PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487

 1. Vi phạm của btween: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 2. Vi phạm của fan_vnzoom: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 3. Vi phạm của duyanknd: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 4. Vi phạm của ducvinhtrans: Quảng cáo
 5. Vi phạm của inthexe: Quảng cáo hàng loạt
 6. Vi phạm của zziczacz: Bài viết sai quy định
 7. Vi phạm của pletcherbmg: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 8. Vi phạm của MrTranVan123: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 9. Vi phạm của thjenpr0123: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 10. Cảnh cáo daolinh85: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 11. Vi phạm của phanbinh_1990: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 12. Vi phạm của huygia_2000: Spam bài
 13. Vi phạm của quang241992: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 14. Vi phạm của jundat90: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 15. Vi phạm của longlove90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 16. Cảnh cáo chjcks0ck01: Bài sai box
 17. Vi phạm của coiatula: Hỏi nhầm khu vực
 18. Vi phạm của gpworld: Post bài sai khu vực
 19. Vi phạm của 0905323930: Hỏi nhầm khu vực
 20. Vi phạm của hoangnguyen1611: Spam quảng cáo
 21. Vi phạm của plodragon: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 22. Vi phạm của binhkt91: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 23. Vi phạm của jason_statham: Sai box quy định
 24. Cảnh cáo h.tannguyen: Spam, up bài cũ
 25. Vi phạm của tuvandoanhnghiep2008: chèn link quảng cáo web
 26. Vi phạm của tramy2012: quảng cáo
 27. Vi phạm của canhvn88: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 28. Vi phạm của goiquoctevn: Tiếp tục quảng cáo
 29. Vi phạm của vodka.please: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 30. Vi phạm của ponzz: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 31. Vi phạm của caodo29: Chèn link kiếm tiền
 32. Vi phạm của susu88: Bài viết sai quy định, chèn link diễn đàn khác.
 33. Vi phạm của diepvienhack: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 34. Vi phạm của kieuoanh123456: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 35. Vi phạm của kelbroken: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 36. Vi phạm của Chuducvi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 37. Vi phạm của zshowroom: quảng cáo
 38. Vi phạm của th4ns4u11x: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 39. Vi phạm của kieuoanh123456: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu, câu bài cũ
 40. Vi phạm của kieuoanh123456: Spam, up bài cũ
 41. Vi phạm của tit_playzame: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 42. Vi phạm của phonexadan: Spam quảng cáo
 43. Vi phạm của camyeudoi: Spam quảng cáo
 44. Vi phạm của spider man 2: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 45. Cảnh cáo fijuraot: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 46. Cảnh cáo haiyen2buy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 47. Vi phạm của please.wait: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 48. Vi phạm của thigia91: Post bài sai khu vực
 49. Vi phạm của shiva_13: Viết bài không dấu
 50. Vi phạm của dungnguyen8: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 51. Cảnh cáo kidum: Post bài không có link down trực tiếp !
 52. Vi phạm của janecheng: Post link kiếm tiền LETITBIT.net !
 53. Vi phạm của indinhtoan28: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 54. Vi phạm của prince7: Post link kiếm tiền ******* !
 55. Vi phạm của hungherosss: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 56. Vi phạm của docaoluan123: Post bài sai box
 57. Vi phạm của Gianghominhanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 58. Vi phạm của qwfvrwii: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 59. Vi phạm của socnho410: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 60. Vi phạm của inthexe: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 61. Vi phạm của mingActinna: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 62. Vi phạm của shock0692: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 63. Cảnh cáo bietkhinao1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 64. Cảnh cáo vuongdanghuy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 65. Cảnh cáo hix.botay: Vi phạm nội quy box
 66. Cảnh cáo Haidjkey: Bài viết vi phạm nội quy
 67. Cảnh cáo vipbibo1: Bài ko mang tính chất vui cười
 68. Vi phạm của Gol D. Roger: ngoài lề
 69. Vi phạm của mr_cuongit: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 70. Vi phạm của nguyenquochuyj: Bài viết sai quy định, chèn link diễn đàn khác.
 71. Vi phạm của reoneeLot: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 72. Vi phạm của daonguyencm10: Post link *******
 73. Vi phạm của mourinhocf: Spam nhảm
 74. Vi phạm của aberaCeashy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 75. Vi phạm của seerxrzz: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 76. Vi phạm của Tinagusta: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 77. Vi phạm của YNZaslyysy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 78. Vi phạm của boyphole_98: Dẫn lin sang wap/web/forum khác.
