PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501

 1. Vi phạm của hankute199xx: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 2. Vi phạm của phutrandr: Spam quảng cáo kiếm tiền online
 3. Vi phạm của lequydinh: Chèn link quảng cáo
 4. Cảnh cáo To Hoan: Post bài sai khu vực
 5. Cảnh cáo chemits: Viết bài không dấu
 6. Cảnh cáo 0944333888: Viết bài không dấu
 7. Cảnh cáo mrlangtudoncoi: Post bài sai khu vực
 8. Vi phạm của sealgeaklyTug: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 9. Vi phạm của Clailizephata: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 10. Vi phạm của huyquang52: Spam bài + dẫn link sang web khác
 11. Vi phạm của talo01: Quảng cáo, spam bài nhảm
 12. Vi phạm của hongthanh1207: Quảng cáo, spam bài nhảm
 13. Vi phạm của huuphuc2603: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 14. Vi phạm của daolehoang1990: Quảng cáo
 15. Vi phạm của chodaidam: Spam
 16. Vi phạm của orion2007: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 17. Vi phạm của *** SNSD: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 18. Vi phạm của stararound: Quảng cáo diện rộng + Lôi kéo thành viên khác tham gia!
 19. Vi phạm của fknjght: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 20. Vi phạm của huudanh08: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 21. Vi phạm của chethanhhan: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 22. Vi phạm của hunght9x: Vi phạm nội quy box tâm sự
 23. Vi phạm của xboy89: Viết bài không dấu + Ăn nói thô tục
 24. Vi phạm của opama2011: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 25. Vi phạm của dhkute1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 26. Vi phạm của minhcanhvip: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 27. Vi phạm của lamluuoanh: spam quảng cáo,dẫn link web khác
 28. Vi phạm của savitel: spam quảng cáo,dẫn link web khác
 29. Vi phạm của guncfvip.tk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 30. Cảnh cáo Mr.PC: Post bài sai nội quy hoặc không đạt chuẩn
 31. Vi phạm của psythitty: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 32. Vi phạm của phongphong283: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 33. Vi phạm của thuynetreal: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 34. Vi phạm của vietpro66: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 35. Vi phạm của hieubds6868: Tiếp tục vi phạm: Quảng cáo
 36. Vi phạm của hains95: Bài không dấu
 37. Vi phạm của maytinhbaoviet: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 38. Vi phạm của duong_maii: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 39. Vi phạm của ngocnhi92: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 40. Vi phạm của hungca001996: spam bài
 41. Vi phạm của chungpoll: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 42. Vi phạm của an_cv: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 43. Vi phạm của urbane90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 44. Vi phạm của leewoanhuyn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 45. Vi phạm của duyluuIT: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 46. Vi phạm của dai13611: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 47. Vi phạm của lunarmyst: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn, nhắc nhỏ nhiều lần ko sửa
 48. Vi phạm của salldotialk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 49. Vi phạm của tuonghieu: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 50. Cảnh cáo nhoz_Shin: Post link cấm ******* !
 51. Cảnh cáo honglinhtruong62: Post bài sai quy định !
 52. Vi phạm của Cleverads123: Spam quảng cáo
 53. Vi phạm của sldcnm: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 54. Vi phạm của habicovn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 55. Vi phạm của kaspersky2012pro: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 56. Vi phạm của changtraibancho: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài
 57. Vi phạm của changtraibancho: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 58. Cảnh cáo chanhonam: Xin xỏ nhầm chỗ
 59. Vi phạm của vi3tdrgn: Spam+ Bài post ko đạt chất lượng
 60. Vi phạm của bonamana192: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 61. Cảnh cáo nguyendinhtuan44: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 62. Cảnh cáo acer5741: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 63. Vi phạm của sangso: Post bài sai nội quy hoặc không đạt chuẩn + chứa link dẫn sang site khác.
 64. Vi phạm của autogame: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 65. Vi phạm của boypro10c: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 66. Vi phạm của soncodon_95: Lừa đảo.
 67. Cảnh cáo congchua91: Spam, up bài cũ
 68. Vi phạm của ***_2012: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 69. Cảnh cáo kien2810: Post bài sai quy định !
 70. Cảnh cáo quocdatvt178: Post bài sai quy định !
 71. Cảnh cáo tonight12: Post bài sai quy định !
 72. Vi phạm của cgchemgio: Spam, up bài cũ
 73. Vi phạm của LOVE_NN: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 74. Cảnh cáo huygluestick1: Post bài sai quy định !
 75. Cảnh cáo viethungnt1987: Post bài sai quy định !
 76. Cảnh cáo lythao: Post bài sai quy định !
 77. Vi phạm của hainamhn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 78. Vi phạm của shinichi2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 79. Cảnh cáo herovn1994: Chèn link cấm *******!
 80. Vi phạm của huangzung: Chèn link quảng cáo
 81. Vi phạm của ngoduyha1996: Sử dụng link kiếm tiền
 82. Vi phạm của thuapro_533: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 83. Vi phạm của etydgfdgdfr: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 84. Vi phạm của fanta_cocacola: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 85. Vi phạm của nakedmen: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 86. Vi phạm của memayvi: Spam/ Quảng Cáo / Lừa Đảo
 87. Vi phạm của lolek69: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 88. Vi phạm của newworld2080: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 89. Vi phạm của samurainaka: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 90. Vi phạm của Inwattereence: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 91. Vi phạm của voviethieu2000: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 92. Vi phạm của nguyenkhang1825: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 93. Vi phạm của spartacus_1202: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 94. Vi phạm của longchanday1993: Spam, up bài cũ
 95. Vi phạm của ™pÉ...Di™: Vi phạm nội quy box, post hình ảnh nhạy cảm
 96. Vi phạm của vudangkhiem: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 97. Vi phạm của minhkyminhky: Cố ý tái phạm nhiều lần!
 98. Vi phạm của lvl1994: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 99. Vi phạm của buihuyhung: Quảng cáo kiếm tiền onl
 100. Vi phạm của hoangkien207: Spam+quảng cáo
 101. Vi phạm của qkth2104: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 102. Vi phạm của gmtlbbngaokiem1: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 103. Vi phạm của naruto142: spam bài nhảm
 104. Vi phạm của lieuvd: Spam bài + dẫn link sang web khác
 105. Vi phạm của cuongcuong193: Vi phạm nội quy box tâm sự
 106. Cảnh cáo gdragonkute: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 107. Vi phạm của vpp188: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 108. Vi phạm của dik0ls: Xúc phạm thành viên BQT
 109. Vi phạm của kaka632: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 110. Vi phạm của tinmala: post bài sai box
 111. Vi phạm của topsongs: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 112. Vi phạm của caubenongtinh: Spam bài, quảng cáo,dẫn link
 113. Vi phạm của namevnbay: lợi dụng việc post bài để đưa link đi site khác
 114. Vi phạm của vietnam_anhhung: Quảng cáo forum khác
 115. Vi phạm của gmtlbbngaokiem: Vi phạm nội quy box TLBB
 116. Vi phạm của vinhsieuvo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 117. Vi phạm của anhlt.pro: dẫn link sang diễn đàn khác
 118. Vi phạm của mrde12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 119. Vi phạm của vn-zu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 120. Vi phạm của BĐSchanghoang: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 121. Vi phạm của vanbinh1988: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu+bài không dấu.
 122. Vi phạm của kijoko: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 123. Vi phạm của vodanhkk2912: Vi phạm quy định diễn đàn
 124. Vi phạm của LuvVam: Spam, up bài cũ
 125. Vi phạm của Tieupham1985: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 126. Vi phạm của ngocminh.info: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 127. Vi phạm của Huylivhn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 128. Vi phạm của lequangvi_93: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 129. Vi phạm của vkingvip: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 130. Vi phạm của kazumi2213: Quảng cáo hàng loạt
 131. Vi phạm của truongtung19: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 132. Vi phạm của lonkonjtnoj: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 133. Vi phạm của phongthanhnguyen: Dẫn link sang web/forum khác.
 134. Vi phạm của manhnavi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 135. Cảnh cáo min_02: Bài sai box.
 136. Vi phạm của ductrungqb11: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 137. Vi phạm của darknong: Quảng cáo hàng loạt
 138. Vi phạm của trucntt01: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 139. Vi phạm của s2zenl: spam vô nghĩa
 140. Vi phạm của gmtlbbhaclong: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 141. Vi phạm của usoki: Dẫn link qua web khác, Pr
 142. Vi phạm của zero_2006dn: bài không dấu, dùng từ tục tĩu
 143. Vi phạm của tonggiang91: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 144. Vi phạm của sportmiss: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 145. Vi phạm của soapman181: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 146. Vi phạm của arganmor: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 147. Vi phạm của Mymndwene: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 148. Vi phạm của mavuongdracula: Vi phạm nội quy box TLBB
 149. Vi phạm của BLACK HERO HD: Spam hàng loạt
 150. Vi phạm của soommonse: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 151. Vi phạm của Uyen_NTBD: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 152. Cảnh cáo Max!: Spam, up bài cũ
 153. Vi phạm của socialhowl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 154. Vi phạm của dattTypecrype: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 155. Vi phạm của Amosobbyisbub: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 156. Vi phạm của Grooksdreme: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 157. Vi phạm của clocksounse: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 158. Vi phạm của acceweemo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 159. Vi phạm của Hietiniomiems: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 160. Vi phạm của horMaxAffommA: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 161. Vi phạm của Prekenuri: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 162. Vi phạm của STAILYMNSTARL: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 163. Vi phạm của playcleeSopsy: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 164. Vi phạm của shedgeDuh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 165. Vi phạm của Ritclictdef: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 166. Vi phạm của capalicky: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 167. Vi phạm của Broantito: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 168. Vi phạm của JeophyrewToow: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 169. Vi phạm của AbombIrrems: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 170. Vi phạm của SkeflyfemGelt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 171. Vi phạm của prootrort: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 172. Vi phạm của DalfHorowal: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 173. Vi phạm của AgopleElotalo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 174. Vi phạm của Bigassignef: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 175. Vi phạm của wepundunk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 176. Vi phạm của Ricindito: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 177. Vi phạm của heasseneubora: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 178. Vi phạm của hacker1minh: Spam, quảng cáo hàng loạt
 179. Vi phạm của hongha32012: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 180. Vi phạm của lolek69: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 181. Vi phạm của minhnezzzz: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 182. Vi phạm của quants1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 183. Cảnh cáo lalou23: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 184. Cảnh cáo lamthongla: Bài sai box.
 185. Cảnh cáo anhtuyetkute91: Bài sai box.
 186. Vi phạm của toilaaikilan: Dẫn link diễn đàn khác
 187. Vi phạm của WINNER2000: Sử dụng Link adfly
 188. Cảnh cáo sipo123: Xin xỏ nhầm chỗ
 189. Vi phạm của heomapbk: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 190. Vi phạm của tanguyenanh: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 191. Vi phạm của missbet: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 192. Vi phạm của pitochun: Post quá 4 bài/box/ngày
 193. Vi phạm của prince.phuc: Tiêu đề sai nội quy
 194. Vi phạm của sjm_delete: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 195. Vi phạm của nhocnt1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 196. Vi phạm của ducthangbc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 197. Vi phạm của hamkpro: Vi phạm nội quy box tâm sự
 198. Vi phạm của foedlosohisee: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 199. Vi phạm của ngaytrolaiok: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 200. Vi phạm của wargirl10523: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 201. Vi phạm của nguyenthiainhan: spam quảng cáo, dẫn link sang web khác
 202. Vi phạm của anhtuan8z: Vi phạm nội quy box TLBB
 203. Vi phạm của viete: Vi phạm nội quy box TLBB
 204. Vi phạm của hungdinhquan: spam quảng cáo, dẫn link sang web khác
 205. Vi phạm của gmtlbbakatsuki: Vi phạm nội quy box TLBB
 206. Vi phạm của q1234567896789: spam quảng cáo, dẫn link sang web khác
 207. Vi phạm của Level 12: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 208. Vi phạm của iulagita: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 209. Vi phạm của thekingok: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 210. Vi phạm của anhtuan123st1997: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 211. Vi phạm của mitkhec: spam , quảng cáo , dẫn link hàng loạt
 212. Vi phạm của hoacaido: spam , quảng cáo , dẫn link hàng loạt
 213. Vi phạm của hieunt004: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 214. Vi phạm của nholilom: Quảng cáo , dẫn link sang web khác
 215. Vi phạm của mrhai22: post bài sai box
 216. Vi phạm của Mù Tịt Tin Học: Bài sai box
 217. Vi phạm của ckidokatolk: Vi phạm nội quy box TLBB
 218. Vi phạm của Yêu YoonA: Spam bài ở danh sách vi phạm
 219. Vi phạm của phimmoi3: Dẫn link qua web khác, Pr
 220. Vi phạm của mytom620: Spam quảng cáo
 221. Vi phạm của levuluat00: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 222. Vi phạm của longtb0808: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 223. Cảnh cáo nguyenluuvu: Bài viết vi phạm nội quy
 224. Vi phạm của zoct: Vi phạm nôi quy box - 1clip
 225. Vi phạm của hoangkien1sales: spam, quảng cáo...
 226. Vi phạm của luxuxu90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 227. Vi phạm của lieuvd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 228. Vi phạm của thanhduy254: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 229. Cảnh cáo vantienvic: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 230. Vi phạm của vaz.thunder: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 231. Vi phạm của rongdatbg: Post bài có nội dung kiếm tiền trực tuyến.
 232. Cảnh cáo rongdatbg: Post bài có nội dung kiếm tiền trực tuyến.
 233. Cảnh cáo tinhban02: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 234. Vi phạm của TieuLienDao: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 235. Cảnh cáo giaodau92: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 236. Cảnh cáo lieuvd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 237. Cảnh cáo cococu123: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 238. Cảnh cáo taigta1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 239. Cảnh cáo ngocwua76: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 240. Vi phạm của simsodongnai: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 241. Vi phạm của 0905558855: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 242. Vi phạm của habaidiem: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 243. Vi phạm của nhoxbjn90: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 244. Vi phạm của sai0nline: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 245. Vi phạm của twins12376: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 246. Vi phạm của nh4t95: Bài không dấu
 247. Vi phạm của mycool219: Bài không dấu
 248. Vi phạm của phamlac: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 249. Vi phạm của khanh8609: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 250. Vi phạm của zelisehal: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn