PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511

 1. Vi phạm của 3tAapC5zo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 2. Vi phạm của tMm3na9JPhd: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 3. Vi phạm của xx7hxx: Quảng Cáo / Spam
 4. Vi phạm của toiyeuso7: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 5. Vi phạm của uujfbjnqhh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 6. Vi phạm của trancool: Post link adf.ly.
 7. Vi phạm của CaskCappoiz: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 8. Vi phạm của SotoSnodo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 9. Vi phạm của young.nhok: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 10. Vi phạm của vn-z00m30: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 11. Vi phạm của thangfx: Spam bài
 12. Vi phạm của pfdmfjgoe: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 13. Vi phạm của Đoàn Nhật Huy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 14. Vi phạm của 0906098376: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 15. Cảnh cáo ttpro1995: Post link đã bị cấm!
 16. Vi phạm của vietnamdt2: Quảng Cáo / Spam
 17. Vi phạm của Maydaysoakish: Spam/Quảng cáo
 18. Vi phạm của Huynhphuthinh25: Spam, bài không dấu!
 19. Cảnh cáo toanheo145: Vi phạm nội quy box
 20. Vi phạm của ncdungkt: Vi phạm nội quy box, quảng cáo.
 21. Vi phạm của listmlnrum: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 22. Vi phạm của december.l: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 23. Vi phạm của CUONGL10: Spam bài quảng cáo hàng loạt, sai Box
 24. Vi phạm của meo0112: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 25. Vi phạm của hell3880: Vi phạm nội quy diễn đàn
 26. Vi phạm của hell3880: Dùng link Lebitit
 27. Vi phạm của PandaGM: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 28. Vi phạm của Rink_tync: Spam/Quảng cáo
 29. Vi phạm của thang0091: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 30. Vi phạm của nhatthuyendt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 31. Vi phạm của ukegjq: Bài không dấu, link letitbit.
 32. Vi phạm của nobita93: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 33. Vi phạm của GAMEVN1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 34. Vi phạm của phamtuan2417: spam quảng cáo hàng loạt, dẫn link web khác
 35. Vi phạm của totentuan: Spam bài quảng cáo hàng loạt, nhầm Box
 36. Vi phạm của meocahat: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 37. Vi phạm của acmatula: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 38. Vi phạm của lenhatphuong: Bài không dấu
 39. Vi phạm của 1994bluemoon: Bài không dấu
 40. Vi phạm của hoangminhbao: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 41. Vi phạm của quactinh: Bài không dấu
 42. Vi phạm của quocddt1997: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 43. Vi phạm của Royalbom: Bài viết chứa hình ảnh phản cảm
 44. Vi phạm của tranvanhuyendhxd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 45. Vi phạm của cu88: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 46. Vi phạm của baongantv: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 47. Vi phạm của kid_loves89: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 48. Vi phạm của Migeutegree: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 49. Vi phạm của gaumeo84: Quảng cáo, dẫn link trang khác.
 50. Vi phạm của zizom1911: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu và chữ đỏ cho toàn bài viết
 51. Vi phạm của khongbjtnua: Quảng cáo sai box
 52. Vi phạm của NhaLauXeHoi: Dẫn link sang trang web khác
 53. Vi phạm của Atulatu: Post bài sai box , quảng cáo
 54. Vi phạm của quantbjnc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 55. Vi phạm của domainew2012: Spam quảng cáo
 56. Vi phạm của kantara: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 57. Vi phạm của kantara: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 58. Vi phạm của laodaubac: Buôn bán sai box
 59. Vi phạm của haicocbk: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 60. Vi phạm của dangcap6812: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 61. Vi phạm của leankquan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 62. Vi phạm của nhoveem007vn: Bài viết chứa hình ảnh phản cảm
 63. Vi phạm của baonhulong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 64. Vi phạm của bao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 65. Vi phạm của vtc.thongbao: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 66. Vi phạm của erawayglawn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 67. Vi phạm của Addisiose: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 68. Vi phạm của hoaiandienluc: Bài không dấu.
 69. Vi phạm của 0906098376: Bài sai box, dùng chữ đỏ toàn bài.
 70. Vi phạm của LinkinPro: Spam / quảng cáo.
 71. Vi phạm của kentduc: Spam / quảng cáo / dẫn link
 72. Vi phạm của libdemy: Spam bài, quảng cáo
 73. Vi phạm của manhtienls: Spam bài, quảng cáo
 74. Vi phạm của vuhoanganh8888: Spam bài, quảng cáo hàng loạt
 75. Vi phạm của lacthandh_92: Quảng cáo
 76. Vi phạm của lebeauty89: Quảng cáo
 77. Vi phạm của tina2606: Quảng cáo
 78. Vi phạm của heoconpro_93: Dẫn link sang web/forum khác.
 79. Vi phạm của NguyenManhHung16: Dùng size quá khổ, dùng quá nhiều font chữ cho 1 topic
 80. Vi phạm của nganlongbac: Spam / quảng cáo
 81. Vi phạm của dachop: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 82. Vi phạm của simsodepbn: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 83. Vi phạm của alexandermichell: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 84. Cảnh cáo xvipstar: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 85. Cảnh cáo trunghieu10: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 86. Vi phạm của Creevesewpeal: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 87. Vi phạm của haicocbk: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 88. Vi phạm của Mộc diệp: Spam
 89. Cảnh cáo kudoshjnichi96: Dẫn link diễn đàn khác!
 90. Vi phạm của bachhaiduong29: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 91. Vi phạm của Toanankhanhsjc: Spam quảng cáo hàng loạt
 92. Vi phạm của postmsgr: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 93. Vi phạm của dinhbaylong: Bài không dấu
 94. Vi phạm của culisimi: Spam bài, quảng cáo
 95. Vi phạm của thanhhuemobile: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 96. Vi phạm của daubonghp: Quảng cáo, dẫn link trang khác.
 97. Vi phạm của quocbao19: Vi phạm nội quy box chát chít
 98. Vi phạm của phamson1088: post bài kiếm tiền online
 99. Vi phạm của luis_nguyen1980: Dẫn link sang diễn đàn khác
 100. Cảnh cáo h01206212662: Spam linh tinh
 101. Vi phạm của phuthanh1004: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 102. Vi phạm của darkknight194: Lôi topic cũ từ năm 2009
 103. Vi phạm của trùm_spam: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 104. Vi phạm của kokamentos: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 105. Vi phạm của teeo1986: đào mộ, bài không dấu
 106. Vi phạm của tantanaudio123: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 107. Vi phạm của cachnhietbaoon: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 108. Vi phạm của thanhvientikcuc: up bài cũ
 109. Vi phạm của Nhóc Kiệt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 110. Vi phạm của vinhtruyen92: Quảng cáo
 111. Vi phạm của nguyen_haduy: Spam, up bài cũ
 112. Vi phạm của shark.no1: Spam / quảng cáo hàng loạt.
 113. Vi phạm của WeetCevepauts: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 114. Vi phạm của toiyeuso8: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 115. Vi phạm của kyus999: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 116. Vi phạm của saotho91: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 117. Vi phạm của phatloc666888: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 118. Vi phạm của caratixuxu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 119. Vi phạm của haidangvttu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 120. Vi phạm của quynb96: Vi phạm qui định của diễn đàn: Chữ ký sai qui định.
 121. Vi phạm của L0GIA: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 122. Vi phạm của mrdaugau1: Bài viết nội dung thô tục
 123. Vi phạm của ozzzzz: Bàn luận ngoài topic, tạo acc clone gây rối
 124. Vi phạm của henry_1177: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 125. Vi phạm của daipr0: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 126. Vi phạm của Myy_Linh: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 127. Vi phạm của HPA.: Tạo acc clone gây rối
 128. Vi phạm của draku_malfoy: Dùng từ ngữ bậy bạ
 129. Vi phạm của SaField: Dùng từ ngữ bậy bạ
 130. Vi phạm của tiffanysnsd92: post bài nội dung XXX
 131. Vi phạm của dkt999: Spam up bài cũ
 132. Vi phạm của concok: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 133. Vi phạm của nobitacada: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 134. Vi phạm của nobitacada: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 135. Vi phạm của bienphong209: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 136. Vi phạm của titeooo003: Spam kiếm tiền
 137. Vi phạm của pluginkt12: Post Virus/Trojan
 138. Vi phạm của liqeg: Spam/Quảng cáo
 139. Vi phạm của hoangmanh1909: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 140. Vi phạm của ToanThuan: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 141. Vi phạm của akkaa: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 142. Vi phạm của Deenuenly: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 143. Vi phạm của kyney1995: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 144. Vi phạm của giehovadire: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 145. Vi phạm của Langx_Queen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 146. Vi phạm của Fontausa: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 147. Vi phạm của bogiaamsterdam: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 148. Vi phạm của thằng bố tao: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 149. Vi phạm của mtasunpack: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 150. Vi phạm của Tru0ngKhanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 151. Vi phạm của huyhieu_pro: Bài viết sai quy định,dẫn link Pr wap.
 152. Vi phạm của prettybaby789: Quảng cáo
 153. Vi phạm của caothu7991: Vi phạm nội quy box tâm sự
 154. Vi phạm của takhongdien10: Quảng cáo kiếm tiền onl
 155. Vi phạm của toiyeuhn1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 156. Vi phạm của leminhhieuctvn: Sử dụng font chữ và size quá giới hạn quy định.
 157. Vi phạm của avemaria09: Bài viết có hình ảnh ko phù hợp, nội dung phản cảm
 158. Vi phạm của phanvanhung2603: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 159. Vi phạm của uqbkneqdbk: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 160. Vi phạm của minisim66: Vi phạm nội quy diễn đàn.
 161. Vi phạm của hoang_6: Vi phạm nội quy diễn đàn.
 162. Vi phạm của gvtheogioP: Vi phạm nội quy diễn đàn.
 163. Vi phạm của hwlrazvcp: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 164. Vi phạm của ad4995: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 165. Vi phạm của autogame: Spam / quảng cáo hàng loạt.
