PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508

 1. Cảnh cáo hephaixtox: Bài viết vi phạm nội quy
 2. Cảnh cáo Lucky B0y: Để nhạc auto
 3. Vi phạm của bxanhyeu0607: Thảo luận ngoài topic, dùng từ ngữ viết tắt
 4. Vi phạm của ha minh quyet: Dẫn link sang web/forum khác.
 5. Vi phạm của REDGALAXY: Bài không dấu
 6. Vi phạm của hoangngocchau321: Post Virus/Trojan
 7. Vi phạm của tuannokian76: Bài không dấu
 8. Vi phạm của topxautrai: Bài không dấu
 9. Vi phạm của Panda Pig: Bài không dấu
 10. Vi phạm của huudainguyen: Dẫn link sang web/forum khác.
 11. Vi phạm của kukinh: Spam bài
 12. Vi phạm của memoto87: Bài không dấu
 13. Vi phạm của ttttuanq7: Spam
 14. Vi phạm của ice8: Spam bài
 15. Vi phạm của tiffanysnsd92: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 16. Vi phạm của bep ga SOHO: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 17. Vi phạm của culacvang: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 18. Cảnh cáo yeudech0i: đào mộ
 19. Vi phạm của PhucPhan_TLBB: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 20. Vi phạm của weattseat: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 21. Vi phạm của duong_officer: Bài không dấu.
 22. Vi phạm của hauhaphong: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 23. Vi phạm của pvhoai: spam quảng cáo sai box, dẫn link web khác
 24. Vi phạm của Nouu12: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 25. Vi phạm của bep ga SOHO: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 26. Vi phạm của qncbdsvn: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 27. Vi phạm của sexyboyht04: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 28. Vi phạm của f0rever29: SPAM hàng loạt!
 29. Vi phạm của sexyboyht04: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 30. Vi phạm của VN-ZOOM7554: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 31. Vi phạm của sexyboyht03: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 32. Vi phạm của sexyboyht03: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 33. Vi phạm của sexyboyht02: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 34. Vi phạm của sexyboyht02: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 35. Cảnh cáo rongconla: Link cấm LETITBIT.net!
 36. Vi phạm của inguyenviet: Bài sai box
 37. Vi phạm của SexyBoyHt01: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 38. Vi phạm của rickakula: Spam bài, quảng cáo
 39. Vi phạm của SexyBoyHt01: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 40. Vi phạm của TaummaOccasty: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 41. Vi phạm của tam: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 42. Vi phạm của chipyeu_: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 43. Vi phạm của papyth: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 44. Vi phạm của zidanes: bài không dấu
 45. Vi phạm của PeernDrield: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 46. Vi phạm của truonghuyeninfo: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 47. Vi phạm của nguyen le the ba: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 48. Vi phạm của nguyendam: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 49. Vi phạm của loncho: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 50. Vi phạm của hankaral: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 51. Cảnh cáo mrlam136: Vi phạm nội quy box
 52. Vi phạm của jinyo89lie: Spam thanks hàng loạt
 53. Vi phạm của AndOrNot: Link quảng cáo, kiếm tiền
 54. Vi phạm của jackiemoon: Spam bài, quảng cáo
 55. Vi phạm của DakabiceWeila: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 56. Vi phạm của slolobovock: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 57. Vi phạm của hinsunsunny: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 58. Vi phạm của RouhtokyVoity: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 59. Vi phạm của Velimoill: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 60. Vi phạm của vesyethesee: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 61. Vi phạm của goalkilia: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 62. Vi phạm của dthreelvl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 63. Vi phạm của toanpheo17: Spam bài, quảng cáo
 64. Vi phạm của conareorb: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 65. Vi phạm của avefcofffenna: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 66. Vi phạm của alattible: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 67. Vi phạm của Lereexani: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 68. Vi phạm của Gureutesterie: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 69. Vi phạm của DiummaloalK: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 70. Vi phạm của duong_officer: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 71. Vi phạm của duybt74: Bài sai box
 72. Vi phạm của mavantay: Quảng Cáo / Spam / Post Link Dẫn Web
 73. Vi phạm của adam_ich: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 74. Vi phạm của manhpro_971: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 75. Vi phạm của soncq: Bài sai box.
 76. Vi phạm của tien_laptop: Vi phạm nội quy post bài.
 77. Vi phạm của trieuha8850: Bài sai box.
 78. Vi phạm của ledatsg: Vi phạm nội quy post bài.
 79. Vi phạm của hoavang302: Tiêu đề không dấu, sử dụng font chữ sai quy định.
 80. Vi phạm của tranhakim: Bài sai box.
 81. Vi phạm của cuuho110791: Bài sai box.
 82. Vi phạm của asia_nt01: Bài sai box.
 83. Vi phạm của saoloipro: Cố tình post bài nhờ like
 84. Vi phạm của pengalove: Vi phạm nội quy box kết bạn
 85. Vi phạm của huynhnhutphat: Quảng cáo cho diễn đàn khác
 86. Vi phạm của tieunicotn: Quảng cáo
 87. Vi phạm của haibivaco: Quảng cáo
 88. Vi phạm của ngylluan: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 89. Vi phạm của lmkhang: spam bài nhảm
 90. Vi phạm của N Sock: Vi phạm nội quy post bài.
 91. Vi phạm của hell.wavetau: Cố tình post bài nhờ like
 92. Vi phạm của bengoc103: Spam bài + dẫn link sang web khác
 93. Vi phạm của arsenalpercy: spam, comment vô nghĩa
 94. Vi phạm của sangyansang: Spam / quảng cáo hàng loạt.
 95. Vi phạm của proacky: Spam / quảng cáo hàng loạt.
 96. Vi phạm của quangkk11: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 97. Vi phạm của miguel: Sai box, quảng cáo.
 98. Vi phạm của binh_sakura: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 99. Vi phạm của Truong Chau Hien: Vi phạm Qui định Box Danh Sách Vi Phạm
 100. Vi phạm của tjmyou12: Vi phạm Qui định Box Danh Sách Vi Phạm
 101. Vi phạm của hlvgptpro: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 102. Vi phạm của LOSEWEIGHT: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 103. Vi phạm của f0rever29: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 104. Cảnh cáo batisronal: đào mộ
 105. Vi phạm của smartcute9x: Quảng cáo, dẫn link trang khác, bài không dấu.
 106. Vi phạm của argetlam7420: Sai box, bài không dấu
 107. Vi phạm của Vecter: Spam bài
 108. Vi phạm của saitouhajime115: spam quảng cáo
 109. Vi phạm của kynangmem123: Dẫn link / quảng cáo Pr
 110. Vi phạm của bang2810: Bài không dấu
 111. Vi phạm của tonggiang93: Bài không dấu
 112. Vi phạm của xstone: Bài không dấu / sai box
 113. Vi phạm của thachtu91: Quảng cáo / dẫn link Pr
 114. Vi phạm của xuyen2690: Bài không dấu
 115. Vi phạm của note.92: Bài sai box.
 116. Vi phạm của bjfggjksg: Bài không dấu
 117. Vi phạm của 3597dxta: Link quảng cáo, kiếm tiền
 118. Vi phạm của traicongtrinh_tl: Bài không dấu
 119. Vi phạm của thuczendy: Bài không dấu
 120. Vi phạm của pigzero2: Spam / dẫn link /quảng cáo
 121. Vi phạm của thachland2626: spam, quảng cáo...
 122. Vi phạm của vlgiang25: Bài không dấu
 123. Vi phạm của huynhphuaaa: Bài không dấu
 124. Vi phạm của kd8389: Spam bài
 125. Vi phạm của vlgiang25: Bài không dấu
 126. Vi phạm của nguyenkonami: Bài không dấu
 127. Vi phạm của tuan6210: Bài không dấu
 128. Vi phạm của kohanguyen: Bài không dấu
 129. Vi phạm của nkoczero: Bài không dấu
 130. Vi phạm của thanhdanh1601: Bài sai box.
 131. Vi phạm của lesycuong: Bài không dấu / sai box
 132. Cảnh cáo tino_piboo: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 133. Vi phạm của Delete_ky_uc: Bài không dấu
 134. Vi phạm của hantinh1069: Bài không dấu
 135. Vi phạm của tuthan9001: Bài không dấu
 136. Vi phạm của cosnami: Spam hàng loạt
 137. Vi phạm của tocato1990: Spam, các comment chủ yếu xúc phạm, gây rối
 138. Vi phạm của chaududan76: Post link *******.
 139. Vi phạm của tranmanhdit: Spam up bài.
 140. Vi phạm của ngtinh: Quảng cáo, vi phạm nội quy box phần mềm.
 141. Vi phạm của thantuong2anh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 142. Vi phạm của truong_vu99: quảng cáo hàng loạt , dẫn link
 143. Vi phạm của anhduongbuon: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 144. Vi phạm của thjengjahung: Spam bài, quảng cáo
 145. Cảnh cáo lenin1206: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 146. Vi phạm của ♥Mr.Kent.Bmt♥: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 147. Vi phạm của qncbdsvn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 148. Vi phạm của nvh.yck35: Bài không dấu, spam, quảng cáo
 149. Vi phạm của vannhamb: post bài kiếm tiền online
 150. Vi phạm của s21nguoi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 151. Vi phạm của zero117: Spam bài, quảng cáo
 152. Vi phạm của vankhanh: Spam, up bài cũ
 153. Cảnh cáo 2111002640: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 154. Vi phạm của 2111002640: Spam câu bài
 155. Vi phạm của Hoàng-Anh: Thách thức BQT
 156. Vi phạm của giaiphapxaydung: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 157. Vi phạm của tranbaohieu2710: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 158. Vi phạm của lockilan: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 159. Vi phạm của foreveralove: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 160. Vi phạm của rmd123rich: Bài không dấu + Tem phiếu!
 161. Vi phạm của th2104f: Spam bài, quảng cáo
 162. Vi phạm của kjsskjss_chut: Spam bài, quảng cáo
 163. Vi phạm của akaicuaem: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 164. Vi phạm của hoainam88: Spam bài, quảng cáo
 165. Vi phạm của KenhRao.vn: Dẫn link sang diễn đàn khác
 166. Vi phạm của leacearge: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 167. Vi phạm của zaizaig10: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 168. Cảnh cáo wimax16vnn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 169. Vi phạm của mjsss2u: Bài sai box
 170. Cảnh cáo nhoccon99: Vi phạm nội quy box
 171. Cảnh cáo Royalbom: Bài viết sai box
 172. Vi phạm của 2008mapdaica: Spam hàng loạt
 173. Vi phạm của banvatoi18: Quảng Cáo / Spam
 174. Vi phạm của vnz00m1102: Quảng Cáo / Spam
 175. Vi phạm của ruoivmuoi: Quảng Cáo / Spam
 176. Vi phạm của nhaziphg123: Xúc phạm thành viên BQT
 177. Vi phạm của Kid Rock: Sử dụng từ ngữ sai qui định / đả kích
 178. Vi phạm của toan_ht02: Spam bài, quảng cáo
 179. Vi phạm của bebyogirl: Post link kiếm tiền
 180. Vi phạm của sonicDXQA: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 181. Vi phạm của ¥ellow: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 182. Vi phạm của binhxipo: Spam bài, quảng cáo
 183. Vi phạm của son020691: Spam bài, quảng cáo
 184. Vi phạm của saochita: Spam bài
 185. Vi phạm của binka93: Spam bài
 186. Vi phạm của giahuyvietnam97: Spam bài
 187. Vi phạm của saochita: Spam bài
 188. Vi phạm của ProSky: Spam bài
 189. Vi phạm của yêntrương: Quảng cáo , dẫn link
 190. Vi phạm của diepanh_pro_10x: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 191. Vi phạm của tule272: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 192. Vi phạm của juntrinh: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 193. Vi phạm của Kẻ Săn Bóng Đêm: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 194. Vi phạm của ancuopnuoiem: spam quảng cáo
 195. Vi phạm của ku3hp244: Spam
 196. Vi phạm của chautsdn: Bài không dấu
 197. Vi phạm của luongkiem190: Spam/bài không dấu
 198. Vi phạm của RynoKenshin: Bài không dấu
 199. Vi phạm của minhtam_nokia: Bài không dấu
 200. Vi phạm của tiendungoto: Bài không dấu
 201. Vi phạm của hoangtrongson: Bài không dấu
 202. Vi phạm của afcminhlinh: Dẫn link sang web khác / bài không dấu.
 203. Vi phạm của Minh_casau: Bài không dấu
 204. Vi phạm của phien11a2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 205. Vi phạm của congminhtu123456: Spam bài, quảng cáo
 206. Vi phạm của truelovezz: Spam nhảm
 207. Vi phạm của Yeuma123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 208. Vi phạm của riskacdo: Bài viết sai quy định
 209. Vi phạm của timhoang: Spam bài, quảng cáo
 210. Vi phạm của truongson020584: Spam bài, quảng cáo
 211. Vi phạm của ladykiller266: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 212. Vi phạm của Nheo Kute: Post bài sai box
 213. Vi phạm của loveover1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 214. Vi phạm của HT PT: Post bài sai box
 215. Vi phạm của boy9xpro1509: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 216. Cảnh cáo Vecter: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 217. Vi phạm của bryanbrar: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 218. Cảnh cáo vuvanhauvh1995: dùng từ thô tục, bài không dấu
 219. Vi phạm của dken02: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 220. Vi phạm của benben10: Cố tình vi phạm nội quy box CLTB
 221. Vi phạm của leeminhye: Spam bài + dẫn link sang web khác
 222. Vi phạm của qazzaq21: Post link *******
 223. Vi phạm của ForMeJ: Quảng cáo
 224. Vi phạm của prettyboy106: Post Link *******
 225. Vi phạm của haiphong360.net: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 226. Vi phạm của thanhthien_1992: spam bài nhảm
 227. Vi phạm của quantri.kdh: Tất cả bài viết dẫn link diễn đàn khác
 228. Vi phạm của ban111: Chèn link kiếm tiền
 229. Vi phạm của hoangtuan150985: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 230. Cảnh cáo DANGHAIFUL: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 231. Vi phạm của sangchuoi1988: Quảng cáo
 232. Vi phạm của 102_Sad: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 233. Vi phạm của jeffa: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 234. Vi phạm của Truong Chau Hien: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 235. Cảnh cáo dnama12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 236. Vi phạm của chuyenay: Spam quảng cáo
 237. Vi phạm của thulythi: Bài không dấu
 238. Vi phạm của vanbinh114: Bài không dấu
 239. Vi phạm của supkienper: Toàn bộ bài viết không dấu
 240. Vi phạm của vudanghuy190: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 241. Vi phạm của longtt1992: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 242. Vi phạm của bang_coi: Cố tình vi phạm nội quy nhật kí thành viên
 243. Vi phạm của ♥Quang Trung♥: Bài sai box
 244. Vi phạm của lengocson088: spam bài nhảm
 245. Cảnh cáo giangred4: Bài ko dấu
 246. Vi phạm của giangred4: Bài ko dấu
 247. Vi phạm của benben10: Cố tình vi phạm nội quy box
 248. Vi phạm của honbomoiem194: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 249. Vi phạm của chelxhit: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 250. Vi phạm của Avatar 2.0.0: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu