PDA

View Full Version : C# & Winform



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 1. ConnectionTimeout trong chương trình C# kết nối tới sql
 2. DataBase SQL tự động xóa sạch
 3. Ghi dữ liệu từ datagridview ra file text VB.Net
 4. Tra Cứu Hàm Trong Ngôn Ngữ Lập Trình
 5. Nhờ vả thêm sửa xóa
 6. C# có hàm chuẩn tìm chuổi con có trong chuổi cha ?
 7. Kết nối winform đến sql qua internet?
 8. Hỏi thêm chuyển code C#2008 sang C#2005 có Dictionary ?
 9. Cần tài liệu thuật toán support vector machine
 10. tìm hiểu giải thuật di truyền và ứng dụng sắp xếp thời khóa biểu tẹ động
 11. C# đọc file images .DGN
 12. Tô màu chữ trong girdview ?
 13. Hỏi về form About ?
 14. Bộ video How to program in C# cực hay dễ hiểu
 15. Tìm nhanh thông tin trên gridview của devexpress ?
 16. [HỎI] Hỏi cho phép khởi động cùng win khi cài đặt chương trình
 17. Isolated Storage và Secondary Tile trong Windows Phone 8.1 C#
 18. Có thể việt hóa các nút của xtraMessageBox của devexpress ?
 19. Gọi sự kiện của control nào trên gridcontrol
 20. Giúp đỡ chuyển code radix sort từ C++ sang C#
 21. [Nhờ vả] Gencode view trong MS Access bằng C#
 22. Trao đổi dữ liệu giữa nhiều form cho cả 2 chiều đi và về trong C# ?
 23. [Nhờ]Các bác giúp em code thuật toán naive bayes với ạ.(có hậu tạ)
 24. Lấy truy que ry trong EF
 25. Nên dùng Date hay int
 26. WPF hỏi mấy bác về "Handwriting recognization"
 27. In crytal report rất chậm
 28. Chuyển code C#2008 sang C#2005 ?
 29. [Share Code] Tặng các bạn một custom FormBorderstyle để đổi gió cho ứng dụng.
 30. vị trí ảnh icon trong button của devexpress ?
 31. Hỏi về thư viện Devexpress ?
 32. Tổng tiền trong C#
 33. Khai báo kiểu của ô cho gridview of devexpress ?
 34. SQL Services của SQL Server không chạy được
 35. Xtrareport - Hết trang, một dòng nằm trên 2 trang
 36. Gán textbox bằng select top 1
 37. Lấy ngày giờ trên entity C#
 38. Hướng dẫn làm biểu đồ Chart trong Windows Form C#
 39. Mọi ng giúp mình về làm crystal report trong window C##
 40. Cần ai rành về C# giúp đỡ với cái phần mềm của mình.
 41. Crystal Reports vs2008 nâng lên vs2013 (64bit) không chạy được
 42. Nhận làm đồ án +phần mềm cho sinh viên và doanh nghiệp mô hình vừa và nhỏ
 43. tim kiếm dữ liệu trong dataTable
 44. chèn âm thanh vào 1 lần clik chuột như kiểu bắng súng
 45. Tham khảo ý kiến anh em để dịch sách :)
 46. Kiểu nhập tiền tệ
 47. cần giúp xác định tọa độ x,y random
 48. Giao diện wiform
 49. Lấy dữ liêu tu CSDL để tính.
 50. Load dữ liệu lên gridView
 51. lỗi insert vào CSDL
 52. Lấy dữ liệu từ nhiều bảng bằng entity framework
 53. [Giúp đỡ] Nhờ mọi người giúp mình thuật toán này với
 54. Phần mềm tạo mã vạch
 55. [Hỏi] Lỗi khi kết nối prolog với c#
 56. Giúp code visual basic
 57. Huong dan tao giao dien voi Devexpress
 58. [SQL- LinQ] Thêm xóa sửa dữ liệu với Linq to SQL
 59. Video Kết nối cơ sở dữ liệu với LinQ to SQL (Sưu tầm)
 60. Hiện n lần một mẫu tin theo hàng ngang và dọc XtraReport
 61. lỗi form
 62. So sánh ngày tháng năm
 63. Lấy dữ liệu trong khoảng thời gian
 64. file app.config
 65. các bác cho e hỏi về vấn đề dữ liệu giữa 2 form
 66. thay đổi chiều cao thanh tiêu đề gấp đôi của girdview devexpress ?
 67. lỗi CrystalReport
 68. lỗi CrystalReport
 69. Đồ án quản lý học sinh C# + báo cáo + database
 70. Chèn tất cả các dòng tren GridView vào CSDL
 71. Khi co giản kích thước GroupControl của Devexpress ?
 72. Định dạng cột GridView của devexpress theo giờ ?
 73. Mong các bạn hướng dẫn! Visual Studio
 74. Thuat toan floy
 75. Xin code đồ án Xử lí ảnh !!
 76. Hỏi: Tiến trình gọi đến các control của form C#
 77. [Help] Ngắt client
 78. Nhờ giúp về lổi dử liệu khi so sánh listbox
 79. Đóng Gói sản phẩm C# + Access
 80. Xin code phần mềm quản lí nhà sách
 81. báo lỗi error converting data type varchar to numeric
 82. Thắc mắc về winform ?
 83. Hướng dẫn em lưu lại list bài hát hoặc video trong SQL
 84. Cần giúp đỡ đăng nhập tự động trên web bằng htmlagilitypack
 85. Giúp dùm : Lấy thông tin từ file .txt vào winform
 86. Help me..!! Đọc tin nhắn của ANDROID thông qua cabe USB
 87. Share - Việt hóa DevExpress
 88. các bác cho e hỏi về up file lên ftp server với ?
 89. Lỗi khi debug Winform DevExpress
 90. Không lấy được giá trị listbox C#! HELP
 91. Hỏi về bắt sự kiện double keys press
 92. các bác giúp e cái này vs
 93. m.n lam giup bt C# nay vs
 94. Cần giải gấp bài tập C#.
 95. Kiểm tra trạng thái tiến trình trong win bằng C#
 96. [Gấp]Lỗi không thể add references trong c 2010
 97. VS 2010 rắc rối!?
 98. hướng dẫn em mở file c 2013
 99. Thắc mắc về hàm load dữ liệu lên datagridview trong mô hình 3 tầng
 100. [Hỏi] Gọi hàm trong class khác ???
 101. Help...Cài đặt Xamarin và cấu hình visual studio để lập trinh iOS
 102. Giúp Download upload file lên ftp server
 103. Lấy địa chỉ IP trang web bằng c# - donbadao.blogspot.com
 104. Ngày tháng năm trong C#
 105. Xin chia sẽ với mọi người về WPF
 106. Cách chia ma trận ảnh thành các khối
 107. Lỗi "Input string was not in a correct format" trong c#
 108. Xin hỏi về lỗi 1222 trong sql server
 109. [help] Xin code qẩn lý gia phả
 110. [Help] Hướng dẫn chỉnh text align trong XRRichText của XtraReport C#???
 111. do an
 112. hỏi về devexpress
 113. Double_Click trong UserControl ?
 114. Nút Đóng cho UserControl ?
 115. Set quyền admin và user cho form
 116. Chứng chỉ MCPD của Microsoft
 117. Hiện form mới khi click vào một ô trong datagridview
 118. Goi file word
 119. Giúp Tính tổng 1 cột của listview
 120. Chèn ảnh vảo form
 121. C# cách dùng local database
 122. Hỏi về các lỗi Crash chương trình !
 123. Xác định tọa độ
 124. em cần giúp về xử lý ảnh
 125. Xin 1 solution về aes 128 chạy trên winform
 126. [Help]Lỗi font khi load dữ liệu từ oracle lên gridview
 127. làm mờ form
 128. Giới hạn nhập điểm trong winform
 129. Lưu ảnh vào SQL sever ?
 130. ẩn pictureBox trong form
 131. Cần các bác giỏi lập trình game tư vấn
 132. giúp đỡ mình về Nhập Ma trận kề có trọng số trong winform
 133. Hẹn thời gian
 134. xin giúp đỡ về sql server
 135. cách lấy tọa độ
 136. Giúp giùm : code cho Tính tổng button
 137. Xin các anh em chỉ cách sửa lỗi này của VStudio 2010
 138. Giúp mình tạo kết nối client server và xử lý dữ liệu với
 139. Xóa và khôi phục xóa với Stores Procedures ?
 140. Help!!! 1 form load 2 camera, chụp và lưu lại hình ảnh
 141. Giúp dùm : Tạo mesage box khi nhấn vào calculate button
 142. Giúp e gỡ lỗi gấp
 143. UPDATE từ Winform vô sql
 144. Kiểm tra sự thay đổi dữ liệu trên form?
 145. lỗi không truy xuất được sql
 146. Em là người mới học lập trình c
 147. cap nhat gia trị
 148. Help em nút Save trong C# Windows Form với.
 149. Ý tưởng phần mềm quản lý thiết bị nhà máy CMMS
 150. [Access]giúp vể câu lệnh hiển thị điểm học sinh theo môn
 151. Xử lý panel trong c#
 152. Classes và objects trong c#
 153. C#: Nên sử dụng using hay viết trực tiếp một DLL
 154. Timer trong c#
 155. Cho mình hỏi về câu lệnh conect đến máy chủ server thông qua ip
 156. Các bạn giúp mình về vấn đề không cho con trỏ nháy trong textbox
 157. Báo lỗi Unable to find manifest signing certificate in the certificate store ?
 158. Hỏi về vấn đề kết nối C# với 2 địa chỉ IP trên SQL
 159. Mất smart tags
 160. Ai làm giúp em bài này vs
 161. Bộ VIDEO tự học ngôn ngữ C# cơ bản.
 162. game qua song
 163. hinh thay tu va con quy
 164. thiết kế form
 165. Xin giúp đỡ Bài tập
 166. tách số trong chuỗi c#
 167. Lấy giá nhập của 3 lần nhập gần nhất
 168. Chen hinh anh len form
 169. Giúp em thiết kế mô hình csdl quan hệ quản lí đầu tư xây dựng với!
 170. cần sự giúp đỡ GroupSession in CrytalReport
 171. Help - Lỗi khi Insert, Update, Delete trong SQLite
 172. a/chị cho e hỏi về lỗi chạy file patch của devexpress v14.1.6
 173. Mọi người giúp mình listview với!!!!!!!!!!!!
 174. Cho em hỏi trong c# có hỗ trợ thư viện Giờ:Phút:Giây không ạ
 175. Ai Giúp Em Với Visual Studio 2013 :(
 176. Hỏi về Bindind...
 177. đề tài c#
 178. xin giúp đỡ về so sánh 2 file word hoặc excel
 179. Giúp em sửa lỗi: SelectCommand.Connection property has not been initialized. trong C#
 180. Giúp em viết ma trận , ôn luyện C#.
 181. Làm sao sửa sql2008 trực tiếp trên visual 2008
 182. Tính tổng dãy gồm n phần tử (C#)
 183. Nhờ bạn code dùm cái app nhỏ mình xin hậu tạ cái card dt :D
 184. xin code về mở Excel và Word bằng C#
 185. Game do hoa
 186. Đồ họa
 187. [Help] Import excel lên datagridview.
 188. UML - vẽ biểu đồ USE CASE quản lý tài sản
 189. Vì sao nên tránh viết sql trong ứng dụng
 190. Đăng ký thư viện dll bị báo lỗi ?
 191. [Help] Lấy đường dẫn trong C#.
 192. Bài tập lập trình hướng đối tượng Help me!
 193. Tài liệu windows form c#
 194. Làm phần mềm đặt lịch
 195. Cao Thủ đầu chảy mủ lập trình vào giúp em phát
 196. [HELP] Cách reload from ở 1 user control.
 197. Hỏi về Bài tập lớn C#
 198. help giúp đỡ form đèn giao thông
 199. GridView của DEV trong sự kiện CellValueChanging
 200. Mình muốn làm 1 cái tool như thế này bạn nào hướng dẫn sơ qua mình với
 201. Giúp em bài form
 202. Xin code quản lý bán hàng có quản lý doanh thu dựa trên khách hàng bằng C#
 203. Giúp mình code
 204. Kết nối SQL bằng file app.config ?
 205. Hỏi về việc truyền dữ liệu 2 form
 206. Khi Export DataGridView to Excel báo lỗi ?
 207. Không thay đổi giá trị cell trên grid khi lăn chuộtl_Devexpress
 208. Có thể chuyển danh sách đang nạp DataTable sang DataReader ?
 209. Xin code Tạo form đăng nhập + đổi pass Theo mô hình 3 layer
 210. Lấy ngày đầu tháng nhưng giờ phút giây bằng hiện tại lúc nhập ?
 211. [Winform] Hiển thị thông tin khi rê chuột vào hình ảnh giống giang thegioididong.com
 212. Câu lệnh SQL
 213. Xin giúp về crack telerik
 214. thay đổi kiểu dữ liệu cột của dataGridView ?
 215. giúp lỗi tạo project c#
 216. Mọi người giúp mình chút về cái mô hình 3 lớp này với?
 217. [Thử thách cực khó cho lập trình viên .NET] Cuộc thi "Thuật toán trao tay, nhận ngay tiền triệu"
 218. [Thắc mắc/Hỏi Ngu] Tác động đến đối tượng giữa 2 form khác nhau
 219. [newbie]stored procedure và c#
 220. [Help] Code về key bàn phím
 221. Sử dụng Task làm multithread
 222. Hỏi về XPath trong HTML
 223. Form đăng nhập
 224. giúp chương trình giải toán cấp 1.
 225. Import và Export Excel Files với C# ?
 226. Xin giúp đỡ về store procedure
 227. Mọi người cho mình hỏi xíu về GDI+
 228. Bài toán sinh bản đồ bằng mảng
 229. Xóa dữ liệu có liên kết table với nhau của SQL Server ?
 230. Cần các sư huynh đễ giúp đỡ về Code C+ cho IC AVR
 231. Cần giúp đỡ về wcf và c# winform
 232. Giúp mình tí về C#
 233. xin chào các anh
 234. Khi lưu dữ liệu kiểu chuỗi vào SQL bị lỗi ba dấu chấm ?
 235. em mới học c# mọi người giúp đỡ em ạ!
 236. có thể sử dụng subReport của XtraReport trong trường hợp này ?
 237. Thắc mắc về UIAutomation và Teststack.white
 238. So sánh thời gian thực hiện câu lệnh select từ sqlserver lên from
 239. Lấy thời gian trong dateedit
 240. Xin code C# làm form đăng nhập + đổi pas đăng nhập
 241. Cách bắt dữ liệu từ một đầu ghi hình (video recorder)
 242. Cách lấy dữ liệu và hiển thị lên textbox từ bảng danh mục cho trước
 243. Nếu bạn gặp dự án này thì bạn tính phí bao nhiêu để làm nó?
 244. Cách tính tổng cột trong XtraReport ?
 245. Cần giúp đỡ về load hình trong winfom
 246. Lỗi DevExpress
 247. Đường viền khi sử dụng xrTable của devexpress
 248. [Help] Fix lỗi font sau khi giải mã rc4
 249. [Help C# ] Xây dựng chương trình vẽ các hình học đơn giản và lưu trên Server
 250. Link window form