PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510

 1. Vi phạm của kyney1995: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 2. Vi phạm của giehovadire: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 3. Vi phạm của Langx_Queen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 4. Vi phạm của Fontausa: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 5. Vi phạm của bogiaamsterdam: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 6. Vi phạm của thằng bố tao: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 7. Vi phạm của mtasunpack: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 8. Vi phạm của Tru0ngKhanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 9. Vi phạm của huyhieu_pro: Bài viết sai quy định,dẫn link Pr wap.
 10. Vi phạm của prettybaby789: Quảng cáo
 11. Vi phạm của caothu7991: Vi phạm nội quy box tâm sự
 12. Vi phạm của takhongdien10: Quảng cáo kiếm tiền onl
 13. Vi phạm của toiyeuhn1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 14. Vi phạm của leminhhieuctvn: Sử dụng font chữ và size quá giới hạn quy định.
 15. Vi phạm của avemaria09: Bài viết có hình ảnh ko phù hợp, nội dung phản cảm
 16. Vi phạm của phanvanhung2603: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 17. Vi phạm của uqbkneqdbk: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 18. Vi phạm của minisim66: Vi phạm nội quy diễn đàn.
 19. Vi phạm của hoang_6: Vi phạm nội quy diễn đàn.
 20. Vi phạm của gvtheogioP: Vi phạm nội quy diễn đàn.
 21. Vi phạm của hwlrazvcp: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 22. Vi phạm của ad4995: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 23. Vi phạm của autogame: Spam / quảng cáo hàng loạt.
 24. Vi phạm của 01699096075: Bài không dấu
 25. Vi phạm của hieuzzzz: Bài sai box.
 26. Vi phạm của AGRIZAREE: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 27. Vi phạm của quyromds_831: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 28. Vi phạm của vandonsao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 29. Vi phạm của quyettrang1987: Bài không dấu
 30. Vi phạm của Ptvd1994: Dẫn link sang web/forum khác.
 31. Vi phạm của he0suaquay: Post link *******
 32. Vi phạm của vo xuan hao: Bài không dấu
 33. Vi phạm của bongpoi: Dẫn link sang web/forum khác.
 34. Vi phạm của elnino2080m: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 35. Vi phạm của vdfjhckxl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 36. Vi phạm của tieuyeuthoinet: Bài không dấu
 37. Vi phạm của vua_trom_khali: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 38. Vi phạm của vuhoanganh8888: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 39. Vi phạm của longcaoca123: Spam bài
 40. Vi phạm của ReibleWes: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 41. Vi phạm của troioitenjibayh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 42. Vi phạm của operationd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 43. Vi phạm của khohangrehv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 44. Vi phạm của anhkhoa.icare: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 45. Vi phạm của eunhyukdepzai: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 46. Vi phạm của Gamemobile.do.am: Spam / quảng cáo hàng loạt.
 47. Vi phạm của q_ncbdsvn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 48. Vi phạm của battuyet: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 49. Vi phạm của trumwto00: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 50. Vi phạm của hoangngocnamanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 51. Vi phạm của dien1992: Dùng từ ngữ thô tục,liên quan đến xxx
 52. Vi phạm của hoangchunk: Spam, up bài cũ
 53. Vi phạm của ductan52cg2: Quảng Cáo / Spam
 54. Vi phạm của choxe123: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 55. Vi phạm của he0suaquay: Post link ******* - link kiếm tiền
 56. Cảnh cáo chickp: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 57. Vi phạm của Slow Hands: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 58. Vi phạm của miladem: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 59. Vi phạm của toiyeuso7: Spam hàng loạt
 60. Vi phạm của iloveball9: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 61. Vi phạm của nhatcuong142: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 62. Cảnh cáo kutejin: Quote cả bài viết dài
 63. Vi phạm của buiducnghiak12: Spam - biết vẫn vi phạm
 64. Vi phạm của EvivilsAlloma: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 65. Vi phạm của ruoiuxnrb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 66. Vi phạm của fghikndlrd: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 67. Vi phạm của PhucPhan_TLBB: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 68. Cảnh cáo nhatro3truyen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 69. Vi phạm của kubjmissan: spam quảng cáo
 70. Vi phạm của thuvietland1: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 71. Vi phạm của samnangcattor: Spam/Quảng cáo
 72. Vi phạm của hoangnamcmd: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 73. Vi phạm của jin.nt: Spam, up bài cũ
 74. Vi phạm của emyeuchìm: Tiếp tục vi phạm: Dùng từ ngữ tục tĩu
 75. Vi phạm của tamdragle: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 76. Vi phạm của xgncspxkc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 77. Vi phạm của berBerShorgo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 78. Vi phạm của Laspspoob: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 79. Vi phạm của HegeLymnJanna: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 80. Vi phạm của Kesklunsesk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 81. Vi phạm của uncoccugh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 82. Vi phạm của PestreetDup: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 83. Vi phạm của MitVeirtyMync: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 84. Vi phạm của Lorkemime: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 85. Vi phạm của UpdattyUrgeta: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 86. Vi phạm của nixtultvc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 87. Vi phạm của adhereehino: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 88. Vi phạm của tiendat154: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 89. Vi phạm của ConeIndinee: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 90. Vi phạm của demonhunter2311: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 91. Vi phạm của huyencuong142: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 92. Vi phạm của kuku6756: Lập topc xin key.
 93. Vi phạm của HoangTuBe: Post link *******.
 94. Vi phạm của chiencuoi89: Spam/Quảng cáo
 95. Vi phạm của kantara: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 96. Vi phạm của nh0x.ti_em: Post bài sai box
 97. Vi phạm của kyo_k54: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 98. Vi phạm của mainoi9x: Spam
 99. Vi phạm của 0912086572: Bài sai box
 100. Vi phạm của lbhkvl21: Vi phạm nội quy box tâm sự
 101. Vi phạm của huongn2312: Vi phạm nội quy box tâm sự
 102. Vi phạm của quocvietdn1990: Lập nhiều topic cùng 1nội dung
 103. Vi phạm của quocvietdn1990: Spam bài
 104. Vi phạm của Paphqueeree: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 105. Vi phạm của uptsbevqqed: Spam Quảng Cáo
 106. Vi phạm của FC.chelsea: Post link *******
 107. Vi phạm của vietbook: Spam Quảng Cáo Hàng Loạt
 108. Vi phạm của herofakepro1: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 109. Vi phạm của maplestory2: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 110. Vi phạm của cqfgyvdjsyw: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 111. Vi phạm của redriver12042012: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 112. Vi phạm của somethingtoeat: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 113. Vi phạm của cijtwagmr: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 114. Vi phạm của Zoorkibre: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 115. Vi phạm của ahbudrvuwr: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 116. Vi phạm của buago3: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 117. Vi phạm của vunga629: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 118. Vi phạm của dungcoi107: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 119. Vi phạm của autogame: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 120. Vi phạm của thang904: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 121. Vi phạm của lloveyou8112: Bài sai box.
 122. Vi phạm của BchessMaster: Dùng font màu đỏ toàn bài viết.
 123. Vi phạm của Othenetut: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 124. Vi phạm của boyxinhonl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 125. Vi phạm của hnwebviet: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 126. Vi phạm của lilsha1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 127. Vi phạm của tolonthe: Spam bài + dẫn link sang web khác
 128. Vi phạm của nam855: Vi phạm nội quy box tâm sự
 129. Vi phạm của hoangvugreen: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 130. Vi phạm của fanonepiece: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 131. Vi phạm của boy125125: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 132. Vi phạm của dangphuckhoa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 133. Vi phạm của toiyeuhn1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 134. Vi phạm của long165610: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 135. Vi phạm của unlock_giare: Spam hàng loạt
 136. Vi phạm của mavu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 137. Vi phạm của cosokhoanghia: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 138. Vi phạm của ngocthoiwa: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 139. Vi phạm của dichvuvg: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 140. Vi phạm của human.hexat.com: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 141. Vi phạm của warboy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 142. Vi phạm của hoan_: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 143. Vi phạm của nguyenhau12n: Quảng cáo + Dùng font chữ đỏ
 144. Vi phạm của anhducdt: Sử dụng từ thô tục
 145. Vi phạm của nakedmen: Sử dụng từ thô tục
 146. Vi phạm của tonpanell: Quảng Cáo / Spam
 147. Vi phạm của tamhonvuive2006: up bài cũ
 148. Vi phạm của BycleBopSerly: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 149. Vi phạm của SopeAppoize: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 150. Vi phạm của emyeuchìm: Dùng từ thô tục
 151. Vi phạm của ngocpro147852369: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 152. Vi phạm của BlendWoovavoB: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 153. Vi phạm của hauvned: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 154. Vi phạm của duyoklove1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 155. Vi phạm của duyoklove1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 156. Vi phạm của thefirst_1st97: Cố tình vi phạm nội quy topic nhật kí thành viên
 157. Vi phạm của Vohinha1: Spam, quảng cáo hàng loạt, post bài không dấu
 158. Vi phạm của capslocp: Vi phạm nội quy box tâm sự
 159. Vi phạm của ducthangbc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo
 160. Vi phạm của Truong Chau Hien: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo.
 161. Vi phạm của AnimeBB: Dẫn link sang diễn đàn khác
 162. Vi phạm của longga1102: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 163. Vi phạm của nhocdai798: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 164. Vi phạm của o0oVip__Gameso0o: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 165. Vi phạm của l0v3f0ru: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 166. Vi phạm của hophunghoan: Post link ******* hàng loạt
 167. Vi phạm của quanghuy_kid_to: Bài sai box.
 168. Vi phạm của ml18011985: Bài không dấu
 169. Vi phạm của sungcf4: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 170. Vi phạm của zanhvotinhz: Spam bài, quảng cáo
 171. Vi phạm của hoang_trungthanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 172. Vi phạm của tieuthubuontn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 173. Vi phạm của buitanan: Bài không dấu
 174. Vi phạm của nhoveem007vn: Cố tình vi phạm nội quy box cuộc sống muôn màu
 175. Vi phạm của vn7621119: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 176. Vi phạm của vhoangsang: Bài không dấu
 177. Vi phạm của nh0xga2011: Vi phạm quy định diễn đàn
 178. Vi phạm của hacksary: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 179. Vi phạm của thaomy98: spam quảng cáo