 166. Vi phạm của 01699096075: Bài không dấu
 167. Vi phạm của hieuzzzz: Bài sai box.
 168. Vi phạm của AGRIZAREE: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 169. Vi phạm của quyromds_831: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 170. Vi phạm của vandonsao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 171. Vi phạm của quyettrang1987: Bài không dấu
 172. Vi phạm của Ptvd1994: Dẫn link sang web/forum khác.
 173. Vi phạm của he0suaquay: Post link adf.ly
 174. Vi phạm của vo xuan hao: Bài không dấu
 175. Vi phạm của bongpoi: Dẫn link sang web/forum khác.
 176. Vi phạm của elnino2080m: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 177. Vi phạm của vdfjhckxl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 178. Vi phạm của tieuyeuthoinet: Bài không dấu
 179. Vi phạm của vua_trom_khali: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 180. Vi phạm của vuhoanganh8888: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 181. Vi phạm của longcaoca123: Spam bài
 182. Vi phạm của ReibleWes: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 183. Vi phạm của troioitenjibayh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 184. Vi phạm của operationd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 185. Vi phạm của khohangrehv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 186. Vi phạm của anhkhoa.icare: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 187. Vi phạm của eunhyukdepzai: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 188. Vi phạm của Gamemobile.do.am: Spam / quảng cáo hàng loạt.
 189. Vi phạm của q_ncbdsvn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 190. Vi phạm của battuyet: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 191. Vi phạm của trumwto00: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 192. Vi phạm của hoangngocnamanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 193. Vi phạm của dien1992: Dùng từ ngữ thô tục,liên quan đến xxx
 194. Vi phạm của hoangchunk: Spam, up bài cũ
 195. Vi phạm của ductan52cg2: Quảng Cáo / Spam
 196. Vi phạm của choxe123: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 197. Vi phạm của he0suaquay: Post link adf.ly - link kiếm tiền
 198. Cảnh cáo chickp: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 199. Vi phạm của Slow Hands: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 200. Vi phạm của miladem: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 201. Vi phạm của toiyeuso7: Spam hàng loạt
 202. Vi phạm của iloveball9: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 203. Vi phạm của nhatcuong142: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 204. Cảnh cáo kutejin: Quote cả bài viết dài
 205. Vi phạm của buiducnghiak12: Spam - biết vẫn vi phạm
 206. Vi phạm của EvivilsAlloma: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 207. Vi phạm của ruoiuxnrb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 208. Vi phạm của fghikndlrd: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 209. Vi phạm của PhucPhan_TLBB: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 210. Cảnh cáo nhatro3truyen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 211. Vi phạm của kubjmissan: spam quảng cáo
 212. Vi phạm của thuvietland1: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 213. Vi phạm của samnangcattor: Spam/Quảng cáo
 214. Vi phạm của hoangnamcmd: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 215. Vi phạm của jin.nt: Spam, up bài cũ
 216. Vi phạm của emyeuchìm: Tiếp tục vi phạm: Dùng từ ngữ tục tĩu
 217. Vi phạm của tamdragle: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 218. Vi phạm của xgncspxkc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 219. Vi phạm của berBerShorgo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 220. Vi phạm của Laspspoob: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 221. Vi phạm của HegeLymnJanna: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 222. Vi phạm của Kesklunsesk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 223. Vi phạm của uncoccugh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 224. Vi phạm của PestreetDup: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 225. Vi phạm của MitVeirtyMync: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 226. Vi phạm của Lorkemime: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 227. Vi phạm của UpdattyUrgeta: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 228. Vi phạm của nixtultvc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 229. Vi phạm của adhereehino: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 230. Vi phạm của tiendat154: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 231. Vi phạm của ConeIndinee: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 232. Vi phạm của demonhunter2311: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 233. Vi phạm của huyencuong142: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 234. Vi phạm của kuku6756: Lập topc xin key.
 235. Vi phạm của HoangTuBe: Post link adf.ly.
 236. Vi phạm của chiencuoi89: Spam/Quảng cáo
 237. Vi phạm của kantara: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 238. Vi phạm của nh0x.ti_em: Post bài sai box
 239. Vi phạm của kyo_k54: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 240. Vi phạm của mainoi9x: Spam
 241. Vi phạm của 0912086572: Bài sai box
 242. Vi phạm của lbhkvl21: Vi phạm nội quy box tâm sự
 243. Vi phạm của huongn2312: Vi phạm nội quy box tâm sự
 244. Vi phạm của quocvietdn1990: Lập nhiều topic cùng 1nội dung
 245. Vi phạm của quocvietdn1990: Spam bài
 246. Vi phạm của Paphqueeree: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 247. Vi phạm của uptsbevqqed: Spam Quảng Cáo
 248. Vi phạm của FC.chelsea: Post link adf.ly
 249. Vi phạm của vietbook: Spam Quảng Cáo Hàng Loạt
 250. Vi phạm của herofakepro1: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu