PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506

 1. Cảnh cáo pthung0989: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 2. Vi phạm của boyvn_h: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 3. Vi phạm của tunguyen_1984: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 4. Cảnh cáo lemanhtien139196: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 5. Vi phạm của andyou123: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 6. Vi phạm của phuong_tm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 7. Vi phạm của Me_Be_Me: Vi phạm quy định box Tin tức điện thoại
 8. Vi phạm của hungbom2912: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 9. Vi phạm của tructiep: Vi phạm quy định box Tin tức điện thoại
 10. Vi phạm của dragowuyn: Vi phạm quy định box Tin tức điện thoại
 11. Vi phạm của luongtankhang123: Vi phạm quy định box Tin tức điện thoại
 12. Vi phạm của mjsss2u: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 13. Vi phạm của membersvck: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 14. Vi phạm của vuongcong_2007: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 15. Vi phạm của atlair: Sử dụng từ thô tục
 16. Vi phạm của cucbebi123: Sử dụng từ thô tục
 17. Vi phạm của luccute: Dùng font màu đỏ toàn bài viết
 18. Vi phạm của pigzero1991: Dẫn link sang web/forum khác/Pr
 19. Vi phạm của LeNgoclong18: Bài không dấu
 20. Vi phạm của honmadem: Bài không dấu
 21. Vi phạm của mrku1985: Spam/Quảng cáo
 22. Vi phạm của toanvn1995: Spam/Quảng cáo
 23. Vi phạm của levitan123: Spam/Quảng cáo
 24. Vi phạm của pogodi: Spam / Chèn click game 9d
 25. Vi phạm của xlo0olx: Spam - Liên quan đến Cửu Long Hồi Sinh
 26. Vi phạm của langtu347: Spam - Liên quan đến Cửu Long Hồi Sinh
 27. Vi phạm của Vincent Maximus: Spam bài, dùng size chữ quá khổ
 28. Vi phạm của thienpro1: Vi phạm nội quy box tâm sự
 29. Vi phạm của panda5191: Dùng size chữ quá khổ
 30. Vi phạm của thalia1983: Dùng size chữ quá khổ
 31. Vi phạm của giangvik: spam bài nhảm
 32. Vi phạm của Toukichi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 33. Vi phạm của hungcnit: Spam bài + dẫn link sang web khác
 34. Vi phạm của tranthihongdao: spam bài nhảm
 35. Vi phạm của skyblue91: Spam bài,quảng cáo
 36. Vi phạm của ngocbichnd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 37. Vi phạm của qn8800x0: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 38. Vi phạm của harynokawa: Spam bài,quảng cáo
 39. Vi phạm của huyhanoi1102: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 40. Vi phạm của xuannguyen2009: Spam bài,quảng cáo
 41. Vi phạm của thanhnetgame: Spam bài,quảng cáo
 42. Vi phạm của vubang_vn: Spam bài,quảng cáo
 43. Vi phạm của truong97tt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 44. Vi phạm của minhtanh1985: Spam bài,quảng cáo
 45. Vi phạm của dủngmt: Spam bài,quảng cáo
 46. Vi phạm của clitvn123: Spam bài,quảng cáo
 47. Vi phạm của khanhbluejpro: Spam bài,quảng cáo
 48. Vi phạm của jamebone0007: Spam bài,quảng cáo
 49. Vi phạm của h0tb0yls: Spam bài,quảng cáo
 50. Vi phạm của huyhaitrieu: Spam bài,quảng cáo
 51. Vi phạm của kuhet1993: Spam bài,quảng cáo
 52. Vi phạm của vang12: Spam bài,quảng cáo
 53. Vi phạm của VN-Zoom9D: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 54. Vi phạm của sieu_ga_quay: Spam bài,quảng cáo
 55. Vi phạm của khuatphu: Spam bài,quảng cáo
 56. Vi phạm của vuduchao: Spam bài,quảng cáo
 57. Vi phạm của titeo1998: Spam bài,quảng cáo
 58. Vi phạm của cuongpro12345: Spam bài,quảng cáo
 59. Vi phạm của quocgiang87: spam quảng cáo hàng loạt, dẫn link web khác
 60. Vi phạm của thaithangtelecom: spam quảng cáo hàng loạt, dẫn link web khác
 61. Vi phạm của hoanggiangauto: spam quảng cáo hàng loạt, dẫn link web khác
 62. Vi phạm của kothemyeud: Cố ý Spam bài
 63. Cảnh cáo kothemyeud: Cố ý Spam bài
 64. Vi phạm của ¶—¶ạñh…¶²hú¢…ảø: Spam bài
 65. Vi phạm của yeukomanhin: Sử dụng từ thô tục
 66. Vi phạm của shin123: Sử dụng từ thô tục
 67. Vi phạm của kiensalary: Sử dụng từ thô tục
 68. Vi phạm của DKM_THANH_JEJE: Spam/Gây rối diễn đần
 69. Vi phạm của DKM_THANH_JEJE: Spam/Gây rối diễn đần
 70. Vi phạm của langtu201201: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 71. Vi phạm của Mr.Shady1994: Spam bài
 72. Vi phạm của soapxm: Spam bài
 73. Vi phạm của daigiack258: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 74. Vi phạm của phapusoma: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 75. Vi phạm của fucckchina: Tên user sai quy định
 76. Vi phạm của hungquan12345: Spam bài, quảng cáo
 77. Vi phạm của chung_130588: Spam bài, quảng cáo
 78. Vi phạm của ShaolinMonk: Spam bài, quảng cáo
 79. Vi phạm của hungquan123456: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 80. Vi phạm của thaygiaogia: Spam bài hàng loạt
 81. Vi phạm của ohanhthuan: Spam bài, quảng cáo
 82. Vi phạm của simdepdongnai.vn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 83. Vi phạm của toikimhien: Spam bài, quảng cáo hàng loạt
 84. Vi phạm của tyboy1602: Quảng Cáo / Spam
 85. Vi phạm của trongdai32: Quảng Cáo / Spam
 86. Vi phạm của MrModern: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 87. Vi phạm của tungson20: Cố ý Spam bài
 88. Vi phạm của chien041090: Spam bài, quảng cáo
 89. Vi phạm của chjkkut3: Quảng Cáo / Spam
 90. Vi phạm của duclinhpro3110: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 91. Vi phạm của bbquanbb: Spam bài, quảng cáo
 92. Vi phạm của _Mr.No1_: Vi phạm nội qui Box danh sách vi phạm
 93. Vi phạm của hyeongsik: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 94. Vi phạm của dangcoi2012: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 95. Vi phạm của phuc_ct19: Spam/Quảng cáo
 96. Vi phạm của nx1503: Spam bài, quảng cáo
 97. Vi phạm của lehoanglam198: Lập topic xin key.
 98. Vi phạm của ducthong95: Spam bài, quảng cáo
 99. Vi phạm của mr.nttdl: Lập topic xin key.
 100. Vi phạm của k3nt4nvjp: Spam/Quảng cáo
 101. Cảnh cáo hoangoclau2003: Spam/Quảng cáo
 102. Vi phạm của boyanxin94: Spam/Quảng cáo
 103. Vi phạm của taotuanday88: Spam/Quảng cáo
 104. Vi phạm của thienvuong88: Spam
 105. Vi phạm của sprjng4ever: Spam
 106. Vi phạm của vtavntb: Spam, dẫn link sang trang khác.
 107. Vi phạm của brianbule1151: Spam, dẫn link sang trang khác.
 108. Vi phạm của miu733: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 109. Vi phạm của haihauyeu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 110. Vi phạm của tankhai98: Bài có hình ảnh gây phản cảm
 111. Vi phạm của thienvuong88: Spam bài
 112. Vi phạm của namsquall915: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 113. Vi phạm của dungchuinhoc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 114. Vi phạm của cabal22000: Spam bài
 115. Vi phạm của kenbi05: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 116. Vi phạm của APAHukaMan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 117. Vi phạm của onekid: Spam/Quảng cáo
 118. Vi phạm của ledaian: Spam/Quảng cáo
 119. Vi phạm của belunhaha: Post link kiếm tiền!
 120. Vi phạm của tuanmeo991: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 121. Vi phạm của tuanmeo991: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 122. Vi phạm của nhatthi12101996: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 123. Cảnh cáo gianduy99: Post bài sai Box!
 124. Vi phạm của thienky198x: Dẫn link sang web/forum khác.
 125. Vi phạm của nhuttien01265: Bài sai box.
 126. Vi phạm của vietmrdtv: Spam / dẫn link sang wap-web khác pr
 127. Vi phạm của tllinhkiem: Vi phạm nội quy box TLBB
 128. Vi phạm của ttdkhp: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 129. Vi phạm của nh0xkiss1997: Vi phạm nội quy box TLBB
 130. Vi phạm của kenhalibaba: Bài viết vi phạm nội quy, quảng cáo, dẫn link
 131. Cảnh cáo nicoyoyo: Post bài không có link down!
 132. Vi phạm của namispacehd: Spam, up bài cũ
 133. Cảnh cáo nicoyoyo: Post bài không có link down trực tiếp!
 134. Vi phạm của thaochaud: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 135. Cảnh cáo ttdkhp: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 136. Vi phạm của htecom: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 137. Vi phạm của toingannamdoi118: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 138. Vi phạm của Tieu Thien Lac: Lập topic SPAM hàng loạt bài trong Box Download Games!
 139. Vi phạm của van.hung: Cố ý Spam bài
 140. Vi phạm của firstend: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 141. Vi phạm của lagviet.blogspot: Link quảng cáo, kiếm tiền
 142. Vi phạm của kysitrang: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 143. Vi phạm của TearTilv: Bài sai box / sai phạm tên đề tài
 144. Vi phạm của assasin13890: Cố ý Spam bài
 145. Vi phạm của luan11nga: Quảng cáo kiếm tiền onl
 146. Vi phạm của dong_neu: Vi phạm nội quy box kết bạn
 147. Vi phạm của djmikebass15989: Quảng cáo hàng loạt
 148. Vi phạm của trandinhtam90: spam bài nhảm
 149. Vi phạm của upgoogle_com: Quảng cáo hàng loạt
 150. Vi phạm của namdu2: Bài không dấu
 151. Vi phạm của huykid1206: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 152. Vi phạm của luonglon: Bài không dấu
 153. Vi phạm của luonglon: Bài không dấu
 154. Vi phạm của heonai1988: Bài không dấu
 155. Vi phạm của leebizin88: Bài không dấu
 156. Cảnh cáo yangguo: Bài sai box.
 157. Vi phạm của Tuan_nokino: Spam / bài không dấu
 158. Vi phạm của hungthinh169: Bài sai box.
 159. Vi phạm của hung_love_linh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 160. Vi phạm của thuylinh_30: Viết hoàn toàn không dấu!
 161. Vi phạm của tc_nguyen02005: Spam, up bài cũ
 162. Vi phạm của vu_ngoc.long: Post bài nhảm
 163. Cảnh cáo CGApro: spam câu bài
 164. Vi phạm của cukycobac: Spam hàng loạt!
 165. Vi phạm của nhatthi12101996: Spam, up bài cũ
 166. Vi phạm của vietv4h8: Post link kiếm tiền!
 167. Vi phạm của ilinkbay: Quảng Cáo / Spam
 168. Vi phạm của ninhgiang93: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 169. Cảnh cáo ozzzzz: Comment ko liên quan đến nội dung topic
 170. Vi phạm của MaiĐặngThanhNhàn: Comment ko liên quan đến nội dung topic
 171. Vi phạm của vubaduc123: Spam quảng cáo
 172. Cảnh cáo Lucky B0y: Spam bài liên tục trong topic
 173. Vi phạm của Buồn vu vơ.: Vi phạm nội quy box tâm sự
 174. Vi phạm của fknight: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 175. Vi phạm của masterking113: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 176. Vi phạm của andyou123: Spam thanks hàng loạt
 177. Vi phạm của Thích Âm Đạo: Đặt tên nick gây phản cảm, tục tĩu
 178. Vi phạm của truong ai nhi: Spam bài + bài ko dấu
 179. Vi phạm của NgocHa1988tn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 180. Vi phạm của lehoanglam198: spam bài nhảm
 181. Vi phạm của longriver90: Vi phạm nội quy box tâm sự
 182. Vi phạm của ryoken91: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 183. Vi phạm của saodem1234: Quảng cáo sai box
 184. Vi phạm của DViên_Siêu_hình: Bài nhảm nhí, spam, xuyên tạc
 185. Vi phạm của baduoc4: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 186. Vi phạm của ilinkbay: Dẫn link quảng cáo diễn đàn khác
 187. Vi phạm của Mrbond321: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 188. Vi phạm của EmTuDuoiDat: Chữ ký phản cảm, không chấp hành thông điệp của quản trị diễn đàn
 189. Vi phạm của brazzer: chèn ảnh sex vào chữ ký
 190. Vi phạm của hoangminhbao: Vi phạm quy định của diễn đàn: quảng cáo, dẫn link trang khác
 191. Vi phạm của hoangminhbao: Vi phạm quy định của diễn đàn: quảng cáo, dẫn link trang khác
 192. Vi phạm của cụ cố nội fan MU: tên nick vi phạm nội quy
 193. Vi phạm của Tieu Thien Lac: Post bài hàng loạt
 194. Vi phạm của Rick_vietanh: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 195. Vi phạm của daigiack258: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 196. Vi phạm của popune: Quảng cáo
 197. Vi phạm của innova@: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 198. Vi phạm của caohoaitrung: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 199. Vi phạm của tincaytuyetdoi: Vi phạm quy định của diễn đàn: quảng cáo, dẫn link trang khác
 200. Vi phạm của nganluu: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 201. Vi phạm của manh1111: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 202. Vi phạm của unmarut25: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 203. Vi phạm của jindond: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 204. Vi phạm của hai_vptg: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 205. Vi phạm của kajora123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 206. Vi phạm của hungvilee: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 207. Vi phạm của travelmate4330: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 208. Vi phạm của daheda: Quảng cáo / Spam / Sai Box
 209. Vi phạm của legen_night: Bài nội dung kiếm tiền trực tuyến
 210. Vi phạm của khosimsaigon: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 211. Vi phạm của tunapoli: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 212. Vi phạm của Boymagicpro: Post link *******
 213. Vi phạm của illidandh: Spam trong box "Danh sách vi phạm"
 214. Vi phạm của hackerpx: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 215. Vi phạm của iu_ps: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 216. Vi phạm của NanyUnsellony: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 217. Vi phạm của AssodiaGroora: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 218. Vi phạm của quelliono: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 219. Vi phạm của Gorbboriple: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 220. Vi phạm của feediaEdurf: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 221. Vi phạm của acerwaphave: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 222. Vi phạm của Cresseestaree: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 223. Vi phạm của claishric: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 224. Vi phạm của qncbdshn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 225. Vi phạm của aoe1991: Spam, up bài cũ
 226. Vi phạm của hai_sl: Bài nhảm, ko mang tính chất vui cười
 227. Vi phạm của phamquangit: Dẫn link/quảng cáo
 228. Vi phạm của dths2fv: Spam bài
 229. Vi phạm của nam19902010: Spam bài
 230. Vi phạm của matdieng: bài không dấu
 231. Vi phạm của nguyenduy99: Bài sai box.
 232. Vi phạm của md_tong: Bài viết sai quy định.
 233. Vi phạm của quocyen1089: Vi phạm nội quy box tâm sự
 234. Vi phạm của test22: Quảng cáo
 235. Vi phạm của ngochan143: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 236. Vi phạm của asama_1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 237. Cảnh cáo J11_PRO: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 238. Vi phạm của banhkem99: Spam quảng cáo
 239. Vi phạm của thanha10qtr: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 240. Vi phạm của thanha10qtr: Bài sai box
 241. Vi phạm của tanka4men: Link quảng cáo, kiếm tiền
 242. Vi phạm của muabanraovattv: post bài sơ sài, dẫn link quảng cáo
 243. Vi phạm của maybaydk: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 244. Vi phạm của bjboyn00b: spam, đào mộ topic
 245. Vi phạm của kyttyruma: cố ý chèn link quảng cáo cho mình trong comment
 246. Vi phạm của aclonghp93: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 247. Vi phạm của lamkimlong113: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 248. Cảnh cáo xit_baby_S2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 249. Cảnh cáo vodanhkk2912: Post bài sai box
 250. Vi phạm của luc07777: Cố ý Spam bài