PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Xin tài liệu về Theo vết đối tượng trong video với thư viện EmguCV
 2. cái control line trong visual studio ?
 3. Thay đổi thứ tự của trường trong List<...> ?
 4. thiết kế gridView và comboBoxImage ?
 5. Đặt điểm neo cho labelControl ?
 6. Lính mới xin giúp đỡ
 7. Control rất giống combobox này tên gì ?
 8. Thay đổi dữ liệu cột gridView khi chạy ?
 9. Kiểm tra ngày của dateEdit ?
 10. Sử dụng Random bị báo lỗi Cannot convert type 'void' to 'byte[]' ?
 11. Vấn tin nối thêm chuổi vào field ?
 12. khi dateEdit có Focus và ấn phím enter để thi hành ?
 13. gridView bị đánh dấu chéo màu đỏ ?
 14. duyệt mẫu tin thứ i trên gridview nếu lỗi chạy lại hoặc chạy mẫu tin kế tiếp ?
 15. gridView ngăn không cho xuống dòng ?
 16. Khai báo class có dùng từ RunTypes ?
 17. Tạo Licence giới hạn thời gian dùng thử 30 ngày ?
 18. Tạo Report Trong C#, Có Trường Hiện Dữ Liệu, Trường Không Hiên Dữ Liệu
 19. help!!!auto dang nhap web game gunny ?
 20. trong thời gian chờ load dữ liệu cần xuất thông báo Please waitting ... ?
 21. [Giúp đỡ] Missing file khi debug
 22. Close form Popup trước khi mở MessageBox.Show và truyền dữ liệu với delegate ?
 23. Lỗi Datagridview không sắp xếp được
 24. [Help] Dùng AI trong cờ caro
 25. Lính mới, tại sao em sai? giúp đỡ em với
 26. Tạo số thứ tự cho XtraReport và các hàm khác ?
 27. Không Hiện Database Name Trong Visual Studio 2010
 28. Hỏi về thiết kế Report dạng phân làm đôi A4 ?
 29. cách lấy vị trí của nút simple button để xuất Popupmenu như dropdownbutton ?
 30. Shortcut popupMenu của devexpress không hoạt động ?
 31. Vấn tin SQL Server có sử dụng IIF với kiểu bool ?
 32. [Help] Đổ dữ liệu vào TextBox khi select từ combobox
 33. Đếm số dòng trong phần detail của XtraReport ?
 34. Lỗi: A transport-level error has occurred when sending the request to the server...
 35. Giúp đỡ về SQL trong c#
 36. c# winform lấy token và email thông qua app facebook
 37. Bị lỗi thêm 1 và xóa 1 mẫu tin ?
 38. Phần mềm CNC bằng C#
 39. Vấn tin lọc bớt dữ liệu trùng số hợp đồng có điều kiện ?
 40. Vấn tin giữa 2 ngày với between ?
 41. Tự động tính chiều cao cho report của devexpress ?
 42. Hàm lấy tên 1 control bất kỳ có trong Report ?
 43. xin tài liệu XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TOUR CHO CÔNG TY DU LỊCH TRONG NƯỚC
 44. Cần sự giúp đỡ về việc sử dụng .NET framework Emgu CV 3.0
 45. [Help]Về tạo mã khách hàng tự động tăng
 46. Định dạng DateEdit của Devexpress ?
 47. Bạn có biết NorthwindModel.edmx là file gì ?
 48. Chuyển protected override sang dạng class ?
 49. 2 control bindingSource và bindingNavigator giống và khác nhau gì ?
 50. Có thể thêm DataTable đã có vào DataSet ?
 51. [ HELP ]Phần mềm quản lý xuất hàng mà tồn kho = âm không hiểu lý do
 52. Control gì đây các bạn ?
 53. Sử dụng Control dataSet với XtraReport ?
 54. Tình hình cần giúm C# winform với. textbox bây h tự nhiên không nhập tiếng việt được ạ
 55. Mọi Người Cho Mình Hỏi Chút Về In Dữ Liệu Trong Winform
 56. Thay đổi kiểu dữ liệu trong SQL server
 57. Chuyển code có Control sang Net 2.0
 58. shockwave flash object?
 59. - Xin code phần mềm quản lý quán net
 60. Đặt thuộc tính màu trong suốt cho SplitContainer của Visual Studio ?
 61. Ai có code game dđường lên đỉnh olympia bằng C# dùng ba lớp không? Cho em xin với. Hoặc code thi trắc nghiệm gì cũng được. Em cảm ơn.
 62. Cần xin phần mềm vẽ paint đơn giản c#.
 63. Hỏi về thay đổi kích thước qua lại giữa 2 cửa sổ ?
 64. Hỏi về thuộc tính Building ?
 65. [Help] Vướng bài tập C#
 66. Hỏi về Toolbar ?
 67. Tạo report trong winform
 68. Lấy hết thông tin dữ liệu một lần hay thông tin cơ bản rồi lúc dùng lấy thông tin chi tiết sau
 69. Xin Giúp đỡ !! C#
 70. Lấy Dữ Liệu Từ CSDL Để Gán Cho Từng Phần Tử Của Mảng 1 Chiều Trong C#
 71. Liên kết cơ sở dữ liệu và trao đỗi dữ liệu giữa 2 form
 72. Cần giúp đỡ về thuật toán Caesar
 73. Đóng gói project tích hợp .net framework
 74. Báo lỗi: "Value Close() cannot be called while doing CreateHandle()" ?
 75. Cần xin phần mềm quản lý bán quán cà phê bằng ngôn ngữ C# tren Form
 76. [VB.NET] lỗi này là sâo vậy mn?
 77. Devexpress 15.2.6 Full
 78. Quicksort trên vb
 79. Các control background là transparent mất thời gian vẽ quá lâu khi thay đổi lại background image của form
 80. Mọi Người Cho Mình Hỏi Chút????
 81. Bộ video hướng dẫn C# cơ bản Full HD
 82. Phân tích Table SQL để quản lý kho hàng và của hàng ?
 83. Lỗi 403 forbidden HttpWebResponse C#
 84. C# export datatable to excel xls use npoi
 85. Cần hỗ trợ jquery-postmessage
 86. Có thể gán dữ liệu động cho XtraReport để tính tổng ?
 87. Xin hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản hiện tại của 1 ứng dụng và cách cập nhật phiên bản mới của ứng dụng đó.
 88. báo lỗi Object reference not set to an instance of an object khi mở Report
 89. xtraTabControl1.SelectedTabPageIndex được chọn ?
 90. xin nhờ các bạn giúp đỡ hộ mình cái DateTime này!
 91. Giúp đỡ về điều chỉnh visua 2012
 92. Hỏi về Hyper-V trên Parallels
 93. Không update được DataTable trong DataSet
 94. lỗi không nhận thư viện System.Collections trong C# visual studio
 95. Hỏi vách add custom Tabpage vào TabControl
 96. Xây dựng phần mềm quản lý siêu thị (sử dụng C# và SQL sever)
 97. Phân biệt từ linq và lamda express sự khác nhau và giống nhau ?
 98. DCom 3G kết nối với HyperTerminal ?
 99. Backup Database từ máy Client
 100. lập trình winphone
 101. Cần góp ý về cái app mã hóa văn bản viết bằng C#
 102. [Giúp đỡ] Làm sao để ép kiểu dữ liệu trên côt trong datagridview ?
 103. Cần giúp đỡ về hàm SELECT
 104. Help - Upload file lên Google Driver C#
 105. Select trong SQL Server
 106. Tại sao không lưu được mode Active Debug trong Visual Studio ?
 107. Camera IP (hỏi cách nhúng chương trình vào C#)
 108. Lỗi ứng dụng khởi động cùng windows
 109. Cách ràng buộc một dòng csdl trong sql không thể xóa
 110. Hướng dẫn phân quyền với RibonPage trong C#
 111. [Hướng dẫn] Làm sao để thêm nhiều sản phẩm vào một hóa đơn
 112. Số thứ tự của datagridview ?
 113. gridView xử lý trên từng dòng ?
 114. [Universal Windows App] Helppppppp!!!!Mở file FLAC trong UWP C#
 115. Kiểm tra sim đã đăng ký với lệnh at ?
 116. [Nhờ Vả] Update file
 117. Nhờ moị người giúp đõ về Lập trình trực quan c#
 118. Cơ chế select của SQL
 119. Cần giúp đỡ Tạo phần mềm giao diện điều khiển động cơ bằng Win form và C#
 120. cách khai báo các event có thể chạy 1 lần hoặc khi cần thì mới chạy ?
 121. Lọc dự liệu từ datagridview
 122. Control ListBox
 123. doc va ghi file C#
 124. Hỏi cách lấy ngày tháng năm về thành chuỗi
 125. DownLoad File With C# / VB
 126. Game Rắn Săn Mồi With C#
 127. Create Tool Crack Md5 With C# Console
 128. Add Items Listview With C#
 129. Ứng dụng Oẳn tù tì with C# / VB
 130. giúp về report trong form
 131. Hướng Dẩn Lấy Lời Nhạc Mp3.zing.vn trong C# Winform
 132. các bạn có biết file dữ liệu có dạng *.sdf ?
 133. [help] Không thay đổi được kích thước gia diện ribbon
 134. [Thắc mắc] Datagridview cần trợ giúp
 135. Entity SQL trong C# ?
 136. Các biến cố click chuột Gridview có cột checkbox không hoạt động ?
 137. Số thứ tự row trong datagridview
 138. Nhâp môn winFỏm
 139. Làm sao để nhấn button thì user control hiện lên trong form
 140. Thắc mắc về vấn đề đóng gói phần mềm quản lý và cài đặt trên máy khác
 141. Tổng hợp 85 bài học Tiếng Việt ngôn ngữ C# từ cơ bản đến nâng cao
 142. Ảnh 16 bit trên c#
 143. Có thể trộn cột girdview của devexpress ở hàng thứ i xác định trước ?
 144. Câu lệnh này làm gi ? và khai báo định nghĩa cấu trúc của nó như thế nào ?
 145. Thay đổi màu nền TabControl
 146. Khai báo ép kiểu dữ liệu hoặc khai báo vô định kiểu ?
 147. Vấn đề Đọc ghi dữ liệu
 148. Làm sao để xuất chuỗi tiếng Việt unicode thông qua textbox? Winfom - VB
 149. Lỗi trong quá trình sử dụng backgroundWorker
 150. Lỗi getter
 151. labelcontrol không hổ trợ trong suốt trên nền background của pictureBox ?
 152. thắc mắc về biến giữa 2 Form
 153. Lỗi đóng gói visual studio 2015
 154. Sử dụng gridview group của Devexpress ?
 155. Hàm limit trong C# Winform
 156. [Bài Giảng Video] Từng Bước Học C# và Ứng Dụng Windows Form
 157. Add nhiều table vào BindingSource
 158. [hỏi gấp] về vấn đề kết nối csdl
 159. Lỗi hàm Contains trong combobox
 160. Xin trợ giúp ComboBoxColumn của DataGridView
 161. Hỏi về giao diện winform
 162. [Help] Cần gấp code quản lý khách sạn
 163. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 164. Hỏi về làm việc với report rdlc của visual studio
 165. load database name vào combobox
 166. Tuyển tập tài liệu C#, C++, C, Java, ... cơ bản đến nâng cao hay
 167. Giúp em lỗi này với ạ
 168. Connect SQL - SQL - ORACAL qua mạng LAN
 169. [Hỏi] Vấn đề sử dụng máy cắt để cắt ảnh trong Winform (C#)
 170. Nhập mảng 1 chiều tự động
 171. Thực hiện lệnh DOS trong c#
 172. Cách gữi SMS dài C# thông qua DCom
 173. mã nguồn chương trình quản lý điểm
 174. C# Object to String, String to Object
 175. Lâu rồi không vào bây giờ box này hoang sơ thế
 176. Xin crackkk telerik winform
 177. Có thể thêm mẫu tin ở đầu dòng gridView của devexpress ?
 178. Ai có code C# Quản Lý Nhân Khẩu cho mình xin với
 179. Hướng dẫn viết chương trình theo mô hình 3 lớp trong c#
 180. Cú pháp khai báo mảng người dùng định nghĩa và gán giá trị tỉnh ?
 181. Cần giúp tạo file DLL để lưu thông tin trong C#
 182. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 183. Khi nào dùng SqlDataReader khi nào dùng SqlDataAdapter
 184. cần hỗ trợ load dữ liệu lên datagridview
 185. Cách thêm nút cha hoặc nút con vào treelist of devexpress ?
 186. Đếm nút cha và nút con của treelist devexpress ?
 187. Hướng dẫn làm game ai là triệu phú c#
 188. Lỗi kết nối C# với CSDL access 2013
 189. Hướng dẫn học lập trình C# căn bản
 190. Sử dụng ssh để fake ip
 191. [Help] Load data của 2 table trong dataset ra CrystalReport
 192. Bỏ Icon DevExpress khi chạy form main
 193. Cách thêm Class Library vào Project có sẳn trong C# 2005 ?
 194. Lỗi load dữ liệu combobox !!!!!
 195. Chuyển bitmap sang mã Gcode
 196. Giúp em một đoạn code c# ạ
 197. Gửi và nhận một đối tượng bằng phương thức bất đồng bộ
 198. Mọi người giúp mình đổ data vào lisview với.
 199. Nhập mảng 2 chiều trên windows form
 200. Tutorial Hướng dẫn tạo và thiết lập Report
 201. Phần Mềm Vàng - Cần tuyển lập trình viên phần mềm quản lý
 202. Chạy F5 và gỡ rối từng bước với F11 ?
 203. Hỏi về tạo windows service
 204. Bạn nào có bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng photocopy cho mình xin với
 205. Bai tap nhỏ mn vao chem gio, tim hướng giai guyét giúp minh với
 206. [Khẩn cấp]Giúp em duyệt từ
 207. Cách khai báo public static cho StatusBar Control ?
 208. Ai giải giùm đề này giùm mình với
 209. [Help] Cách đóng chương trình bao gồm cả CSDL
 210. hỏi về tạo procedure trong sql server
 211. Hỏi về Crystal Report động
 212. Lấy lại mặc định Menu Build trong VS 2005 ?
 213. [Khẩn cấp] Giúp mình hướng dẫn xây dựng công cụ theo phương pháp maximum matching
 214. [Share Code] Code giúp làm máy tính đơn giản
 215. Hỏi về chọn khóa chính trong 1 bảng
 216. Lấy số Imel SIM điện thoại với C# ?
 217. [Help]Mình cần xin và gợi ý cài đặt source code Thuật toán Maximum Matching
 218. Hướng dẫn xây dựng form từ điển xậy dựng từ bảng băm c#
 219. Hướng dẫn viết chương trình liên tục thông báo lên màn hình
 220. Help xin code phần mềm tách từ tiếng việt
 221. Lấy danh sách USB giả cổng COM ?
 222. Cách xây dựng pattern cho Regex
 223. parse từ DOM -> XML trong c#
 224. Cần giúp đỡ về store cho crystal report!!
 225. Hép mi :((( Đồ Án Quản lý nhà sách Lập trình C#
 226. [Thảo luận] Vấn đề tự động xóa tài khoản đã đăng kí nhưng chưa kích hoạt sau 7 ngày
 227. Xin tài liệu về Ontology
 228. Viết trigger nhân 2 colum ở 2 table trong sql!
 229. Lưu lịch sử giao dịch C# SQL
 230. Trong Devexpress các bạn có biết control này tên gì ?
 231. Cách thiết lập giấy in bill cho report devexpress ?
 232. [hỏi] code đếm dữ liệu mạng ??
 233. Dùng Usercontrol
 234. chuyển code C#2008 sang C#2005 co dạng DataClass ?
 235. Lỗi trong session
 236. Cách đăng ký flash cho C#2005 ?
 237. Tính trung bình, kiểm tra điều kiện trong crystal report c# !!!
 238. Thay đổi màu cữa sổ khi windows đổi background trên windows 7,8,10
 239. Xử lý phần giới tính
 240. cần hướng dẫn về httwebprequest và javascript
 241. Hướng dẫn em hiễn thị thông tin trong CSDL lên form với
 242. Load dữ liệu theo điều kiện
 243. Ai giúp mình cái này với???
 244. Xin code game lật hình!
 245. sử dụng labelControl1 và canh chữ ở giữa ?
 246. Lỗi DataTable
 247. Đưa thông tin sản phẩm vào giỏ hàng
 248. Sửa lỗi database SQL Server ?
 249. Hướng dẫn đặt khóa chính khóa ngoại cho 2 bảng
 250. Hỏi đôi chút về list và gridview