 79. Vi phạm của Natoslona: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 80. Vi phạm của nguyenphu9999: comment vô nghĩa
 81. Vi phạm của prince7: Post bài sai khu vực
 82. Vi phạm của minhtuan489: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 83. Cảnh cáo khuatchinh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 84. Cảnh cáo meovetsun: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 85. Vi phạm của adp_nhunhu: tiếp tục vi phạm nội qui
 86. Vi phạm của hinokakera11: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 87. Vi phạm của Cloneof3J: Spam hàng loạt
 88. Vi phạm của baoon1995: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 89. Vi phạm của hanghoakho: Quảng cáo
 90. Vi phạm của adp_nhunhu: Vi phạm nội quy box tâm sự
 91. Vi phạm của chanlyvn2012: Vi phạm nội quy box tâm sự
 92. Vi phạm của quydauto: Quảng cáo, kiếm tiền
 93. Vi phạm của anduong_tcad: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 94. Vi phạm của thuongsohotech: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 95. Vi phạm của binh08dbb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 96. Cảnh cáo kittydog0091: Để nhạc auto play
 97. Vi phạm của htn9937: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 98. Vi phạm của etegmeliawelp: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 99. Vi phạm của Vessambinna: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 100. Vi phạm của btween: Spam bài
 101. Vi phạm của bemup6: Spam bài + dẫn link sang web khác
 102. Vi phạm của dailaogia10: Cố tình post bài nhờ like
 103. Vi phạm của teo009: Bài sai box
 104. Vi phạm của tuananhv34: Bài viết sai quy định
 105. Cảnh cáo pho_khuya: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 106. Vi phạm của 300em300: Post bài sai khu vực
 107. Vi phạm của kncongnghe.net: Dẫn link sang diễn đàn khác
 108. Vi phạm của kdyeuyeu: Sử dụng link ******* trong bài viết.
 109. Vi phạm của huypro258: Sử dụng link ******* trong bài viết.
 110. Vi phạm của boyshock1130: Quảng cáo lung tung / Spam
 111. Vi phạm của idtech: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 112. Vi phạm của hd0974373284: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 113. Vi phạm của hunggravita: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 114. Vi phạm của kungfu9999: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 115. Vi phạm của kissmy890: Dẫn link sang trang web khác
 116. Vi phạm của nlmgkkvd: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 117. Vi phạm của g_dragon1997_na: Tiếp tục vi phạm nội qui.spam bài
 118. Vi phạm của g_dragon1997_na: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 119. Cảnh cáo binbimbim: Sử dụng cỡ chữ lớn cho bài viết
 120. Cảnh cáo baysacpy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 121. Vi phạm của huynhduc1979: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 122. Vi phạm của 131176: Dẫn link qua forum khác
 123. Cảnh cáo adp_nhunhu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 124. Vi phạm của tiengsoihoang112: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 125. Vi phạm của dzalmctwls: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 126. Vi phạm của qqopspei: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 127. Vi phạm của jundat90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 128. Vi phạm của acqtwkxf: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 129. Vi phạm của ebwonuoukh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 130. Vi phạm của anh1332: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 131. Vi phạm của messi994: Bài viết sai quy định
 132. Vi phạm của kho312kho312: Sai box quy định
 133. Vi phạm của xraxwxwxx: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 134. Vi phạm của raipsyasype: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 135. Vi phạm của tabhemhzyqc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 136. Vi phạm của bbvogntyrt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 137. Vi phạm của LightPTP: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 138. Vi phạm của telfSwela: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 139. Vi phạm của Fraud_No1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 140. Cảnh cáo giahuyvietnam97: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 141. Vi phạm của ๑۩۞۩๑_Rose™_ ๑۩۞۩๑: Post bài sai box
 142. Cảnh cáo annhat8888: Vi phạm nội quy box
 143. Vi phạm của rocketplantt: Spam quảng cáo
 144. Vi phạm của vienmy170d: Spam quảng cáo
 145. Cảnh cáo hungdan3010: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 146. Cảnh cáo mr.Jaden: Vi phạm nội quy box
 147. Vi phạm của hothong01: Vi phạm nội quy box
 148. Vi phạm của hvnvietnam: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 149. Vi phạm của tuthien1990: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 150. Vi phạm của lyduonghcm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 151. Vi phạm của nguyendangjsc1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 152. Vi phạm của havans0n: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 153. Vi phạm của CloneofSuperJJJ: spam bài,chú ý nội dung comment khi
 154. Vi phạm của vienmycom: Spam quảng cáo
 155. Vi phạm của kinhdoanhviet68: Spam quảng cáo
 156. Vi phạm của CauChu37na: Dẫn link sang web/forum khác.
 157. Vi phạm của midaskkiii: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 158. Vi phạm của FeeltZoownwed: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 159. Vi phạm của BDNtqtasal: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 160. Vi phạm của jjeqduveqlv: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 161. Vi phạm của quoteinsurp: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 162. Vi phạm của erolabeflaxia: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 163. Vi phạm của jmenubutton: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 164. Vi phạm của caldecottmed: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 165. Vi phạm của yhujntdbhl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 166. Vi phạm của gustraot: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 167. Vi phạm của DynctyncWep: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 168. Vi phạm của xgwfxlkbb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 169. Vi phạm của MsChi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 170. Vi phạm của quocdai_nguyen83: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 171. Vi phạm của clonebandi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 172. Vi phạm của nphuong153: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 173. Vi phạm của Tuan.T2: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 174. Vi phạm của Ferrari5: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 175. Vi phạm của voanhkute2806: Tiếp tục vi phạm
 176. Vi phạm của nphuong153: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 177. Vi phạm của ctvienmy: spam, quảng cáo, tiếp tục vi phạm nội quy...
 178. Vi phạm của seothamtu1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 179. Vi phạm của luuducthuy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 180. Vi phạm của chinhdohach: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 181. Vi phạm của JENICESKO: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 182. Vi phạm của phucvt980: Post bài sai box, dẫn link
 183. Vi phạm của zxxtestst: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 184. Vi phạm của bmnngodmgvpi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 185. Vi phạm của ppmeaoslkk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 186. Vi phạm của Ethibinebtept: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 187. Vi phạm của kjrspayuc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 188. Vi phạm của dodomili: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 189. Vi phạm của mhouyjrrkg: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 190. Vi phạm của odnvbjloswnv: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 191. Vi phạm của wmcoxzmxvd: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 192. Vi phạm của Masqasaeaas: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 193. Vi phạm của lwupoaoem: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 194. Vi phạm của ohmaho: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 195. Vi phạm của sleegmemi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 196. Vi phạm của Axomomaft: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 197. Vi phạm của Blonannuape: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 198. Vi phạm của def_2008: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 199. Vi phạm của Assicutty: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 200. Vi phạm của iminkignrig: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 201. Vi phạm của vjifofwm: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 202. Vi phạm của thangkhin3: Post bài có nội dung kiếm tiền trực tuyến
 203. Vi phạm của romanoone: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 204. Vi phạm của congty3m: Chữ ký có nội dung XXX
 205. Vi phạm của hoanggiang92: Bài viết sai quy định
 206. Vi phạm của long619rko: Spam bài
 207. Cảnh cáo ngolongcong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 208. Vi phạm của thai1981993: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 209. Vi phạm của kentak: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 210. Vi phạm của L.D.A: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tìu
 211. Vi phạm của phuc0020: Vi phạm nội quy box TLBB
 212. Vi phạm của ken_manly_9x: Vi phạm nội quy box kết bạn
 213. Vi phạm của phucproga113: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 214. Vi phạm của kebathanh1: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 215. Vi phạm của kotinh9x: Bài ko dấu
 216. Vi phạm của Vương Siro: Spam, up bài cũ
 217. Vi phạm của mr.Jaden: Vi phạm nội quy box vui cười
 218. Vi phạm của saccutmaulon: Vi phạm nội quy box vui cười
 219. Vi phạm của dngnhap: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 220. Vi phạm của hochoikienthuc: Cố tình vi phạm topic nhật kí thành viên
 221. Vi phạm của 840140: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 222. Vi phạm của yvpzccitc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 223. Cảnh cáo vuphuongfc: Bài sai box
 224. Vi phạm của titikhunglong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 225. Cảnh cáo vandongpham: Bài sai box
 226. Vi phạm của SalvadorIP: Spam Quảng Cáo
 227. Vi phạm của conan.shinichi: Dẫn link diễn đàn khác
 228. Vi phạm của hoangbach0: Spam bài, quảng cáo
 229. Vi phạm của thapnhi0: Spam bài, quảng cáo
 230. Cảnh cáo mr.ty_online: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 231. Vi phạm của nh0xot2012: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 232. Vi phạm của ngutrencayot: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 233. Vi phạm của cuong0104: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 234. Vi phạm của alonepark: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 235. Vi phạm của whathefumrma: Spam bài + đào mộ
 236. Vi phạm của rimvippro: Spam bài, quảng cáo
 237. Vi phạm của garen: Post hack!
 238. Vi phạm của thusinh198xx: spam tại trung tâm quản lý
 239. Vi phạm của MonsterDS: Xin xỏ nhầm chỗ
 240. Vi phạm của nhokvipcabi: Post bài không có link down trực tiếp + Post link diễn đàn khác !
 241. Vi phạm của tuananhv34: Post link cấm kiếm tiền ******* !
 242. Vi phạm của Vnzoomhelpme: SPAM !
 243. Cảnh cáo lunarmyst: Topic không có hình ảnh minh họa !
 244. Cảnh cáo Blu3_Svic: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 245. Vi phạm của huyennt82: Quảng cáo
 246. Vi phạm của congvu12345: Spam nhảm + dùng font chữ màu đỏ cho toàn bài viết
 247. Cảnh cáo saobangao: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 248. Cảnh cáo Muchelmemaimi: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 249. Cảnh cáo besttam: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 250. Cảnh cáo CloneofSuperJJJ: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu