PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509

 1. Vi phạm của doanphuongdl: spam
 2. Vi phạm của (¯`•♥ Sún ♥•´¯): Spam hàng loạt
 3. Cảnh cáo Cristian_1612: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 4. Vi phạm của duonghoan1994: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 5. Vi phạm của bongpoi: Spam hàng loạt
 6. Vi phạm của M_provip: Bài không dấu.
 7. Vi phạm của liệt sĩ vô danh: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 8. Vi phạm của internethb: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 9. Vi phạm của jackyliao239: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo
 10. Vi phạm của asokals: Tiêu đề sai nội quy
 11. Vi phạm của THIẾUGIA_2N: Vi phạm nội quy box vui cười
 12. Vi phạm của (¯`•♥ Sún ♥•´¯): Spam hàng loạt ở box vui cười
 13. Vi phạm của quankhungpro: Tiêu đề sai nội quy
 14. Vi phạm của xanxanhh: Dẫn link web khác
 15. Vi phạm của mrlichlam: Vi phạm nội quy box tâm sự
 16. Vi phạm của studentonline: Post bài bêu xấu thành viên
 17. Vi phạm của masterhung9x: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 18. Vi phạm của diepvien99xx: Spam quảng cáo, lừa đảo
 19. Cảnh cáo songngam_bka: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 20. Vi phạm của Fedhulip: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 21. Vi phạm của CPU I7: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 22. Vi phạm của namcuongkt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 23. Vi phạm của adp_mmm: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 24. Vi phạm của truongtansang789: Sử dụng từ thô tục
 25. Vi phạm của PooppyLoalt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 26. Vi phạm của AporieMoorY: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 27. Vi phạm của dyewAnowneddy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 28. Vi phạm của FatticaicSmon: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 29. Vi phạm của dientuthaithang: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 30. Vi phạm của simsodepbn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 31. Cảnh cáo Ghost.school: chữ ký quá size
 32. Vi phạm của pikachun: Tiêu đề sai nội quy
 33. Vi phạm của jupiter7117: Spam, quảng cáo hàng loạt
 34. Vi phạm của sieunhan8xhn1: Spam, quảng cáo hàng loạt
 35. Cảnh cáo boy.kt: chữ ký quá size
 36. Vi phạm của alibabahn: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 37. Vi phạm của extremliamus: Bài không dấu
 38. Vi phạm của phungtunganh: Spam nhảm gây rối
 39. Vi phạm của thaidv07.0302: Bài sai box.
 40. Vi phạm của ScokeBekaccep: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 41. Vi phạm của manhtoan12: Bài không dấu.
 42. Vi phạm của manhtoan12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 43. Vi phạm của manhtoan12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 44. Vi phạm của kob_jb: Vi phạm nội quy box tâm sự
 45. Vi phạm của boytimviet: post bài kiếm tiền online
 46. Vi phạm của hongtrang711: post bài kiếm tiền online
 47. Vi phạm của duc_hero: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 48. Cảnh cáo kkhhlong: Bài ko dấu
 49. Vi phạm của duvinhhau: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 50. Vi phạm của sungcf3: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 51. Vi phạm của kool_kiizz: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 52. Vi phạm của pelunastar: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 53. Vi phạm của 7522565: Spam bài + dẫn link sang web khác
 54. Vi phạm của tomavolo: Vi phạm nội quy box kết bạn
 55. Vi phạm của iamonlining: spam bài nhảm
 56. Vi phạm của manhtt: Quảng cáo
 57. Vi phạm của Sathuso7: Cố tình post bài nhờ like
 58. Vi phạm của khavu9: Spam nhảm gây rối
 59. Cảnh cáo K_*Anonymous*_Q: kích động war
 60. Cảnh cáo (¯`•♥ Sún ♥•´¯): Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 61. Cảnh cáo hoanghoa93: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 62. Cảnh cáo MrSuperDepzai: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 63. Vi phạm của letankiet: Quảng cáo
 64. Vi phạm của aye1996: Vi phạm nội quy box tâm sự
 65. Vi phạm của hungluong1412: Quảng Cáo / Spam
 66. Vi phạm của vanhuynh010: Bài không dấu
 67. Vi phạm của vanbinh114: Bài không dấu
 68. Vi phạm của cariberi85: Bài không dấu
 69. Vi phạm của giaiphapxaydung: Quảng Cáo / Spam
 70. Vi phạm của Cotokneerge: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 71. Vi phạm của tanhaupro: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 72. Vi phạm của ogami_kenji13: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 73. Vi phạm của quangvb1991: Dẫn link diễn đàn khác!
 74. Vi phạm của khai78co: Spam
 75. Vi phạm của lotritham91: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 76. Vi phạm của hoanghuyhuu: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 77. Vi phạm của PiJun: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 78. Vi phạm của BinLaDen[VN]: Xúc phạm thành viên BQT
 79. Vi phạm của buitattu: Spam bài, quảng cáo
 80. Vi phạm của khosimsaigon4: Spam hàng loạt
 81. Vi phạm của goldmomentnew: Post link *******
 82. Vi phạm của ludaso: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 83. Vi phạm của itac2004: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 84. Vi phạm của zfrirmwf: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 85. Vi phạm của xuankim: Vi phạm quy định share key.
 86. Cảnh cáo saochita: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 87. Vi phạm của attedyten: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 88. Vi phạm của no1thebell: Spam
 89. Vi phạm của chuotkonkuaanh: Post link dẫn sang Web khác / Kiếm tiền
 90. Vi phạm của trannguyenman: Quảng Cáo / Spam
 91. Vi phạm của vietluatlove: Bài không dấu
 92. Cảnh cáo nhoveem007vn: Dùng color đỏ trong bài viết
 93. Vi phạm của minh_duc_178: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 94. Vi phạm của yukyhappy: Bài sai box.
 95. Vi phạm của bolai1quakhu: Dùng từ ngữ thô tục
 96. Vi phạm của tonyhuy_1998: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 97. Vi phạm của teantitan: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 98. Vi phạm của camera_8686: Spam bài, quảng cáo
 99. Vi phạm của lao_thien: Spam hàng loạt
 100. Vi phạm của lao_thien: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 101. Vi phạm của sieunhan8xhn: Tiếp tục vi phạm: spam, quảng cáo
 102. Vi phạm của tmq91: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 103. Vi phạm của pviihoop: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 104. Vi phạm của jeohycloneype: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 105. Vi phạm của scatteInani: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 106. Vi phạm của LOSEWEIGHT: Quảng Cáo / Spam
 107. Vi phạm của MusDuarma: Spam
 108. Vi phạm của duykhuong_1984: Quảng Cáo / Spam / Sai Box
 109. Vi phạm của muadem46: Post link *******
 110. Vi phạm của firstend123: Dẫn link sang diễn đàn khác
 111. Cảnh cáo dragonpc45: Sử dụng link down trái quy định diễn đàn!
 112. Cảnh cáo transonghuu: Sử dụng link down trái quy định diễn đàn!
 113. Vi phạm của smocker: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 114. Vi phạm của Killspeeddor: Bài ko dấu
 115. Vi phạm của milanno87: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 116. Cảnh cáo ironman_utc: Bài viết sai box
 117. Vi phạm của vanlang122: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 118. Cảnh cáo ntvne: Vi phạm nội quy box, bài viết 1 pic
 119. Cảnh cáo squallnx: Bài không dấu
 120. Vi phạm của Luongnamphong107: Bài không dấu
 121. Vi phạm của tonyhuy_1998: Bài không dấu
 122. Vi phạm của tonyhuy_1998: Spam bài
 123. Vi phạm của kpsad37: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 124. Vi phạm của gakonchipchip: Post link *******
 125. Vi phạm của shinkirow: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 126. Vi phạm của vuatangai1102: Post bài sai box
 127. Vi phạm của Ve¢ter: Chuyên reg acc clone để chuyên spam
 128. Vi phạm của khanhdada123: Lập topic spam hàng loạt
 129. Vi phạm của lehoanglam198: Lập topic xin key.
 130. Vi phạm của kunbifire: Dùng từ thô tục, chửi bới, gây rối diễn đàn
 131. Vi phạm của teamchat: Quảng cáo hàng loạt
 132. Vi phạm của Sleetsted: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 133. Vi phạm của sessama1997: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 134. Vi phạm của phieudugiangho: Post link kiếm tiền *******
 135. Vi phạm của zupi_khum: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 136. Vi phạm của Vёcter: Spam thank hàng loạt.
 137. Vi phạm của visaonuocmat_roi: Lập topic xin key.
 138. Vi phạm của hugodeal: Dẫn link sang diễn đàn khác
 139. Vi phạm của Denuidethuong: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 140. Vi phạm của hungvilee: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 141. Vi phạm của geoda.worm: Post link letitbit.net.
 142. Vi phạm của buiquochoa: Vi phạm nội quy box phần mềm.
 143. Vi phạm của clbphanmem: Post link letitbit.
 144. Vi phạm của emyeuchìm: Lập topic xin key.
 145. Vi phạm của ZUGI: Bài không dấu
 146. Vi phạm của mrhai22: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 147. Vi phạm của zombieboss: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 148. Vi phạm của lvktuyhoapy: Bài sai box.
 149. Vi phạm của shinkirow: Bài sai box.
 150. Vi phạm của tin_hunter68: Quảng cáo
 151. Vi phạm của GGT: Quảng cáo
 152. Vi phạm của anhditimem673: Vi phạm nội quy box tâm sự
 153. Vi phạm của nhocluka: Quảng cáo kiếm tiền onl
 154. Vi phạm của chanchanchana: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 155. Vi phạm của inahime: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 156. Vi phạm của louisvuius: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 157. Vi phạm của asszzqsyhi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 158. Vi phạm của annellavopcox: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 159. Vi phạm của axrrzjhhwdj: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 160. Vi phạm của khosimsaigon3: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 161. Vi phạm của trungkien1712: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 162. Vi phạm của trungtg2: Bài nội dung kiếm tiền trực tuyến
 163. Vi phạm của buago3: Vi phạm nội quy post bài.
 164. Vi phạm của xtrung90: Link quảng cáo, kiếm tiền
 165. Vi phạm của bucom2486: post bài mua bán sai qui định, dẫn link web khác
 166. Vi phạm của huyenbunbeo: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 167. Vi phạm của ngocanhrb: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 168. Vi phạm của letai_mk: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 169. Vi phạm của hunglvt0806i: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 170. Vi phạm của milanno87: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 171. Vi phạm của milanno87: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 172. Vi phạm của pigzero3: Spam / quảng cáo / dẫn link Pr
 173. Vi phạm của nienhungthan: Spam up topic.
 174. Vi phạm của mtasunpack: Cố tình dẫn link sang web khác.
 175. Vi phạm của socbaysocbay: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 176. Vi phạm của q_ncbdsvn: Quảng cáo sai box.
 177. Vi phạm của h3r0tn0: bài sai box + spam hàng loạt
 178. Vi phạm của muadem17: post link cấm *******
 179. Vi phạm của dragon_pig_95: Cố tình vi phạm nội quy nhật kí thành viên
 180. Vi phạm của duythai.kiss: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 181. Vi phạm của nhonmyGrp: Quảng cáo
 182. Vi phạm của huthamcau: Quảng cáo
 183. Vi phạm của dattroi90: Quảng cáo tuyển sinh
 184. Vi phạm của tienhungk11: Sử dụng link ******* trong bài viết.
 185. Vi phạm của betahidden: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 186. Vi phạm của vietnamgleap: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 187. Vi phạm của neutoiko: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 188. Vi phạm của khathuy2910: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 189. Vi phạm của muaquatetcom: Quảng cáo hàng loạt
 190. Vi phạm của Vecter: Vi phạm, spam bài liên tục
 191. Cảnh cáo wOwSunday2011: Post link kiếm tiền *******!
 192. Vi phạm của mikadosidibee: Spam
 193. Vi phạm của thanduocviemda: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 194. Vi phạm của qncbdsvn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 195. Vi phạm của btipipiete: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 196. Vi phạm của kiemthuong: Quảng cáo sai qui định
 197. Vi phạm của mimilanh: Quảng cáo sai qui định
 198. Cảnh cáo quangvb1991: Vi phạm quy định bài viết trên diễn đàn và box
 199. Vi phạm của nyttnvn: Spam bài, quảng cáo
 200. Vi phạm của CuuLongTranhNhau: Bài sai box
 201. Vi phạm của beecwu1: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 202. Vi phạm của tuvanbongda: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 203. Vi phạm của firewall_247: Spam, up bài cũ, dẫn link
 204. Vi phạm của alienhelloftheblood: Post link *******
 205. Vi phạm của EDGE3G: Spam, lập hàng loạt topic vô nghĩa.
 206. Vi phạm của so3so9: Spam hàng loạt
 207. Vi phạm của sonbggru2011: Post link letitbit.
 208. Vi phạm của trungthanh_acna: Spam bài ở danh sách vi phạm
 209. Vi phạm của vbaopro: Sai box, quảng cáo.
 210. Vi phạm của huemagician: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 211. Vi phạm của magic717: Sai box, quảng cáo.
 212. Vi phạm của Beanchoi_tk: Dẫn link sang forum khác.
 213. Vi phạm của shinzj: Vi phạm nội quy box kết bạn
 214. Vi phạm của tuyenhuynh91: Quảng cáo
 215. Vi phạm của tuyenhuynh91: spam bài nhảm
 216. Vi phạm của vkichi: Spam bài + dẫn link sang web khác
 217. Vi phạm của leducchung: Spam bài + dẫn link sang web khác
 218. Vi phạm của nh0cbell: Spam bài + dẫn link sang web khác
 219. Vi phạm của thedeadpanda: Vi phạm nội quy box ảnh thành viên
 220. Vi phạm của ebhzmqog: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 221. Vi phạm của ngocvuiwq: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 222. Vi phạm của Czary: Bài nội dung *********
 223. Cảnh cáo singerlike: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 224. Vi phạm của lycz: spam bài nhảm
 225. Vi phạm của hwangmihee72: post bài sex, vu khống mem khác trong box tố cáo vi phạm
 226. Vi phạm của xadat052: Spam bài nhảm.
 227. Vi phạm của gataybbbb: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 228. Vi phạm của chuabiet: Quảng cáo, dẫn link trang khác.
 229. Vi phạm của tranhtuongdept02: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 230. Vi phạm của chuabiet: Quảng cáo, dẫn link trang khác.
 231. Vi phạm của Hưởng Gay: Tên user sai quy định, nhại BQT diễn đàn
 232. Vi phạm của zorovssanji: Bài không dấu.
 233. Vi phạm của trung01662011378: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 234. Vi phạm của nooneknow: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 235. Vi phạm của 【 Vёctёr 】: Tiếp tục lập acc spam thank
 236. Vi phạm của hwangmihee_72: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 237. Vi phạm của Srakotraqu: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 238. Vi phạm của yeuem_maimai: Spam, dẫn link quảng cáo
 239. Vi phạm của michiganannd: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 240. Vi phạm của phangyihong: Vi phạm Qui định Box Danh Sách Vi Phạm
 241. Vi phạm của pigzero1991: Quảng cáo / dẫn link Pr
 242. Vi phạm của 【 Vecter 】: Dùng nhiều acc spam toàn diễn đàn
 243. Vi phạm của ngodung91: Quảng cáo / dẫn link Pr
 244. Vi phạm của phatloc666888: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 245. Vi phạm của minhlam811: spam quảng cáo trên khu điều hành
 246. Vi phạm của kakathy19: Post Virus/Trojan
 247. Vi phạm của atlantic_88: nhiều bài sưu tầm không ghi rõ nguồn
 248. Vi phạm của kajora123: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 249. Vi phạm của truonghuyeninfo: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 250. Vi phạm của mr hùng 123: spam quảng cáo, dẫn link web khác