PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

 1. Vi phạm của accccc: Vi phạm nội quy box TLBB
 2. Vi phạm của Click to see: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 3. Vi phạm của thailovevnzoom: Sai box quy định
 4. Vi phạm của guncfvippro: Bài viết sai quy định
 5. Vi phạm của jenne8690: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 6. Vi phạm của guncfvippro: Bài viết sai quy định
 7. Vi phạm của vaz.thunder: Sai box quy định
 8. Vi phạm của guncfvippro: Bài viết sai quy định
 9. Vi phạm của nguyenhaipc: Spam, up bài cũ
 10. Cảnh cáo yugioh~: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 11. Vi phạm của duongmanh97: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 12. Vi phạm của Keptelede: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 13. Vi phạm của gaconzero: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 14. Vi phạm của ifoundmyself: Quảng cáo/bài sai box
 15. Vi phạm của menuyqa: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 16. Vi phạm của ahuhudkmmay: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 17. Vi phạm của axiorswrits: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 18. Vi phạm của KermRuirm: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 19. Vi phạm của BeigueNut: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 20. Vi phạm của adacePeassy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 21. Vi phạm của Ronmorgopap: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 22. Vi phạm của thangbknet: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 23. Vi phạm của Clicking Here: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 24. Vi phạm của Staippeda: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 25. Vi phạm của RinglenivoR: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 26. Vi phạm của Home Page: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 27. Vi phạm của Full Article: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 28. Vi phạm của Going Here: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 29. Vi phạm của actidlilicbah: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 30. Vi phạm của Get More Info: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 31. Vi phạm của GUREMADELER: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 32. Vi phạm của Coach GehCtIC: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 33. Vi phạm của tekplaree: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 34. Vi phạm của Bappeptwatice: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 35. Vi phạm của Smeaseroorn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 36. Vi phạm của extibitacrali: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 37. Vi phạm của webdesigni: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 38. Vi phạm của Phammersels: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 39. Vi phạm của Paxysymnmeand: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 40. Vi phạm của SâuSòi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 41. Vi phạm của HoangThjen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 42. Vi phạm của abm_hn: Spam quảng cáo
 43. Vi phạm của babyGol: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 44. Vi phạm của duhochanquoc: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 45. Vi phạm của asd321asd123: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 46. Vi phạm của babon91: Spam quảng cáo
 47. Vi phạm của khanhwap: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 48. Vi phạm của xuanthai91: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 49. Vi phạm của trong_nghia01: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 50. Vi phạm của Tuấn tếu: Spam bài, Bài sai Box
 51. Cảnh cáo nhoxygirl: Spam, up bài cũ
 52. Vi phạm của lam.ib: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 53. Vi phạm của lebinbin: Spam bài, quảng cáo
 54. Vi phạm của nhieu33: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 55. Vi phạm của duongmocxuyen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 56. Vi phạm của tungdaitung: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 57. Vi phạm của drthanh9905: Spam + quảng cáo + link dẫn đi site khác
 58. Vi phạm của Discover More: Spam + quảng cáo + link dẫn đi site khác
 59. Vi phạm của Get the facts: Spam + quảng cáo + link dẫn đi site khác
 60. Vi phạm của heromeo: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 61. Vi phạm của Uniodoben: Spam + quảng cáo + link dẫn đi site khác
 62. Vi phạm của ArrennaInpulp: Spam + quảng cáo + link dẫn đi site khác
 63. Vi phạm của drthanh9905: Spam + quảng cáo + link dẫn đi site khác
 64. Vi phạm của beeleMody: Spam + quảng cáo + link dẫn đi site khác
 65. Vi phạm của minhphuong230990: Dùng font đỏ
 66. Vi phạm của brianbule1151: Bài không dấu
 67. Vi phạm của viptim1102: Quảng cáo tại TTĐH, dẫn link diễn đàn khác
 68. Vi phạm của cunbee: Post bài sai khu vực
 69. Cảnh cáo ongcocmay: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 70. Vi phạm của lamthem0011: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 71. Vi phạm của viboy39: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 72. Vi phạm của viboy39: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 73. Vi phạm của HoaCau.Nd: Đưa link dẫn sang diễn đàn khác
 74. Vi phạm của anti_snsd: Post bài có nội dung XXX
 75. Vi phạm của anti_snsd: Spam bài
 76. Vi phạm của lonkonjtnoj: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 77. Vi phạm của trunghieu_hui: Post bài sai box
 78. Cảnh cáo naruto ha ha: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 79. Vi phạm của gaat2000: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 80. Vi phạm của bongpoi: quảng cáo, dẫn link trang khác
 81. Vi phạm của tonggiang91: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 82. Vi phạm của vuamattroj1995: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 83. Vi phạm của cong_ton113: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 84. Vi phạm của vipprocutexxx: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 85. Vi phạm của elextrapho: Dẫn link sang forum khác, quảng cáo
 86. Vi phạm của carpinteyronnv: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 87. Vi phạm của wind9488: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 88. Vi phạm của Forever_40642: bài không dấu
 89. Vi phạm của quanghoa1212: bài không dấu
 90. Vi phạm của dknyssvl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 91. Vi phạm của Namcp9xqn: bài không dấu
 92. Vi phạm của Hoangnood: bài không dấu
 93. Vi phạm của [quankia]: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 94. Vi phạm của chetmaychua: Sử dụng từ thô tục
 95. Vi phạm của unibrinicycle: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 96. Vi phạm của antabourn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 97. Cảnh cáo taothao789: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 98. Vi phạm của chymheo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 99. Vi phạm của hack/viem: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 100. Vi phạm của Quoc_cuong_123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 101. Cảnh cáo ty_thegunner: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 102. Vi phạm của hainhoc: Quảng cáo , dẫn link
 103. Vi phạm của czikalone: Spam+bài không dấu.
 104. Vi phạm của nktgeld: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 105. Vi phạm của hoangchung_dtvt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 106. Vi phạm của hdradio.vn: post quảng cáo sai qui định, dẫn lin web khác
 107. Vi phạm của shine89: Link down là link kiếm tiền
 108. Cảnh cáo emelikov: Post bài sai nội quy hoặc không đạt chuẩn
 109. Vi phạm của A̶̶r̶̶s̶̶ 3̶T̶: Spam , quấy rối diễn đàn
 110. Vi phạm của ông nội King M.U: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 111. Cảnh cáo phunutreem: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 112. Vi phạm của ông nội Ars_3T: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 113. Cảnh cáo king4444: Post link cấm!
 114. Vi phạm của ông nội Ars_3T: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 115. Vi phạm của utcelano: Bài sai box
 116. Vi phạm của vodanhxd1: Post link cấm!
 117. Vi phạm của acl-mtr: Quảng cáo sai box
 118. Cảnh cáo vodanhxd1: Bài viết sai quy định !
 119. Cảnh cáo minhducb01: Bài viết sai quy định !
 120. Vi phạm của chumphieubac: Post link kiếm tiền
 121. Vi phạm của violet22: Vi phạm nội quy box tâm sự
 122. Vi phạm của thungphilantron: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 123. Vi phạm của dogamer01: Sai box quy định
 124. Vi phạm của nghiatall: Không được post kiếm tiền ở đây nhé
 125. Vi phạm của taolao: Không được post kiếm tiền ở đây nhé
 126. Cảnh cáo vuthanhcong12333: Spam
 127. Cảnh cáo shine89: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 128. Vi phạm của habaidiem: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 129. Cảnh cáo vnqutrung: Bài viết sai quy định !
 130. Vi phạm của manhmomyb: Spam/ Vi phạm qui định Box
 131. Cảnh cáo olala5: Bài viết sai quy định !
 132. Vi phạm của Msthuycute: spam quảng
 133. Vi phạm của hanoitsc: spam quảng cáo
 134. Vi phạm của giangha11207: Dùng từ ngữ thô tục
 135. Vi phạm của sonnd_c00266: Spam quảng cáo, dẫn link sang web khác
 136. Vi phạm của Nugl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 137. Vi phạm của {VN Coder}: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 138. Vi phạm của 0923456789: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 139. Vi phạm của huyen2611: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 140. Vi phạm của ducbinh312: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 141. Vi phạm của fentansy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 142. Vi phạm của hathihuonggiang: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 143. Vi phạm của xamxamxixi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 144. Vi phạm của thinkgood000: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 145. Vi phạm của giang giang12: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 146. Vi phạm của quynk311cnt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 147. Vi phạm của nguyenho0615: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 148. Vi phạm của hackTN: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 149. Vi phạm của thienbao001: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 150. Vi phạm của crazymovecrazy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 151. Vi phạm của boy_vnn90: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 152. Vi phạm của hoahoathiencot: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 153. Vi phạm của hoangkien207: Spam bài, Quảng Cáo
 154. Vi phạm của darkend87: Dẫn link qua web khác, Pr
 155. Vi phạm của salanrose: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 156. Vi phạm của ntth4991: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 157. Vi phạm của nh0xga2011: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 158. Vi phạm của cuanocuatoi: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 159. Vi phạm của siver2vn: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 160. Vi phạm của kímeenha: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 161. Vi phạm của siver2vn: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 162. Vi phạm của sofaruby: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 163. Vi phạm của 0241777323: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 164. Vi phạm của quanvets: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 165. Vi phạm của seopro247: Chữ ký dẫn pr sex, bài viết dẫn link sang web khác
 166. Vi phạm của ductai123456: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 167. Vi phạm của XxBimBimxX: kiếm tiền qua mạng
 168. Vi phạm của spiketrang: bài không dấu
 169. Vi phạm của realhcm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 170. Vi phạm của meoyeuk: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 171. Vi phạm của hieunt004: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 172. Vi phạm của r41n: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 173. Vi phạm của 0914388178: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo
 174. Vi phạm của chambiem753: Spam bài, quảng cáo
 175. Vi phạm của 0914388178: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 176. Vi phạm của quyendktd: Spam bài, quảng cáo
 177. Vi phạm của nguyensecret: Spam bài, quảng cáo
 178. Vi phạm của cauhailuam: Spam bài, quảng cáo
 179. Cảnh cáo quangduc_d5h3: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 180. Vi phạm của camera_laice: Spam,Quảng Cáo
 181. Vi phạm của tuananhv34: Vi phạm nội quy box
 182. Cảnh cáo pcsvn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 183. Cảnh cáo hungpro4: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 184. Cảnh cáo bryanbrar: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 185. Vi phạm của Enlilianuashy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 186. Vi phạm của chaupc: Post bài có nội dung lừa đảo, kiếm tiền trực tuyến
 187. Vi phạm của vfodubtbr: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 188. Vi phạm của Haidjkey: Vi phạm nội quy box - bài viết 1 hình ảnh
 189. Vi phạm của xuanthai91: Quảng cáo, dẫn link sang trang khác
 190. Vi phạm của wallpert: Dẫn link sang diễn đàn khác
 191. Vi phạm của hoangan06b2: Spam, up bài cũ
 192. Cảnh cáo keeponlylove: Spam, up bài cũ
 193. Vi phạm của lacthienquan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 194. Cảnh cáo mummim111: Bài viết vi phạm nội quy
 195. Vi phạm của billionaire_boy: Spam, up bài cũ
 196. Vi phạm của zoct: Bài viết vi phạm nội quy
 197. Cảnh cáo sonvadinh1: Bài viết vi phạm nội quy
 198. Vi phạm của jolkillbulk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 199. Vi phạm của gokytoita: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 200. Vi phạm của Infitointipse: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 201. Vi phạm của qczhudacb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 202. Vi phạm của Icaychuoi9: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 203. Vi phạm của phuocprosoft: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 204. Vi phạm của 8215917: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 205. Cảnh cáo duytuan1897: comment phản cảm
 206. Cảnh cáo anlieu: Post bài sai nội quy hoặc không đạt chuẩn
 207. Cảnh cáo thangnd_1211: comment vô nghĩa
 208. Vi phạm của nh0cbakura: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 209. Vi phạm của thuylovedance: spam bài nhảm
 210. Vi phạm của 8975a: Cố ý lập topic xúc phạm
 211. Vi phạm của tunglam2712: spam bài nhảm, quảng cáo, dẫn link sang web khác hàng loạt
 212. Vi phạm của tuananhqy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam hàng loạt
 213. Cảnh cáo huynhkhanhson: Bài không dấu
 214. Vi phạm của cucdonha: Bài không dấu
 215. Vi phạm của thanhnhan02: Bài không dấu
 216. Vi phạm của jamepotter495: Dẫn link diễn đàn khác
 217. Vi phạm của jupiter2502002: Post bài sai nội quy hoặc không đạt chuẩn + chứa link dẫn sang site khác.
 218. Vi phạm của highsky00: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 219. Vi phạm của Khuong_2012: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 220. Vi phạm của jb611: spam quảng cáo
 221. Vi phạm của loaamtran999: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 222. Vi phạm của nhung ngo: comment vô nghĩa
 223. Vi phạm của mrno1985: Bài sai box
 224. Vi phạm của ngahoang208: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 225. Vi phạm của RorpOrerneDip: spam, dẫn link sang web khác
 226. Vi phạm của tulinhtranngoc: Quảng cáo
 227. Vi phạm của victoraca: spam bài nhảm
 228. Vi phạm của hanoitrans02: Quảng cáo
 229. Vi phạm của kubung: Quảng cáo
 230. Vi phạm của 0903511386: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 231. Vi phạm của boxgamevn.com: Quảng cáo, dẫn link sang trang khác
 232. Cảnh cáo ketoanhanoi24h: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 233. Vi phạm của 0903511386: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 234. Vi phạm của hpvanlong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu, dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 235. Vi phạm của quany103: Dẫn link sang web/forum khác.
 236. Vi phạm của habopkpro: Dẫn link sang trang khác, bài không dấu
 237. Vi phạm của Nullle: Đào mộ
 238. Vi phạm của ****er_pro: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 239. Vi phạm của Roderickciz: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 240. Vi phạm của 1331234234: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 241. Vi phạm của luocbao.com: Dẫn link web đồi trụy, xxx vào chữ ký
 242. Vi phạm của manhcuongnet: spam quảng cáo
 243. Vi phạm của tidongdegai: quảng cáo sai box
 244. Vi phạm của leleveve: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 245. Vi phạm của saleanphat: Spam hàng loạt, tạo topic quảng cáo sai box
 246. Vi phạm của hero262: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 247. Vi phạm của anvinhcoseo20: Spam quảng cáo, dẫn link sang web khác
 248. Vi phạm của chudai_77: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 249. Vi phạm của quan0186: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 250. Vi phạm của anhtuan8z: Vi phạm nội quy box TLBB