PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Lỗi không mở được form thiết kế giao diện ?
 2. Source code để mở Menu Color của nút barButtonItem thuộc bộ Devexpress ?
 3. Vấn tin vừa nhóm và vừa đánh số thứ tự ?
 4. Gửi cho các bạn muốn học Unity3D - Cách cài đặt Unity3D
 5. Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?
 6. Thay đổi chiều cao PopupMenu ?
 7. Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?
 8. Lấy danh sách trong SQL Server
 9. Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?
 10. Đếm trong SQL
 11. Lập trình webcam với thư viện chuẩn Visual Studio ?
 12. Chia sẻ các bạn phần mềm test Regular Expression C# tự viết.
 13. Thêm icon vào ListBox ?
 14. Xin source code tính đạo hàm, tích phân
 15. Bài tập winform
 16. Hiển thị kiểu dữ liệu Image
 17. Mấy anh chị, cô bác, giúp em code đồ án c#với ạ: dạng quản lý khách hàng ạ
 18. Thêm ComboBoxEdit vào RibbonPageGroup của bộ devexpress ?
 19. Thay đổi thứ tự cột gridView ?
 20. Mở form có điều kiện ?
 21. Vấn tin nhóm và Sum số lượng có điều kiện ?
 22. có thể lấy lại icon từ imageCollection, imageList ?
 23. Cho mình hỏi định dạng format txt theo yêu cầu hư vậy là như thế nào vậy ạ(Lập trình game C#)
 24. Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
 25. Cần giúp đở về code Tô Màu Đồ Thị C#
 26. cú pháp thêm Item cho ComboBoxEdit của barManager1 của bộ devexpress
 27. Code về decrease và increase cho RichTextBox ?
 28. Khi phóng to form các đối tượng không dũi đều ?
 29. Hỏi về Debug chương trình ?
 30. Xin hỏi về code vbnet
 31. Có thể lưu trực tiếp từ DataTable vào trong Table của Access 2000 ?
 32. Xin tài liệu về Theo vết đối tượng trong video với thư viện EmguCV
 33. cái control line trong visual studio ?
 34. Thay đổi thứ tự của trường trong List<...> ?
 35. thiết kế gridView và comboBoxImage ?
 36. Đặt điểm neo cho labelControl ?
 37. Lính mới xin giúp đỡ
 38. Control rất giống combobox này tên gì ?
 39. Thay đổi dữ liệu cột gridView khi chạy ?
 40. Kiểm tra ngày của dateEdit ?
 41. Sử dụng Random bị báo lỗi Cannot convert type 'void' to 'byte[]' ?
 42. Vấn tin nối thêm chuổi vào field ?
 43. khi dateEdit có Focus và ấn phím enter để thi hành ?
 44. gridView bị đánh dấu chéo màu đỏ ?
 45. duyệt mẫu tin thứ i trên gridview nếu lỗi chạy lại hoặc chạy mẫu tin kế tiếp ?
 46. gridView ngăn không cho xuống dòng ?
 47. Khai báo class có dùng từ RunTypes ?
 48. Tạo Licence giới hạn thời gian dùng thử 30 ngày ?
 49. Tạo Report Trong C#, Có Trường Hiện Dữ Liệu, Trường Không Hiên Dữ Liệu
 50. help!!!auto dang nhap web game gunny ?
 51. trong thời gian chờ load dữ liệu cần xuất thông báo Please waitting ... ?
 52. [Giúp đỡ] Missing file khi debug
 53. Close form Popup trước khi mở MessageBox.Show và truyền dữ liệu với delegate ?
 54. Lỗi Datagridview không sắp xếp được
 55. [Help] Dùng AI trong cờ caro
 56. Lính mới, tại sao em sai? giúp đỡ em với
 57. Tạo số thứ tự cho XtraReport và các hàm khác ?
 58. Không Hiện Database Name Trong Visual Studio 2010
 59. Hỏi về thiết kế Report dạng phân làm đôi A4 ?
 60. cách lấy vị trí của nút simple button để xuất Popupmenu như dropdownbutton ?
 61. Shortcut popupMenu của devexpress không hoạt động ?
 62. Vấn tin SQL Server có sử dụng IIF với kiểu bool ?
 63. [Help] Đổ dữ liệu vào TextBox khi select từ combobox
 64. Đếm số dòng trong phần detail của XtraReport ?
 65. Lỗi: A transport-level error has occurred when sending the request to the server...
 66. Giúp đỡ về SQL trong c#
 67. c# winform lấy token và email thông qua app facebook
 68. Bị lỗi thêm 1 và xóa 1 mẫu tin ?
 69. Phần mềm CNC bằng C#
 70. Vấn tin lọc bớt dữ liệu trùng số hợp đồng có điều kiện ?
 71. Vấn tin giữa 2 ngày với between ?
 72. Tự động tính chiều cao cho report của devexpress ?
 73. Hàm lấy tên 1 control bất kỳ có trong Report ?
 74. xin tài liệu XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TOUR CHO CÔNG TY DU LỊCH TRONG NƯỚC
 75. Cần sự giúp đỡ về việc sử dụng .NET framework Emgu CV 3.0
 76. [Help]Về tạo mã khách hàng tự động tăng
 77. Định dạng DateEdit của Devexpress ?
 78. Bạn có biết NorthwindModel.edmx là file gì ?
 79. Chuyển protected override sang dạng class ?
 80. 2 control bindingSource và bindingNavigator giống và khác nhau gì ?
 81. Có thể thêm DataTable đã có vào DataSet ?
 82. [ HELP ]Phần mềm quản lý xuất hàng mà tồn kho = âm không hiểu lý do
 83. Control gì đây các bạn ?
 84. Sử dụng Control dataSet với XtraReport ?
 85. Tình hình cần giúm C# winform với. textbox bây h tự nhiên không nhập tiếng việt được ạ
 86. Mọi Người Cho Mình Hỏi Chút Về In Dữ Liệu Trong Winform
 87. Thay đổi kiểu dữ liệu trong SQL server
 88. Chuyển code có Control sang Net 2.0
 89. shockwave flash object?
 90. - Xin code phần mềm quản lý quán net
 91. Đặt thuộc tính màu trong suốt cho SplitContainer của Visual Studio ?
 92. Ai có code game dđường lên đỉnh olympia bằng C# dùng ba lớp không? Cho em xin với. Hoặc code thi trắc nghiệm gì cũng được. Em cảm ơn.
 93. Cần xin phần mềm vẽ paint đơn giản c#.
 94. Hỏi về thay đổi kích thước qua lại giữa 2 cửa sổ ?
 95. Hỏi về thuộc tính Building ?
 96. [Help] Vướng bài tập C#
 97. Hỏi về Toolbar ?
 98. Tạo report trong winform
 99. Lấy hết thông tin dữ liệu một lần hay thông tin cơ bản rồi lúc dùng lấy thông tin chi tiết sau
 100. Xin Giúp đỡ !! C#
 101. Lấy Dữ Liệu Từ CSDL Để Gán Cho Từng Phần Tử Của Mảng 1 Chiều Trong C#
 102. Liên kết cơ sở dữ liệu và trao đỗi dữ liệu giữa 2 form
 103. Cần giúp đỡ về thuật toán Caesar
 104. Đóng gói project tích hợp .net framework
 105. Báo lỗi: "Value Close() cannot be called while doing CreateHandle()" ?
 106. Cần xin phần mềm quản lý bán quán cà phê bằng ngôn ngữ C# tren Form
 107. [VB.NET] lỗi này là sâo vậy mn?
 108. Devexpress 15.2.6 Full
 109. Quicksort trên vb
 110. Các control background là transparent mất thời gian vẽ quá lâu khi thay đổi lại background image của form
 111. Mọi Người Cho Mình Hỏi Chút????
 112. Bộ video hướng dẫn C# cơ bản Full HD
 113. Phân tích Table SQL để quản lý kho hàng và của hàng ?
 114. Lỗi 403 forbidden HttpWebResponse C#
 115. C# export datatable to excel xls use npoi
 116. Cần hỗ trợ jquery-postmessage
 117. Có thể gán dữ liệu động cho XtraReport để tính tổng ?
 118. Xin hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản hiện tại của 1 ứng dụng và cách cập nhật phiên bản mới của ứng dụng đó.
 119. báo lỗi Object reference not set to an instance of an object khi mở Report
 120. xtraTabControl1.SelectedTabPageIndex được chọn ?
 121. xin nhờ các bạn giúp đỡ hộ mình cái DateTime này!
 122. Giúp đỡ về điều chỉnh visua 2012
 123. Hỏi về Hyper-V trên Parallels
 124. Không update được DataTable trong DataSet
 125. lỗi không nhận thư viện System.Collections trong C# visual studio
 126. Hỏi vách add custom Tabpage vào TabControl
 127. Xây dựng phần mềm quản lý siêu thị (sử dụng C# và SQL sever)
 128. Phân biệt từ linq và lamda express sự khác nhau và giống nhau ?
 129. DCom 3G kết nối với HyperTerminal ?
 130. Backup Database từ máy Client
 131. lập trình winphone
 132. Cần góp ý về cái app mã hóa văn bản viết bằng C#
 133. [Giúp đỡ] Làm sao để ép kiểu dữ liệu trên côt trong datagridview ?
 134. Cần giúp đỡ về hàm SELECT
 135. Help - Upload file lên Google Driver C#
 136. Select trong SQL Server
 137. Tại sao không lưu được mode Active Debug trong Visual Studio ?
 138. Camera IP (hỏi cách nhúng chương trình vào C#)
 139. Lỗi ứng dụng khởi động cùng windows
 140. Cách ràng buộc một dòng csdl trong sql không thể xóa
 141. Hướng dẫn phân quyền với RibonPage trong C#
 142. [Hướng dẫn] Làm sao để thêm nhiều sản phẩm vào một hóa đơn
 143. Số thứ tự của datagridview ?
 144. gridView xử lý trên từng dòng ?
 145. [Universal Windows App] Helppppppp!!!!Mở file FLAC trong UWP C#
 146. Kiểm tra sim đã đăng ký với lệnh at ?
 147. [Nhờ Vả] Update file
 148. Nhờ moị người giúp đõ về Lập trình trực quan c#
 149. Cơ chế select của SQL
 150. Cần giúp đỡ Tạo phần mềm giao diện điều khiển động cơ bằng Win form và C#
 151. cách khai báo các event có thể chạy 1 lần hoặc khi cần thì mới chạy ?
 152. Lọc dự liệu từ datagridview
 153. Control ListBox
 154. doc va ghi file C#
 155. Hỏi cách lấy ngày tháng năm về thành chuỗi
 156. DownLoad File With C# / VB
 157. Game Rắn Săn Mồi With C#
 158. Create Tool Crack Md5 With C# Console
 159. Add Items Listview With C#
 160. Ứng dụng Oẳn tù tì with C# / VB
 161. giúp về report trong form
 162. Hướng Dẩn Lấy Lời Nhạc Mp3.zing.vn trong C# Winform
 163. các bạn có biết file dữ liệu có dạng *.sdf ?
 164. [help] Không thay đổi được kích thước gia diện ribbon
 165. [Thắc mắc] Datagridview cần trợ giúp
 166. Entity SQL trong C# ?
 167. Các biến cố click chuột Gridview có cột checkbox không hoạt động ?
 168. Số thứ tự row trong datagridview
 169. Nhâp môn winFỏm
 170. Làm sao để nhấn button thì user control hiện lên trong form
 171. Thắc mắc về vấn đề đóng gói phần mềm quản lý và cài đặt trên máy khác
 172. Tổng hợp 85 bài học Tiếng Việt ngôn ngữ C# từ cơ bản đến nâng cao
 173. Ảnh 16 bit trên c#
 174. Có thể trộn cột girdview của devexpress ở hàng thứ i xác định trước ?
 175. Câu lệnh này làm gi ? và khai báo định nghĩa cấu trúc của nó như thế nào ?
 176. Thay đổi màu nền TabControl
 177. Khai báo ép kiểu dữ liệu hoặc khai báo vô định kiểu ?
 178. Vấn đề Đọc ghi dữ liệu
 179. Làm sao để xuất chuỗi tiếng Việt unicode thông qua textbox? Winfom - VB
 180. Lỗi trong quá trình sử dụng backgroundWorker
 181. Lỗi getter
 182. labelcontrol không hổ trợ trong suốt trên nền background của pictureBox ?
 183. thắc mắc về biến giữa 2 Form
 184. Lỗi đóng gói visual studio 2015
 185. Sử dụng gridview group của Devexpress ?
 186. Hàm limit trong C# Winform
 187. [Bài Giảng Video] Từng Bước Học C# và Ứng Dụng Windows Form
 188. Add nhiều table vào BindingSource
 189. [hỏi gấp] về vấn đề kết nối csdl
 190. Lỗi hàm Contains trong combobox
 191. Xin trợ giúp ComboBoxColumn của DataGridView
 192. Hỏi về giao diện winform
 193. [Help] Cần gấp code quản lý khách sạn
 194. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 195. Hỏi về làm việc với report rdlc của visual studio
 196. load database name vào combobox
 197. Tuyển tập tài liệu C#, C++, C, Java, ... cơ bản đến nâng cao hay
 198. Giúp em lỗi này với ạ
 199. Connect SQL - SQL - ORACAL qua mạng LAN
 200. [Hỏi] Vấn đề sử dụng máy cắt để cắt ảnh trong Winform (C#)
 201. Nhập mảng 1 chiều tự động
 202. Thực hiện lệnh DOS trong c#
 203. Cách gữi SMS dài C# thông qua DCom
 204. mã nguồn chương trình quản lý điểm
 205. C# Object to String, String to Object
 206. Lâu rồi không vào bây giờ box này hoang sơ thế
 207. Xin crackkk telerik winform
 208. Có thể thêm mẫu tin ở đầu dòng gridView của devexpress ?
 209. Ai có code C# Quản Lý Nhân Khẩu cho mình xin với
 210. Hướng dẫn viết chương trình theo mô hình 3 lớp trong c#
 211. Cú pháp khai báo mảng người dùng định nghĩa và gán giá trị tỉnh ?
 212. Cần giúp tạo file DLL để lưu thông tin trong C#
 213. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 214. Khi nào dùng SqlDataReader khi nào dùng SqlDataAdapter
 215. cần hỗ trợ load dữ liệu lên datagridview
 216. Cách thêm nút cha hoặc nút con vào treelist of devexpress ?
 217. Đếm nút cha và nút con của treelist devexpress ?
 218. Hướng dẫn làm game ai là triệu phú c#
 219. Lỗi kết nối C# với CSDL access 2013
 220. Hướng dẫn học lập trình C# căn bản
 221. Sử dụng ssh để fake ip
 222. [Help] Load data của 2 table trong dataset ra CrystalReport
 223. Bỏ Icon DevExpress khi chạy form main
 224. Cách thêm Class Library vào Project có sẳn trong C# 2005 ?
 225. Lỗi load dữ liệu combobox !!!!!
 226. Chuyển bitmap sang mã Gcode
 227. Giúp em một đoạn code c# ạ
 228. Gửi và nhận một đối tượng bằng phương thức bất đồng bộ
 229. Mọi người giúp mình đổ data vào lisview với.
 230. Nhập mảng 2 chiều trên windows form
 231. Tutorial Hướng dẫn tạo và thiết lập Report
 232. Phần Mềm Vàng - Cần tuyển lập trình viên phần mềm quản lý
 233. Chạy F5 và gỡ rối từng bước với F11 ?
 234. Hỏi về tạo windows service
 235. Bạn nào có bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng photocopy cho mình xin với
 236. Bai tap nhỏ mn vao chem gio, tim hướng giai guyét giúp minh với
 237. [Khẩn cấp]Giúp em duyệt từ
 238. Cách khai báo public static cho StatusBar Control ?
 239. Ai giải giùm đề này giùm mình với
 240. [Help] Cách đóng chương trình bao gồm cả CSDL
 241. hỏi về tạo procedure trong sql server
 242. Hỏi về Crystal Report động
 243. Lấy lại mặc định Menu Build trong VS 2005 ?
 244. [Khẩn cấp] Giúp mình hướng dẫn xây dựng công cụ theo phương pháp maximum matching
 245. [Share Code] Code giúp làm máy tính đơn giản
 246. Hỏi về chọn khóa chính trong 1 bảng
 247. Lấy số Imel SIM điện thoại với C# ?
 248. [Help]Mình cần xin và gợi ý cài đặt source code Thuật toán Maximum Matching
 249. Hướng dẫn xây dựng form từ điển xậy dựng từ bảng băm c#
 250. Hướng dẫn viết chương trình liên tục thông báo lên màn hình