PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502

 1. Vi phạm của ThuyDung_9x: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 2. Vi phạm của GM_Helios: Post bài sai box
 3. Vi phạm của vukiukiu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 4. Vi phạm của J11_PRO: Spam
 5. Vi phạm của nickmoi3011: spam, quảng cáo...
 6. Vi phạm của phatdatmn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 7. Vi phạm của phatdatmn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 8. Vi phạm của hugoteo: Sai box, dẫn link sang trang khác.
 9. Vi phạm của efo: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 10. Vi phạm của cucbebi123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 11. Vi phạm của nguyenlebach: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 12. Cảnh cáo hacker_bu: dùng link gián tiếp
 13. Vi phạm của TearTilv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 14. Vi phạm của habbezyan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 15. Vi phạm của eretbeessyNob: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 16. Vi phạm của Missipsinhelo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 17. Vi phạm của nerinvarl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 18. Vi phạm của bywhendineday: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 19. Vi phạm của Dritrurnreemn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 20. Vi phạm của Buinatimi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 21. Vi phạm của Wheersept: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 22. Vi phạm của StentyTainuen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 23. Vi phạm của lotusbaovu: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 24. Vi phạm của cuongpro_qvbn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 25. Vi phạm của happy2: Dẫn link sang web/forum khác.
 26. Cảnh cáo duongnguyen3108: Spam, up bài cũ
 27. Cảnh cáo ShyJo13893: Spam, up bài cũ
 28. Vi phạm của pageweb11111: Spam, up bài cũ, bài ko dấu
 29. Cảnh cáo dankythuat: Spam, up bài cũ
 30. Vi phạm của haithanh205: Spam quảng cáo
 31. Vi phạm của kutekutj: Spam quảng cáo
 32. Vi phạm của tyros.nguyen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 33. Cảnh cáo vipamnhac238: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 34. Vi phạm của phimmoi5: Cố tình vi phạm, link lừa đảo
 35. Vi phạm của phimmoi5: Post bài sai nội quy
 36. Vi phạm của nguyendiep0409: Quảng cáo
 37. Vi phạm của homhjnvn96: Spam bài
 38. Vi phạm của trieuminh07: Tiêu đề sai nội quy
 39. Vi phạm của mi.u: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 40. Vi phạm của phuocnong: Vi phạm nội quy box TLBB
 41. Vi phạm của beckham_23: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 42. Vi phạm của phamngoclinh42: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 43. Vi phạm của bboya3: bài không dấu
 44. Vi phạm của nh0kbmt123: Spam, dùng từ ngữ thô tục, post bài không dấu
 45. Vi phạm của crazyss501: Chuyên viết bài không dấu
 46. Vi phạm của dltk35: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 47. Vi phạm của hacker4vnaz: Gây rối diễn đàn!
 48. Vi phạm của tinhdaihong: Spam, up bài cũ
 49. Vi phạm của bybybo: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 50. Vi phạm của hd0974373284: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 51. Vi phạm của hoangngocduc_29: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 52. Vi phạm của lockilan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 53. Cảnh cáo mh04091991: Bài viết vi phạm - hình ảnh 18+, phản cảm
 54. Vi phạm của captruyenhinh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 55. Cảnh cáo kímeenha: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 56. Vi phạm của dragonmini: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 57. Vi phạm của kikyou751998: Vi phạm nội quy box, bài viết 1 truyện
 58. Vi phạm của aolmmnbjykwrj: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 59. Vi phạm của lysanhdieu: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 60. Vi phạm của eXhitnelt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 61. Vi phạm của dark1991: Sử dụng link ******* trong bài viết.
 62. Vi phạm của quanlynhansuhgt: Vi phạm quy định box Android
 63. Vi phạm của duong.it: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 64. Vi phạm của vanthoqs: Post link *******
 65. Vi phạm của cailegithon1: Sử dụng link ******* trong bài viết.
 66. Vi phạm của hongkongst3: Dùng size chữ quá khổ
 67. Vi phạm của wirmisdrav: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 68. Vi phạm của xuandat1995: bài quảng cáo , dẫn link , sai box
 69. Vi phạm của wrws1123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 70. Cảnh cáo trungdvc0909k: Bài viết vi phạm nội quy
 71. Vi phạm của nguquaisaigon360: Spam, up bài cũ
 72. Vi phạm của compl1995: Bài viết vi phạm nội quy
 73. Vi phạm của sanghn1984: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 74. Vi phạm của imlonely1102: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 75. Vi phạm của trieutulong_98: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 76. Vi phạm của thanhlong069: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 77. Vi phạm của GhostDemo: spam hàng loạt, bài không dấu
 78. Vi phạm của chotoitinhyeu121: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 79. Vi phạm của nguyendoan_2990: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 80. Vi phạm của a66minh: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 81. Vi phạm của thailadaicalop7a: quảng cáo, nhầm box...
 82. Vi phạm của sonnguyenfashion: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 83. Vi phạm của amor_nguyen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 84. Cảnh cáo t3yub: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 85. Cảnh cáo khoa_90: Vi phạm quy định share key
 86. Vi phạm của namdu2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 87. Vi phạm của leduylovemusic: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 88. Vi phạm của thuyhong7791: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 89. Vi phạm của kevinz1: Spam
 90. Vi phạm của thanhcong0468: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 91. Vi phạm của tieuthuaotrang: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 92. Vi phạm của Yêu YoonA: Sử dụng font chữ màu đỏ toàn bài viết
 93. Vi phạm của dalekkan45: Spam, up bài hàng loạt.
 94. Vi phạm của phanthanhhai7786: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 95. Vi phạm của anhtuannew: Spam quảng cáo hàng loạt
 96. Vi phạm của nh0kbmt123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 97. Vi phạm của mhproduction: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 98. Vi phạm của xuanthai91: quảng cáo, dẫn link trang khác
 99. Vi phạm của quihoa: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 100. Vi phạm của hackhack1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 101. Vi phạm của ReamsX: Chữ ký thô tục, phản cảm
 102. Vi phạm của hackgame2012: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 103. Vi phạm của ketoanhanoihn: Post link kiếm tiền
 104. Vi phạm của stevedang: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 105. Vi phạm của ltktvl: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 106. Vi phạm của mrvinh81: Post bài không liên quan đến nội dung của box. Lập nhiều topic cùng nội dung
 107. Vi phạm của shen1412: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 108. Vi phạm của haidangpc: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 109. Vi phạm của binhspeed: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 110. Cảnh cáo caravan08: Post bài sai box
 111. Vi phạm của dunghk9: Vi phạm nội quy box
 112. Vi phạm của nampleiku: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 113. Vi phạm của luutuan94: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 114. Vi phạm của ducminh826: Spam quảng cáo
 115. Vi phạm của bahomao12345: Dẫn link qua web khác
 116. Vi phạm của daituongpake: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 117. Vi phạm của nhokngox_luv: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 118. Vi phạm của nhokngox_luv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 119. Vi phạm của shuichi0akai: Spam, up bài cũ, xúc phạm người khác
 120. Vi phạm của linhkhin98: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 121. Vi phạm của zkrjndfoftn: SPAM TOPIC ở Box Danh Sách Vi Phạm.
 122. Vi phạm của anhthuong9x: SPAM TOPIC ở Box Danh Sách Vi Phạm.
 123. Vi phạm của pepper2802: Vi phạm nội quy box
 124. Vi phạm của tidaovn: Dẫn link qua web khác, Pr
 125. Vi phạm của phimmoi5: Dẫn link qua web khác, Pr
 126. Vi phạm của vannho009: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 127. Vi phạm của phamphi_hoang: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 128. Vi phạm của funny622: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 129. Vi phạm của idcpro: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 130. Vi phạm của dailinh12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 131. Cảnh cáo mrdecade: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 132. Vi phạm của phuonghong9218: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 133. Vi phạm của zoromoa zoro: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 134. Vi phạm của thanhhanh8990: Spam quảng cáo
 135. Vi phạm của shopsungpro: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 136. Vi phạm của khosimsaigon88: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 137. Vi phạm của trantuhoshi1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 138. Vi phạm của CuongVcoin: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 139. Vi phạm của goiquoctevn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 140. Vi phạm của kelbinlx: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 141. Vi phạm của vvvan303: Spam trong khu vực tuyển mod
 142. Vi phạm của kienkoi1102: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 143. Vi phạm của viethamdiena: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 144. Vi phạm của riranta: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 145. Vi phạm của hacker1minh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 146. Vi phạm của nammontnut: Dẫn link sang web/forum khác.
 147. Vi phạm của bimboogl: Spam
 148. Vi phạm của quykykyky: Spam
 149. Vi phạm của 01287850860: Spam
 150. Vi phạm của ciiong: Spam
 151. Vi phạm của nghiamydna3: spam, quảng cáo...
 152. Vi phạm của hpmax: Vi phạm nội quy box tâm sự + dẫn link sang web khác
 153. Vi phạm của dlongltt: Bài sai box
 154. Vi phạm của thienlong510: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 155. Vi phạm của batrang009: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 156. Vi phạm của boom3g: Cố ý vi phạm nội quy box tâm sự
 157. Vi phạm của nhatvpo: post bài sai box
 158. Cảnh cáo chungidol: Bài sai box.
 159. Vi phạm của thaivanluan: tạo topic đấu giá sai box và comment spam trong topic
 160. Cảnh cáo dangkyofme: Post bài sai quy định !
 161. Cảnh cáo gtasakonohavn: Post bài sai quy định !
 162. Cảnh cáo conghaufc: Post bài không có hình ảnh và link down!
 163. Cảnh cáo tuananh4g: Post bài sai quy định !
 164. Cảnh cáo cr7no1: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 165. Cảnh cáo vietanhxv002: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 166. Vi phạm của chờ ăn chốt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 167. Vi phạm của stevele: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 168. Vi phạm của vietanhxv002: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 169. Vi phạm của thor01655: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 170. Vi phạm của nvanlluan: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 171. Vi phạm của thuynetreal: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 172. Vi phạm của emdacovo1: spam hàng loạt trong topic của mình
 173. Vi phạm của quangnd85: post bài cần mua, bán sai box
 174. Vi phạm của soranohoshi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 175. Vi phạm của htdangkhoa: Spam, up bài cũ
 176. Vi phạm của thinhatk: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 177. Vi phạm của thanhlac93: Bài viết sai quy định,sai box.
