PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. [Help] Code về key bàn phím
 2. Sử dụng Task làm multithread
 3. Hỏi về XPath trong HTML
 4. Form đăng nhập
 5. giúp chương trình giải toán cấp 1.
 6. Import và Export Excel Files với C# ?
 7. Xin giúp đỡ về store procedure
 8. Mọi người cho mình hỏi xíu về GDI+
 9. Bài toán sinh bản đồ bằng mảng
 10. Xóa dữ liệu có liên kết table với nhau của SQL Server ?
 11. Cần các sư huynh đễ giúp đỡ về Code C+ cho IC AVR
 12. Cần giúp đỡ về wcf và c# winform
 13. Giúp mình tí về C#
 14. xin chào các anh
 15. Khi lưu dữ liệu kiểu chuỗi vào SQL bị lỗi ba dấu chấm ?
 16. em mới học c# mọi người giúp đỡ em ạ!
 17. có thể sử dụng subReport của XtraReport trong trường hợp này ?
 18. Thắc mắc về UIAutomation và Teststack.white
 19. So sánh thời gian thực hiện câu lệnh select từ sqlserver lên from
 20. Lấy thời gian trong dateedit
 21. Xin code C# làm form đăng nhập + đổi pas đăng nhập
 22. Cách bắt dữ liệu từ một đầu ghi hình (video recorder)
 23. Cách lấy dữ liệu và hiển thị lên textbox từ bảng danh mục cho trước
 24. Nếu bạn gặp dự án này thì bạn tính phí bao nhiêu để làm nó?
 25. Cách tính tổng cột trong XtraReport ?
 26. Cần giúp đỡ về load hình trong winfom
 27. Lỗi DevExpress
 28. Đường viền khi sử dụng xrTable của devexpress
 29. [Help] Fix lỗi font sau khi giải mã rc4
 30. [Help C# ] Xây dựng chương trình vẽ các hình học đơn giản và lưu trên Server
 31. Link window form
 32. Cần giúp đỡ từ các bạn
 33. xin tài liệu httpwebrequest
 34. Hướng dẫn đồ án C#
 35. ai giúp e với :)
 36. VB.NET cách truyền dữ liệu giữa 2 datagird view help me
 37. Định dang và canh trái phải khi sử dụng xrTable ?
 38. Định dạng khổ giấy A4 và kiểu Portrait/Landscape cho XtraReport như thế nào ?
 39. Đọc văn bản thành chuỗi bit và ngược lại
 40. Gridcontrol không lưu lại giá trị nhập vào
 41. làm sao để thêm một tab con vào tab cha trong DevExpress
 42. Compilie app C# trên máy ko có Visual Studio
 43. Các pro giúp em giải quyết lỗi khi kết nối csdl với oralce ......
 44. Hỏi về lookupedit (của devexpress) khi click chọn ?
 45. Duyệt CSDL tự động!
 46. [help] có bạn nào biết đối tượng C# nào có thể mở 1 file bất kì trên PC với quyền admin ko?
 47. Đâu là bước tiếp theo sau khi viết xong chương trình ?
 48. Merge Cell trong Xtrareport của devexpress
 49. C# SentMail! Mong mọi người giúp đỡ!
 50. Xin Patch PowerDersigner 15.2!!
 51. Thắc mắc của Newbie trong lĩnh vực C#
 52. Cách gán nhiều DataSet cho DataSource của XtraReport ?
 53. [Giúp đỡ] ngăn xếp và ứng dụng
 54. Gợi ý e hướng giải bài pseudocode
 55. Report tự design
 56. Giúp em với!!!
 57. Thời gian gọi cùng 1 hàm với cùng 1 dữ liệu khác nhau
 58. [Nhận diện khuôn mặt Emgu]Cần giúp giải thích nội dung dữ liệu trong File XML lưu trữ kết quả huấn luyện bộ phân loại
 59. Lập trình web với C# bắt đầu từ đâu.
 60. Hỏi cách phân quyền bằng Attribute
 61. Làm sao xuống dòng trong textbox khi đọc dữ liệu từ file notepad
 62. Cần giúp đỡ export dữ liêu ra excel bằng NPOI
 63. Sử lý chuỗi.
 64. Xây dựng ứng dụng phân tích mẫu website
 65. Tăng tốc độ truyền dữ liệu từ sql lên form
 66. Giúp đỡ xử lý chuỗi trong TextBox
 67. Ví dụ mở XtraReport của Devexpress ?
 68. Hỏi ebook tiếng anh lập trình C#
 69. Cách chèn ảnh vào Word bằng C#
 70. Xin link download C#
 71. Lấy comment facebook sử dụng Graph API Explorer, kiểm tra comment đã được chỉnh sửa?
 72. [HELP] biểu thức chính quy
 73. Thao tác Excel trong C#
 74. Devexpress 14.1.4 và patch [TESTED]
 75. thắc mắc code interface
 76. Hỏi về định dạng DevExpress.XtraEditors.SpinEdit ?
 77. [Giúp đỡ] Tính tổng 1 cột trong Excel bằng C#
 78. Hỏi về CreateImageFromResources ?
 79. [Giúp đỡ] Cách tổ chức dữ liệu có hiệu suất cao nhất
 80. [HELP] Thêm dữ liệu trực tiếp trên gridview DevExpress
 81. [help] xin mọi người giúp đỡ!
 82. CAtch/handle (bắt) hành động copy-paste file thế nào?
 83. Lỗi không lưu đc dữ liệu trong sql server 2008
 84. Chỉ cho phép cột đầu tiên chỉnh sửa nội dung trên ô lưới gridview của devexpress ?
 85. Hỏi chút về regular expression!
 86. [18 +] Tool get link JAV cho máy tính | Chất lượng Full HD
 87. Cần giúp đỡ về socket trên C#
 88. Có thể thay đổi icon (hoặc image) lớn hơn kích thước 32x32 của nút BarButtonItem của devexpress ?
 89. Không đọc được XML từ trang mp3.zing.vn
 90. Hỏi về listview của Devexpress ?
 91. Cách sử dụng OpenFileDialog duyệt và chọn thư mục ?
 92. Không gỡ rối được ở mã C# ?
 93. cầu cứu anh chị
 94. Ô lưới listview1 ?
 95. Giup lam bai thi ly thuyet C# đề tiếng Anh
 96. Không đổi được từ nvarchar sang datetime
 97. Lấy dữ liệu từ GridLookUpEdit
 98. Tìm kiếm toàn văn
 99. Hỏi RadioButton của Devexpress ?
 100. xin code sha-1
 101. Download VS2010 1 link 4share.vn
 102. Hướng dẫn lập trình ứng dụng cho Windows Phone 8.1
 103. Chương trình quản lí phim
 104. [HELP] Lỗi Object reference not set to an instance of an object.
 105. [Help] Giúp đỡ về Xtrareport Devexpress C#
 106. Giúp em một số vấn đề về nạp chồng toán tử ???
 107. có thể gán LabelControl qua một form khác ?
 108. Hỏi về debug chương trình
 109. AutoFilterRow trong DevExpress HELP em với
 110. Tính trung bình 1 cột trong Datagridview gán cho textbox
 111. Xin code C# Quản lý khách sạn .
 112. Sữa trực tiếp trên gridcontrol
 113. Lam ơn giúp em phần Mượn Sách
 114. Hiển Thị dữ liệu trong bảng trên Datagridview
 115. Lỗi vượt quá giới hạn của textbox
 116. Anh e giúp lỗi kết nối c# vơi SQL sever với !!!
 117. Xin tài liệu winform vb
 118. Help me
 119. Mấy Anh vào xem giùm em cái QLTV
 120. Mội người giúp em vấn đề này với. Database SQL
 121. Hỏi code khi click button thì chuyển sang 1 trang web đã đặt sẵn link
 122. Hỏi cách tắt UAC bằng C#
 123. Hỏi về đóng gói winform
 124. Hỏi cách xác định 1 key registry có tồn tại hay không
 125. lấy thuộc tính treeview từ form khác
 126. Nhờ làm dùm đồ án c# (trả phí)
 127. Nhận làm bài tập, đồ án winform C#
 128. Devexpress chuyển sang máy khác bị lỗi. C#->Form
 129. Định dạng lại SQL
 130. [Lỗi] Error normalizing vertex bone weights. BoneWeightCollection does not contain any weighting values
 131. Giúp đỡ về kết nối SQL giữa máy tính và winform app
 132. Giúp kết nối CSDL
 133. Cho mình hỏi về hàm split
 134. [Help] Cần giúp đỡ về code suy diễn tiến.
 135. Lấy tên cột trên GridControl khi cột đó đang được Focused
 136. Hỏi !!! Đẩy dữ liệu vào combobox bằng code
 137. Thắc mắc về mô hình MVC trong C#
 138. hỗ trợ sửa lỗi phần mềm quản lý dạng Winform viết bằng C#
 139. [Source C#] - Mã nguồn Phần mềm Quản lý Ký túc xá đại học An Giang
 140. ai chỉ giúp e lập trình mạng socket với
 141. mn góp ý giúp e đoạn code này vs,help
 142. Sao lưu dữ liệu
 143. [Source C#] - Mã nguồn Phần mềm Quản lý Cửa hàng bán băng đĩa
 144. [Source C#] - Mã nguồn Phần mềm quản lý Thu tiền nước
 145. Các Pro ơi giúp e về phần report trong c# với..
 146. Lưu mẫu tin vào SQL Server ?
 147. Xin giúp đỡ về tạo sự kiện nhấn giữ phím Ctrl/Shift
 148. giúp em phần mềm tăng tốc download với c# với
 149. Hỏi ngu - So sánh giữa Indexing trong SQL Server và LINQ to Entity trong Entity Framework
 150. Cần trợ giúp việc đóng gói đồ án có CSDL Sqlsever dạng App.config
 151. Cần giúp đỡ về Tool tự động lấy tin
 152. cho e hỏi về kết nối access vs c# ???help
 153. cho e hỏi về kết nối access vs c# ???help
 154. sửa lỗi giúp e đoạn code nay
 155. cho e hỏi về datagridview 1 chút
 156. [Cần giúp đỡ] Ai HtmlAgilityPack vào giúp giải thích lỗi giùm mình với !
 157. Cho mình hỏi về SQL khi kết nối với windowform.
 158. Báo lối khi chèn mẫu tin có ngày vào SQL Server?
 159. Hỏi về liên kết access và C#
 160. Cách định dạng số điện thoại cho gridview và textedit của bộ Devexpress ?
 161. mọi người giúp e sửa 1 lỗi này với
 162. Lấy ID
 163. Không thấy công cụ seach toolbox trên Visual stdio 2010??
 164. Giúp đỡ về winform mô hình 3 lớp
 165. Cần giúp về phần mềm trên C#.
 166. Editor trên winform
 167. Khác nhau giữa ADO.net và winform
 168. cần người giúp về phần báo cáo
 169. Cho hỏi về nạp dữ liệu từ Excel
 170. ai có bài tập về lớp đối tượng c#cho e tham khảo với
 171. ai làm đồ án về c# mà cơ sở dữ liệu là access thì share cho e tham khảo với^^,đi đâu cũng thấy toàn kết nối bằng sql
 172. Hỏi] Tìm kiếm và báo cáo trong C#?
 173. Thiết lập thuộc tính cho file *.txt
 174. WinService và WinApp
 175. Tự biên tự diễn mọi người ạ
 176. Cho mình hỏi OfficeSkins của DevEx 13.1 nó nằm ở đâu
 177. Giúp đỡ project gửi mail.
 178. Chat và gửi file
 179. cho e xin code đăng nhập ,đăng xuất ,đổi mật khẩu bằng c#
 180. Lấy ID từ form đăng nhập
 181. chuyển con trỏ trong gridcontrol gridview DevExpress
 182. GridView khi di chuyển phím mũi tên và nạp lại cho các control ?
 183. Xuất report bằng dữ liệu của datagridview để in ra máy in nhiệt
 184. Thuật toán nén Huffman coding ảnh jpeg [C#]
 185. [Hỏi] lấy giá trị text từ Clipboard
 186. Hỏi về visual basic 6.0
 187. [Sự kiện AfterExpand và AfterSelect]
 188. lỗi ko chạy duoc viúal studio 2010
 189. [Help]. xử lý chuỗi.
 190. [Help]Liên kết treeview và combobox
 191. Help HOOK API như thế nào khi App chặn API
 192. hỏi về project c#
 193. Cần gia nhập một nhóm .net!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 194. Chèn giá trị vào ComboBox trong gridview
 195. Giúp đọc Project của Visual Studio 2013 bằng Visual Studio 2010
 196. Giáo dục
 197. Tập trung *******
 198. [Help Treeview thể hiện danh sách ổ đĩa và thư mục]
 199. thắc mắc cài đặt visual studio 2010
 200. Lưu đường dẩn ảnh xuống database
 201. Help !! Chèn cột vào gridview C#
 202. ai giúp mình Lỗi này với
 203. có ai làm đề tài quản lý nhà sách bằng c# k
 204. Mảng số nguyên rất lớn
 205. cần giúp đỡ về lỗi trong code chương trình quản lý cửa hàng thuốc
 206. Dấu <> có ý nghĩa gì???
 207. mấy anh giúp em cái này với, em mới học C# nên chưa rành
 208. Help !! Tạo bảng chấm công trong GridControl
 209. Help Đồ án chương trình quản lý cửa hàng thuốc
 210. Xin code connect 3g viettel
 211. tư vấn chọn đề tài c# giúp e
 212. [Hỏi] Hỏi về tìm kiếm trên datagridview?
 213. Làm thế nào insert vào database bằng cách sử dụng InsertCommand của SqlDataAdapter?
 214. [Hỏi] Nhập dữ liệu gridcontrol Devexpress
 215. [Help gấp] Liên kết hình ảnh trong C# winform
 216. Giúp tạo pattern(regex)
 217. Usercontrol trong c#
 218. Giúp đỡ
 219. [Hỏi] Code C# theo mô hinh MVC -Model -Controller-View
 220. Phần mềm tra từ điển Anh-Việt bằng C#
 221. Mọi Người Cho Em Hỏi Đây Là Lỗi Gì Với ?
 222. [Help] Xử lý Font
 223. Thay đổi màu dòng chẳn lẽ Gridcontrol Dev
 224. có ai zúp em làm cái BT lớn này với >_<
 225. giúp em bài tập này với viết bằng c#
 226. giải thích giúp e đoạn code này vs
 227. Giúp mình viết hàm tìm kiếm nhanh trên datagidview với! (Crtl+F)
 228. Cho mình hỏi về dựng 1 socket c# lấy dữ liệu của 1 trang web được không?
 229. [Hỏi] lấy dữ liệu từ 2 bảng sql đổ vào data gridview?
 230. hiển thị mảng trong VB
 231. Nhờ sửa code c#
 232. formatcells excel cho c# làm như thế nào
 233. Gán dữ liệu từ fle txt vào mảng 2 chiều
 234. Lỗi xuất excel
 235. lỗi does not contain a constructor that takes 0 arguments
 236. lỗi An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException'
 237. Sử dụng code định dạng và đặt tên cột cho GridView của Devexpress ?
 238. Giúp đỡ với về winform + csdl access
 239. Truy xuất tới hàm của 1 lớp
 240. Xin trợ giúp về gridcontrol của devexpress!
 241. các pro giúp về lập trình trên devexpress với !
 242. [Source Vb.Net] - Mã nguồn Quản Lý Ký Túc Xá Sinh Viên
 243. Thắc mắc form đăng nhập
 244. Đặt lịch cho app winform
 245. Help!!! Bạn nào làm giúp mình bài này với!
 246. Cân code phần mềm quản lý nhân sự cho trường dại học...
 247. mấy bạn giỏi c# Giúp mình bài này với..
 248. Cho mình hỏi về MD5 và RSA
 249. đặt static cho control
 250. Chỉnh màu chữ cho Date TiemPicker