PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 1. Control gì đây các bạn ?
 2. Sử dụng Control dataSet với XtraReport ?
 3. Tình hình cần giúm C# winform với. textbox bây h tự nhiên không nhập tiếng việt được ạ
 4. Mọi Người Cho Mình Hỏi Chút Về In Dữ Liệu Trong Winform
 5. Thay đổi kiểu dữ liệu trong SQL server
 6. Chuyển code có Control sang Net 2.0
 7. shockwave flash object?
 8. - Xin code phần mềm quản lý quán net
 9. Đặt thuộc tính màu trong suốt cho SplitContainer của Visual Studio ?
 10. Ai có code game dđường lên đỉnh olympia bằng C# dùng ba lớp không? Cho em xin với. Hoặc code thi trắc nghiệm gì cũng được. Em cảm ơn.
 11. Cần xin phần mềm vẽ paint đơn giản c#.
 12. Hỏi về thay đổi kích thước qua lại giữa 2 cửa sổ ?
 13. Hỏi về thuộc tính Building ?
 14. [Help] Vướng bài tập C#
 15. Hỏi về Toolbar ?
 16. Tạo report trong winform
 17. Lấy hết thông tin dữ liệu một lần hay thông tin cơ bản rồi lúc dùng lấy thông tin chi tiết sau
 18. Xin Giúp đỡ !! C#
 19. Lấy Dữ Liệu Từ CSDL Để Gán Cho Từng Phần Tử Của Mảng 1 Chiều Trong C#
 20. Liên kết cơ sở dữ liệu và trao đỗi dữ liệu giữa 2 form
 21. Cần giúp đỡ về thuật toán Caesar
 22. Đóng gói project tích hợp .net framework
 23. Báo lỗi: "Value Close() cannot be called while doing CreateHandle()" ?
 24. Cần xin phần mềm quản lý bán quán cà phê bằng ngôn ngữ C# tren Form
 25. [VB.NET] lỗi này là sâo vậy mn?
 26. Devexpress 15.2.6 Full
 27. Quicksort trên vb
 28. Các control background là transparent mất thời gian vẽ quá lâu khi thay đổi lại background image của form
 29. Mọi Người Cho Mình Hỏi Chút????
 30. Bộ video hướng dẫn C# cơ bản Full HD
 31. Phân tích Table SQL để quản lý kho hàng và của hàng ?
 32. Lỗi 403 forbidden HttpWebResponse C#
 33. C# export datatable to excel xls use npoi
 34. Cần hỗ trợ jquery-postmessage
 35. Có thể gán dữ liệu động cho XtraReport để tính tổng ?
 36. Xin hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản hiện tại của 1 ứng dụng và cách cập nhật phiên bản mới của ứng dụng đó.
 37. báo lỗi Object reference not set to an instance of an object khi mở Report
 38. xtraTabControl1.SelectedTabPageIndex được chọn ?
 39. xin nhờ các bạn giúp đỡ hộ mình cái DateTime này!
 40. Giúp đỡ về điều chỉnh visua 2012
 41. Hỏi về Hyper-V trên Parallels
 42. Không update được DataTable trong DataSet
 43. lỗi không nhận thư viện System.Collections trong C# visual studio
 44. Hỏi vách add custom Tabpage vào TabControl
 45. Xây dựng phần mềm quản lý siêu thị (sử dụng C# và SQL sever)
 46. Phân biệt từ linq và lamda express sự khác nhau và giống nhau ?
 47. DCom 3G kết nối với HyperTerminal ?
 48. Backup Database từ máy Client
 49. lập trình winphone
 50. Cần góp ý về cái app mã hóa văn bản viết bằng C#
 51. [Giúp đỡ] Làm sao để ép kiểu dữ liệu trên côt trong datagridview ?
 52. Cần giúp đỡ về hàm SELECT
 53. Help - Upload file lên Google Driver C#
 54. Select trong SQL Server
 55. Tại sao không lưu được mode Active Debug trong Visual Studio ?
 56. Camera IP (hỏi cách nhúng chương trình vào C#)
 57. Lỗi ứng dụng khởi động cùng windows
 58. Cách ràng buộc một dòng csdl trong sql không thể xóa
 59. Hướng dẫn phân quyền với RibonPage trong C#
 60. [Hướng dẫn] Làm sao để thêm nhiều sản phẩm vào một hóa đơn
 61. Số thứ tự của datagridview ?
 62. gridView xử lý trên từng dòng ?
 63. [Universal Windows App] Helppppppp!!!!Mở file FLAC trong UWP C#
 64. Kiểm tra sim đã đăng ký với lệnh at ?
 65. [Nhờ Vả] Update file
 66. Nhờ moị người giúp đõ về Lập trình trực quan c#
 67. Cơ chế select của SQL
 68. Cần giúp đỡ Tạo phần mềm giao diện điều khiển động cơ bằng Win form và C#
 69. cách khai báo các event có thể chạy 1 lần hoặc khi cần thì mới chạy ?
 70. Lọc dự liệu từ datagridview
 71. Control ListBox
 72. doc va ghi file C#
 73. Hỏi cách lấy ngày tháng năm về thành chuỗi
 74. DownLoad File With C# / VB
 75. Game Rắn Săn Mồi With C#
 76. Create Tool Crack Md5 With C# Console
 77. Add Items Listview With C#
 78. Ứng dụng Oẳn tù tì with C# / VB
 79. giúp về report trong form
 80. Hướng Dẩn Lấy Lời Nhạc Mp3.zing.vn trong C# Winform
 81. các bạn có biết file dữ liệu có dạng *.sdf ?
 82. [help] Không thay đổi được kích thước gia diện ribbon
 83. [Thắc mắc] Datagridview cần trợ giúp
 84. Entity SQL trong C# ?
 85. Các biến cố click chuột Gridview có cột checkbox không hoạt động ?
 86. Số thứ tự row trong datagridview
 87. Nhâp môn winFỏm
 88. Làm sao để nhấn button thì user control hiện lên trong form
 89. Thắc mắc về vấn đề đóng gói phần mềm quản lý và cài đặt trên máy khác
 90. Tổng hợp 85 bài học Tiếng Việt ngôn ngữ C# từ cơ bản đến nâng cao
 91. Ảnh 16 bit trên c#
 92. Có thể trộn cột girdview của devexpress ở hàng thứ i xác định trước ?
 93. Câu lệnh này làm gi ? và khai báo định nghĩa cấu trúc của nó như thế nào ?
 94. Thay đổi màu nền TabControl
 95. Khai báo ép kiểu dữ liệu hoặc khai báo vô định kiểu ?
 96. Vấn đề Đọc ghi dữ liệu
 97. Làm sao để xuất chuỗi tiếng Việt unicode thông qua textbox? Winfom - VB
 98. Lỗi trong quá trình sử dụng backgroundWorker
 99. Lỗi getter
 100. labelcontrol không hổ trợ trong suốt trên nền background của pictureBox ?
 101. thắc mắc về biến giữa 2 Form
 102. Lỗi đóng gói visual studio 2015
 103. Sử dụng gridview group của Devexpress ?
 104. Hàm limit trong C# Winform
 105. [Bài Giảng Video] Từng Bước Học C# và Ứng Dụng Windows Form
 106. Add nhiều table vào BindingSource
 107. [hỏi gấp] về vấn đề kết nối csdl
 108. Lỗi hàm Contains trong combobox
 109. Xin trợ giúp ComboBoxColumn của DataGridView
 110. Hỏi về giao diện winform
 111. [Help] Cần gấp code quản lý khách sạn
 112. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 113. Hỏi về làm việc với report rdlc của visual studio
 114. load database name vào combobox
 115. Tuyển tập tài liệu C#, C++, C, Java, ... cơ bản đến nâng cao hay
 116. Giúp em lỗi này với ạ
 117. Connect SQL - SQL - ORACAL qua mạng LAN
 118. [Hỏi] Vấn đề sử dụng máy cắt để cắt ảnh trong Winform (C#)
 119. Nhập mảng 1 chiều tự động
 120. Thực hiện lệnh DOS trong c#
 121. Cách gữi SMS dài C# thông qua DCom
 122. mã nguồn chương trình quản lý điểm
 123. C# Object to String, String to Object
 124. Lâu rồi không vào bây giờ box này hoang sơ thế
 125. Xin crackkk telerik winform
 126. Có thể thêm mẫu tin ở đầu dòng gridView của devexpress ?
 127. Ai có code C# Quản Lý Nhân Khẩu cho mình xin với
 128. Hướng dẫn viết chương trình theo mô hình 3 lớp trong c#
 129. Cú pháp khai báo mảng người dùng định nghĩa và gán giá trị tỉnh ?
 130. Cần giúp tạo file DLL để lưu thông tin trong C#
 131. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 132. Khi nào dùng SqlDataReader khi nào dùng SqlDataAdapter
 133. cần hỗ trợ load dữ liệu lên datagridview
 134. Cách thêm nút cha hoặc nút con vào treelist of devexpress ?
 135. Đếm nút cha và nút con của treelist devexpress ?
 136. Hướng dẫn làm game ai là triệu phú c#
 137. Lỗi kết nối C# với CSDL access 2013
 138. Hướng dẫn học lập trình C# căn bản
 139. Sử dụng ssh để fake ip
 140. [Help] Load data của 2 table trong dataset ra CrystalReport
 141. Bỏ Icon DevExpress khi chạy form main
 142. Cách thêm Class Library vào Project có sẳn trong C# 2005 ?
 143. Lỗi load dữ liệu combobox !!!!!
 144. Chuyển bitmap sang mã Gcode
 145. Giúp em một đoạn code c# ạ
 146. Gửi và nhận một đối tượng bằng phương thức bất đồng bộ
 147. Mọi người giúp mình đổ data vào lisview với.
 148. Nhập mảng 2 chiều trên windows form
 149. Tutorial Hướng dẫn tạo và thiết lập Report
 150. Phần Mềm Vàng - Cần tuyển lập trình viên phần mềm quản lý
 151. Chạy F5 và gỡ rối từng bước với F11 ?
 152. Hỏi về tạo windows service
 153. Bạn nào có bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng photocopy cho mình xin với
 154. Bai tap nhỏ mn vao chem gio, tim hướng giai guyét giúp minh với
 155. [Khẩn cấp]Giúp em duyệt từ
 156. Cách khai báo public static cho StatusBar Control ?
 157. Ai giải giùm đề này giùm mình với
 158. [Help] Cách đóng chương trình bao gồm cả CSDL
 159. hỏi về tạo procedure trong sql server
 160. Hỏi về Crystal Report động
 161. Lấy lại mặc định Menu Build trong VS 2005 ?
 162. [Khẩn cấp] Giúp mình hướng dẫn xây dựng công cụ theo phương pháp maximum matching
 163. [Share Code] Code giúp làm máy tính đơn giản
 164. Hỏi về chọn khóa chính trong 1 bảng
 165. Lấy số Imel SIM điện thoại với C# ?
 166. [Help]Mình cần xin và gợi ý cài đặt source code Thuật toán Maximum Matching
 167. Hướng dẫn xây dựng form từ điển xậy dựng từ bảng băm c#
 168. Hướng dẫn viết chương trình liên tục thông báo lên màn hình
 169. Help xin code phần mềm tách từ tiếng việt
 170. Lấy danh sách USB giả cổng COM ?
 171. Cách xây dựng pattern cho Regex
 172. parse từ DOM -> XML trong c#
 173. Cần giúp đỡ về store cho crystal report!!
 174. Hép mi :((( Đồ Án Quản lý nhà sách Lập trình C#
 175. [Thảo luận] Vấn đề tự động xóa tài khoản đã đăng kí nhưng chưa kích hoạt sau 7 ngày
 176. Xin tài liệu về Ontology
 177. Viết trigger nhân 2 colum ở 2 table trong sql!
 178. Lưu lịch sử giao dịch C# SQL
 179. Trong Devexpress các bạn có biết control này tên gì ?
 180. Cách thiết lập giấy in bill cho report devexpress ?
 181. [hỏi] code đếm dữ liệu mạng ??
 182. Dùng Usercontrol
 183. chuyển code C#2008 sang C#2005 co dạng DataClass ?
 184. Lỗi trong session
 185. Cách đăng ký flash cho C#2005 ?
 186. Tính trung bình, kiểm tra điều kiện trong crystal report c# !!!
 187. Thay đổi màu cữa sổ khi windows đổi background trên windows 7,8,10
 188. Xử lý phần giới tính
 189. cần hướng dẫn về httwebprequest và javascript
 190. Hướng dẫn em hiễn thị thông tin trong CSDL lên form với
 191. Load dữ liệu theo điều kiện
 192. Ai giúp mình cái này với???
 193. Xin code game lật hình!
 194. sử dụng labelControl1 và canh chữ ở giữa ?
 195. Lỗi DataTable
 196. Đưa thông tin sản phẩm vào giỏ hàng
 197. Sửa lỗi database SQL Server ?
 198. Hướng dẫn đặt khóa chính khóa ngoại cho 2 bảng
 199. Hỏi đôi chút về list và gridview
 200. Thiết kế XtraReport A5 đứng - Đưa giấy vào in ngang
 201. Hỏi về XNA Game????
 202. làm mất user control khi đăng nhập thành công
 203. Khai báo mảng có kiểu màu ?
 204. Sql Server: Thứ tự thực hiện các CONDITION trong Query
 205. Cách lưu đồng hồ hệ thống giữa client và server ?
 206. ConnectionTimeout trong chương trình C# kết nối tới sql
 207. DataBase SQL tự động xóa sạch
 208. Ghi dữ liệu từ datagridview ra file text VB.Net
 209. Tra Cứu Hàm Trong Ngôn Ngữ Lập Trình
 210. Nhờ vả thêm sửa xóa
 211. C# có hàm chuẩn tìm chuổi con có trong chuổi cha ?
 212. Kết nối winform đến sql qua internet?
 213. Hỏi thêm chuyển code C#2008 sang C#2005 có Dictionary ?
 214. Cần tài liệu thuật toán support vector machine
 215. tìm hiểu giải thuật di truyền và ứng dụng sắp xếp thời khóa biểu tẹ động
 216. C# đọc file images .DGN
 217. Tô màu chữ trong girdview ?
 218. Hỏi về form About ?
 219. Bộ video How to program in C# cực hay dễ hiểu
 220. Tìm nhanh thông tin trên gridview của devexpress ?
 221. [HỎI] Hỏi cho phép khởi động cùng win khi cài đặt chương trình
 222. Isolated Storage và Secondary Tile trong Windows Phone 8.1 C#
 223. Có thể việt hóa các nút của xtraMessageBox của devexpress ?
 224. Gọi sự kiện của control nào trên gridcontrol
 225. Giúp đỡ chuyển code radix sort từ C++ sang C#
 226. [Nhờ vả] Gencode view trong MS Access bằng C#
 227. Trao đổi dữ liệu giữa nhiều form cho cả 2 chiều đi và về trong C# ?
 228. [Nhờ]Các bác giúp em code thuật toán naive bayes với ạ.(có hậu tạ)
 229. Lấy truy que ry trong EF
 230. Nên dùng Date hay int
 231. WPF hỏi mấy bác về "Handwriting recognization"
 232. In crytal report rất chậm
 233. Chuyển code C#2008 sang C#2005 ?
 234. [Share Code] Tặng các bạn một custom FormBorderstyle để đổi gió cho ứng dụng.
 235. vị trí ảnh icon trong button của devexpress ?
 236. Hỏi về thư viện Devexpress ?
 237. Tổng tiền trong C#
 238. Khai báo kiểu của ô cho gridview of devexpress ?
 239. SQL Services của SQL Server không chạy được
 240. Xtrareport - Hết trang, một dòng nằm trên 2 trang
 241. Gán textbox bằng select top 1
 242. Lấy ngày giờ trên entity C#
 243. Hướng dẫn làm biểu đồ Chart trong Windows Form C#
 244. Mọi ng giúp mình về làm crystal report trong window C##
 245. Cần ai rành về C# giúp đỡ với cái phần mềm của mình.
 246. Crystal Reports vs2008 nâng lên vs2013 (64bit) không chạy được
 247. Nhận làm đồ án +phần mềm cho sinh viên và doanh nghiệp mô hình vừa và nhỏ
 248. tim kiếm dữ liệu trong dataTable
 249. chèn âm thanh vào 1 lần clik chuột như kiểu bắng súng
 250. Tham khảo ý kiến anh em để dịch sách :)