PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 1. Làm sao để xuất chuỗi tiếng Việt unicode thông qua textbox? Winfom - VB
 2. Lỗi trong quá trình sử dụng backgroundWorker
 3. Lỗi getter
 4. labelcontrol không hổ trợ trong suốt trên nền background của pictureBox ?
 5. thắc mắc về biến giữa 2 Form
 6. Lỗi đóng gói visual studio 2015
 7. Sử dụng gridview group của Devexpress ?
 8. Hàm limit trong C# Winform
 9. [Bài Giảng Video] Từng Bước Học C# và Ứng Dụng Windows Form
 10. Add nhiều table vào BindingSource
 11. [hỏi gấp] về vấn đề kết nối csdl
 12. Lỗi hàm Contains trong combobox
 13. Xin trợ giúp ComboBoxColumn của DataGridView
 14. Hỏi về giao diện winform
 15. [Help] Cần gấp code quản lý khách sạn
 16. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 17. Hỏi về làm việc với report rdlc của visual studio
 18. load database name vào combobox
 19. Tuyển tập tài liệu C#, C++, C, Java, ... cơ bản đến nâng cao hay
 20. Giúp em lỗi này với ạ
 21. Connect SQL - SQL - ORACAL qua mạng LAN
 22. [Hỏi] Vấn đề sử dụng máy cắt để cắt ảnh trong Winform (C#)
 23. Nhập mảng 1 chiều tự động
 24. Thực hiện lệnh DOS trong c#
 25. Cách gữi SMS dài C# thông qua DCom
 26. mã nguồn chương trình quản lý điểm
 27. C# Object to String, String to Object
 28. Lâu rồi không vào bây giờ box này hoang sơ thế
 29. Xin crackkk telerik winform
 30. Có thể thêm mẫu tin ở đầu dòng gridView của devexpress ?
 31. Ai có code C# Quản Lý Nhân Khẩu cho mình xin với
 32. Hướng dẫn viết chương trình theo mô hình 3 lớp trong c#
 33. Cú pháp khai báo mảng người dùng định nghĩa và gán giá trị tỉnh ?
 34. Cần giúp tạo file DLL để lưu thông tin trong C#
 35. Đây là ứng dụng nào trong toolbox?
 36. Khi nào dùng SqlDataReader khi nào dùng SqlDataAdapter
 37. cần hỗ trợ load dữ liệu lên datagridview
 38. Cách thêm nút cha hoặc nút con vào treelist of devexpress ?
 39. Đếm nút cha và nút con của treelist devexpress ?
 40. Hướng dẫn làm game ai là triệu phú c#
 41. Lỗi kết nối C# với CSDL access 2013
 42. Hướng dẫn học lập trình C# căn bản
 43. Sử dụng ssh để fake ip
 44. [Help] Load data của 2 table trong dataset ra CrystalReport
 45. Bỏ Icon DevExpress khi chạy form main
 46. Cách thêm Class Library vào Project có sẳn trong C# 2005 ?
 47. Lỗi load dữ liệu combobox !!!!!
 48. Chuyển bitmap sang mã Gcode
 49. Giúp em một đoạn code c# ạ
 50. Gửi và nhận một đối tượng bằng phương thức bất đồng bộ
 51. Mọi người giúp mình đổ data vào lisview với.
 52. Nhập mảng 2 chiều trên windows form
 53. Tutorial Hướng dẫn tạo và thiết lập Report
 54. Phần Mềm Vàng - Cần tuyển lập trình viên phần mềm quản lý
 55. Chạy F5 và gỡ rối từng bước với F11 ?
 56. Hỏi về tạo windows service
 57. Bạn nào có bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng photocopy cho mình xin với
 58. Bai tap nhỏ mn vao chem gio, tim hướng giai guyét giúp minh với
 59. [Khẩn cấp]Giúp em duyệt từ
 60. Cách khai báo public static cho StatusBar Control ?
 61. Ai giải giùm đề này giùm mình với
 62. [Help] Cách đóng chương trình bao gồm cả CSDL
 63. hỏi về tạo procedure trong sql server
 64. Hỏi về Crystal Report động
 65. Lấy lại mặc định Menu Build trong VS 2005 ?
 66. [Khẩn cấp] Giúp mình hướng dẫn xây dựng công cụ theo phương pháp maximum matching
 67. [Share Code] Code giúp làm máy tính đơn giản
 68. Hỏi về chọn khóa chính trong 1 bảng
 69. Lấy số Imel SIM điện thoại với C# ?
 70. [Help]Mình cần xin và gợi ý cài đặt source code Thuật toán Maximum Matching
 71. Hướng dẫn xây dựng form từ điển xậy dựng từ bảng băm c#
 72. Hướng dẫn viết chương trình liên tục thông báo lên màn hình
 73. Help xin code phần mềm tách từ tiếng việt
 74. Lấy danh sách USB giả cổng COM ?
 75. Cách xây dựng pattern cho Regex
 76. parse từ DOM -> XML trong c#
 77. Cần giúp đỡ về store cho crystal report!!
 78. Hép mi :((( Đồ Án Quản lý nhà sách Lập trình C#
 79. [Thảo luận] Vấn đề tự động xóa tài khoản đã đăng kí nhưng chưa kích hoạt sau 7 ngày
 80. Xin tài liệu về Ontology
 81. Viết trigger nhân 2 colum ở 2 table trong sql!
 82. Lưu lịch sử giao dịch C# SQL
 83. Trong Devexpress các bạn có biết control này tên gì ?
 84. Cách thiết lập giấy in bill cho report devexpress ?
 85. [hỏi] code đếm dữ liệu mạng ??
 86. Dùng Usercontrol
 87. chuyển code C#2008 sang C#2005 co dạng DataClass ?
 88. Lỗi trong session
 89. Cách đăng ký flash cho C#2005 ?
 90. Tính trung bình, kiểm tra điều kiện trong crystal report c# !!!
 91. Thay đổi màu cữa sổ khi windows đổi background trên windows 7,8,10
 92. Xử lý phần giới tính
 93. cần hướng dẫn về httwebprequest và javascript
 94. Hướng dẫn em hiễn thị thông tin trong CSDL lên form với
 95. Load dữ liệu theo điều kiện
 96. Ai giúp mình cái này với???
 97. Xin code game lật hình!
 98. sử dụng labelControl1 và canh chữ ở giữa ?
 99. Lỗi DataTable
 100. Đưa thông tin sản phẩm vào giỏ hàng
 101. Sửa lỗi database SQL Server ?
 102. Hướng dẫn đặt khóa chính khóa ngoại cho 2 bảng
 103. Hỏi đôi chút về list và gridview
 104. Thiết kế XtraReport A5 đứng - Đưa giấy vào in ngang
 105. Hỏi về XNA Game????
 106. làm mất user control khi đăng nhập thành công
 107. Khai báo mảng có kiểu màu ?
 108. Sql Server: Thứ tự thực hiện các CONDITION trong Query
 109. Cách lưu đồng hồ hệ thống giữa client và server ?
 110. ConnectionTimeout trong chương trình C# kết nối tới sql
 111. DataBase SQL tự động xóa sạch
 112. Ghi dữ liệu từ datagridview ra file text VB.Net
 113. Tra Cứu Hàm Trong Ngôn Ngữ Lập Trình
 114. Nhờ vả thêm sửa xóa
 115. C# có hàm chuẩn tìm chuổi con có trong chuổi cha ?
 116. Kết nối winform đến sql qua internet?
 117. Hỏi thêm chuyển code C#2008 sang C#2005 có Dictionary ?
 118. Cần tài liệu thuật toán support vector machine
 119. tìm hiểu giải thuật di truyền và ứng dụng sắp xếp thời khóa biểu tẹ động
 120. C# đọc file images .DGN
 121. Tô màu chữ trong girdview ?
 122. Hỏi về form About ?
 123. Bộ video How to program in C# cực hay dễ hiểu
 124. Tìm nhanh thông tin trên gridview của devexpress ?
 125. [HỎI] Hỏi cho phép khởi động cùng win khi cài đặt chương trình
 126. Isolated Storage và Secondary Tile trong Windows Phone 8.1 C#
 127. Có thể việt hóa các nút của xtraMessageBox của devexpress ?
 128. Gọi sự kiện của control nào trên gridcontrol
 129. Giúp đỡ chuyển code radix sort từ C++ sang C#
 130. [Nhờ vả] Gencode view trong MS Access bằng C#
 131. Trao đổi dữ liệu giữa nhiều form cho cả 2 chiều đi và về trong C# ?
 132. [Nhờ]Các bác giúp em code thuật toán naive bayes với ạ.(có hậu tạ)
 133. Lấy truy que ry trong EF
 134. Nên dùng Date hay int
 135. WPF hỏi mấy bác về "Handwriting recognization"
 136. In crytal report rất chậm
 137. Chuyển code C#2008 sang C#2005 ?
 138. [Share Code] Tặng các bạn một custom FormBorderstyle để đổi gió cho ứng dụng.
 139. vị trí ảnh icon trong button của devexpress ?
 140. Hỏi về thư viện Devexpress ?
 141. Tổng tiền trong C#
 142. Khai báo kiểu của ô cho gridview of devexpress ?
 143. SQL Services của SQL Server không chạy được
 144. Xtrareport - Hết trang, một dòng nằm trên 2 trang
 145. Gán textbox bằng select top 1
 146. Lấy ngày giờ trên entity C#
 147. Hướng dẫn làm biểu đồ Chart trong Windows Form C#
 148. Mọi ng giúp mình về làm crystal report trong window C##
 149. Cần ai rành về C# giúp đỡ với cái phần mềm của mình.
 150. Crystal Reports vs2008 nâng lên vs2013 (64bit) không chạy được
 151. Nhận làm đồ án +phần mềm cho sinh viên và doanh nghiệp mô hình vừa và nhỏ
 152. tim kiếm dữ liệu trong dataTable
 153. chèn âm thanh vào 1 lần clik chuột như kiểu bắng súng
 154. Tham khảo ý kiến anh em để dịch sách :)
 155. Kiểu nhập tiền tệ
 156. cần giúp xác định tọa độ x,y random
 157. Giao diện wiform
 158. Lấy dữ liêu tu CSDL để tính.
 159. Load dữ liệu lên gridView
 160. lỗi insert vào CSDL
 161. Lấy dữ liệu từ nhiều bảng bằng entity framework
 162. [Giúp đỡ] Nhờ mọi người giúp mình thuật toán này với
 163. Phần mềm tạo mã vạch
 164. [Hỏi] Lỗi khi kết nối prolog với c#
 165. Giúp code visual basic
 166. Huong dan tao giao dien voi Devexpress
 167. [SQL- LinQ] Thêm xóa sửa dữ liệu với Linq to SQL
 168. Video Kết nối cơ sở dữ liệu với LinQ to SQL (Sưu tầm)
 169. Hiện n lần một mẫu tin theo hàng ngang và dọc XtraReport
 170. lỗi form
 171. So sánh ngày tháng năm
 172. Lấy dữ liệu trong khoảng thời gian
 173. file app.config
 174. các bác cho e hỏi về vấn đề dữ liệu giữa 2 form
 175. thay đổi chiều cao thanh tiêu đề gấp đôi của girdview devexpress ?
 176. lỗi CrystalReport
 177. lỗi CrystalReport
 178. Đồ án quản lý học sinh C# + báo cáo + database
 179. Chèn tất cả các dòng tren GridView vào CSDL
 180. Khi co giản kích thước GroupControl của Devexpress ?
 181. Định dạng cột GridView của devexpress theo giờ ?
 182. Mong các bạn hướng dẫn! Visual Studio
 183. Thuat toan floy
 184. Xin code đồ án Xử lí ảnh !!
 185. Hỏi: Tiến trình gọi đến các control của form C#
 186. [Help] Ngắt client
 187. Nhờ giúp về lổi dử liệu khi so sánh listbox
 188. Đóng Gói sản phẩm C# + Access
 189. Xin code phần mềm quản lí nhà sách
 190. báo lỗi error converting data type varchar to numeric
 191. Thắc mắc về winform ?
 192. Hướng dẫn em lưu lại list bài hát hoặc video trong SQL
 193. Cần giúp đỡ đăng nhập tự động trên web bằng htmlagilitypack
 194. Giúp dùm : Lấy thông tin từ file .txt vào winform
 195. Help me..!! Đọc tin nhắn của ANDROID thông qua cabe USB
 196. Share - Việt hóa DevExpress
 197. các bác cho e hỏi về up file lên ftp server với ?
 198. Lỗi khi debug Winform DevExpress
 199. Không lấy được giá trị listbox C#! HELP
 200. Hỏi về bắt sự kiện double keys press
 201. các bác giúp e cái này vs
 202. m.n lam giup bt C# nay vs
 203. Cần giải gấp bài tập C#.
 204. Kiểm tra trạng thái tiến trình trong win bằng C#
 205. [Gấp]Lỗi không thể add references trong c 2010
 206. VS 2010 rắc rối!?
 207. hướng dẫn em mở file c 2013
 208. Thắc mắc về hàm load dữ liệu lên datagridview trong mô hình 3 tầng
 209. [Hỏi] Gọi hàm trong class khác ???
 210. Help...Cài đặt Xamarin và cấu hình visual studio để lập trinh iOS
 211. Giúp Download upload file lên ftp server
 212. Lấy địa chỉ IP trang web bằng c# - donbadao.blogspot.com
 213. Ngày tháng năm trong C#
 214. Xin chia sẽ với mọi người về WPF
 215. Cách chia ma trận ảnh thành các khối
 216. Lỗi "Input string was not in a correct format" trong c#
 217. Xin hỏi về lỗi 1222 trong sql server
 218. [help] Xin code qẩn lý gia phả
 219. [Help] Hướng dẫn chỉnh text align trong XRRichText của XtraReport C#???
 220. do an
 221. hỏi về devexpress
 222. Double_Click trong UserControl ?
 223. Nút Đóng cho UserControl ?
 224. Set quyền admin và user cho form
 225. Chứng chỉ MCPD của Microsoft
 226. Hiện form mới khi click vào một ô trong datagridview
 227. Goi file word
 228. Giúp Tính tổng 1 cột của listview
 229. Chèn ảnh vảo form
 230. C# cách dùng local database
 231. Hỏi về các lỗi Crash chương trình !
 232. Xác định tọa độ
 233. em cần giúp về xử lý ảnh
 234. Xin 1 solution về aes 128 chạy trên winform
 235. [Help]Lỗi font khi load dữ liệu từ oracle lên gridview
 236. làm mờ form
 237. Giới hạn nhập điểm trong winform
 238. Lưu ảnh vào SQL sever ?
 239. ẩn pictureBox trong form
 240. Cần các bác giỏi lập trình game tư vấn
 241. giúp đỡ mình về Nhập Ma trận kề có trọng số trong winform
 242. Hẹn thời gian
 243. xin giúp đỡ về sql server
 244. cách lấy tọa độ
 245. Giúp giùm : code cho Tính tổng button
 246. Xin các anh em chỉ cách sửa lỗi này của VStudio 2010
 247. Giúp mình tạo kết nối client server và xử lý dữ liệu với
 248. Xóa và khôi phục xóa với Stores Procedures ?
 249. Help!!! 1 form load 2 camera, chụp và lưu lại hình ảnh
 250. Giúp dùm : Tạo mesage box khi nhấn vào calculate button