PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491

 1. Vi phạm của PauviadaDar: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 2. Vi phạm của Drurgillelves: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 3. Vi phạm của Voiplophy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 4. Vi phạm của a3k42: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 5. Vi phạm của concacmy123: Quảng cáo, SPAM hàng loạt !
 6. Vi phạm của Kinoqueuete: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 7. Vi phạm của ynfvrrqrp: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 8. Vi phạm của mumnqufzv: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 9. Cảnh cáo vietanh2222: Cố tình post bài sai Box!?
 10. Vi phạm của Nuasuammigops: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 11. Vi phạm của oufyuhtynuj: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 12. Vi phạm của GeardisZek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 13. Vi phạm của TileBreenia: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 14. Vi phạm của danghuulam15: Sai box quy định
 15. Vi phạm của peqvhoatiroe: spam
 16. Vi phạm của ngốc_xít: Bài viết sai quy định, link kiếm tiền
 17. Vi phạm của haitcn123: Quảng Cáo / Spam / Post Link Dẫn Web
 18. Vi phạm của vipboyth: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 19. Vi phạm của hoangkhi813: Bài viết sai quy định
 20. Vi phạm của concacmy123: Spam bài, quảng cáo
 21. Vi phạm của alandatl: Spam/Quảng cáo
 22. Vi phạm của hocmai9x: Quảng Cáo / Spam
 23. Vi phạm của ghostpro1991: Chuyên Spam Tại Box Góp ý xây dựng diễn đàn
 24. Vi phạm của by3by3l0v3: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 25. Vi phạm của tuyentmt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 26. Vi phạm của taolathai02: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 27. Vi phạm của tuandattuan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 28. Cảnh cáo canhk40b: Vi phạm nội quy box
 29. Cảnh cáo 25492: Spam, up bài cũ
 30. Vi phạm của hoasichuot_7489: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 31. Vi phạm của G_player: Spam, up bài cũ
 32. Cảnh cáo goodboycute88: Post bài sai quy định
 33. Cảnh cáo neverlove01: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 34. Vi phạm của phuongpm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 35. Vi phạm của ™David-Villa™: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 36. Vi phạm của nhoc_coi1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 37. Vi phạm của Mairia Ozawa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 38. Vi phạm của -[]Adriana[]-: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 39. Vi phạm của bachgia1988: Spam bài hàng loạt
 40. Vi phạm của thanhvan90: Sai box quy định
 41. Vi phạm của boxdv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 42. Vi phạm của 0909272412: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 43. Vi phạm của zZKenShjnZz: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 44. Vi phạm của Duyphongcnt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 45. Vi phạm của JPDELL: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 46. Vi phạm của tanguyenanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 47. Vi phạm của lo-de.com: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 48. Vi phạm của Taitiorgoma: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 49. Vi phạm của Intemogen: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 50. Vi phạm của quangvp1989: Quảng cáo hàng loạt
 51. Vi phạm của kietanhle1982: Quảng cáo hàng loạt
 52. Vi phạm của laoquy09: Quảng cáo hàng loạt
 53. Vi phạm của toanyenchau: Quảng cáo/Spam
 54. Vi phạm của SupperChon: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 55. Vi phạm của concon1978: Spam hàng loạt
 56. Vi phạm của hieusoi1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 57. Vi phạm của tholongcu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 58. Vi phạm của npta2211: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 59. Vi phạm của Ttpod113: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 60. Vi phạm của yeucrack: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu+bài không dấu
 61. Vi phạm của CauChu37na: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 62. Vi phạm của vuvanphongxx: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 63. Vi phạm của boymi1112: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 64. Vi phạm của sanhotrang.ttdd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 65. Cảnh cáo b0ygacb: Viết bài không dấu
 66. Vi phạm của blazekyo: Viết bài không dấu
 67. Cảnh cáo cacbacchemgiovl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 68. Vi phạm của Clone001: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 69. Vi phạm của toolaugh: Vi phạm nội quy box vui cười
 70. Vi phạm của nojan: Bài sai box
 71. Vi phạm của thienpro1: Bài ko dấu
 72. Vi phạm của giganet_hcm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 73. Vi phạm của Evann: Spam bài + dẫn link sang web khác
 74. Vi phạm của magento123: Quảng cáo
 75. Vi phạm của yakubu124: comment vô nghĩa
 76. Cảnh cáo phucproga113: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 77. Vi phạm của bjmpro: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 78. Cảnh cáo smartship: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 79. Vi phạm của muuhvv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 80. Cảnh cáo vongcohay: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 81. Vi phạm của namphong.vnvn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 82. Vi phạm của ebookpro0001: Sai box quy định
 83. Vi phạm của LOL LOL: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 84. Cảnh cáo beckham25: Viết bài không dấu
 85. Vi phạm của tien238lnd: Đặt tiêu đề câu View
 86. Vi phạm của Fraud_No1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 87. Vi phạm của nuinui2012: Dẫn link sang diễn đàn khác
 88. Vi phạm của gjass: Quảng cáo, pr!
 89. Vi phạm của Sergeimol: Spam nhảm cực kì, dẫn link web khác!
 90. Vi phạm của hoanmy89: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 91. Vi phạm của xuanhoiktvt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 92. Vi phạm của dangkichung: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 93. Vi phạm của Stankozavr: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 94. Cảnh cáo rthioe: Post bài sai khu vực
 95. Vi phạm của anakim111: Sai box quy định
 96. Vi phạm của bahunikmer: spam
 97. Vi phạm của brothers132cv: Bài nội dung kiếm tiền trực tuyến
 98. Cảnh cáo tien238lnd: Post bài sai khu vực
 99. Vi phạm của duongitekco: tiếp tục vi phạm nội qui
 100. Cảnh cáo Sterker: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 101. Cảnh cáo Sterker: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 102. Cảnh cáo prono1__9xx: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 103. Vi phạm của daicahuyoi: Sai box quy định
 104. Vi phạm của quangteoict87: Bài viết sai quy định
 105. Vi phạm của 1congả: Bài viết sai quy định
 106. Vi phạm của theRadBrad123: Spam bài
 107. Vi phạm của theleonskennedy: Spam bài
 108. Cảnh cáo thuylinh_30: Viết bài không dấu
 109. Vi phạm của mstnnhan: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 110. Vi phạm của noithatpmax5: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 111. Cảnh cáo jellyfish_2412: comment vô nghĩa
 112. Cảnh cáo andytx: Viết bài không dấu
 113. Vi phạm của anhxuanthu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 114. Vi phạm của huythinh19: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 115. Vi phạm của haya12: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 116. Vi phạm của jenice: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 117. Vi phạm của hackernguyen: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 118. Vi phạm của gameyou365: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 119. Vi phạm của vinhv¡p8251: Spam bài viết
 120. Vi phạm của changtraihamchoi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 121. Vi phạm của quangvlxd: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 122. Vi phạm của drkjng: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 123. Vi phạm của DViên_Siêu_hình: Spam bài viết
 124. Vi phạm của m88vn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 125. Vi phạm của chuotbu984: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 126. Vi phạm của hongquank58: Bài viết có nội dung kiếm tiền trực tuyến
 127. Cảnh cáo liệt sĩ vô danh: Vi phạm nội quy box, bài viết 1cilp
 128. Vi phạm của proomocum: lừa đảo, gây rối diễn đàn
 129. Vi phạm của Jaipseinsoppy: lừa đảo, gây rối diễn đàn
 130. Vi phạm của Coilidizrix: lừa đảo, gây rối diễn đàn
 131. Vi phạm của Neelveepine: lừa đảo, gây rối diễn đàn
 132. Vi phạm của EmbesseMeni: lừa đảo, gây rối diễn đàn
 133. Vi phạm của HuоngKrb: Vi phạm quy định tên User
 134. Vi phạm của dualeolxag192: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 135. Vi phạm của tlhoangkim: Vi phạm nội quy box TLBB
 136. Vi phạm của thanhcity: Post link letitbit
 137. Vi phạm của fantasyXIII: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 138. Vi phạm của hieuscortion: Vi phạm quy định BQT diễn đàn
 139. Vi phạm của thanhtrungtin31b: Spam, up bài cũ
 140. Vi phạm của xiuxiukankan: Cảnh cáo hành vi ăn cắp password BQT tự ý gỡ bỏ point vi phạm
 141. Vi phạm của nhoctivodanh: Spam hàng loạt
 142. Cảnh cáo BanTatBaoGai: Post bài sai khu vực
 143. Vi phạm của pham_hiep: comment vô nghĩa
 144. Vi phạm của huongkta91: comment vô nghĩa
 145. Cảnh cáo thamlangag: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 146. Cảnh cáo tobi123: Viết bài không dấu
 147. Vi phạm của thuytienmituot: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 148. Vi phạm của dophuongdong1992: viết tiếng Việt không dấu
 149. Vi phạm của DViên_Siêu_hình: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 150. Vi phạm của phanmembaomat1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 151. Vi phạm của biandbun: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 152. Vi phạm của thiendoi11: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 153. Vi phạm của asdasd0309: Post bài nội dung kiếm tiền online
 154. Vi phạm của huynhdulam: Post link letitbit
 155. Vi phạm của vacga: Quảng cáo + Dẫn link sang web khác
 156. Vi phạm của upbooup: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 157. Vi phạm của capcap91: Quảng cáo hàng loạt
 158. Vi phạm của minhtri2710: Quảng cáo hàng loạt
 159. Vi phạm của Mawamebra: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 160. Vi phạm của nganlongvang: Quảng cáo hàng loạt
 161. Vi phạm của likefly: Quảng cáo hàng loạt
 162. Vi phạm của Ms.Nga: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 163. Vi phạm của Profifaonl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 164. Vi phạm của kimpaul: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 165. Vi phạm của kutooi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 166. Vi phạm của lelaicuuchuapro: Link sai quy định
 167. Vi phạm của kutin195: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 168. Vi phạm của Myth.Anonymous: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 169. Vi phạm của AvsumrahjO: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 170. Cảnh cáo balua100kg: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 171. Vi phạm của Neapleves: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 172. Vi phạm của FEEXIAAGEGE: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 173. Vi phạm của vuhoangKiller: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 174. Vi phạm của dinhsinhvn: spam bài nhảm
 175. Cảnh cáo gogle209vn: Dùng size chữ quá khổ
 176. Vi phạm của mracon96: Spam bài + dẫn link sang web khác
 177. Vi phạm của khonggiakhanh: Spam nhảm, vi phạm nội quy box tâm sự
 178. Cảnh cáo haiha00210: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 179. Vi phạm của kelangthang19t: Xúc phạm thành viên BQT
