PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. trong thời gian chờ load dữ liệu cần xuất thông báo Please waitting ... ?
 2. [Giúp đỡ] Missing file khi debug
 3. Close form Popup trước khi mở MessageBox.Show và truyền dữ liệu với delegate ?
 4. Lỗi Datagridview không sắp xếp được
 5. [Help] Dùng AI trong cờ caro
 6. Lính mới, tại sao em sai? giúp đỡ em với
 7. Tạo số thứ tự cho XtraReport và các hàm khác ?
 8. Không Hiện Database Name Trong Visual Studio 2010
 9. Hỏi về thiết kế Report dạng phân làm đôi A4 ?
 10. cách lấy vị trí của nút simple button để xuất Popupmenu như dropdownbutton ?
 11. Shortcut popupMenu của devexpress không hoạt động ?
 12. Vấn tin SQL Server có sử dụng IIF với kiểu bool ?
 13. [Help] Đổ dữ liệu vào TextBox khi select từ combobox
 14. Đếm số dòng trong phần detail của XtraReport ?
 15. Lỗi: A transport-level error has occurred when sending the request to the server...
 16. Giúp đỡ về SQL trong c#
 17. c# winform lấy token và email thông qua app facebook
 18. Bị lỗi thêm 1 và xóa 1 mẫu tin ?
 19. Phần mềm CNC bằng C#
 20. Vấn tin lọc bớt dữ liệu trùng số hợp đồng có điều kiện ?
 21. Vấn tin giữa 2 ngày với between ?
 22. Tự động tính chiều cao cho report của devexpress ?
 23. Hàm lấy tên 1 control bất kỳ có trong Report ?
 24. xin tài liệu XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TOUR CHO CÔNG TY DU LỊCH TRONG NƯỚC
 25. Cần sự giúp đỡ về việc sử dụng .NET framework Emgu CV 3.0
 26. [Help]Về tạo mã khách hàng tự động tăng
 27. Định dạng DateEdit của Devexpress ?
 28. Bạn có biết NorthwindModel.edmx là file gì ?
 29. Chuyển protected override sang dạng class ?
 30. 2 control bindingSource và bindingNavigator giống và khác nhau gì ?
 31. Có thể thêm DataTable đã có vào DataSet ?
 32. [ HELP ]Phần mềm quản lý xuất hàng mà tồn kho = âm không hiểu lý do
 33. Control gì đây các bạn ?
 34. Sử dụng Control dataSet với XtraReport ?
 35. Tình hình cần giúm C# winform với. textbox bây h tự nhiên không nhập tiếng việt được ạ
 36. Mọi Người Cho Mình Hỏi Chút Về In Dữ Liệu Trong Winform
 37. Thay đổi kiểu dữ liệu trong SQL server
 38. Chuyển code có Control sang Net 2.0
 39. shockwave flash object?
 40. - Xin code phần mềm quản lý quán net
 41. Đặt thuộc tính màu trong suốt cho SplitContainer của Visual Studio ?
 42. Ai có code game dđường lên đỉnh olympia bằng C# dùng ba lớp không? Cho em xin với. Hoặc code thi trắc nghiệm gì cũng được. Em cảm ơn.
 43. Cần xin phần mềm vẽ paint đơn giản c#.
 44. Hỏi về thay đổi kích thước qua lại giữa 2 cửa sổ ?
 45. Hỏi về thuộc tính Building ?
 46. [Help] Vướng bài tập C#
 47. Hỏi về Toolbar ?
 48. Tạo report trong winform
 49. Lấy hết thông tin dữ liệu một lần hay thông tin cơ bản rồi lúc dùng lấy thông tin chi tiết sau
 50. Xin Giúp đỡ !! C#
 51. Lấy Dữ Liệu Từ CSDL Để Gán Cho Từng Phần Tử Của Mảng 1 Chiều Trong C#
 52. Liên kết cơ sở dữ liệu và trao đỗi dữ liệu giữa 2 form
 53. Cần giúp đỡ về thuật toán Caesar
 54. Đóng gói project tích hợp .net framework
 55. Báo lỗi: "Value Close() cannot be called while doing CreateHandle()" ?
 56. Cần xin phần mềm quản lý bán quán cà phê bằng ngôn ngữ C# tren Form
 57. [VB.NET] lỗi này là sâo vậy mn?
 58. Devexpress 15.2.6 Full
 59. Quicksort trên vb
 60. Các control background là transparent mất thời gian vẽ quá lâu khi thay đổi lại background image của form
 61. Mọi Người Cho Mình Hỏi Chút????
 62. Bộ video hướng dẫn C# cơ bản Full HD
 63. Phân tích Table SQL để quản lý kho hàng và của hàng ?
 64. Lỗi 403 forbidden HttpWebResponse C#
 65. C# export datatable to excel xls use npoi
 66. Cần hỗ trợ jquery-postmessage
 67. Có thể gán dữ liệu động cho XtraReport để tính tổng ?
 68. Xin hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản hiện tại của 1 ứng dụng và cách cập nhật phiên bản mới của ứng dụng đó.
 69. báo lỗi Object reference not set to an instance of an object khi mở Report
 70. xtraTabControl1.SelectedTabPageIndex được chọn ?
 71. xin nhờ các bạn giúp đỡ hộ mình cái DateTime này!
 72. Giúp đỡ về điều chỉnh visua 2012
 73. Hỏi về Hyper-V trên Parallels
 74. Không update được DataTable trong DataSet
 75. lỗi không nhận thư viện System.Collections trong C# visual studio
 76. Hỏi vách add custom Tabpage vào TabControl
 77. Xây dựng phần mềm quản lý siêu thị (sử dụng C# và SQL sever)
 78. Phân biệt từ linq và lamda express sự khác nhau và giống nhau ?
 79. DCom 3G kết nối với HyperTerminal ?
 80. Backup Database từ máy Client
 81. lập trình winphone
 82. Cần góp ý về cái app mã hóa văn bản viết bằng C#
 83. [Giúp đỡ] Làm sao để ép kiểu dữ liệu trên côt trong datagridview ?
 84. Cần giúp đỡ về hàm SELECT
 85. Help - Upload file lên Google Driver C#
 86. Select trong SQL Server
 87. Tại sao không lưu được mode Active Debug trong Visual Studio ?
 88. Camera IP (hỏi cách nhúng chương trình vào C#)
 89. Lỗi ứng dụng khởi động cùng windows
 90. Cách ràng buộc một dòng csdl trong sql không thể xóa
 91. Hướng dẫn phân quyền với RibonPage trong C#
 92. [Hướng dẫn] Làm sao để thêm nhiều sản phẩm vào một hóa đơn
 93. Số thứ tự của datagridview ?
 94. gridView xử lý trên từng dòng ?
 95. [Universal Windows App] Helppppppp!!!!Mở file FLAC trong UWP C#
 96. Kiểm tra sim đã đăng ký với lệnh at ?
 97. [Nhờ Vả] Update file
 98. Nhờ moị người giúp đõ về Lập trình trực quan c#
 99. Cơ chế select của SQL
 100. Cần giúp đỡ Tạo phần mềm giao diện điều khiển động cơ bằng Win form và C#
 101. cách khai báo các event có thể chạy 1 lần hoặc khi cần thì mới chạy ?
 102. Lọc dự liệu từ datagridview
 103. Control ListBox
 104. doc va ghi file C#
 105. Hỏi cách lấy ngày tháng năm về thành chuỗi
 106. DownLoad File With C# / VB
 107. Game Rắn Săn Mồi With C#
 108. Create Tool Crack Md5 With C# Console
 109. Add Items Listview With C#
 110. Ứng dụng Oẳn tù tì with C# / VB
 111. giúp về report trong form
 112. Hướng Dẩn Lấy Lời Nhạc Mp3.zing.vn trong C# Winform
 113. các bạn có biết file dữ liệu có dạng *.sdf ?
 114. [help] Không thay đổi được kích thước gia diện ribbon
 115. [Thắc mắc] Datagridview cần trợ giúp
 116. Entity SQL trong C# ?
 117. Các biến cố click chuột Gridview có cột checkbox không hoạt động ?
 118. Số thứ tự row trong datagridview
 119. Nhâp môn winFỏm
 120. Làm sao để nhấn button thì user control hiện lên trong form
 121. Thắc mắc về vấn đề đóng gói phần mềm quản lý và cài đặt trên máy khác
 122. Tổng hợp 85 bài học Tiếng Việt ngôn ngữ C# từ cơ bản đến nâng cao
 123. Ảnh 16 bit trên c#
 124. Có thể trộn cột girdview của devexpress ở hàng thứ i xác định trước ?
 125. Câu lệnh này làm gi ? và khai báo định nghĩa cấu trúc của nó như thế nào ?
 126. Thay đổi màu nền TabControl
 127. Khai báo ép kiểu dữ liệu hoặc khai báo vô định kiểu ?
 128. Vấn đề Đọc ghi dữ liệu
 129. Làm sao để xuất chuỗi tiếng Việt unicode thông qua textbox? Winfom - VB
 130. Lỗi trong quá trình sử dụng backgroundWorker
 131. Lỗi getter
 132. labelcontrol không hổ trợ trong suốt trên nền background của pictureBox ?
 133. thắc mắc về biến giữa 2 Form
 134. Lỗi đóng gói visual studio 2015
 135. Sử dụng gridview group của Devexpress ?
 136. Hàm limit trong C# Winform
 137. [Bài Giảng Video] Từng Bước Học C# và Ứng Dụng Windows Form
 138. Add nhiều table vào BindingSource
 139. [hỏi gấp] về vấn đề kết nối csdl
 140. Lỗi hàm Contains trong combobox
 141. Xin trợ giúp ComboBoxColumn của DataGridView
 142. Hỏi về giao diện winform
 143. [Help] Cần gấp code quản lý khách sạn
 144. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 145. Hỏi về làm việc với report rdlc của visual studio
 146. load database name vào combobox
 147. Tuyển tập tài liệu C#, C++, C, Java, ... cơ bản đến nâng cao hay
 148. Giúp em lỗi này với ạ
 149. Connect SQL - SQL - ORACAL qua mạng LAN
 150. [Hỏi] Vấn đề sử dụng máy cắt để cắt ảnh trong Winform (C#)
 151. Nhập mảng 1 chiều tự động
 152. Thực hiện lệnh DOS trong c#
 153. Cách gữi SMS dài C# thông qua DCom
 154. mã nguồn chương trình quản lý điểm
 155. C# Object to String, String to Object
 156. Lâu rồi không vào bây giờ box này hoang sơ thế
 157. Xin crackkk telerik winform
 158. Có thể thêm mẫu tin ở đầu dòng gridView của devexpress ?
 159. Ai có code C# Quản Lý Nhân Khẩu cho mình xin với
 160. Hướng dẫn viết chương trình theo mô hình 3 lớp trong c#
 161. Cú pháp khai báo mảng người dùng định nghĩa và gán giá trị tỉnh ?
 162. Cần giúp tạo file DLL để lưu thông tin trong C#
 163. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 164. Khi nào dùng SqlDataReader khi nào dùng SqlDataAdapter
 165. cần hỗ trợ load dữ liệu lên datagridview
 166. Cách thêm nút cha hoặc nút con vào treelist of devexpress ?
 167. Đếm nút cha và nút con của treelist devexpress ?
 168. Hướng dẫn làm game ai là triệu phú c#
 169. Lỗi kết nối C# với CSDL access 2013
 170. Hướng dẫn học lập trình C# căn bản
 171. Sử dụng ssh để fake ip
 172. [Help] Load data của 2 table trong dataset ra CrystalReport
 173. Bỏ Icon DevExpress khi chạy form main
 174. Cách thêm Class Library vào Project có sẳn trong C# 2005 ?
 175. Lỗi load dữ liệu combobox !!!!!
 176. Chuyển bitmap sang mã Gcode
 177. Giúp em một đoạn code c# ạ
 178. Gửi và nhận một đối tượng bằng phương thức bất đồng bộ
 179. Mọi người giúp mình đổ data vào lisview với.
 180. Nhập mảng 2 chiều trên windows form
 181. Tutorial Hướng dẫn tạo và thiết lập Report
 182. Phần Mềm Vàng - Cần tuyển lập trình viên phần mềm quản lý
 183. Chạy F5 và gỡ rối từng bước với F11 ?
 184. Hỏi về tạo windows service
 185. Bạn nào có bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng photocopy cho mình xin với
 186. Bai tap nhỏ mn vao chem gio, tim hướng giai guyét giúp minh với
 187. [Khẩn cấp]Giúp em duyệt từ
 188. Cách khai báo public static cho StatusBar Control ?
 189. Ai giải giùm đề này giùm mình với
 190. [Help] Cách đóng chương trình bao gồm cả CSDL
 191. hỏi về tạo procedure trong sql server
 192. Hỏi về Crystal Report động
 193. Lấy lại mặc định Menu Build trong VS 2005 ?
 194. [Khẩn cấp] Giúp mình hướng dẫn xây dựng công cụ theo phương pháp maximum matching
 195. [Share Code] Code giúp làm máy tính đơn giản
 196. Hỏi về chọn khóa chính trong 1 bảng
 197. Lấy số Imel SIM điện thoại với C# ?
 198. [Help]Mình cần xin và gợi ý cài đặt source code Thuật toán Maximum Matching
 199. Hướng dẫn xây dựng form từ điển xậy dựng từ bảng băm c#
 200. Hướng dẫn viết chương trình liên tục thông báo lên màn hình
 201. Help xin code phần mềm tách từ tiếng việt
 202. Lấy danh sách USB giả cổng COM ?
 203. Cách xây dựng pattern cho Regex
 204. parse từ DOM -> XML trong c#
 205. Cần giúp đỡ về store cho crystal report!!
 206. Hép mi :((( Đồ Án Quản lý nhà sách Lập trình C#
 207. [Thảo luận] Vấn đề tự động xóa tài khoản đã đăng kí nhưng chưa kích hoạt sau 7 ngày
 208. Xin tài liệu về Ontology
 209. Viết trigger nhân 2 colum ở 2 table trong sql!
 210. Lưu lịch sử giao dịch C# SQL
 211. Trong Devexpress các bạn có biết control này tên gì ?
 212. Cách thiết lập giấy in bill cho report devexpress ?
 213. [hỏi] code đếm dữ liệu mạng ??
 214. Dùng Usercontrol
 215. chuyển code C#2008 sang C#2005 co dạng DataClass ?
 216. Lỗi trong session
 217. Cách đăng ký flash cho C#2005 ?
 218. Tính trung bình, kiểm tra điều kiện trong crystal report c# !!!
 219. Thay đổi màu cữa sổ khi windows đổi background trên windows 7,8,10
 220. Xử lý phần giới tính
 221. cần hướng dẫn về httwebprequest và javascript
 222. Hướng dẫn em hiễn thị thông tin trong CSDL lên form với
 223. Load dữ liệu theo điều kiện
 224. Ai giúp mình cái này với???
 225. Xin code game lật hình!
 226. sử dụng labelControl1 và canh chữ ở giữa ?
 227. Lỗi DataTable
 228. Đưa thông tin sản phẩm vào giỏ hàng
 229. Sửa lỗi database SQL Server ?
 230. Hướng dẫn đặt khóa chính khóa ngoại cho 2 bảng
 231. Hỏi đôi chút về list và gridview
 232. Thiết kế XtraReport A5 đứng - Đưa giấy vào in ngang
 233. Hỏi về XNA Game????
 234. làm mất user control khi đăng nhập thành công
 235. Khai báo mảng có kiểu màu ?
 236. Sql Server: Thứ tự thực hiện các CONDITION trong Query
 237. Cách lưu đồng hồ hệ thống giữa client và server ?
 238. ConnectionTimeout trong chương trình C# kết nối tới sql
 239. DataBase SQL tự động xóa sạch
 240. Ghi dữ liệu từ datagridview ra file text VB.Net
 241. Tra Cứu Hàm Trong Ngôn Ngữ Lập Trình
 242. Nhờ vả thêm sửa xóa
 243. C# có hàm chuẩn tìm chuổi con có trong chuổi cha ?
 244. Kết nối winform đến sql qua internet?
 245. Hỏi thêm chuyển code C#2008 sang C#2005 có Dictionary ?
 246. Cần tài liệu thuật toán support vector machine
 247. tìm hiểu giải thuật di truyền và ứng dụng sắp xếp thời khóa biểu tẹ động
 248. C# đọc file images .DGN
 249. Tô màu chữ trong girdview ?
 250. Hỏi về form About ?