PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 1. Load dữ liệu theo điều kiện
 2. Ai giúp mình cái này với???
 3. Xin code game lật hình!
 4. sử dụng labelControl1 và canh chữ ở giữa ?
 5. Lỗi DataTable
 6. Đưa thông tin sản phẩm vào giỏ hàng
 7. Sửa lỗi database SQL Server ?
 8. Hướng dẫn đặt khóa chính khóa ngoại cho 2 bảng
 9. Hỏi đôi chút về list và gridview
 10. Thiết kế XtraReport A5 đứng - Đưa giấy vào in ngang
 11. Hỏi về XNA Game????
 12. làm mất user control khi đăng nhập thành công
 13. Khai báo mảng có kiểu màu ?
 14. Sql Server: Thứ tự thực hiện các CONDITION trong Query
 15. Cách lưu đồng hồ hệ thống giữa client và server ?
 16. ConnectionTimeout trong chương trình C# kết nối tới sql
 17. DataBase SQL tự động xóa sạch
 18. Ghi dữ liệu từ datagridview ra file text VB.Net
 19. Tra Cứu Hàm Trong Ngôn Ngữ Lập Trình
 20. Nhờ vả thêm sửa xóa
 21. C# có hàm chuẩn tìm chuổi con có trong chuổi cha ?
 22. Kết nối winform đến sql qua internet?
 23. Hỏi thêm chuyển code C#2008 sang C#2005 có Dictionary ?
 24. Cần tài liệu thuật toán support vector machine
 25. tìm hiểu giải thuật di truyền và ứng dụng sắp xếp thời khóa biểu tẹ động
 26. C# đọc file images .DGN
 27. Tô màu chữ trong girdview ?
 28. Hỏi về form About ?
 29. Bộ video How to program in C# cực hay dễ hiểu
 30. Tìm nhanh thông tin trên gridview của devexpress ?
 31. [HỎI] Hỏi cho phép khởi động cùng win khi cài đặt chương trình
 32. Isolated Storage và Secondary Tile trong Windows Phone 8.1 C#
 33. Có thể việt hóa các nút của xtraMessageBox của devexpress ?
 34. Gọi sự kiện của control nào trên gridcontrol
 35. Giúp đỡ chuyển code radix sort từ C++ sang C#
 36. [Nhờ vả] Gencode view trong MS Access bằng C#
 37. Trao đổi dữ liệu giữa nhiều form cho cả 2 chiều đi và về trong C# ?
 38. [Nhờ]Các bác giúp em code thuật toán naive bayes với ạ.(có hậu tạ)
 39. Lấy truy que ry trong EF
 40. Nên dùng Date hay int
 41. WPF hỏi mấy bác về "Handwriting recognization"
 42. In crytal report rất chậm
 43. Chuyển code C#2008 sang C#2005 ?
 44. [Share Code] Tặng các bạn một custom FormBorderstyle để đổi gió cho ứng dụng.
 45. vị trí ảnh icon trong button của devexpress ?
 46. Hỏi về thư viện Devexpress ?
 47. Tổng tiền trong C#
 48. Khai báo kiểu của ô cho gridview of devexpress ?
 49. SQL Services của SQL Server không chạy được
 50. Xtrareport - Hết trang, một dòng nằm trên 2 trang
 51. Gán textbox bằng select top 1
 52. Lấy ngày giờ trên entity C#
 53. Hướng dẫn làm biểu đồ Chart trong Windows Form C#
 54. Mọi ng giúp mình về làm crystal report trong window C##
 55. Cần ai rành về C# giúp đỡ với cái phần mềm của mình.
 56. Crystal Reports vs2008 nâng lên vs2013 (64bit) không chạy được
 57. Nhận làm đồ án +phần mềm cho sinh viên và doanh nghiệp mô hình vừa và nhỏ
 58. tim kiếm dữ liệu trong dataTable
 59. chèn âm thanh vào 1 lần clik chuột như kiểu bắng súng
 60. Tham khảo ý kiến anh em để dịch sách :)
 61. Kiểu nhập tiền tệ
 62. cần giúp xác định tọa độ x,y random
 63. Giao diện wiform
 64. Lấy dữ liêu tu CSDL để tính.
 65. Load dữ liệu lên gridView
 66. lỗi insert vào CSDL
 67. Lấy dữ liệu từ nhiều bảng bằng entity framework
 68. [Giúp đỡ] Nhờ mọi người giúp mình thuật toán này với
 69. Phần mềm tạo mã vạch
 70. [Hỏi] Lỗi khi kết nối prolog với c#
 71. Giúp code visual basic
 72. Huong dan tao giao dien voi Devexpress
 73. [SQL- LinQ] Thêm xóa sửa dữ liệu với Linq to SQL
 74. Video Kết nối cơ sở dữ liệu với LinQ to SQL (Sưu tầm)
 75. Hiện n lần một mẫu tin theo hàng ngang và dọc XtraReport
 76. lỗi form
 77. So sánh ngày tháng năm
 78. Lấy dữ liệu trong khoảng thời gian
 79. file app.config
 80. các bác cho e hỏi về vấn đề dữ liệu giữa 2 form
 81. thay đổi chiều cao thanh tiêu đề gấp đôi của girdview devexpress ?
 82. lỗi CrystalReport
 83. lỗi CrystalReport
 84. Đồ án quản lý học sinh C# + báo cáo + database
 85. Chèn tất cả các dòng tren GridView vào CSDL
 86. Khi co giản kích thước GroupControl của Devexpress ?
 87. Định dạng cột GridView của devexpress theo giờ ?
 88. Mong các bạn hướng dẫn! Visual Studio
 89. Thuat toan floy
 90. Xin code đồ án Xử lí ảnh !!
 91. Hỏi: Tiến trình gọi đến các control của form C#
 92. [Help] Ngắt client
 93. Nhờ giúp về lổi dử liệu khi so sánh listbox
 94. Đóng Gói sản phẩm C# + Access
 95. Xin code phần mềm quản lí nhà sách
 96. báo lỗi error converting data type varchar to numeric
 97. Thắc mắc về winform ?
 98. Hướng dẫn em lưu lại list bài hát hoặc video trong SQL
 99. Cần giúp đỡ đăng nhập tự động trên web bằng htmlagilitypack
 100. Giúp dùm : Lấy thông tin từ file .txt vào winform
 101. Help me..!! Đọc tin nhắn của ANDROID thông qua cabe USB
 102. Share - Việt hóa DevExpress
 103. các bác cho e hỏi về up file lên ftp server với ?
 104. Lỗi khi debug Winform DevExpress
 105. Không lấy được giá trị listbox C#! HELP
 106. Hỏi về bắt sự kiện double keys press
 107. các bác giúp e cái này vs
 108. m.n lam giup bt C# nay vs
 109. Cần giải gấp bài tập C#.
 110. Kiểm tra trạng thái tiến trình trong win bằng C#
 111. [Gấp]Lỗi không thể add references trong c 2010
 112. VS 2010 rắc rối!?
 113. hướng dẫn em mở file c 2013
 114. Thắc mắc về hàm load dữ liệu lên datagridview trong mô hình 3 tầng
 115. [Hỏi] Gọi hàm trong class khác ???
 116. Help...Cài đặt Xamarin và cấu hình visual studio để lập trinh iOS
 117. Giúp Download upload file lên ftp server
 118. Lấy địa chỉ IP trang web bằng c# - donbadao.blogspot.com
 119. Ngày tháng năm trong C#
 120. Xin chia sẽ với mọi người về WPF
 121. Cách chia ma trận ảnh thành các khối
 122. Lỗi "Input string was not in a correct format" trong c#
 123. Xin hỏi về lỗi 1222 trong sql server
 124. [help] Xin code qẩn lý gia phả
 125. [Help] Hướng dẫn chỉnh text align trong XRRichText của XtraReport C#???
 126. do an
 127. hỏi về devexpress
 128. Double_Click trong UserControl ?
 129. Nút Đóng cho UserControl ?
 130. Set quyền admin và user cho form
 131. Chứng chỉ MCPD của Microsoft
 132. Hiện form mới khi click vào một ô trong datagridview
 133. Goi file word
 134. Giúp Tính tổng 1 cột của listview
 135. Chèn ảnh vảo form
 136. C# cách dùng local database
 137. Hỏi về các lỗi Crash chương trình !
 138. Xác định tọa độ
 139. em cần giúp về xử lý ảnh
 140. Xin 1 solution về aes 128 chạy trên winform
 141. [Help]Lỗi font khi load dữ liệu từ oracle lên gridview
 142. làm mờ form
 143. Giới hạn nhập điểm trong winform
 144. Lưu ảnh vào SQL sever ?
 145. ẩn pictureBox trong form
 146. Cần các bác giỏi lập trình game tư vấn
 147. giúp đỡ mình về Nhập Ma trận kề có trọng số trong winform
 148. Hẹn thời gian
 149. xin giúp đỡ về sql server
 150. cách lấy tọa độ
 151. Giúp giùm : code cho Tính tổng button
 152. Xin các anh em chỉ cách sửa lỗi này của VStudio 2010
 153. Giúp mình tạo kết nối client server và xử lý dữ liệu với
 154. Xóa và khôi phục xóa với Stores Procedures ?
 155. Help!!! 1 form load 2 camera, chụp và lưu lại hình ảnh
 156. Giúp dùm : Tạo mesage box khi nhấn vào calculate button
 157. Giúp e gỡ lỗi gấp
 158. UPDATE từ Winform vô sql
 159. Kiểm tra sự thay đổi dữ liệu trên form?
 160. lỗi không truy xuất được sql
 161. Em là người mới học lập trình c
 162. cap nhat gia trị
 163. Help em nút Save trong C# Windows Form với.
 164. Ý tưởng phần mềm quản lý thiết bị nhà máy CMMS
 165. [Access]giúp vể câu lệnh hiển thị điểm học sinh theo môn
 166. Xử lý panel trong c#
 167. Classes và objects trong c#
 168. C#: Nên sử dụng using hay viết trực tiếp một DLL
 169. Timer trong c#
 170. Cho mình hỏi về câu lệnh conect đến máy chủ server thông qua ip
 171. Các bạn giúp mình về vấn đề không cho con trỏ nháy trong textbox
 172. Báo lỗi Unable to find manifest signing certificate in the certificate store ?
 173. Hỏi về vấn đề kết nối C# với 2 địa chỉ IP trên SQL
 174. Mất smart tags
 175. Ai làm giúp em bài này vs
 176. Bộ VIDEO tự học ngôn ngữ C# cơ bản.
 177. game qua song
 178. hinh thay tu va con quy
 179. thiết kế form
 180. Xin giúp đỡ Bài tập
 181. tách số trong chuỗi c#
 182. Lấy giá nhập của 3 lần nhập gần nhất
 183. Chen hinh anh len form
 184. Giúp em thiết kế mô hình csdl quan hệ quản lí đầu tư xây dựng với!
 185. cần sự giúp đỡ GroupSession in CrytalReport
 186. Help - Lỗi khi Insert, Update, Delete trong SQLite
 187. a/chị cho e hỏi về lỗi chạy file patch của devexpress v14.1.6
 188. Mọi người giúp mình listview với!!!!!!!!!!!!
 189. Cho em hỏi trong c# có hỗ trợ thư viện Giờ:Phút:Giây không ạ
 190. Ai Giúp Em Với Visual Studio 2013 :(
 191. Hỏi về Bindind...
 192. đề tài c#
 193. xin giúp đỡ về so sánh 2 file word hoặc excel
 194. Giúp em sửa lỗi: SelectCommand.Connection property has not been initialized. trong C#
 195. Giúp em viết ma trận , ôn luyện C#.
 196. Làm sao sửa sql2008 trực tiếp trên visual 2008
 197. Tính tổng dãy gồm n phần tử (C#)
 198. Nhờ bạn code dùm cái app nhỏ mình xin hậu tạ cái card dt :D
 199. xin code về mở Excel và Word bằng C#
 200. Game do hoa
 201. Đồ họa
 202. [Help] Import excel lên datagridview.
 203. UML - vẽ biểu đồ USE CASE quản lý tài sản
 204. Vì sao nên tránh viết sql trong ứng dụng
 205. Đăng ký thư viện dll bị báo lỗi ?
 206. [Help] Lấy đường dẫn trong C#.
 207. Bài tập lập trình hướng đối tượng Help me!
 208. Tài liệu windows form c#
 209. Làm phần mềm đặt lịch
 210. Cao Thủ đầu chảy mủ lập trình vào giúp em phát
 211. [HELP] Cách reload from ở 1 user control.
 212. Hỏi về Bài tập lớn C#
 213. help giúp đỡ form đèn giao thông
 214. GridView của DEV trong sự kiện CellValueChanging
 215. Mình muốn làm 1 cái tool như thế này bạn nào hướng dẫn sơ qua mình với
 216. Giúp em bài form
 217. Xin code quản lý bán hàng có quản lý doanh thu dựa trên khách hàng bằng C#
 218. Giúp mình code
 219. Kết nối SQL bằng file app.config ?
 220. Hỏi về việc truyền dữ liệu 2 form
 221. Khi Export DataGridView to Excel báo lỗi ?
 222. Không thay đổi giá trị cell trên grid khi lăn chuộtl_Devexpress
 223. Có thể chuyển danh sách đang nạp DataTable sang DataReader ?
 224. Xin code Tạo form đăng nhập + đổi pass Theo mô hình 3 layer
 225. Lấy ngày đầu tháng nhưng giờ phút giây bằng hiện tại lúc nhập ?
 226. [Winform] Hiển thị thông tin khi rê chuột vào hình ảnh giống giang thegioididong.com
 227. Câu lệnh SQL
 228. Xin giúp về crack telerik
 229. thay đổi kiểu dữ liệu cột của dataGridView ?
 230. giúp lỗi tạo project c#
 231. Mọi người giúp mình chút về cái mô hình 3 lớp này với?
 232. [Thử thách cực khó cho lập trình viên .NET] Cuộc thi "Thuật toán trao tay, nhận ngay tiền triệu"
 233. [Thắc mắc/Hỏi Ngu] Tác động đến đối tượng giữa 2 form khác nhau
 234. [newbie]stored procedure và c#
 235. [Help] Code về key bàn phím
 236. Sử dụng Task làm multithread
 237. Hỏi về XPath trong HTML
 238. Form đăng nhập
 239. giúp chương trình giải toán cấp 1.
 240. Import và Export Excel Files với C# ?
 241. Xin giúp đỡ về store procedure
 242. Mọi người cho mình hỏi xíu về GDI+
 243. Bài toán sinh bản đồ bằng mảng
 244. Xóa dữ liệu có liên kết table với nhau của SQL Server ?
 245. Cần các sư huynh đễ giúp đỡ về Code C+ cho IC AVR
 246. Cần giúp đỡ về wcf và c# winform
 247. Giúp mình tí về C#
 248. xin chào các anh
 249. Khi lưu dữ liệu kiểu chuỗi vào SQL bị lỗi ba dấu chấm ?
 250. em mới học c# mọi người giúp đỡ em ạ!