 180. Vi phạm của ken.ko0l: Bài sai box.
 181. Vi phạm của Qmovie: Bài không dấu
 182. Vi phạm của BoomKun: Cố tình vi phạm nội quy box CLTB
 183. Vi phạm của phanlocnghia: Bài không dấu
 184. Vi phạm của chandoizxc: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 185. Vi phạm của thechien12: Bài không dấu
 186. Vi phạm của anh_dj: Bài không dấu
 187. Vi phạm của doichuay3u: Bài không dấu
 188. Vi phạm của ha van tinh: Post link letitbit
 189. Vi phạm của drcu: Post Virus/Trojan
 190. Vi phạm của mkthotdealvn: Spam quảng cáo
 191. Vi phạm của pentiumiv: SPAM bài
 192. Vi phạm của ngocthoiwa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 193. Vi phạm của phatloc666888: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 194. Vi phạm của Max!: Bài viết vi phạm nội quy, hình ảnh bậy bạ!
 195. Vi phạm của quants1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 196. Vi phạm của duongtanhung: bài không dấu
 197. Cảnh cáo huy@@@@: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 198. Vi phạm của tienito: Post quá 4 bài / box/ ngày
 199. Vi phạm của Stulaloldinia: Spam bài
 200. Vi phạm của khogame9x: bài sai box
 201. Vi phạm của mashmaro: Quảng cáo, bài sai box
 202. Vi phạm của chipvipclip: Xúc phạm thành viên khác
 203. Vi phạm của Nguyên chelsea: Spam, up bài cũ
 204. Vi phạm của suphutrocdau: Dẫn link sang diễn đàn khác
 205. Vi phạm của nhatthi12101996: Spam, up bài cũ
 206. Vi phạm của twins12376: Bài nhảm, dẫn link bậy bạ
 207. Vi phạm của gianphipham: Spam, up bài cũ
 208. Vi phạm của wincnktxd: Spam, up bài cũ
 209. Vi phạm của khongkhon: Spam, up bài cũ
 210. Vi phạm của boyvn_h: Vi phạm nội quy box ảnh thành viên
 211. Vi phạm của trieuvan96: Spam, up bài cũ
 212. Vi phạm của sơn9138: Quảng cáo hàng loạt
 213. Vi phạm của nboy_missu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 214. Vi phạm của nguyenhua2k: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 215. Vi phạm của Shopteste: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 216. Cảnh cáo Chieu cao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 217. Vi phạm của odjznswpxih: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 218. Vi phạm của mitomlx: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 219. Vi phạm của prince.phuc: Post quá 4 bài/box/ngày
 220. Vi phạm của sieunhan8xhn1: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo, dù đã PM nhắc nhở
 221. Vi phạm của havicland002: Spam quảng cáo
 222. Vi phạm của thachland2626: Spam quảng cáo
 223. Vi phạm của cuongchuot84: Spam, up bài cũ
 224. Vi phạm của tinhot247net: Spam quảng cáo
 225. Vi phạm của aznxaa: dùng chữ màu đỏ toàn bài viết
 226. Vi phạm của lunarmyst: Bài viết sai nội quy, tái phạm
 227. Vi phạm của zZTuanMinhZz: spam
 228. Vi phạm của amoroust_boy: spam
 229. Cảnh cáo geminisongtu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 230. Vi phạm của uco: Bài không dấu, thô tục!
 231. Vi phạm của tuan0530: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 232. Cảnh cáo hohuongson: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 233. Vi phạm của Inferno9499: Dẫn link, chèn link *******
 234. Vi phạm của zaivnit: Vi phạm nội quy box, dẫn link
 235. Vi phạm của anhlamdepzai: Spam/Quảng cáo
 236. Vi phạm của kaxi05: Spam/Quảng cáo/ Up bài
 237. Vi phạm của thanduocviemda: Spam/Quảng cáo
 238. Vi phạm của mrdinhtvc: Post File chứa Virus / Trojan
 239. Vi phạm của bydaik02: Spam/Quảng cáo/ Link ADF
 240. Vi phạm của horizonshop.vn: Quảng Cáo / Spam
 241. Vi phạm của huykhist: Quảng Cáo / Spam
 242. Vi phạm của Encackitankib: Spam
 243. Vi phạm của thangthoa_bn: Bài sai box + không dấu.
 244. Vi phạm của vuduy72: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 245. Vi phạm của phiminhduc2811: spam liên tục + Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 246. Vi phạm của doanphuongdl: spam
 247. Vi phạm của (¯`•♥ Sún ♥•´¯): Spam hàng loạt
 248. Cảnh cáo Cristian_1612: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 249. Vi phạm của duonghoan1994: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 250. Vi phạm của bongpoi: Spam hàng loạt