PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 1. c# winform lấy token và email thông qua app facebook
 2. Bị lỗi thêm 1 và xóa 1 mẫu tin ?
 3. Phần mềm CNC bằng C#
 4. Vấn tin lọc bớt dữ liệu trùng số hợp đồng có điều kiện ?
 5. Vấn tin giữa 2 ngày với between ?
 6. Tự động tính chiều cao cho report của devexpress ?
 7. Hàm lấy tên 1 control bất kỳ có trong Report ?
 8. xin tài liệu XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TOUR CHO CÔNG TY DU LỊCH TRONG NƯỚC
 9. Cần sự giúp đỡ về việc sử dụng .NET framework Emgu CV 3.0
 10. [Help]Về tạo mã khách hàng tự động tăng
 11. Định dạng DateEdit của Devexpress ?
 12. Bạn có biết NorthwindModel.edmx là file gì ?
 13. Chuyển protected override sang dạng class ?
 14. 2 control bindingSource và bindingNavigator giống và khác nhau gì ?
 15. Có thể thêm DataTable đã có vào DataSet ?
 16. [ HELP ]Phần mềm quản lý xuất hàng mà tồn kho = âm không hiểu lý do
 17. Control gì đây các bạn ?
 18. Sử dụng Control dataSet với XtraReport ?
 19. Tình hình cần giúm C# winform với. textbox bây h tự nhiên không nhập tiếng việt được ạ
 20. Mọi Người Cho Mình Hỏi Chút Về In Dữ Liệu Trong Winform
 21. Thay đổi kiểu dữ liệu trong SQL server
 22. Chuyển code có Control sang Net 2.0
 23. shockwave flash object?
 24. - Xin code phần mềm quản lý quán net
 25. Đặt thuộc tính màu trong suốt cho SplitContainer của Visual Studio ?
 26. Ai có code game dđường lên đỉnh olympia bằng C# dùng ba lớp không? Cho em xin với. Hoặc code thi trắc nghiệm gì cũng được. Em cảm ơn.
 27. Cần xin phần mềm vẽ paint đơn giản c#.
 28. Hỏi về thay đổi kích thước qua lại giữa 2 cửa sổ ?
 29. Hỏi về thuộc tính Building ?
 30. [Help] Vướng bài tập C#
 31. Hỏi về Toolbar ?
 32. Tạo report trong winform
 33. Lấy hết thông tin dữ liệu một lần hay thông tin cơ bản rồi lúc dùng lấy thông tin chi tiết sau
 34. Xin Giúp đỡ !! C#
 35. Lấy Dữ Liệu Từ CSDL Để Gán Cho Từng Phần Tử Của Mảng 1 Chiều Trong C#
 36. Liên kết cơ sở dữ liệu và trao đỗi dữ liệu giữa 2 form
 37. Cần giúp đỡ về thuật toán Caesar
 38. Đóng gói project tích hợp .net framework
 39. Báo lỗi: "Value Close() cannot be called while doing CreateHandle()" ?
 40. Cần xin phần mềm quản lý bán quán cà phê bằng ngôn ngữ C# tren Form
 41. [VB.NET] lỗi này là sâo vậy mn?
 42. Devexpress 15.2.6 Full
 43. Quicksort trên vb
 44. Các control background là transparent mất thời gian vẽ quá lâu khi thay đổi lại background image của form
 45. Mọi Người Cho Mình Hỏi Chút????
 46. Bộ video hướng dẫn C# cơ bản Full HD
 47. Phân tích Table SQL để quản lý kho hàng và của hàng ?
 48. Lỗi 403 forbidden HttpWebResponse C#
 49. C# export datatable to excel xls use npoi
 50. Cần hỗ trợ jquery-postmessage
 51. Có thể gán dữ liệu động cho XtraReport để tính tổng ?
 52. Xin hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản hiện tại của 1 ứng dụng và cách cập nhật phiên bản mới của ứng dụng đó.
 53. báo lỗi Object reference not set to an instance of an object khi mở Report
 54. xtraTabControl1.SelectedTabPageIndex được chọn ?
 55. xin nhờ các bạn giúp đỡ hộ mình cái DateTime này!
 56. Giúp đỡ về điều chỉnh visua 2012
 57. Hỏi về Hyper-V trên Parallels
 58. Không update được DataTable trong DataSet
 59. lỗi không nhận thư viện System.Collections trong C# visual studio
 60. Hỏi vách add custom Tabpage vào TabControl
 61. Xây dựng phần mềm quản lý siêu thị (sử dụng C# và SQL sever)
 62. Phân biệt từ linq và lamda express sự khác nhau và giống nhau ?
 63. DCom 3G kết nối với HyperTerminal ?
 64. Backup Database từ máy Client
 65. lập trình winphone
 66. Cần góp ý về cái app mã hóa văn bản viết bằng C#
 67. [Giúp đỡ] Làm sao để ép kiểu dữ liệu trên côt trong datagridview ?
 68. Cần giúp đỡ về hàm SELECT
 69. Help - Upload file lên Google Driver C#
 70. Select trong SQL Server
 71. Tại sao không lưu được mode Active Debug trong Visual Studio ?
 72. Camera IP (hỏi cách nhúng chương trình vào C#)
 73. Lỗi ứng dụng khởi động cùng windows
 74. Cách ràng buộc một dòng csdl trong sql không thể xóa
 75. Hướng dẫn phân quyền với RibonPage trong C#
 76. [Hướng dẫn] Làm sao để thêm nhiều sản phẩm vào một hóa đơn
 77. Số thứ tự của datagridview ?
 78. gridView xử lý trên từng dòng ?
 79. [Universal Windows App] Helppppppp!!!!Mở file FLAC trong UWP C#
 80. Kiểm tra sim đã đăng ký với lệnh at ?
 81. [Nhờ Vả] Update file
 82. Nhờ moị người giúp đõ về Lập trình trực quan c#
 83. Cơ chế select của SQL
 84. Cần giúp đỡ Tạo phần mềm giao diện điều khiển động cơ bằng Win form và C#
 85. cách khai báo các event có thể chạy 1 lần hoặc khi cần thì mới chạy ?
 86. Lọc dự liệu từ datagridview
 87. Control ListBox
 88. doc va ghi file C#
 89. Hỏi cách lấy ngày tháng năm về thành chuỗi
 90. DownLoad File With C# / VB
 91. Game Rắn Săn Mồi With C#
 92. Create Tool Crack Md5 With C# Console
 93. Add Items Listview With C#
 94. Ứng dụng Oẳn tù tì with C# / VB
 95. giúp về report trong form
 96. Hướng Dẩn Lấy Lời Nhạc Mp3.zing.vn trong C# Winform
 97. các bạn có biết file dữ liệu có dạng *.sdf ?
 98. [help] Không thay đổi được kích thước gia diện ribbon
 99. [Thắc mắc] Datagridview cần trợ giúp
 100. Entity SQL trong C# ?
 101. Các biến cố click chuột Gridview có cột checkbox không hoạt động ?
 102. Số thứ tự row trong datagridview
 103. Nhâp môn winFỏm
 104. Làm sao để nhấn button thì user control hiện lên trong form
 105. Thắc mắc về vấn đề đóng gói phần mềm quản lý và cài đặt trên máy khác
 106. Tổng hợp 85 bài học Tiếng Việt ngôn ngữ C# từ cơ bản đến nâng cao
 107. Ảnh 16 bit trên c#
 108. Có thể trộn cột girdview của devexpress ở hàng thứ i xác định trước ?
 109. Câu lệnh này làm gi ? và khai báo định nghĩa cấu trúc của nó như thế nào ?
 110. Thay đổi màu nền TabControl
 111. Khai báo ép kiểu dữ liệu hoặc khai báo vô định kiểu ?
 112. Vấn đề Đọc ghi dữ liệu
 113. Làm sao để xuất chuỗi tiếng Việt unicode thông qua textbox? Winfom - VB
 114. Lỗi trong quá trình sử dụng backgroundWorker
 115. Lỗi getter
 116. labelcontrol không hổ trợ trong suốt trên nền background của pictureBox ?
 117. thắc mắc về biến giữa 2 Form
 118. Lỗi đóng gói visual studio 2015
 119. Sử dụng gridview group của Devexpress ?
 120. Hàm limit trong C# Winform
 121. [Bài Giảng Video] Từng Bước Học C# và Ứng Dụng Windows Form
 122. Add nhiều table vào BindingSource
 123. [hỏi gấp] về vấn đề kết nối csdl
 124. Lỗi hàm Contains trong combobox
 125. Xin trợ giúp ComboBoxColumn của DataGridView
 126. Hỏi về giao diện winform
 127. [Help] Cần gấp code quản lý khách sạn
 128. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 129. Hỏi về làm việc với report rdlc của visual studio
 130. load database name vào combobox
 131. Tuyển tập tài liệu C#, C++, C, Java, ... cơ bản đến nâng cao hay
 132. Giúp em lỗi này với ạ
 133. Connect SQL - SQL - ORACAL qua mạng LAN
 134. [Hỏi] Vấn đề sử dụng máy cắt để cắt ảnh trong Winform (C#)
 135. Nhập mảng 1 chiều tự động
 136. Thực hiện lệnh DOS trong c#
 137. Cách gữi SMS dài C# thông qua DCom
 138. mã nguồn chương trình quản lý điểm
 139. C# Object to String, String to Object
 140. Lâu rồi không vào bây giờ box này hoang sơ thế
 141. Xin crackkk telerik winform
 142. Có thể thêm mẫu tin ở đầu dòng gridView của devexpress ?
 143. Ai có code C# Quản Lý Nhân Khẩu cho mình xin với
 144. Hướng dẫn viết chương trình theo mô hình 3 lớp trong c#
 145. Cú pháp khai báo mảng người dùng định nghĩa và gán giá trị tỉnh ?
 146. Cần giúp tạo file DLL để lưu thông tin trong C#
 147. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 148. Khi nào dùng SqlDataReader khi nào dùng SqlDataAdapter
 149. cần hỗ trợ load dữ liệu lên datagridview
 150. Cách thêm nút cha hoặc nút con vào treelist of devexpress ?
 151. Đếm nút cha và nút con của treelist devexpress ?
 152. Hướng dẫn làm game ai là triệu phú c#
 153. Lỗi kết nối C# với CSDL access 2013
 154. Hướng dẫn học lập trình C# căn bản
 155. Sử dụng ssh để fake ip
 156. [Help] Load data của 2 table trong dataset ra CrystalReport
 157. Bỏ Icon DevExpress khi chạy form main
 158. Cách thêm Class Library vào Project có sẳn trong C# 2005 ?
 159. Lỗi load dữ liệu combobox !!!!!
 160. Chuyển bitmap sang mã Gcode
 161. Giúp em một đoạn code c# ạ
 162. Gửi và nhận một đối tượng bằng phương thức bất đồng bộ
 163. Mọi người giúp mình đổ data vào lisview với.
 164. Nhập mảng 2 chiều trên windows form
 165. Tutorial Hướng dẫn tạo và thiết lập Report
 166. Phần Mềm Vàng - Cần tuyển lập trình viên phần mềm quản lý
 167. Chạy F5 và gỡ rối từng bước với F11 ?
 168. Hỏi về tạo windows service
 169. Bạn nào có bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng photocopy cho mình xin với
 170. Bai tap nhỏ mn vao chem gio, tim hướng giai guyét giúp minh với
 171. [Khẩn cấp]Giúp em duyệt từ
 172. Cách khai báo public static cho StatusBar Control ?
 173. Ai giải giùm đề này giùm mình với
 174. [Help] Cách đóng chương trình bao gồm cả CSDL
 175. hỏi về tạo procedure trong sql server
 176. Hỏi về Crystal Report động
 177. Lấy lại mặc định Menu Build trong VS 2005 ?
 178. [Khẩn cấp] Giúp mình hướng dẫn xây dựng công cụ theo phương pháp maximum matching
 179. [Share Code] Code giúp làm máy tính đơn giản
 180. Hỏi về chọn khóa chính trong 1 bảng
 181. Lấy số Imel SIM điện thoại với C# ?
 182. [Help]Mình cần xin và gợi ý cài đặt source code Thuật toán Maximum Matching
 183. Hướng dẫn xây dựng form từ điển xậy dựng từ bảng băm c#
 184. Hướng dẫn viết chương trình liên tục thông báo lên màn hình
 185. Help xin code phần mềm tách từ tiếng việt
 186. Lấy danh sách USB giả cổng COM ?
 187. Cách xây dựng pattern cho Regex
 188. parse từ DOM -> XML trong c#
 189. Cần giúp đỡ về store cho crystal report!!
 190. Hép mi :((( Đồ Án Quản lý nhà sách Lập trình C#
 191. [Thảo luận] Vấn đề tự động xóa tài khoản đã đăng kí nhưng chưa kích hoạt sau 7 ngày
 192. Xin tài liệu về Ontology
 193. Viết trigger nhân 2 colum ở 2 table trong sql!
 194. Lưu lịch sử giao dịch C# SQL
 195. Trong Devexpress các bạn có biết control này tên gì ?
 196. Cách thiết lập giấy in bill cho report devexpress ?
 197. [hỏi] code đếm dữ liệu mạng ??
 198. Dùng Usercontrol
 199. chuyển code C#2008 sang C#2005 co dạng DataClass ?
 200. Lỗi trong session
 201. Cách đăng ký flash cho C#2005 ?
 202. Tính trung bình, kiểm tra điều kiện trong crystal report c# !!!
 203. Thay đổi màu cữa sổ khi windows đổi background trên windows 7,8,10
 204. Xử lý phần giới tính
 205. cần hướng dẫn về httwebprequest và javascript
 206. Hướng dẫn em hiễn thị thông tin trong CSDL lên form với
 207. Load dữ liệu theo điều kiện
 208. Ai giúp mình cái này với???
 209. Xin code game lật hình!
 210. sử dụng labelControl1 và canh chữ ở giữa ?
 211. Lỗi DataTable
 212. Đưa thông tin sản phẩm vào giỏ hàng
 213. Sửa lỗi database SQL Server ?
 214. Hướng dẫn đặt khóa chính khóa ngoại cho 2 bảng
 215. Hỏi đôi chút về list và gridview
 216. Thiết kế XtraReport A5 đứng - Đưa giấy vào in ngang
 217. Hỏi về XNA Game????
 218. làm mất user control khi đăng nhập thành công
 219. Khai báo mảng có kiểu màu ?
 220. Sql Server: Thứ tự thực hiện các CONDITION trong Query
 221. Cách lưu đồng hồ hệ thống giữa client và server ?
 222. ConnectionTimeout trong chương trình C# kết nối tới sql
 223. DataBase SQL tự động xóa sạch
 224. Ghi dữ liệu từ datagridview ra file text VB.Net
 225. Tra Cứu Hàm Trong Ngôn Ngữ Lập Trình
 226. Nhờ vả thêm sửa xóa
 227. C# có hàm chuẩn tìm chuổi con có trong chuổi cha ?
 228. Kết nối winform đến sql qua internet?
 229. Hỏi thêm chuyển code C#2008 sang C#2005 có Dictionary ?
 230. Cần tài liệu thuật toán support vector machine
 231. tìm hiểu giải thuật di truyền và ứng dụng sắp xếp thời khóa biểu tẹ động
 232. C# đọc file images .DGN
 233. Tô màu chữ trong girdview ?
 234. Hỏi về form About ?
 235. Bộ video How to program in C# cực hay dễ hiểu
 236. Tìm nhanh thông tin trên gridview của devexpress ?
 237. [HỎI] Hỏi cho phép khởi động cùng win khi cài đặt chương trình
 238. Isolated Storage và Secondary Tile trong Windows Phone 8.1 C#
 239. Có thể việt hóa các nút của xtraMessageBox của devexpress ?
 240. Gọi sự kiện của control nào trên gridcontrol
 241. Giúp đỡ chuyển code radix sort từ C++ sang C#
 242. [Nhờ vả] Gencode view trong MS Access bằng C#
 243. Trao đổi dữ liệu giữa nhiều form cho cả 2 chiều đi và về trong C# ?
 244. [Nhờ]Các bác giúp em code thuật toán naive bayes với ạ.(có hậu tạ)
 245. Lấy truy que ry trong EF
 246. Nên dùng Date hay int
 247. WPF hỏi mấy bác về "Handwriting recognization"
 248. In crytal report rất chậm
 249. Chuyển code C#2008 sang C#2005 ?
 250. [Share Code] Tặng các bạn một custom FormBorderstyle để đổi gió cho ứng dụng.