PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495

 1. Vi phạm của dienbaminh: tạo topic spam, quảng cáo sai box
 2. Vi phạm của gianghanoitrans: tạo topic spam, quảng cáo sai box
 3. Vi phạm của thongtinmoi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 4. Vi phạm của huy2208: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 5. Vi phạm của anhkhoi1969: Spam nhiều topic quảng cáo sai box, cấp Gà con
 6. Vi phạm của kieukhuynh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 7. Vi phạm của vncuem: Sai box quy định
 8. Vi phạm của maicongtu261: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 9. Vi phạm của Frignisee: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 10. Vi phạm của mymnflino: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 11. Vi phạm của adsltphcm: Spam quảng cáo hàng loạt
 12. Vi phạm của langtu76: Sai box quy định
 13. Vi phạm của Boycodontn: Sai box quy định
 14. Vi phạm của quandungpro: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 15. Vi phạm của yeukomanhin: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 16. Vi phạm của Vien2000: Bài không dấu
 17. Vi phạm của danghuulam15: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 18. Vi phạm của davahu1000: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 19. Vi phạm của anhnpson: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 20. Vi phạm của crybaby: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 21. Vi phạm của hovanden113: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 22. Vi phạm của tranduylam@: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 23. Vi phạm của tunkirk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 24. Vi phạm của ketoanhanoi86: Quảng cáo
 25. Vi phạm của haviboss: Quảng cáo
 26. Vi phạm của Tuyensinh1: Quảng cáo
 27. Vi phạm của s2dats2yokis2: Bài sai box
 28. Vi phạm của lan2011: Spam, up bài cũ
 29. Vi phạm của tiennhat23: Vi phạm nội quy box tâm sự
 30. Vi phạm của vangcothu: spam bài nhảm
 31. Vi phạm của pdthanhvip: Spam, up bài cũ
 32. Vi phạm của Vẽ[]1..Nỗi[]Nhớ: Post bài về ********* + dùng size chữ quá khổ
 33. Cảnh cáo haidku5123: Bài ko dấu
 34. Vi phạm của windowszero: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 35. Cảnh cáo hungmanh_95: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 36. Vi phạm của voanhkute2806: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 37. Vi phạm của tnquoc10101: Bài sai box
 38. Vi phạm của GimnusZek: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 39. Vi phạm của infadsigiof: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 40. Vi phạm của Hungthangym90: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 41. Vi phạm của tung96qn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 42. Vi phạm của takeyw: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 43. Vi phạm của hanhdung20283: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 44. Vi phạm của thinkgood000: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 45. Vi phạm của thuquent: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 46. Cảnh cáo bangduongca: Bài viết vi phạm nội quy
 47. Vi phạm của huynhpro_kute: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 48. Vi phạm của maiduy033: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 49. Cảnh cáo zoct: Bài viết vi phạm nội quy
 50. Vi phạm của nanatv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 51. Vi phạm của smallfeet05: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 52. Vi phạm của lvy173: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 53. Vi phạm của vinhhnghi: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 54. Vi phạm của minhtrung_2x: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 55. Vi phạm của Cuong87nd: bài không dấu
 56. Vi phạm của cfbrucelee: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 57. Cảnh cáo hoanglongnhatbao: Bài viết vi phạm nội quy
 58. Vi phạm của [My_hEaR]: spam bài, bài không dấu
 59. Vi phạm của loveyou_wbmstr: Dẫn link diễn đàn khác.
 60. Cảnh cáo ctu092: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 61. Vi phạm của haduythuan: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 62. Vi phạm của alex91: Sử dụng link ref trong bài viết.
 63. Vi phạm của mylovefly: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 64. Vi phạm của babebackan: Post link *******
 65. Vi phạm của hackvcoinvn0887: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 66. Vi phạm của tnquoc10101: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 67. Vi phạm của twins12376: Quảng cáo, dẫn link
 68. Vi phạm của Hj3pkhach1993: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 69. Vi phạm của dtkua: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 70. Vi phạm của intercom1: Vi phạm nội quy box TLBB
 71. Vi phạm của trandiemmobile: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 72. Vi phạm của Freerlibe: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 73. Vi phạm của VienJenly: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 74. Vi phạm của AugmermAnonry: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 75. Vi phạm của ywfduqfa: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 76. Cảnh cáo juhu8ghy: Viết bài không dấu
 77. Qui định Box Danh Sách Vi Phạm [ Đọc để khỏi bị Bannick ]
 78. Vi phạm của sanhotrang.ttdd: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 79. Vi phạm của vinhsieuvo: bài không dấu, nhầm box
 80. Vi phạm của pffpxpxmmk: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 81. Cảnh cáo ngmtan1606: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 82. Vi phạm của androidsuc: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 83. Vi phạm của Breelsjar: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 84. Vi phạm của Deeklyneibine: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 85. Vi phạm của Assebuive: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 86. Vi phạm của HinueHeenda: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 87. Cảnh cáo ngamypro: Xin xỏ nhầm chỗ
 88. Cảnh cáo quickup: Link dẫn sang diễn đàn khác
 89. Vi phạm của EM_BE_BU: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 90. Vi phạm của Bui.thientho: Vi phạm nội quy box tâm sự
 91. Vi phạm của 0907187452: Sai box quy định
 92. Vi phạm của chien102: Sai box quy định
 93. Vi phạm của jongturn: Sai box quy định
 94. Vi phạm của nhoklever: Sai box quy định
 95. Vi phạm của thoíeuviet: Sai box quy định
 96. Vi phạm của donghuy96: Sai box quy định
 97. Cảnh cáo xuannam2620: Post bài sai khu vực
 98. Vi phạm của admịn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 99. Vi phạm của spartanboy: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 100. Vi phạm của ton91c1: Quảng cáo, dẫn link sang trang khác
 101. Vi phạm của admịn: Dẫn link sang trang khác
 102. Vi phạm của nodtbhivmn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 103. Vi phạm của liogyutqilj: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 104. Vi phạm của anhgia8888: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 105. Vi phạm của an_chao_dai_bat: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 106. Vi phạm của tai-loc: Quảng cáo
 107. Vi phạm của nguyenlebach: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 108. Vi phạm của hackvcoinvn0887: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 109. Vi phạm của datgioanb: Spam, up bài cũ
 110. Vi phạm của nh0xot2012: Vi phạm nội quy box Webgame
 111. Vi phạm của lovelove10041995: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 112. Vi phạm của nhatlinh2605: Vi phạm nội quy box
 113. Cảnh cáo nui thanh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 114. Vi phạm của hackgame132: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 115. Vi phạm của zxcasdfv: Spam bài, quảng cáo
 116. Vi phạm của taipanvn: Lập nick tạo topic trá hình để quảng cáo
 117. Vi phạm của funnykid69: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 118. Vi phạm của kuboyls2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 119. Vi phạm của quyetpa: Spam bài, quảng cáo
 120. Vi phạm của maiduy033: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 121. Vi phạm của nicklagi_001: Quảng cáo liên tục
 122. Cảnh cáo prince.phuc: Tiêu đề sai nội quy
 123. Cảnh cáo dragon214: Tiêu đề sai nội quy
 124. Cảnh cáo thien my: Tiêu đề thiếu thông tin host download
 125. Vi phạm của no girl: Spam Bài
 126. Cảnh cáo pitochun: Tiêu đề sai quy định: Thiếu Host download
 127. Cảnh cáo chinh1308: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 128. Vi phạm của CASSIEOAKLEY: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 129. Vi phạm của maylanhabc: Spam/Quảng cáo
 130. Vi phạm của ldt56901: Post link *******
 131. Vi phạm của hungseowebsite: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 132. Vi phạm của sumbang: Link lừa đảo
 133. Vi phạm của Kate3oo: dùng từ tục tĩu, spam, bài không dấu
 134. Cảnh cáo phuc1114: Post bài sai box
 135. Vi phạm của minprince: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 136. Vi phạm của sqiujgvlngs: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 137. Vi phạm của gai: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 138. Vi phạm của trungblock: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 139. Vi phạm của sanhotrang.ttdd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 140. Vi phạm của Mairia Ozawa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 141. Vi phạm của longnu92: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 142. Cảnh cáo mylovefly: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 143. Vi phạm của outsinise: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 144. Vi phạm của ugmmdt_gsm: spam quảng cáo
 145. Vi phạm của dungviettruck: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 146. Vi phạm của waterspirit: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 147. Vi phạm của bongdaviet: quảng cáo sai box
 148. Vi phạm của quandungcf: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 149. Vi phạm của kotienkobac: Spam
 150. Vi phạm của ADMvnzoom: Post File chứa Trojan
 151. Vi phạm của duchungzxc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 152. Vi phạm của Dj_cun: Bài viết sai quy định
 153. Vi phạm của minison: Sai box quy định
 154. Vi phạm của x700: Bài viết sai quy định
 155. Vi phạm của occhohotl0n: Sai box quy định
 156. Vi phạm của disme: Sai box quy định
 157. Vi phạm của phieudu22386: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 158. Vi phạm của thegames92: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 159. Vi phạm của anhduy0101: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 160. Vi phạm của mrkhoa1995ct: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 161. Vi phạm của cutibebong: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 162. Vi phạm của phongtu21: Sai box quy định
 163. Vi phạm của punlinh2007linh: Sai box quy định
 164. Cảnh cáo tuan1610: Xin xỏ nhầm chỗ
 165. Vi phạm của bonamana192: Sai box quy định
 166. Vi phạm của khoi2505: Sai box quy định
 167. Vi phạm của dandanht: Sai box quy định
 168. Vi phạm của x700: Bài viết vi phạm nội quy
 169. Vi phạm của tuan01698212586: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 170. Vi phạm của kynguyen01: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 171. Vi phạm của chuabiet: Sai box quy định
 172. Vi phạm của truongsen1234: Sai box quy định
 173. Vi phạm của thinh2108: Sai box quy định
 174. Vi phạm của pedeDwesk: Spam bài, không dấu
 175. Vi phạm của hien9516: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 176. Vi phạm của trymto1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 177. Vi phạm của boyvip103: Vi phạm nội quy box Webgame
 178. Vi phạm của chubetheki: Dẫn link sang web/forum khác.
 179. Vi phạm của nguyenducanh1806: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 180. Vi phạm của giangtruong1991: Spam bài, quảng cáo
 181. Vi phạm của yves goufret: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 182. Vi phạm của duc201: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 183. Vi phạm của chungmatdo: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 184. Vi phạm của dong_nghe: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 185. Vi phạm của phuocnong: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 186. Vi phạm của bonamana192: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 187. Vi phạm của Frekeldertofe: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 188. Vi phạm của khihinhnhan: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 189. Vi phạm của Bin.kute: Dùng từ ngữ viết tắt, nội dung thô tục
 190. Cảnh cáo hhhic: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 191. Cảnh cáo thewallc12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 192. Vi phạm của CerErypetew: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 193. Vi phạm của spornonee: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 194. Vi phạm của luvyou303: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 195. Vi phạm của gaprolata: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 196. Vi phạm của fireship: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 197. Cảnh cáo luvyou303: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 198. Cảnh cáo nhoc_coi1: Dùng size chữ quá khổ
 199. Vi phạm của nguyenhainguyen9: spam ít thui.
 200. Cảnh cáo CuongMarl: Dùng size chữ quá khổ
 201. Vi phạm của ovanti: Post bài sai nội quy hoặc không đạt chuẩn
 202. Vi phạm của umbrella2707: Spam/Quảng cáo
 203. Vi phạm của hieuhien_90: Spam/Quảng cáo
 204. Cảnh cáo ZHoangTuZ: comment vô nghĩa
 205. Vi phạm của tgiang2011: Quảng cáo kiếm tiền onl
 206. Vi phạm của doan_boy: SPAM
 207. Vi phạm của nghiemducmanh: Spam/ Thách thức BQT
 208. Vi phạm của kikyou751998: Comment sai lệch / Spam
 209. Vi phạm của rocklam1074: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 210. Vi phạm của tanbinh8994: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 211. Vi phạm của emlavip02: Quảng cáo hàng loạt
 212. Vi phạm của huyquang52: Spam bài + dẫn link quảng cáo
 213. Vi phạm của thaonet92: Spam bài + dẫn link sang web khác
 214. Vi phạm của maythucphamtp: Quảng cáo
 215. Vi phạm của hukl: Spam bài + dẫn link sang web khác
 216. Vi phạm của cleverman2809: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 217. Cảnh cáo yeunu005: Bài sai box.
 218. Vi phạm của tu1112: Spam bài + dẫn link sang web khác
 219. Vi phạm của himlamthudo3: spam bài nhảm
 220. Vi phạm của anypen235: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 221. Vi phạm của phamcuonghaui: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 222. Vi phạm của chovamamtom: Post bài sai nội quy và không đạt chuẩn
 223. Vi phạm của tranthanhdanh_cn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 224. Vi phạm của gio.ngu: Bài không dấu
 225. Vi phạm của Ttpod113: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 226. Vi phạm của hoapro91ht: Dùng font màu đỏ toàn bài viết.
 227. Vi phạm của nguyenluanitcmk: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 228. Vi phạm của congdanh10: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 229. Vi phạm của hungdaogam: Dùng font màu đỏ toàn bài viết.
 230. Vi phạm của alex91: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 231. Vi phạm của iloveufrv: Bài *********
 232. Vi phạm của numbencore89hd: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 233. Vi phạm của 7dragonball: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 234. Vi phạm của Mairia Ozawa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 235. Vi phạm của trantuhoshi1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 236. Vi phạm của demkhuya10: comment vô nghĩa
 237. Cảnh cáo thanhthai11: comment vô nghĩa
 238. Vi phạm của thuquent: Spam quảng cáo hàng loạt
 239. Vi phạm của DrThanh_: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 240. Cảnh cáo pitochun: Link dẫn sang diễn đàn khác
 241. Vi phạm của concon1978: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 242. Vi phạm của Mairia Ozawa: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 243. Vi phạm của ʞɯ-uǝʎnƃuǝl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 244. Vi phạm của 1333: Bài sai box
 245. Vi phạm của fcnuocmat: Vi phạm nội quy box TLBB
 246. Vi phạm của fethuoclak1234: Nhắc nhở nhưng không sửa
 247. Vi phạm của ab-cd: Gây rối Topic / Đả kích thành viên
 248. Vi phạm của qqq12: Quảng Cáo / Spam
 249. Vi phạm của Nopeplomvex: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 250. Vi phạm của laducviet: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu