PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Gửi tin nhắn vào Zalo trên vb.net
 2. [Giúp đỡ] - có một vấn đề muốn anh em chỉ giúp về sql sever 2005 ạ
 3. Full Source Code Đồ Án Quản Lý Thư Viện C#, Database Tải Miễn Phí
 4. sử dụng Ribboncombobox
 5. Cấp phát và sử dụng đối tương động listView ?
 6. CustomGridLookUpEdit (Devexpress)
 7. Lưu icon của imageComboBoxEdit1 vào SQL Server ?
 8. Trình tự lấy danh sách tập tin System.IO.Directory.GetFiles
 9. Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?
 10. Lỗi kết nối dữ liệu SQL Server qua internet ?
 11. Ẩn Thanh toolbar hoặc ẩn nút in trong XtraReport ?
 12. Hỏi Store Procedure trong C# ?
 13. Hỏi về không gian namespace trong C# ?
 14. Hàm chuyển số thành chữ trong Devexpress Report ?
 15. Giải mã dữ liệu
 16. Remove html tag in c#
 17. Trong listView thay đổi khoảng cách các icon ?
 18. Login failed for user 'MICROSOFT\win7'. (Microsoft SQL Server, Error: 18456)
 19. SQL Server xóa dữ liệu có liên kết Table ?
 20. Giúp mình với về file .bat
 21. Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...
 22. Xử lý Button tạo bằng code
 23. Vấn tin tại sao không nhóm được ?
 24. Một kho bài tập đồ án vb.net , C# ,Asp.net
 25. Nhúng ảnh vào Resource bị báo lỗi ?
 26. Tìm rác đối tương trong file thiết kế form ?
 27. Lỗi khi mở form thiết kế ?
 28. lỗi The "GenerateResource" task failed unexpectedly trong win 7 - 64 bit ?
 29. Phần mềm điểm danh và thư viện dành cho giáo xứ công giáo (có code c#)
 30. vấn tin có gán giá trị trong SQL Server khi chạy ?
 31. Khi thiết kế đặt toolbar vào trong control ?
 32. Truyền parameter trong Crystalreport
 33. Thống kê học viên theo tháng
 34. Đánh số thứ cho dòng của treeList ?
 35. Tô màu ô gridView có điều kiện ?
 36. Nạp ảnh cho imageComboBoxEdit nhưng index đầu tiên để trống ?
 37. Hepl me buill ứng dụng trên win phone
 38. Khai báo using trong C# ?
 39. Cách nạp dữ liệu lên treeView ?
 40. Code đồ án vb.net , c#
 41. Thêm Icon vao gridView của bộ devexpress ?
 42. Vấn tin SQL Server lấy số ID lớn nhất của Phiếu thu chi ?
 43. label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?
 44. Lấy danh sách cổng COM có 8 cổng COM ?
 45. Kéo thả item qua lại giữa 2 listView ?
 46. Sql
 47. Truyền tham số trong C#
 48. Cách thêm ảnh vào ô của gridView theo chiều ngang ?
 49. Report của devexpress có sử dụng tiến trình ?
 50. Tự động chỉnh giờ hệ thống máy tính ?
 51. [Form & WPF] Tạo path node
 52. Tại sao không thoát khỏi catch khi gặp lỗi để chạy i kế tiếp ?
 53. Biển cố thay đổi RichTextBox không hoạt động ?
 54. Lỗi không mở được form thiết kế giao diện ?
 55. Source code để mở Menu Color của nút barButtonItem thuộc bộ Devexpress ?
 56. Vấn tin vừa nhóm và vừa đánh số thứ tự ?
 57. Gửi cho các bạn muốn học Unity3D - Cách cài đặt Unity3D
 58. Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?
 59. Thay đổi chiều cao PopupMenu ?
 60. Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?
 61. Lấy danh sách trong SQL Server
 62. Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?
 63. Đếm trong SQL
 64. Lập trình webcam với thư viện chuẩn Visual Studio ?
 65. Chia sẻ các bạn phần mềm test Regular Expression C# tự viết.
 66. Thêm icon vào ListBox ?
 67. Xin source code tính đạo hàm, tích phân
 68. Bài tập winform
 69. Hiển thị kiểu dữ liệu Image
 70. Mấy anh chị, cô bác, giúp em code đồ án c#với ạ: dạng quản lý khách hàng ạ
 71. Thêm ComboBoxEdit vào RibbonPageGroup của bộ devexpress ?
 72. Thay đổi thứ tự cột gridView ?
 73. Mở form có điều kiện ?
 74. Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?
 75. có thể lấy lại icon từ imageCollection, imageList ?
 76. Cho mình hỏi định dạng format txt theo yêu cầu hư vậy là như thế nào vậy ạ(Lập trình game C#)
 77. Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
 78. Cần giúp đở về code Tô Màu Đồ Thị C#
 79. cú pháp thêm Item cho ComboBoxEdit của barManager1 của bộ devexpress
 80. Code về decrease và increase cho RichTextBox ?
 81. Khi phóng to form các đối tượng không dũi đều ?
 82. Hỏi về Debug chương trình ?
 83. Xin hỏi về code vbnet
 84. Có thể lưu trực tiếp từ DataTable vào trong Table của Access 2000 ?
 85. Xin tài liệu về Theo vết đối tượng trong video với thư viện EmguCV
 86. cái control line trong visual studio ?
 87. Thay đổi thứ tự của trường trong List<...> ?
 88. thiết kế gridView và comboBoxImage ?
 89. Đặt điểm neo cho labelControl ?
 90. Lính mới xin giúp đỡ
 91. Control rất giống combobox này tên gì ?
 92. Thay đổi dữ liệu cột gridView khi chạy ?
 93. Kiểm tra ngày của dateEdit ?
 94. Sử dụng Random bị báo lỗi Cannot convert type 'void' to 'byte[]' ?
 95. Vấn tin nối thêm chuổi vào field ?
 96. khi dateEdit có Focus và ấn phím enter để thi hành ?
 97. gridView bị đánh dấu chéo màu đỏ ?
 98. duyệt mẫu tin thứ i trên gridview nếu lỗi chạy lại hoặc chạy mẫu tin kế tiếp ?
 99. gridView ngăn không cho xuống dòng ?
 100. Khai báo class có dùng từ RunTypes ?
 101. Tạo Licence giới hạn thời gian dùng thử 30 ngày ?
 102. Tạo Report Trong C#, Có Trường Hiện Dữ Liệu, Trường Không Hiên Dữ Liệu
 103. help!!!auto dang nhap web game gunny ?
 104. trong thời gian chờ load dữ liệu cần xuất thông báo Please waitting ... ?
 105. [Giúp đỡ] Missing file khi debug
 106. Close form Popup trước khi mở MessageBox.Show và truyền dữ liệu với delegate ?
 107. Lỗi Datagridview không sắp xếp được
 108. [Help] Dùng AI trong cờ caro
 109. Lính mới, tại sao em sai? giúp đỡ em với
 110. Tạo số thứ tự cho XtraReport và các hàm khác ?
 111. Không Hiện Database Name Trong Visual Studio 2010
 112. Hỏi về thiết kế Report dạng phân làm đôi A4 ?
 113. cách lấy vị trí của nút simple button để xuất Popupmenu như dropdownbutton ?
 114. Shortcut popupMenu của devexpress không hoạt động ?
 115. Vấn tin SQL Server có sử dụng IIF với kiểu bool ?
 116. [Help] Đổ dữ liệu vào TextBox khi select từ combobox
 117. Đếm số dòng trong phần detail của XtraReport ?
 118. Lỗi: A transport-level error has occurred when sending the request to the server...
 119. Giúp đỡ về SQL trong c#
 120. c# winform lấy token và email thông qua app facebook
 121. Bị lỗi thêm 1 và xóa 1 mẫu tin ?
 122. Phần mềm CNC bằng C#
 123. Vấn tin lọc bớt dữ liệu trùng số hợp đồng có điều kiện ?
 124. Vấn tin giữa 2 ngày với between ?
 125. Tự động tính chiều cao cho report của devexpress ?
 126. Hàm lấy tên 1 control bất kỳ có trong Report ?
 127. xin tài liệu XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TOUR CHO CÔNG TY DU LỊCH TRONG NƯỚC
 128. Cần sự giúp đỡ về việc sử dụng .NET framework Emgu CV 3.0
 129. [Help]Về tạo mã khách hàng tự động tăng
 130. Định dạng DateEdit của Devexpress ?
 131. Bạn có biết NorthwindModel.edmx là file gì ?
 132. Chuyển protected override sang dạng class ?
 133. 2 control bindingSource và bindingNavigator giống và khác nhau gì ?
 134. Có thể thêm DataTable đã có vào DataSet ?
 135. [ HELP ]Phần mềm quản lý xuất hàng mà tồn kho = âm không hiểu lý do
 136. Control gì đây các bạn ?
 137. Sử dụng Control dataSet với XtraReport ?
 138. Tình hình cần giúm C# winform với. textbox bây h tự nhiên không nhập tiếng việt được ạ
 139. Mọi Người Cho Mình Hỏi Chút Về In Dữ Liệu Trong Winform
 140. Thay đổi kiểu dữ liệu trong SQL server
 141. Chuyển code có Control sang Net 2.0
 142. shockwave flash object?
 143. - Xin code phần mềm quản lý quán net
 144. Đặt thuộc tính màu trong suốt cho SplitContainer của Visual Studio ?
 145. Ai có code game dđường lên đỉnh olympia bằng C# dùng ba lớp không? Cho em xin với. Hoặc code thi trắc nghiệm gì cũng được. Em cảm ơn.
 146. Cần xin phần mềm vẽ paint đơn giản c#.
 147. Hỏi về thay đổi kích thước qua lại giữa 2 cửa sổ ?
 148. Hỏi về thuộc tính Building ?
 149. [Help] Vướng bài tập C#
 150. Hỏi về Toolbar ?
 151. Tạo report trong winform
 152. Lấy hết thông tin dữ liệu một lần hay thông tin cơ bản rồi lúc dùng lấy thông tin chi tiết sau
 153. Xin Giúp đỡ !! C#
 154. Lấy Dữ Liệu Từ CSDL Để Gán Cho Từng Phần Tử Của Mảng 1 Chiều Trong C#
 155. Liên kết cơ sở dữ liệu và trao đỗi dữ liệu giữa 2 form
 156. Cần giúp đỡ về thuật toán Caesar
 157. Đóng gói project tích hợp .net framework
 158. Báo lỗi: "Value Close() cannot be called while doing CreateHandle()" ?
 159. Cần xin phần mềm quản lý bán quán cà phê bằng ngôn ngữ C# tren Form
 160. [VB.NET] lỗi này là sâo vậy mn?
 161. Devexpress 15.2.6 Full
 162. Quicksort trên vb
 163. Các control background là transparent mất thời gian vẽ quá lâu khi thay đổi lại background image của form
 164. Mọi Người Cho Mình Hỏi Chút????
 165. Bộ video hướng dẫn C# cơ bản Full HD
 166. Phân tích Table SQL để quản lý kho hàng và của hàng ?
 167. Lỗi 403 forbidden HttpWebResponse C#
 168. C# export datatable to excel xls use npoi
 169. Cần hỗ trợ jquery-postmessage
 170. Có thể gán dữ liệu động cho XtraReport để tính tổng ?
 171. Xin hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản hiện tại của 1 ứng dụng và cách cập nhật phiên bản mới của ứng dụng đó.
 172. báo lỗi Object reference not set to an instance of an object khi mở Report
 173. xtraTabControl1.SelectedTabPageIndex được chọn ?
 174. xin nhờ các bạn giúp đỡ hộ mình cái DateTime này!
 175. Giúp đỡ về điều chỉnh visua 2012
 176. Hỏi về Hyper-V trên Parallels
 177. Không update được DataTable trong DataSet
 178. lỗi không nhận thư viện System.Collections trong C# visual studio
 179. Hỏi vách add custom Tabpage vào TabControl
 180. Xây dựng phần mềm quản lý siêu thị (sử dụng C# và SQL sever)
 181. Phân biệt từ linq và lamda express sự khác nhau và giống nhau ?
 182. DCom 3G kết nối với HyperTerminal ?
 183. Backup Database từ máy Client
 184. lập trình winphone
 185. Cần góp ý về cái app mã hóa văn bản viết bằng C#
 186. [Giúp đỡ] Làm sao để ép kiểu dữ liệu trên côt trong datagridview ?
 187. Cần giúp đỡ về hàm SELECT
 188. Help - Upload file lên Google Driver C#
 189. Select trong SQL Server
 190. Tại sao không lưu được mode Active Debug trong Visual Studio ?
 191. Camera IP (hỏi cách nhúng chương trình vào C#)
 192. Lỗi ứng dụng khởi động cùng windows
 193. Cách ràng buộc một dòng csdl trong sql không thể xóa
 194. Hướng dẫn phân quyền với RibonPage trong C#
 195. [Hướng dẫn] Làm sao để thêm nhiều sản phẩm vào một hóa đơn
 196. Số thứ tự của datagridview ?
 197. gridView xử lý trên từng dòng ?
 198. [Universal Windows App] Helppppppp!!!!Mở file FLAC trong UWP C#
 199. Kiểm tra sim đã đăng ký với lệnh at ?
 200. [Nhờ Vả] Update file
 201. Nhờ moị người giúp đõ về Lập trình trực quan c#
 202. Cơ chế select của SQL
 203. Cần giúp đỡ Tạo phần mềm giao diện điều khiển động cơ bằng Win form và C#
 204. cách khai báo các event có thể chạy 1 lần hoặc khi cần thì mới chạy ?
 205. Lọc dự liệu từ datagridview
 206. Control ListBox
 207. doc va ghi file C#
 208. Hỏi cách lấy ngày tháng năm về thành chuỗi
 209. DownLoad File With C# / VB
 210. Game Rắn Săn Mồi With C#
 211. Create Tool Crack Md5 With C# Console
 212. Add Items Listview With C#
 213. Ứng dụng Oẳn tù tì with C# / VB
 214. giúp về report trong form
 215. Hướng Dẩn Lấy Lời Nhạc Mp3.zing.vn trong C# Winform
 216. các bạn có biết file dữ liệu có dạng *.sdf ?
 217. [help] Không thay đổi được kích thước gia diện ribbon
 218. [Thắc mắc] Datagridview cần trợ giúp
 219. Entity SQL trong C# ?
 220. Các biến cố click chuột Gridview có cột checkbox không hoạt động ?
 221. Số thứ tự row trong datagridview
 222. Nhâp môn winFỏm
 223. Làm sao để nhấn button thì user control hiện lên trong form
 224. Thắc mắc về vấn đề đóng gói phần mềm quản lý và cài đặt trên máy khác
 225. Tổng hợp 85 bài học Tiếng Việt ngôn ngữ C# từ cơ bản đến nâng cao
 226. Ảnh 16 bit trên c#
 227. Có thể trộn cột girdview của devexpress ở hàng thứ i xác định trước ?
 228. Câu lệnh này làm gi ? và khai báo định nghĩa cấu trúc của nó như thế nào ?
 229. Thay đổi màu nền TabControl
 230. Khai báo ép kiểu dữ liệu hoặc khai báo vô định kiểu ?
 231. Vấn đề Đọc ghi dữ liệu
 232. Làm sao để xuất chuỗi tiếng Việt unicode thông qua textbox? Winfom - VB
 233. Lỗi trong quá trình sử dụng backgroundWorker
 234. Lỗi getter
 235. labelcontrol không hổ trợ trong suốt trên nền background của pictureBox ?
 236. thắc mắc về biến giữa 2 Form
 237. Lỗi đóng gói visual studio 2015
 238. Sử dụng gridview group của Devexpress ?
 239. Hàm limit trong C# Winform
 240. [Bài Giảng Video] Từng Bước Học C# và Ứng Dụng Windows Form
 241. Add nhiều table vào BindingSource
 242. [hỏi gấp] về vấn đề kết nối csdl
 243. Lỗi hàm Contains trong combobox
 244. Xin trợ giúp ComboBoxColumn của DataGridView
 245. Hỏi về giao diện winform
 246. [Help] Cần gấp code quản lý khách sạn
 247. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 248. Hỏi về làm việc với report rdlc của visual studio
 249. load database name vào combobox
 250. Tuyển tập tài liệu C#, C++, C, Java, ... cơ bản đến nâng cao hay