 178. Vi phạm của truonglq: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 179. Vi phạm của gmtlbbalpha: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 180. Vi phạm của xn31c: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 181. Vi phạm của vuongtienduc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 182. Vi phạm của kimthuyabc: Spam quảng cáo
 183. Vi phạm của ngocdiep32: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 184. Vi phạm của datsieunhan_2112: Avart phản cảm!
 185. Vi phạm của kyle_t_liar: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 186. Vi phạm của solomenkiller: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 187. Vi phạm của phongsh300: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 188. Vi phạm của tuyetquai2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 189. Vi phạm của pacjisung: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 190. Vi phạm của VN-Zoom9D: Bài nội dung không liên quan box
 191. Vi phạm của pm4: Spam liên tục
 192. Vi phạm của thachmuni1210: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 193. Vi phạm của ProSky: Spam
 194. Vi phạm của operone: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 195. Vi phạm của ngochauk: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 196. Cảnh cáo wuhoatu: Vi phạm nội quy box
 197. Vi phạm của dungrenting: Spam quảng cáo
 198. Vi phạm của binladenmn: Quảng cáo, bài sai box
 199. Cảnh cáo Ghost.school: comment vô nghĩa
 200. Cảnh cáo vuisam: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 201. Cảnh cáo ngylluan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 202. Vi phạm của vietanhxv002: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 203. Vi phạm của anhnhatsvuit: Quảng cáo/dẫn link sang wap/web khác.
 204. Vi phạm của condoi_xauso: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 205. Vi phạm của hevilduong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 206. Vi phạm của tuananhck1993: Spam quảng cáo
 207. Vi phạm của yenyenlone: dẫn link diễn đàn khác
 208. Vi phạm của tuanxa90: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 209. Vi phạm của max_vip1999: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 210. Vi phạm của voviethieu2000: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 211. Vi phạm của dangthanh093: đào mộ, viết bài không dấu
 212. Vi phạm của nhu72012: Quảng cáo
 213. Cảnh cáo thinhbox: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 214. Vi phạm của adp_mmm: spam quảng cáo,dẫn link web khác
 215. Vi phạm của tan_dat1987: Spam bài + dẫn link sang web khác
 216. Vi phạm của KalGoarMagono: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 217. Vi phạm của mrtung_123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 218. Vi phạm của quyenclna: Chú ý nội quy box cuộc sống muôn màu
 219. Vi phạm của ÁcMa: Bài sai box + để nhạc auto
 220. Cảnh cáo maymotimhieu: Dùng font đỏ cho toàn bài viết
 221. Vi phạm của 01682212692: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 222. Vi phạm của tinvipsalip: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 223. Cảnh cáo mjsss2u: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 224. Vi phạm của gamerpro123: Posst bài kiếm tiền trực tuyến.
 225. Vi phạm của nhoxn34: Vi phạm nội quy box TLBB
 226. Vi phạm của ZZSACXX: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 227. Vi phạm của phamho1993: spam quảng cáo,dẫn link web khác
 228. Vi phạm của yeudoi1988: lập topic quảng cáo sai box, tự spam up
 229. Vi phạm của huanngoc87: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 230. Vi phạm của quangcaoogo: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 231. Vi phạm của moon_river2207: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 232. Vi phạm của MaiHanhPhuc.Org: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 233. Vi phạm của dinhkhanh29: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu, lừa đảo, gây rối diễn đàn.
 234. Vi phạm của supperstar9xtq: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 235. Vi phạm của kimjimi288: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 236. Vi phạm của quangtan114: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 237. Vi phạm của hoainam2904: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 238. Vi phạm của trungthanhmap: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 239. Vi phạm của anhchithixminhem2008: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 240. Vi phạm của Beach Head 2002: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 241. Vi phạm của Check This Out: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 242. Vi phạm của nttvirus: Link quảng cáo, kiếm tiền
 243. Cảnh cáo camauit: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 244. Vi phạm của bz220v: Sử dụng Font chữ màu đỏ toàn bài,liên tục spam bài gây rối
 245. Cảnh cáo uykha12: Bài viết vi phạm nội quy
 246. Vi phạm của thao_cia93: Link quảng cáo, kiếm tiền
 247. Vi phạm của trinhtaicon: Dẫn link sang diễn đàn khác
 248. Vi phạm của compositefrp: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 249. Vi phạm của timmotconduong2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 250. Vi phạm của mcitpsa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu