PDA

View Full Version : Danh sách vi phạmTrang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503

 1. Vi phạm của tranvannghia11: bài không dấu
 2. Vi phạm của vichuayeuthuong: Quảng cáo, dẫn link trang khác
 3. Vi phạm của giang0710: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 4. Vi phạm của redMANU: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 5. Vi phạm của redMANU: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 6. Vi phạm của Attenuale1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 7. Cảnh cáo kímeenha: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 8. Vi phạm của thienlong510: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 9. Vi phạm của ¤©Keen©¤: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 10. Cảnh cáo Beanchoi_tk: Dẫn link sang forum khác
 11. Vi phạm của anninhthoidai: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 12. Vi phạm của minh90381: Post bài sai box
 13. Vi phạm của SOAP_HOTEL_SIX: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 14. Vi phạm của ga_con_pro_2000: Dẫn link web khác
 15. Vi phạm của tvtuan63: Link kiếm tiền
 16. Vi phạm của cunconthy: Spam , up bài cũ liên tục
 17. Vi phạm của kenleekid: Bài sai box
 18. Vi phạm của ngocson_8x: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 19. Vi phạm của thieni: Spam quảng cáo kiếm tiền
 20. Vi phạm của barbie_nangtienc: Bài không dấu
 21. Vi phạm của ntga_29_92: Lời lẽ khiếm nhã
 22. Vi phạm của colnaux: Post quá 4 bài/box/ngày
 23. Vi phạm của Hamelio Musica: Post quá 4 bài/box/ngày
 24. Vi phạm của slayer90: Bài không dấu
 25. Vi phạm của lamductoan: Bài không dấu
 26. Vi phạm của ronnei0606: Spam bài
 27. Vi phạm của trung_meo20: Bài không dấu
 28. Vi phạm của tungnbkhd: Tiếp tục viết bài không dấu
 29. Vi phạm của minhmo1999: Comment spam, không dấu
 30. Vi phạm của Huang Tao Xing: Tiêu đề sai nội quy
 31. Vi phạm của toikimhien: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 32. Vi phạm của dienlanhvantai1: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 33. Cảnh cáo nhoxvip98: Bài sai box.
 34. Vi phạm của bigbomb17: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 35. Vi phạm của comicvuive: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 36. Vi phạm của dienlanhvantai1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 37. Vi phạm của ngothao47: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 38. Cảnh cáo nghivinhlong: Topic ko có hình ảnh !
 39. Vi phạm của hung200029: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 40. Vi phạm của khachuy_hp9x: Post link *******
 41. Vi phạm của baochanh12: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 42. Vi phạm của compositefrp: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 43. Vi phạm của kiem_hung2988: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 44. Vi phạm của copxemhd: Bài không dấu
 45. Vi phạm của kiem_hung2988: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 46. Vi phạm của phlpro: Spam quảng cáo
 47. Vi phạm của 2012kohoihan: Xúc phạm BQT
 48. Vi phạm của Bộp_Gầy: Lập nick clone giả mạo BQT
 49. Vi phạm của Sk dota: Spam + Quảng cáo
 50. Vi phạm của viplathedost123: Vi phạm nội quy box TLBB
 51. Vi phạm của tinvipsalip: Vi phạm nội quy box TLBB
 52. Vi phạm của dualeolxag192: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 53. Vi phạm của tinvipsalip: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 54. Vi phạm của baochanh5: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 55. Vi phạm của baochanh12: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 56. Vi phạm của baochanh8: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn
 57. Vi phạm của vinarack1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 58. Vi phạm của 62500119: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 59. Vi phạm của ctytainangviet: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 60. Vi phạm của theman_Hieu: Dẫn link sang forum khác
 61. Vi phạm của lazyngoc: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 62. Vi phạm của Nguyễn Trần Katy: Cố tình spam bài quảng cáo, gây rối diễn đàn
 63. Vi phạm của congdanh1695: Spam bài
 64. Vi phạm của girldocthan: Quảng cáo
 65. Vi phạm của huynhyet: spam bài nhảm
 66. Vi phạm của ddtt002: Quảng cáo
 67. Vi phạm của educare1: Quảng cáo
 68. Vi phạm của LAPTOP_QTM: Quảng cáo
 69. Vi phạm của tuannet: Quảng cáo hàng loạt
 70. Vi phạm của quocdatvt178: Quảng cáo hàng loạt
 71. Vi phạm của bienhoaclub: Nghiêm cấm để nhạc auto
 72. Vi phạm của minhtuan8x: Bài sai box
 73. Vi phạm của nhocmakuro: Vi phạm nội quy box tâm sự
 74. Vi phạm của lighthouse9xpro: Vi phạm nội quy box tâm sự
 75. Vi phạm của vannhat1991: Vi phạm nội quy box tâm sự
 76. Vi phạm của PEI PHAN: Bài sai box
 77. Vi phạm của pctoan08: Cố tình post bài nhờ like
 78. Vi phạm của laivankhanh108: spam bài nhảm
 79. Vi phạm của 20101997: Spam bài
 80. Vi phạm của kk1102: Spam bài
 81. Vi phạm của boycodon888: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 82. Vi phạm của anhluu1986: spam quảng cáo
 83. Vi phạm của GM_Helios: spam hàng loạt topic sai box, vi phạm nhiều lần
 84. Vi phạm của cuongcuong193: Cố tình vi phạm nội quy của nhật kí thành viên
 85. Vi phạm của s2.icehl: Xúc phạm BQT
 86. Vi phạm của phikhanhpdct: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 87. Vi phạm của tungnbkhd: Bài không dấu
 88. Vi phạm của zkrjndf2n: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 89. Vi phạm của lmqtntyl: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 90. Vi phạm của titeoo059: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 91. Vi phạm của appowsAsseste: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 92. Vi phạm của aloso13: Spam
 93. Vi phạm của yêntrương: Bài viết vi phạm nội quy, dẫn link
 94. Vi phạm của trinhtaicon: Dẫn link sang diễn đàn khác
 95. Vi phạm của novembergreen: Tiêu đề sai nội quy
 96. Vi phạm của 2012mapdaica: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 97. Vi phạm của digWraree: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 98. Vi phạm của 2011mapdaica: Xúc phạm BQT
 99. Vi phạm của 2010mapdaica: Xúc phạm BQT
 100. Vi phạm của 2009mapdaica: Xúc phạm BQT
 101. Vi phạm của Khoai To: Xúc phạm BQT
 102. Vi phạm của efo: Tiếp tục vi phạm nội quy diễn đàn: Spam bài
 103. Vi phạm của HoàngAnh_: Xúc phạm BQT
 104. Vi phạm của mrkugu: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 105. Vi phạm của tvh2002dz: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 106. Vi phạm của Ice-T: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 107. Vi phạm của lyxink19: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 108. Vi phạm của Bảo kê Clan VN-Z: Xúc phạm BQT
 109. Vi phạm của badstars: Bài viết có hình ảnh ko phù hợp, nội dung phản cảm
 110. Vi phạm của nguyệt: Dùng từ ngữ thô tục ,xúc phạm
 111. Cảnh cáo vodoi503: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 112. Cảnh cáo huypro: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 113. Vi phạm của simcity3: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 114. Cảnh cáo l0v3f0ru: Dùng từ ngữ thô tục
 115. Cảnh cáo ly_phong1985: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 116. Vi phạm của haiphong360.net: Chèn link quảng cáo
 117. Vi phạm của pm4: Dẫn link sang diễn đàn khác
 118. Cảnh cáo zxcvb1230: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 119. Vi phạm của phimmoi5: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 120. Vi phạm của nghiamydna3: Spam quảng cáo
 121. Vi phạm của kobaogioquenem: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 122. Vi phạm của babyjonn2001: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 123. Cảnh cáo EmTuDuoiDat: Bài viết có hình ảnh ko phù hợp, nội dung phản cảm
 124. Vi phạm của nguyenducanhman: Quảng cáo liên tục
 125. Vi phạm của hyanrymine: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 126. Vi phạm của lapdatcamerahcm: Spam quảng cáo
 127. Vi phạm của vanmanh006: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 128. Vi phạm của japantokyo: Vi phạm nội quy box TLBB
 129. Vi phạm của habbezyan: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 130. Vi phạm của GM_Helios: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 131. Vi phạm của kutenho9x1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 132. Vi phạm của pr11info: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 133. Cảnh cáo vanduy91: SPAM !
 134. Cảnh cáo longsat92: Post bài sai quy định !
 135. Cảnh cáo quochung19: Post bài không dấu!
 136. Vi phạm của honamhihi: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 137. Cảnh cáo ngo_tri_dat: Post bài sai quy định !
 138. Cảnh cáo heroes1412: Post bài sai quy định !
 139. Cảnh cáo vugialong23: Post bài sai quy định !
 140. Cảnh cáo ngocquyks: Bài viết không có hình minh họa!
 141. Cảnh cáo gtasakonohavn: Post bài sai quy định !
 142. Cảnh cáo Psylon_Zathura: Post bài sai quy định !
 143. Cảnh cáo hleb1310: Post bài sai quy định !
 144. Vi phạm của chicong_dk8: Spam
 145. Cảnh cáo dailaipro: Bài viết không có hình minh họa!
 146. Vi phạm của haidang_85vn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 147. Vi phạm của ThuyDung_9x: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 148. Vi phạm của GM_Helios: Post bài sai box
 149. Vi phạm của vukiukiu: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 150. Vi phạm của J11_PRO: Spam
 151. Vi phạm của nickmoi3011: spam, quảng cáo...
 152. Vi phạm của phatdatmn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 153. Vi phạm của phatdatmn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 154. Vi phạm của hugoteo: Sai box, dẫn link sang trang khác.
 155. Vi phạm của efo: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 156. Vi phạm của cucbebi123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 157. Vi phạm của nguyenlebach: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 158. Cảnh cáo hacker_bu: dùng link gián tiếp
 159. Vi phạm của TearTilv: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 160. Vi phạm của habbezyan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 161. Vi phạm của eretbeessyNob: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 162. Vi phạm của Missipsinhelo: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 163. Vi phạm của nerinvarl: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 164. Vi phạm của bywhendineday: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 165. Vi phạm của Dritrurnreemn: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 166. Vi phạm của Buinatimi: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 167. Vi phạm của Wheersept: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 168. Vi phạm của StentyTainuen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 169. Vi phạm của lotusbaovu: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 170. Vi phạm của cuongpro_qvbn: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 171. Vi phạm của happy2: Dẫn link sang web/forum khác.
 172. Cảnh cáo duongnguyen3108: Spam, up bài cũ
 173. Cảnh cáo ShyJo13893: Spam, up bài cũ
 174. Vi phạm của pageweb11111: Spam, up bài cũ, bài ko dấu
 175. Cảnh cáo dankythuat: Spam, up bài cũ
 176. Vi phạm của haithanh205: Spam quảng cáo
 177. Vi phạm của kutekutj: Spam quảng cáo
 178. Vi phạm của tyros.nguyen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 179. Cảnh cáo vipamnhac238: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 180. Vi phạm của phimmoi5: Cố tình vi phạm, link lừa đảo
 181. Vi phạm của phimmoi5: Post bài sai nội quy
 182. Vi phạm của nguyendiep0409: Quảng cáo
 183. Vi phạm của homhjnvn96: Spam bài
 184. Vi phạm của trieuminh07: Tiêu đề sai nội quy
 185. Vi phạm của mi.u: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 186. Vi phạm của phuocnong: Vi phạm nội quy box TLBB
 187. Vi phạm của beckham_23: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 188. Vi phạm của phamngoclinh42: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 189. Vi phạm của bboya3: bài không dấu
 190. Vi phạm của nh0kbmt123: Spam, dùng từ ngữ thô tục, post bài không dấu
 191. Vi phạm của crazyss501: Chuyên viết bài không dấu
 192. Vi phạm của dltk35: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 193. Vi phạm của hacker4vnaz: Gây rối diễn đàn!
 194. Vi phạm của tinhdaihong: Spam, up bài cũ
 195. Vi phạm của bybybo: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 196. Vi phạm của hd0974373284: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 197. Vi phạm của hoangngocduc_29: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 198. Vi phạm của lockilan: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 199. Cảnh cáo mh04091991: Bài viết vi phạm - hình ảnh 18+, phản cảm
 200. Vi phạm của captruyenhinh: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 201. Cảnh cáo kímeenha: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 202. Vi phạm của dragonmini: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 203. Vi phạm của kikyou751998: Vi phạm nội quy box, bài viết 1 truyện
 204. Vi phạm của aolmmnbjykwrj: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 205. Vi phạm của lysanhdieu: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 206. Vi phạm của eXhitnelt: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 207. Vi phạm của dark1991: Sử dụng link ******* trong bài viết.
 208. Vi phạm của quanlynhansuhgt: Vi phạm quy định box Android
 209. Vi phạm của duong.it: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 210. Vi phạm của vanthoqs: Post link *******
 211. Vi phạm của cailegithon1: Sử dụng link ******* trong bài viết.
 212. Vi phạm của hongkongst3: Dùng size chữ quá khổ
 213. Vi phạm của wirmisdrav: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 214. Vi phạm của xuandat1995: bài quảng cáo , dẫn link , sai box
 215. Vi phạm của wrws1123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 216. Cảnh cáo trungdvc0909k: Bài viết vi phạm nội quy
 217. Vi phạm của nguquaisaigon360: Spam, up bài cũ
 218. Vi phạm của compl1995: Bài viết vi phạm nội quy
 219. Vi phạm của sanghn1984: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 220. Vi phạm của imlonely1102: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 221. Vi phạm của trieutulong_98: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 222. Vi phạm của thanhlong069: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 223. Vi phạm của GhostDemo: spam hàng loạt, bài không dấu
 224. Vi phạm của chotoitinhyeu121: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 225. Vi phạm của nguyendoan_2990: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 226. Vi phạm của a66minh: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 227. Vi phạm của thailadaicalop7a: quảng cáo, nhầm box...
 228. Vi phạm của sonnguyenfashion: spam quảng cáo, dẫn link web khác
 229. Vi phạm của amor_nguyen: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 230. Cảnh cáo t3yub: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 231. Cảnh cáo khoa_90: Vi phạm quy định share key
 232. Vi phạm của namdu2: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 233. Vi phạm của leduylovemusic: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 234. Vi phạm của thuyhong7791: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 235. Vi phạm của kevinz1: Spam
 236. Vi phạm của thanhcong0468: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 237. Vi phạm của tieuthuaotrang: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 238. Vi phạm của Yêu YoonA: Sử dụng font chữ màu đỏ toàn bài viết
 239. Vi phạm của dalekkan45: Spam, up bài hàng loạt.
 240. Vi phạm của phanthanhhai7786: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 241. Vi phạm của anhtuannew: Spam quảng cáo hàng loạt
 242. Vi phạm của nh0kbmt123: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 243. Vi phạm của mhproduction: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 244. Vi phạm của xuanthai91: quảng cáo, dẫn link trang khác
 245. Vi phạm của quihoa: Dùng từ ngữ thô tục, xúc phạm, tục tĩu
 246. Vi phạm của hackhack1: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu
 247. Vi phạm của ReamsX: Chữ ký thô tục, phản cảm
 248. Vi phạm của hackgame2012: Post bài có Virus, nội dung XXX, lừa đảo, chửi bới, gây rối diễn đàn
 249. Vi phạm của ketoanhanoihn: Post link kiếm tiền
 250. Vi phạm của stevedang: Vi phạm quy định của diễn đàn: Spam bài, quảng cáo, bài không dấu