PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 1. Có thể gán dữ liệu động cho XtraReport để tính tổng ?
 2. Xin hướng dẫn cách kiểm tra phiên bản hiện tại của 1 ứng dụng và cách cập nhật phiên bản mới của ứng dụng đó.
 3. báo lỗi Object reference not set to an instance of an object khi mở Report
 4. xtraTabControl1.SelectedTabPageIndex được chọn ?
 5. xin nhờ các bạn giúp đỡ hộ mình cái DateTime này!
 6. Giúp đỡ về điều chỉnh visua 2012
 7. Hỏi về Hyper-V trên Parallels
 8. Không update được DataTable trong DataSet
 9. lỗi không nhận thư viện System.Collections trong C# visual studio
 10. Hỏi vách add custom Tabpage vào TabControl
 11. Xây dựng phần mềm quản lý siêu thị (sử dụng C# và SQL sever)
 12. Phân biệt từ linq và lamda express sự khác nhau và giống nhau ?
 13. DCom 3G kết nối với HyperTerminal ?
 14. Backup Database từ máy Client
 15. lập trình winphone
 16. Cần góp ý về cái app mã hóa văn bản viết bằng C#
 17. [Giúp đỡ] Làm sao để ép kiểu dữ liệu trên côt trong datagridview ?
 18. Cần giúp đỡ về hàm SELECT
 19. Help - Upload file lên Google Driver C#
 20. Select trong SQL Server
 21. Tại sao không lưu được mode Active Debug trong Visual Studio ?
 22. Camera IP (hỏi cách nhúng chương trình vào C#)
 23. Lỗi ứng dụng khởi động cùng windows
 24. Cách ràng buộc một dòng csdl trong sql không thể xóa
 25. Hướng dẫn phân quyền với RibonPage trong C#
 26. [Hướng dẫn] Làm sao để thêm nhiều sản phẩm vào một hóa đơn
 27. Số thứ tự của datagridview ?
 28. gridView xử lý trên từng dòng ?
 29. [Universal Windows App] Helppppppp!!!!Mở file FLAC trong UWP C#
 30. Kiểm tra sim đã đăng ký với lệnh at ?
 31. [Nhờ Vả] Update file
 32. Nhờ moị người giúp đõ về Lập trình trực quan c#
 33. Cơ chế select của SQL
 34. Cần giúp đỡ Tạo phần mềm giao diện điều khiển động cơ bằng Win form và C#
 35. cách khai báo các event có thể chạy 1 lần hoặc khi cần thì mới chạy ?
 36. Lọc dự liệu từ datagridview
 37. Control ListBox
 38. doc va ghi file C#
 39. Hỏi cách lấy ngày tháng năm về thành chuỗi
 40. DownLoad File With C# / VB
 41. Game Rắn Săn Mồi With C#
 42. Create Tool Crack Md5 With C# Console
 43. Add Items Listview With C#
 44. Ứng dụng Oẳn tù tì with C# / VB
 45. giúp về report trong form
 46. Hướng Dẩn Lấy Lời Nhạc Mp3.zing.vn trong C# Winform
 47. các bạn có biết file dữ liệu có dạng *.sdf ?
 48. [help] Không thay đổi được kích thước gia diện ribbon
 49. [Thắc mắc] Datagridview cần trợ giúp
 50. Entity SQL trong C# ?
 51. Các biến cố click chuột Gridview có cột checkbox không hoạt động ?
 52. Số thứ tự row trong datagridview
 53. Nhâp môn winFỏm
 54. Làm sao để nhấn button thì user control hiện lên trong form
 55. Thắc mắc về vấn đề đóng gói phần mềm quản lý và cài đặt trên máy khác
 56. Tổng hợp 85 bài học Tiếng Việt ngôn ngữ C# từ cơ bản đến nâng cao
 57. Ảnh 16 bit trên c#
 58. Có thể trộn cột girdview của devexpress ở hàng thứ i xác định trước ?
 59. Câu lệnh này làm gi ? và khai báo định nghĩa cấu trúc của nó như thế nào ?
 60. Thay đổi màu nền TabControl
 61. Khai báo ép kiểu dữ liệu hoặc khai báo vô định kiểu ?
 62. Vấn đề Đọc ghi dữ liệu
 63. Làm sao để xuất chuỗi tiếng Việt unicode thông qua textbox? Winfom - VB
 64. Lỗi trong quá trình sử dụng backgroundWorker
 65. Lỗi getter
 66. labelcontrol không hổ trợ trong suốt trên nền background của pictureBox ?
 67. thắc mắc về biến giữa 2 Form
 68. Lỗi đóng gói visual studio 2015
 69. Sử dụng gridview group của Devexpress ?
 70. Hàm limit trong C# Winform
 71. [Bài Giảng Video] Từng Bước Học C# và Ứng Dụng Windows Form
 72. Add nhiều table vào BindingSource
 73. [hỏi gấp] về vấn đề kết nối csdl
 74. Lỗi hàm Contains trong combobox
 75. Xin trợ giúp ComboBoxColumn của DataGridView
 76. Hỏi về giao diện winform
 77. [Help] Cần gấp code quản lý khách sạn
 78. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 79. Hỏi về làm việc với report rdlc của visual studio
 80. load database name vào combobox
 81. Tuyển tập tài liệu C#, C++, C, Java, ... cơ bản đến nâng cao hay
 82. Giúp em lỗi này với ạ
 83. Connect SQL - SQL - ORACAL qua mạng LAN
 84. [Hỏi] Vấn đề sử dụng máy cắt để cắt ảnh trong Winform (C#)
 85. Nhập mảng 1 chiều tự động
 86. Thực hiện lệnh DOS trong c#
 87. Cách gữi SMS dài C# thông qua DCom
 88. mã nguồn chương trình quản lý điểm
 89. C# Object to String, String to Object
 90. Lâu rồi không vào bây giờ box này hoang sơ thế
 91. Xin crackkk telerik winform
 92. Có thể thêm mẫu tin ở đầu dòng gridView của devexpress ?
 93. Ai có code C# Quản Lý Nhân Khẩu cho mình xin với
 94. Hướng dẫn viết chương trình theo mô hình 3 lớp trong c#
 95. Cú pháp khai báo mảng người dùng định nghĩa và gán giá trị tỉnh ?
 96. Cần giúp tạo file DLL để lưu thông tin trong C#
 97. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 98. Khi nào dùng SqlDataReader khi nào dùng SqlDataAdapter
 99. cần hỗ trợ load dữ liệu lên datagridview
 100. Cách thêm nút cha hoặc nút con vào treelist of devexpress ?
 101. Đếm nút cha và nút con của treelist devexpress ?
 102. Hướng dẫn làm game ai là triệu phú c#
 103. Lỗi kết nối C# với CSDL access 2013
 104. Hướng dẫn học lập trình C# căn bản
 105. Sử dụng ssh để fake ip
 106. [Help] Load data của 2 table trong dataset ra CrystalReport
 107. Bỏ Icon DevExpress khi chạy form main
 108. Cách thêm Class Library vào Project có sẳn trong C# 2005 ?
 109. Lỗi load dữ liệu combobox !!!!!
 110. Chuyển bitmap sang mã Gcode
 111. Giúp em một đoạn code c# ạ
 112. Gửi và nhận một đối tượng bằng phương thức bất đồng bộ
 113. Mọi người giúp mình đổ data vào lisview với.
 114. Nhập mảng 2 chiều trên windows form
 115. Tutorial Hướng dẫn tạo và thiết lập Report
 116. Phần Mềm Vàng - Cần tuyển lập trình viên phần mềm quản lý
 117. Chạy F5 và gỡ rối từng bước với F11 ?
 118. Hỏi về tạo windows service
 119. Bạn nào có bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng photocopy cho mình xin với
 120. Bai tap nhỏ mn vao chem gio, tim hướng giai guyét giúp minh với
 121. [Khẩn cấp]Giúp em duyệt từ
 122. Cách khai báo public static cho StatusBar Control ?
 123. Ai giải giùm đề này giùm mình với
 124. [Help] Cách đóng chương trình bao gồm cả CSDL
 125. hỏi về tạo procedure trong sql server
 126. Hỏi về Crystal Report động
 127. Lấy lại mặc định Menu Build trong VS 2005 ?
 128. [Khẩn cấp] Giúp mình hướng dẫn xây dựng công cụ theo phương pháp maximum matching
 129. [Share Code] Code giúp làm máy tính đơn giản
 130. Hỏi về chọn khóa chính trong 1 bảng
 131. Lấy số Imel SIM điện thoại với C# ?
 132. [Help]Mình cần xin và gợi ý cài đặt source code Thuật toán Maximum Matching
 133. Hướng dẫn xây dựng form từ điển xậy dựng từ bảng băm c#
 134. Hướng dẫn viết chương trình liên tục thông báo lên màn hình
 135. Help xin code phần mềm tách từ tiếng việt
 136. Lấy danh sách USB giả cổng COM ?
 137. Cách xây dựng pattern cho Regex
 138. parse từ DOM -> XML trong c#
 139. Cần giúp đỡ về store cho crystal report!!
 140. Hép mi :((( Đồ Án Quản lý nhà sách Lập trình C#
 141. [Thảo luận] Vấn đề tự động xóa tài khoản đã đăng kí nhưng chưa kích hoạt sau 7 ngày
 142. Xin tài liệu về Ontology
 143. Viết trigger nhân 2 colum ở 2 table trong sql!
 144. Lưu lịch sử giao dịch C# SQL
 145. Trong Devexpress các bạn có biết control này tên gì ?
 146. Cách thiết lập giấy in bill cho report devexpress ?
 147. [hỏi] code đếm dữ liệu mạng ??
 148. Dùng Usercontrol
 149. chuyển code C#2008 sang C#2005 co dạng DataClass ?
 150. Lỗi trong session
 151. Cách đăng ký flash cho C#2005 ?
 152. Tính trung bình, kiểm tra điều kiện trong crystal report c# !!!
 153. Thay đổi màu cữa sổ khi windows đổi background trên windows 7,8,10
 154. Xử lý phần giới tính
 155. cần hướng dẫn về httwebprequest và javascript
 156. Hướng dẫn em hiễn thị thông tin trong CSDL lên form với
 157. Load dữ liệu theo điều kiện
 158. Ai giúp mình cái này với???
 159. Xin code game lật hình!
 160. sử dụng labelControl1 và canh chữ ở giữa ?
 161. Lỗi DataTable
 162. Đưa thông tin sản phẩm vào giỏ hàng
 163. Sửa lỗi database SQL Server ?
 164. Hướng dẫn đặt khóa chính khóa ngoại cho 2 bảng
 165. Hỏi đôi chút về list và gridview
 166. Thiết kế XtraReport A5 đứng - Đưa giấy vào in ngang
 167. Hỏi về XNA Game????
 168. làm mất user control khi đăng nhập thành công
 169. Khai báo mảng có kiểu màu ?
 170. Sql Server: Thứ tự thực hiện các CONDITION trong Query
 171. Cách lưu đồng hồ hệ thống giữa client và server ?
 172. ConnectionTimeout trong chương trình C# kết nối tới sql
 173. DataBase SQL tự động xóa sạch
 174. Ghi dữ liệu từ datagridview ra file text VB.Net
 175. Tra Cứu Hàm Trong Ngôn Ngữ Lập Trình
 176. Nhờ vả thêm sửa xóa
 177. C# có hàm chuẩn tìm chuổi con có trong chuổi cha ?
 178. Kết nối winform đến sql qua internet?
 179. Hỏi thêm chuyển code C#2008 sang C#2005 có Dictionary ?
 180. Cần tài liệu thuật toán support vector machine
 181. tìm hiểu giải thuật di truyền và ứng dụng sắp xếp thời khóa biểu tẹ động
 182. C# đọc file images .DGN
 183. Tô màu chữ trong girdview ?
 184. Hỏi về form About ?
 185. Bộ video How to program in C# cực hay dễ hiểu
 186. Tìm nhanh thông tin trên gridview của devexpress ?
 187. [HỎI] Hỏi cho phép khởi động cùng win khi cài đặt chương trình
 188. Isolated Storage và Secondary Tile trong Windows Phone 8.1 C#
 189. Có thể việt hóa các nút của xtraMessageBox của devexpress ?
 190. Gọi sự kiện của control nào trên gridcontrol
 191. Giúp đỡ chuyển code radix sort từ C++ sang C#
 192. [Nhờ vả] Gencode view trong MS Access bằng C#
 193. Trao đổi dữ liệu giữa nhiều form cho cả 2 chiều đi và về trong C# ?
 194. [Nhờ]Các bác giúp em code thuật toán naive bayes với ạ.(có hậu tạ)
 195. Lấy truy que ry trong EF
 196. Nên dùng Date hay int
 197. WPF hỏi mấy bác về "Handwriting recognization"
 198. In crytal report rất chậm
 199. Chuyển code C#2008 sang C#2005 ?
 200. [Share Code] Tặng các bạn một custom FormBorderstyle để đổi gió cho ứng dụng.
 201. vị trí ảnh icon trong button của devexpress ?
 202. Hỏi về thư viện Devexpress ?
 203. Tổng tiền trong C#
 204. Khai báo kiểu của ô cho gridview of devexpress ?
 205. SQL Services của SQL Server không chạy được
 206. Xtrareport - Hết trang, một dòng nằm trên 2 trang
 207. Gán textbox bằng select top 1
 208. Lấy ngày giờ trên entity C#
 209. Hướng dẫn làm biểu đồ Chart trong Windows Form C#
 210. Mọi ng giúp mình về làm crystal report trong window C##
 211. Cần ai rành về C# giúp đỡ với cái phần mềm của mình.
 212. Crystal Reports vs2008 nâng lên vs2013 (64bit) không chạy được
 213. Nhận làm đồ án +phần mềm cho sinh viên và doanh nghiệp mô hình vừa và nhỏ
 214. tim kiếm dữ liệu trong dataTable
 215. chèn âm thanh vào 1 lần clik chuột như kiểu bắng súng
 216. Tham khảo ý kiến anh em để dịch sách :)
 217. Kiểu nhập tiền tệ
 218. cần giúp xác định tọa độ x,y random
 219. Giao diện wiform
 220. Lấy dữ liêu tu CSDL để tính.
 221. Load dữ liệu lên gridView
 222. lỗi insert vào CSDL
 223. Lấy dữ liệu từ nhiều bảng bằng entity framework
 224. [Giúp đỡ] Nhờ mọi người giúp mình thuật toán này với
 225. Phần mềm tạo mã vạch
 226. [Hỏi] Lỗi khi kết nối prolog với c#
 227. Giúp code visual basic
 228. Huong dan tao giao dien voi Devexpress
 229. [SQL- LinQ] Thêm xóa sửa dữ liệu với Linq to SQL
 230. Video Kết nối cơ sở dữ liệu với LinQ to SQL (Sưu tầm)
 231. Hiện n lần một mẫu tin theo hàng ngang và dọc XtraReport
 232. lỗi form
 233. So sánh ngày tháng năm
 234. Lấy dữ liệu trong khoảng thời gian
 235. file app.config
 236. các bác cho e hỏi về vấn đề dữ liệu giữa 2 form
 237. thay đổi chiều cao thanh tiêu đề gấp đôi của girdview devexpress ?
 238. lỗi CrystalReport
 239. lỗi CrystalReport
 240. Đồ án quản lý học sinh C# + báo cáo + database
 241. Chèn tất cả các dòng tren GridView vào CSDL
 242. Khi co giản kích thước GroupControl của Devexpress ?
 243. Định dạng cột GridView của devexpress theo giờ ?
 244. Mong các bạn hướng dẫn! Visual Studio
 245. Thuat toan floy
 246. Xin code đồ án Xử lí ảnh !!
 247. Hỏi: Tiến trình gọi đến các control của form C#
 248. [Help] Ngắt client
 249. Nhờ giúp về lổi dử liệu khi so sánh listbox
 250. Đóng Gói sản phẩm C# + Access