PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496

 1. Vi phạm của vietductn91: Spam bài + dẫn link sang web khác
 2. Vi phạm của nhoxboygirin: Spam bài + dẫn link sang web khác
 3. Vi phạm của mrkidvt195: Sai box quy định
 4. Vi phạm của adminquyet: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 5. Vi phạm của xuanminh96: Sai box quy định
 6. Vi phạm của leevawnlys82: Spam
 7. Vi phạm của kaheo2803: Sai box quy định
 8. Vi phạm của Hiepturungxanh: Sai box quy định
 9. Vi phạm của hai4078ghai: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm
 10. Vi phạm của nhocluka: Sai box quy định
 11. Vi phạm của Barry_taiz: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 12. Vi phạm của thaiviendong: spam, quảng cáo...
 13. Vi phạm của smovjnll3: comment vô nghĩa
 14. Cảnh cáo sockgame: Post bài sai khu vực
 15. Vi phạm của irriliowesk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 16. Cảnh cáo ty_thegunner: Post bài sai nội quy hoặc không đạt chuẩn
 17. Vi phạm của anhtuannew: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 18. Vi phạm của BóthằngnguXCONAN: user vớ vẩn, chửi bới, xúc phạm BQT
 19. Vi phạm của zutkin: Bài không dấu
 20. Vi phạm của MàyđợiđấyXCONAN: user vớ vẩn, chửi bới, xúc phạm BQT
 21. Vi phạm của ĐKMMod: user vớ vẩn, chửi bới, xúc phạm BQT
 22. Vi phạm của myanh05: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 23. Vi phạm của quảcàchua: Phá rối, gửi ảnh khiêu dâm cho BQT
 24. Vi phạm của 080519534: Quảng cáo, spam liên tục
 25. Vi phạm của càchuachin9: Chửi bới, thách thức BQT
 26. Vi phạm của chivianhnhoem: Đưa link rút gọn, kiếm tiền
 27. Vi phạm của cachuachin9: Sử dụng chữ ký phản cảm, thách thức BQT
 28. Vi phạm của 01228809914: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 29. Cảnh cáo luongchacha1: Vi phạm quy định share key
 30. Vi phạm của dkmbagia: spam bài nhảm
 31. Vi phạm của kímeenha: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 32. Vi phạm của Kiss1997: Đào mộ
 33. Vi phạm của Kiss1997: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 34. Vi phạm của xoaditatca2012: Spam, up bài cũ
 35. Vi phạm của ibetvn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 36. Vi phạm của dangminh585: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 37. Cảnh cáo saigons2hg: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 38. Vi phạm của Đam mê lập trình: Cố tình vi phạm về chữ kí
 39. Vi phạm của jd3t2qh36r: Spam bài + dẫn link sang web khác
 40. Vi phạm của minhtaionline: Spam bài + dẫn link sang web khác
 41. Vi phạm của thuya18: Spam bài nhảm
 42. Vi phạm của phuonganh_11445: Spam bài + dẫn link sang web khác
 43. Vi phạm của huanhd84: spam bài nhảm
 44. Vi phạm của nhoveem12: spam bài nhảm
 45. Vi phạm của chinhyeuvt: spam bài nhảm
 46. Vi phạm của dangcap_kk: spam bài nhảm
 47. Vi phạm của ketoangiagan: Quảng cáo
 48. Vi phạm của haovd: spam bài nhảm
 49. Vi phạm của olala02: spam bài nhảm
 50. Vi phạm của minhquangenglish: Quảng cáo
 51. Vi phạm của hoangproa3: Quảng cáo
 52. Vi phạm của lamtinemlh: spam bài nhảm
 53. Vi phạm của khaitruonglon: spam bài nhảm
 54. Vi phạm của diemthidc: spam bài nhảm
 55. Vi phạm của kimphale22: Quảng cáo
 56. Vi phạm của cnttso1: Quảng cáo
 57. Vi phạm của haicarina: Quảng cáo
 58. Vi phạm của dungdainhan: Quảng cáo
 59. Vi phạm của lenabn: Quảng cáo
 60. Vi phạm của boykho9x1993: Quảng cáo
 61. Vi phạm của Barry_gark: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 62. Vi phạm của chimemthui: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 63. Vi phạm của dr.fwin: Bài sai box
 64. Vi phạm của tungdhtq: Spam bài + dẫn link sang web khác
 65. Vi phạm của Goxasyday: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 66. Vi phạm của scellinsimb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 67. Vi phạm của Targreery: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 68. Vi phạm của visao338: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 69. Vi phạm của leduy1989200: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 70. Vi phạm của ChuyêngiaIT: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 71. Vi phạm của BanNha_TrieuKhuc: spam hàng loạt
 72. Vi phạm của npthanhthai: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 73. Vi phạm của cac 123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 74. Vi phạm của dacitvn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 75. Vi phạm của sonlaptop: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 76. Cảnh cáo nhoc_love00: Mua bán sai qui định
 77. Vi phạm của tochucsukienh2p: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 78. Vi phạm của congtuhd90: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 79. Cảnh cáo daosoai23: Xin xỏ nhầm chỗ
 80. Cảnh cáo daimadauok: Xin xỏ nhầm chỗ
 81. Vi phạm của escape_2008v8: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 82. Vi phạm của djnkngja: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 83. Cảnh cáo llethanhan01: comment vô nghĩa
 84. Vi phạm của hackvcoinvn0890: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 85. Vi phạm của imagephotosh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 86. Vi phạm của vi thanh dung: Bài sai box
 87. Vi phạm của ducanhx10: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 88. Vi phạm của thanhquyga: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 89. Vi phạm của vietan123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 90. Vi phạm của Thiencam: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 91. Vi phạm của bavuongl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 92. Vi phạm của thongcbvn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 93. Vi phạm của nhimyeu_1985: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 94. Vi phạm của Thevin1994dn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 95. Vi phạm của Penf_tync: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 96. Vi phạm của dirext: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 97. Vi phạm của thienthannho22: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 98. Cảnh cáo huutrong_257: Xin xỏ nhầm chỗ
 99. Vi phạm của ugmmdt_gsm: Quảng cáo diện rộng
 100. Vi phạm của starwear_911: Link dẫn sang diễn đàn khác
 101. Cảnh cáo kid1994hn: Post bài sai khu vực
 102. Vi phạm của LOL LOL: Dẫn link sang web khác
 103. Vi phạm của trungkienpm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 104. Vi phạm của leduy1989200: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 105. Vi phạm của quynhtn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 106. Vi phạm của arowofdack: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 107. Vi phạm của hackvcoinvn0888: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 108. Cảnh cáo datnt0985: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 109. Vi phạm của iFonemobi: Spam quảng cáo
 110. Vi phạm của ๖ۣۜNgo๖ۣۜ๖ۣۜLong: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 111. Vi phạm của buon_oi_la_sáu7: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 112. Vi phạm của nhokprohp11: Bài viết không dấu
 113. Vi phạm của dinhquangtrung20: lợi dụng việc cmt để đưa link đi site khác
 114. Vi phạm của lang minh chien: Spam bài
 115. Vi phạm của talo01: spam bài nhảm
 116. Vi phạm của bangduongca: Cố tình vi phạm nội quy của box tâm sự
 117. Cảnh cáo teentitan: Xin xỏ nhầm chỗ
 118. Vi phạm của 2791999: Bài viết sai quy định
 119. Vi phạm của supersaiyanfive: Sai box quy định
 120. Cảnh cáo tu_nt: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 121. Cảnh cáo anhson3: Post bài sai khu vực
 122. Cảnh cáo chickenlx: Viết bài không dấu
 123. Vi phạm của chinhprovip147: Sai box quy định
 124. Vi phạm của tonight12: Sai box quy định
 125. Vi phạm của lang minh chien: Sai box quy định
 126. Vi phạm của shaker9x: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 127. Vi phạm của bolt9x: Vi phạm nội quy box TLBB
 128. Vi phạm của tyanhtoan01: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 129. Vi phạm của leduc92: Spam bài
 130. Vi phạm của tlzstnjcbaj: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 131. Vi phạm của sonpro0507: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 132. Vi phạm của donghieupro: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 133. Vi phạm của thang_nhoc34567: tạo topic spam, quảng cáo sai box
 134. Vi phạm của nhox90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 135. Vi phạm của diepa9ht: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 136. Vi phạm của phatdatmn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 137. Vi phạm của binladenhn: spam quảng cáo, dẫn link quảng cáo vào bài viết
 138. Vi phạm của minhdinh98: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 139. Vi phạm của duongthanhthai: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 140. Vi phạm của manh_auto: tạo topic spam, quảng cáo sai box
 141. Vi phạm của duongthanhthai: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 142. Vi phạm của dienbaminh: tạo topic spam, quảng cáo sai box
 143. Vi phạm của gianghanoitrans: tạo topic spam, quảng cáo sai box
 144. Vi phạm của thongtinmoi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 145. Vi phạm của huy2208: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 146. Vi phạm của anhkhoi1969: Spam nhiều topic quảng cáo sai box, cấp Gà con
 147. Vi phạm của kieukhuynh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 148. Vi phạm của vncuem: Sai box quy định
 149. Vi phạm của maicongtu261: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 150. Vi phạm của Frignisee: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 151. Vi phạm của mymnflino: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 152. Vi phạm của adsltphcm: Spam quảng cáo hàng loạt
 153. Vi phạm của langtu76: Sai box quy định
 154. Vi phạm của Boycodontn: Sai box quy định
 155. Vi phạm của quandungpro: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 156. Vi phạm của yeukomanhin: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 157. Vi phạm của Vien2000: Bài không dấu
 158. Vi phạm của danghuulam15: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 159. Vi phạm của davahu1000: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 160. Vi phạm của anhnpson: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 161. Vi phạm của crybaby: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 162. Vi phạm của hovanden113: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 163. Vi phạm của tranduylam@: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 164. Vi phạm của tunkirk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 165. Vi phạm của ketoanhanoi86: Quảng cáo
 166. Vi phạm của haviboss: Quảng cáo
 167. Vi phạm của Tuyensinh1: Quảng cáo
 168. Vi phạm của s2dats2yokis2: Bài sai box
 169. Vi phạm của lan2011: Spam, up bài cũ
 170. Vi phạm của tiennhat23: Vi phạm nội quy box tâm sự
 171. Vi phạm của vangcothu: spam bài nhảm
 172. Vi phạm của pdthanhvip: Spam, up bài cũ
 173. Vi phạm của Vẽ[]1..Nỗi[]Nhớ: Post bài về ********* + dùng size chữ quá khổ
 174. Cảnh cáo haidku5123: Bài ko dấu
 175. Vi phạm của windowszero: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 176. Cảnh cáo hungmanh_95: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 177. Vi phạm của voanhkute2806: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 178. Vi phạm của tnquoc10101: Bài sai box
 179. Vi phạm của GimnusZek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 180. Vi phạm của infadsigiof: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 181. Vi phạm của Hungthangym90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 182. Vi phạm của tung96qn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 183. Vi phạm của takeyw: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 184. Vi phạm của hanhdung20283: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 185. Vi phạm của thinkgood000: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 186. Vi phạm của thuquent: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 187. Cảnh cáo bangduongca: Bài viết vi phạm nội quy
 188. Vi phạm của huynhpro_kute: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 189. Vi phạm của maiduy033: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 190. Cảnh cáo zoct: Bài viết vi phạm nội quy
 191. Vi phạm của nanatv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 192. Vi phạm của smallfeet05: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 193. Vi phạm của lvy173: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 194. Vi phạm của vinhhnghi: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 195. Vi phạm của minhtrung_2x: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 196. Vi phạm của Cuong87nd: bài không dấu
 197. Vi phạm của cfbrucelee: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 198. Cảnh cáo hoanglongnhatbao: Bài viết vi phạm nội quy
 199. Vi phạm của [My_hEaR]: spam bài, bài không dấu
 200. Vi phạm của loveyou_wbmstr: Dẫn link diễn đàn khác.
 201. Cảnh cáo ctu092: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 202. Vi phạm của haduythuan: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 203. Vi phạm của alex91: Sử dụng link ref trong bài viết.
 204. Vi phạm của mylovefly: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 205. Vi phạm của babebackan: Post link *******
 206. Vi phạm của hackvcoinvn0887: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 207. Vi phạm của tnquoc10101: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 208. Vi phạm của twins12376: Quảng cáo, dẫn link
 209. Vi phạm của Hj3pkhach1993: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 210. Vi phạm của dtkua: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 211. Vi phạm của intercom1: Vi phạm nội quy box TLBB
 212. Vi phạm của trandiemmobile: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 213. Vi phạm của Freerlibe: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 214. Vi phạm của VienJenly: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 215. Vi phạm của AugmermAnonry: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 216. Vi phạm của ywfduqfa: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 217. Cảnh cáo juhu8ghy: Viết bài không dấu
 218. Qui định Box Danh Sách Vi Phạm [ Đọc để khỏi bị Bannick ]
 219. Vi phạm của sanhotrang.ttdd: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 220. Vi phạm của vinhsieuvo: bài không dấu, nhầm box
 221. Vi phạm của pffpxpxmmk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 222. Cảnh cáo ngmtan1606: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 223. Vi phạm của androidsuc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 224. Vi phạm của Breelsjar: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 225. Vi phạm của Deeklyneibine: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 226. Vi phạm của Assebuive: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 227. Vi phạm của HinueHeenda: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 228. Cảnh cáo ngamypro: Xin xỏ nhầm chỗ
 229. Cảnh cáo quickup: Link dẫn sang diễn đàn khác
 230. Vi phạm của EM_BE_BU: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 231. Vi phạm của Bui.thientho: Vi phạm nội quy box tâm sự
 232. Vi phạm của 0907187452: Sai box quy định
 233. Vi phạm của chien102: Sai box quy định
 234. Vi phạm của jongturn: Sai box quy định
 235. Vi phạm của nhoklever: Sai box quy định
 236. Vi phạm của thoíeuviet: Sai box quy định
 237. Vi phạm của donghuy96: Sai box quy định
 238. Cảnh cáo xuannam2620: Post bài sai khu vực
 239. Vi phạm của admịn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 240. Vi phạm của spartanboy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 241. Vi phạm của ton91c1: Quảng cáo, dẫn link sang trang khác
 242. Vi phạm của admịn: Dẫn link sang trang khác
 243. Vi phạm của nodtbhivmn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 244. Vi phạm của liogyutqilj: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 245. Vi phạm của anhgia8888: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 246. Vi phạm của an_chao_dai_bat: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 247. Vi phạm của tai-loc: Quảng cáo
 248. Vi phạm của nguyenlebach: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 249. Vi phạm của hackvcoinvn0887: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 250. Vi phạm của datgioanb: Spam, up bài cũ