 180. Cảnh cáo gita123: comment vô nghĩa
 181. Vi phạm của taiavatar: Quảng cáo
 182. Vi phạm của pjnnooo: Post link kiếm tiền ******* !
 183. Vi phạm của scropiokiss: Post link kiếm tiền ******* !
 184. Vi phạm của tlbb1122: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 185. Vi phạm của 123peyeu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 186. Vi phạm của andy_bi: Ăn nói thiếu lễ độ!
 187. Vi phạm của soapxm: Cố tình tạo nick clone nhại và xúc phạm BQT diễn đàn
 188. Vi phạm của quangvb1991: Post link kiếm tiền ******* !
 189. Vi phạm của barcenal05: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 190. Vi phạm của Trần Quốc Tuấn.: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 191. Vi phạm của vjnhdajka: Nội dung không phù hợp
 192. Vi phạm của mytomsv: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 193. Vi phạm của lsssv: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 194. Vi phạm của hienkutepro: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 195. Vi phạm của charlyViaw: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 196. Vi phạm của KenPheniete: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 197. Vi phạm của encavaAccesia: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 198. Vi phạm của dieuanh789: Spam, quảng cáo hàng loạt, post sai box.
 199. Vi phạm của snowstorm1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 200. Vi phạm của vjpno.1: Spam, quảng cáo hàng loạt
 201. Vi phạm của domain050: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 202. Vi phạm của báchồ làtao: Spam hàng loạt, tên nick sai qui định.
 203. Cảnh cáo myangle: Vi phạm nội quy box
 204. Vi phạm của thietke_noi: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 205. Vi phạm của panzer.x: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 206. Vi phạm của benhhoan123: Bài viết không dấu
 207. Vi phạm của salkarraffock: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 208. Vi phạm của binhminhearhg: spam, quảng cáo...
 209. Vi phạm của hunter_dimond: Bài viết sai quy định
 210. Vi phạm của songhongtb: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 211. Vi phạm của ngolongcong: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 212. Cảnh cáo pikachun: Post bài sai khu vực
 213. Vi phạm của congdanh10: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 214. Vi phạm của sju.nhan: Vi phạm nội quy box TLBB
 215. Vi phạm của chiasetienich: Vi phạm nội quy box TLBB
 216. Vi phạm của thoxray: Post quảng cáo sai qui định, viết bài không dấu
 217. Cảnh cáo vandreiqueree: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 218. Vi phạm của hanoidauyeu345: tiếp tục vi phạm nhiều lần
 219. Cảnh cáo JavisMartin: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 220. Vi phạm của adp_tminh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 221. Vi phạm của titeoo053: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 222. Vi phạm của KAYLEEN: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 223. Vi phạm của salesluvj: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 224. Vi phạm của canlonght88: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 225. Vi phạm của open3: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 226. Vi phạm của softprovietnam: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 227. Vi phạm của hackvcoinvn0877: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 228. Vi phạm của puvl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 229. Vi phạm của hieumobile90: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 230. Vi phạm của hahieuHHH: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 231. Vi phạm của [1st]Mr.Bean: Spam up bài cũ
 232. Vi phạm của theleonskennedy: Bài không dấu
 233. Vi phạm của 0944456153: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 234. Vi phạm của ngphutien: Bài nhảm, vi phạm nội quy!
 235. Vi phạm của hieunt004: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 236. Vi phạm của nguyendung_bdshn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 237. Vi phạm của luclac113: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 238. Vi phạm của langtucodon_kbhb: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 239. Vi phạm của xiuxiukankan: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 240. Cảnh cáo juhu8ghy: Viết bài không dấu
 241. Vi phạm của puvl: Sai box quy định
 242. Vi phạm của lunarmyst: Bài viết sai quy định
 243. Vi phạm của taigameviet: Sai box quy định
 244. Vi phạm của Profifaonl: Sai box quy định
 245. Vi phạm của Gonzor: Sai box quy định
 246. Vi phạm của waiting_0011: Lôi topic cũ, link sang diễn đàn khác.
 247. Vi phạm của tuyensinh.com: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 248. Vi phạm của goiquoctevn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 249. Vi phạm của MilimeZek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 250. Vi phạm của KanaghyZek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn