gay: Tên user sai quy định, nhại BQT diễn đàn
 16. Vi phạm của zorovssanji: Bài không dấu.
 17. Vi phạm của trung01662011378: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 18. Vi phạm của nooneknow: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 19. Vi phạm của 【 Vёctёr 】: Tiếp tục lập acc spam thank
 20. Vi phạm của hwangmihee_72: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 21. Vi phạm của Srakotraqu: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 22. Vi phạm của yeuem_maimai: Spam, dẫn link quảng cáo
 23. Vi phạm của michiganannd: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 24. Vi phạm của phangyihong: Vi phạm Qui định Box Danh Sách Vi Phạm
 25. Vi phạm của pigzero1991: Quảng cáo / dẫn link Pr
 26. Vi phạm của 【 Vecter 】: Dùng nhiều acc spam toàn diễn đàn
 27. Vi phạm của ngodung91: Quảng cáo / dẫn link Pr
 28. Vi phạm của phatloc666888: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 29. Vi phạm của minhlam811: spam quảng cáo trên khu điều hành
 30. Vi phạm của kakathy19: Post Virus/Trojan
 31. Vi phạm của atlantic_88: nhiều bài sưu tầm không ghi rõ nguồn
 32. Vi phạm của kajora123: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 33. Vi phạm của truonghuyeninfo: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 34. Vi phạm của mr hùng 123: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 35. Vi phạm của haiphamqb: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 36. Vi phạm của lelamtungno1: lập topic hỏi mua sai box
 37. Vi phạm của hunglongtrinh: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 38. Vi phạm của cu_chuay: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 39. Vi phạm của vinapump: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 40. Vi phạm của shinichi640: post link Adfly quá tinh vi
 41. Vi phạm của xteenvn: Spam / dẫn link sang web khác Pr
 42. Vi phạm của votunet: Quảng Cáo / Spam
 43. Vi phạm của tlbbvo: Sử dụng từ ngữ sai qui định / đả kích
 44. Vi phạm của angel_smile_1999: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 45. Vi phạm của dennis_phan: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 46. Vi phạm của quangcaoaothun: Spam, quảng cáo
 47. Vi phạm của bongbibang: Spam hàng loạt
 48. Vi phạm của cheapenlho: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 49. Vi phạm của yeukiemthe: Post Virus/Trojan
 50. Vi phạm của trannhatnam123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 51. Vi phạm của bongbibang: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 52. Cảnh cáo uro2005: quảng cáo, bài sai box
 53. Vi phạm của nhocnhocnhoc1: bài hông dấu!
 54. Vi phạm của FrariaDiapY: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 55. Vi phạm của Learn More Here: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 56. Vi phạm của iodippids: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 57. Vi phạm của ameppatazek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 58. Vi phạm của Click This Link: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 59. Vi phạm của soamFloopsy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 60. Vi phạm của lnokiac7l: Bài sai box
 61. Vi phạm của phanvanduy123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 62. Vi phạm của atnkmbhh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 63. Vi phạm của soinui1: Dẫn link qua web khác
 64. Vi phạm của hoangnhattrungbs: Quảng Cáo / Spam
 65. Vi phạm của xuanthanh42: Spam/Quảng cáo
 66. Vi phạm của tinhdaihong: Đả kích việc xử lý vi phạm của BQT
 67. Vi phạm của phamtungtn: Spam / Có ý định , phản ứng với việc thành viên tố cáo vi phạm
 68. Vi phạm của tranchanh: Spam liên tục
 69. Vi phạm của khosimsaigon2: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 70. Vi phạm của 【Vecter】: Spam liên tục
 71. Vi phạm của Daneshtgi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 72. Vi phạm của diasewamsMete: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 73. Vi phạm của Kendy_Pro_9x: Spam, viết bài không dấu
 74. Vi phạm của hieu112345: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 75. Vi phạm của 【Vecter】: Spam thanks hàng loạt
 76. Vi phạm của trang_totet: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 77. Vi phạm của Fudo Yusei: Spam emotion
 78. Vi phạm của Accelatte: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 79. Cảnh cáo levanduckvls: bài không dấu.
 80. Vi phạm của huyanhno1: spam bài.
 81. Vi phạm của haisenvn: Post bài sai box
 82. Vi phạm của Jelaperlida: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 83. Vi phạm của nhox90: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 84. Vi phạm của calouloumpelt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 85. Vi phạm của heatEscance: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 86. Vi phạm của an***yBow: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 87. Vi phạm của jeaxatermerie: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 88. Vi phạm của fdvgjtyql: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 89. Vi phạm của bototfunc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 90. Vi phạm của vienweire: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 91. Vi phạm của PronOnline23: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 92. Vi phạm của stythitunctus: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 93. Vi phạm của htqxliit: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 94. Vi phạm của aquabagvtk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 95. Vi phạm của lilasbagrqq: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 96. Vi phạm của Freeckmoon: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 97. Vi phạm của erurnenly: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 98. Vi phạm của jeiksbay: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 99. Vi phạm của Weavyhany: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 100. Vi phạm của feasiffobseve: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 101. Vi phạm của Kinoinfothe: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 102. Vi phạm của sinhtoghehp: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 103. Vi phạm của onlineproib: Spam bài, quảng cáo
 104. Vi phạm của dinhtuancuong198: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 105. Vi phạm của anhsangbandem: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 106. Vi phạm của trinhquy21: Bài sai box, không dấu.
 107. Vi phạm của HT PT: Vi phạm nội quy post bài.
 108. Vi phạm của boyxitin0901: Post bài về việc mua bán bài giảng
 109. Vi phạm của QUANGVU8301: Spam, up bài cũ
 110. Vi phạm của phuong_tm: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 111. Vi phạm của vengatepro: Spam bài
 112. Vi phạm của hasuka_9xs2: Bài không dấu
 113. Vi phạm của namispacehd: Bài không dấu
 114. Vi phạm của ilitvm: Vi phạm nội quy box tâm sự
 115. Vi phạm của capricorn_liz: Vi phạm nội quy box tâm sự
 116. Vi phạm của violet22: Vi phạm nội quy box tâm sự
 117. Vi phạm của boom3g: Vi phạm nội quy box tâm sự
 118. Vi phạm của ngohuutoan: Spam bài
 119. Vi phạm của lee4747: Dùng font màu đỏ toàn bài viết.
 120. Vi phạm của AnimeBB: Dẫn link qua web khác
 121. Vi phạm của whoamizeroman: Spam / Thảo luận ko sát chủ đề
 122. Vi phạm của narutocr7: Spam
 123. Vi phạm của nvanhieu: Spam
 124. Vi phạm của huy.3084: Bài không dấu
 125. Vi phạm của mabuds: Bài không dấu
 126. Vi phạm của huongmaine123: Spam
 127. Vi phạm của Vecter: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 128. Vi phạm của nghiemtruongphu: Bài không dấu
 129. Vi phạm của playmarble: Dẫn link sang web/forum khác.
 130. Vi phạm của lycant: Bài không dấu
 131. Vi phạm của sinhmap09: Bài không dấu
 132. Vi phạm của ngoclinhduong93: Bài không dấu
 133. Vi phạm của duc201: Dẫn link sang web/forum khác.
 134. Vi phạm của vandong2401: Quảng cáo / dẫn link Pr
 135. Vi phạm của tonggiang91: Quảng cáo hàng loạt
 136. Vi phạm của isruler: Bài không dấu
 137. Vi phạm của phu361994: Chữ ký sai nội quy
 138. Vi phạm của ►♥Mr.Kent.Bmt♥◄: Spam up bài cũ liên tục
 139. Vi phạm của HACDEU: Bài không dấu
 140. Vi phạm của #vip_pro_no1#: Tiêu đề sai nội quy
 141. Vi phạm của fivetiger: Bài không dấu
 142. Vi phạm của saxsax11c5: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 143. Cảnh cáo sieuthigiabao9: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 144. Vi phạm của honglonghuhu: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 145. Vi phạm của anntc0809h: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 146. Vi phạm của dungitvl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 147. Vi phạm của ceofuture2012: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 148. Vi phạm của marst_t: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 149. Vi phạm của GấuTrúcKunKun: Spam, up bài cũ
 150. Cảnh cáo boysvipcom: Post bài sai box
 151. Vi phạm của camera_77777: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 152. Vi phạm của ThuHue: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 153. Vi phạm của hieuthao59: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 154. Vi phạm của ntndoan2012: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 155. Vi phạm của anhsondepchai: Spam bài liên tục
 156. Vi phạm của ntndoan2012: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 157. Vi phạm của icore: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 158. Vi phạm của hieuthao59: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 159. Cảnh cáo okurao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 160. Vi phạm của _-_Tiger_-_: Sử dụng màu chữ / size sai qui định
 161. Vi phạm của titeo1202: Sử dụng từ ngữ sai qui định / đả kích
 162. Vi phạm của sachtg: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 163. Vi phạm của huuluc1986: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 164. Vi phạm của ab-cd: Spam / Màu chữ và Size sai qui định
 165. Vi phạm của Mydarling1991: Vi phạm bài viết
 166. Vi phạm của kmass: Vi phạm bài viết
 167. Vi phạm của longvudj19821989: Vi phạm bài viết
 168. Vi phạm của lidodoli: Vi phạm bài viết
 169. Vi phạm của giangvik: Vi phạm bài viết
 170. Vi phạm của sieunhanmc: Post Virus/Trojan
 171. Vi phạm của IL0veYpu: Spam hàng loạt
 172. Vi phạm của gvtheogioA: Quảng Cáo / Spam / Post phần mềm cấm
 173. Vi phạm của gvtheogioB: Quảng Cáo / Spam / Post phần mềm cấm
 174. Vi phạm của allsoftseo: Quảng Cáo / Spam / Post phần mềm cấm
 175. Vi phạm của trang_sales3: Quảng Cáo / Spam / Post phần mềm cấm
 176. Vi phạm của nhoveem007vn: Đào mộ
 177. Vi phạm của nhathuycm02: Quảng cáo, spam
 178. Vi phạm của boynuker: Spam bài, quảng cáo
 179. Vi phạm của Spass-Fox: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 180. Vi phạm của phamdung184: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 181. Vi phạm của huanngoc87: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 182. Vi phạm của alibabahn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 183. Vi phạm của APAHukaMan: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 184. Vi phạm của vfgvfg: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 185. Vi phạm của n_c_t: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 186. Cảnh cáo sonbggru2011: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 187. Vi phạm của royalknight2902: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 188. Vi phạm của alirabet: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 189. Vi phạm của killall92: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 190. Vi phạm của shin_2302: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 191. Vi phạm của xuhoit: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 192. Vi phạm của loanthao09: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 193. Vi phạm của c0ns0k0: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 194. Vi phạm của nghiakol: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 195. Vi phạm của khoaproqt186: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 196. Vi phạm của napoleonvn1011: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 197. Vi phạm của lov3angel: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 198. Vi phạm của vietnamgleap: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 199. Vi phạm của quanlynhansuhgt: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 200. Vi phạm của thachmuni1210: Tiêu đề không rõ ràng.
 201. Vi phạm của lethanhga198: Bài sai box.
 202. Vi phạm của namphuongbg1993: Bài sai box.
 203. Vi phạm của nhozdieu001: Post link *******.
 204. Vi phạm của vnvanninh: Lập topic xin key.
 205. Vi phạm của hungvilee: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 206. Vi phạm của tonypacker1989: Lập topic xin key.
 207. Vi phạm của Fujimak411: Sai box, quảng cáo.
 208. Cảnh cáo hephaixtox: Bài viết vi phạm nội quy
 209. Cảnh cáo Lucky B0y: Để nhạc auto
 210. Vi phạm của bxanhyeu0607: Thảo luận ngoài topic, dùng từ ngữ viết tắt
 211. Vi phạm của ha minh quyet: Dẫn link sang web/forum khác.
 212. Vi phạm của REDGALAXY: Bài không dấu
 213. Vi phạm của hoangngocchau321: Post Virus/Trojan
 214. Vi phạm của tuannokian76: Bài không dấu
 215. Vi phạm của topxautrai: Bài không dấu
 216. Vi phạm của Panda Pig: Bài không dấu
 217. Vi phạm của huudainguyen: Dẫn link sang web/forum khác.
 218. Vi phạm của kukinh: Spam bài
 219. Vi phạm của memoto87: Bài không dấu
 220. Vi phạm của ttttuanq7: Spam
 221. Vi phạm của ice8: Spam bài
 222. Vi phạm của tiffanysnsd92: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 223. Vi phạm của bep ga SOHO: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 224. Vi phạm của culacvang: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 225. Cảnh cáo yeudech0i: đào mộ
 226. Vi phạm của PhucPhan_TLBB: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 227. Vi phạm của weattseat: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 228. Vi phạm của duong_officer: Bài không dấu.
 229. Vi phạm của hauhaphong: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 230. Vi phạm của pvhoai: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 231. Vi phạm của Nouu12: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 232. Vi phạm của bep ga SOHO: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 233. Vi phạm của qncbdsvn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 234. Vi phạm của sexyboyht04: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 235. Vi phạm của f0rever29: SPAM hàng loạt!
 236. Vi phạm của sexyboyht04: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 237. Vi phạm của VN-ZOOM7554: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 238. Vi phạm của sexyboyht03: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 239. Vi phạm của sexyboyht03: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 240. Vi phạm của sexyboyht02: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 241. Vi phạm của sexyboyht02: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 242. Cảnh cáo rongconla: Link cấm LETITBIT.net!
 243. Vi phạm của inguyenviet: Bài sai box
 244. Vi phạm của SexyBoyHt01: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 245. Vi phạm của rickakula: Spam bài, quảng cáo
 246. Vi phạm của SexyBoyHt01: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 247. Vi phạm của TaummaOccasty: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 248. Vi phạm của tam: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 249. Vi phạm của chipyeu_: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 250. Vi phạm của papyth: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu