PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. Hướng dẫn đồ án C#
 2. ai giúp e với :)
 3. VB.NET cách truyền dữ liệu giữa 2 datagird view help me
 4. Định dang và canh trái phải khi sử dụng xrTable ?
 5. [Hỏi] Viết tool fshare thì cần tìm hiểu về cái gì???
 6. Định dạng khổ giấy A4 và kiểu Portrait/Landscape cho XtraReport như thế nào ?
 7. Đọc văn bản thành chuỗi bit và ngược lại
 8. Gridcontrol không lưu lại giá trị nhập vào
 9. làm sao để thêm một tab con vào tab cha trong DevExpress
 10. Compilie app C# trên máy ko có Visual Studio
 11. Các pro giúp em giải quyết lỗi khi kết nối csdl với oralce ......
 12. Hỏi về lookupedit (của devexpress) khi click chọn ?
 13. Duyệt CSDL tự động!
 14. [help] có bạn nào biết đối tượng C# nào có thể mở 1 file bất kì trên PC với quyền admin ko?
 15. Đâu là bước tiếp theo sau khi viết xong chương trình ?
 16. Merge Cell trong Xtrareport của devexpress
 17. C# SentMail! Mong mọi người giúp đỡ!
 18. Xin Patch PowerDersigner 15.2!!
 19. Thắc mắc của Newbie trong lĩnh vực C#
 20. Cách gán nhiều DataSet cho DataSource của XtraReport ?
 21. [Giúp đỡ] ngăn xếp và ứng dụng
 22. Gợi ý e hướng giải bài pseudocode
 23. Report tự design
 24. Giúp em với!!!
 25. Thời gian gọi cùng 1 hàm với cùng 1 dữ liệu khác nhau
 26. [Nhận diện khuôn mặt Emgu]Cần giúp giải thích nội dung dữ liệu trong File XML lưu trữ kết quả huấn luyện bộ phân loại
 27. Lập trình web với C# bắt đầu từ đâu.
 28. Hỏi cách phân quyền bằng Attribute
 29. Làm sao xuống dòng trong textbox khi đọc dữ liệu từ file notepad
 30. Cần giúp đỡ export dữ liêu ra excel bằng NPOI
 31. Sử lý chuỗi.
 32. Xây dựng ứng dụng phân tích mẫu website
 33. Tăng tốc độ truyền dữ liệu từ sql lên form
 34. Giúp đỡ xử lý chuỗi trong TextBox
 35. Ví dụ mở XtraReport của Devexpress ?
 36. Hỏi ebook tiếng anh lập trình C#
 37. Cách chèn ảnh vào Word bằng C#
 38. Xin link download C#
 39. Lấy comment facebook sử dụng Graph API Explorer, kiểm tra comment đã được chỉnh sửa?
 40. [HELP] biểu thức chính quy
 41. Thao tác Excel trong C#
 42. Devexpress 14.1.4 và patch [TESTED]
 43. thắc mắc code interface
 44. Hỏi về định dạng DevExpress.XtraEditors.SpinEdit ?
 45. [Giúp đỡ] Tính tổng 1 cột trong Excel bằng C#
 46. Hỏi về CreateImageFromResources ?
 47. [Giúp đỡ] Cách tổ chức dữ liệu có hiệu suất cao nhất
 48. [HELP] Thêm dữ liệu trực tiếp trên gridview DevExpress
 49. [help] xin mọi người giúp đỡ!
 50. CAtch/handle (bắt) hành động copy-paste file thế nào?
 51. Lỗi không lưu đc dữ liệu trong sql server 2008
 52. Chỉ cho phép cột đầu tiên chỉnh sửa nội dung trên ô lưới gridview của devexpress ?
 53. Hỏi chút về regular expression!
 54. [18 +] Tool get link JAV cho máy tính | Chất lượng Full HD
 55. Cần giúp đỡ về socket trên C#
 56. Có thể thay đổi icon (hoặc image) lớn hơn kích thước 32x32 của nút BarButtonItem của devexpress ?
 57. Không đọc được XML từ trang mp3.zing.vn
 58. Hỏi về listview của Devexpress ?
 59. Cách sử dụng OpenFileDialog duyệt và chọn thư mục ?
 60. Không gỡ rối được ở mã C# ?
 61. cầu cứu anh chị
 62. Ô lưới listview1 ?
 63. Giup lam bai thi ly thuyet C# đề tiếng Anh
 64. Không đổi được từ nvarchar sang datetime
 65. Lấy dữ liệu từ GridLookUpEdit
 66. Tìm kiếm toàn văn
 67. Hỏi RadioButton của Devexpress ?
 68. xin code sha-1
 69. Download VS2010 1 link 4share.vn
 70. Chương trình quản lí phim
 71. [HELP] Lỗi Object reference not set to an instance of an object.
 72. [Help] Giúp đỡ về Xtrareport Devexpress C#
 73. Giúp em một số vấn đề về nạp chồng toán tử ???
 74. có thể gán LabelControl qua một form khác ?
 75. Hỏi về debug chương trình
 76. AutoFilterRow trong DevExpress HELP em với
 77. Tính trung bình 1 cột trong Datagridview gán cho textbox
 78. Xin code C# Quản lý khách sạn .
 79. Sữa trực tiếp trên gridcontrol
 80. Lam ơn giúp em phần Mượn Sách
 81. Hiển Thị dữ liệu trong bảng trên Datagridview
 82. Lỗi vượt quá giới hạn của textbox
 83. Anh e giúp lỗi kết nối c# vơi SQL sever với !!!
 84. Xin tài liệu winform vb
 85. Help me
 86. Mấy Anh vào xem giùm em cái QLTV
 87. Mội người giúp em vấn đề này với. Database SQL
 88. Hỏi code khi click button thì chuyển sang 1 trang web đã đặt sẵn link
 89. Hỏi cách tắt UAC bằng C#
 90. Hỏi về đóng gói winform
 91. Hỏi cách xác định 1 key registry có tồn tại hay không
 92. lấy thuộc tính treeview từ form khác
 93. Nhờ làm dùm đồ án c# (trả phí)
 94. Nhận làm bài tập, đồ án winform C#
 95. Devexpress chuyển sang máy khác bị lỗi. C#->Form
 96. Định dạng lại SQL
 97. [Lỗi] Error normalizing vertex bone weights. BoneWeightCollection does not contain any weighting values
 98. Giúp đỡ về kết nối SQL giữa máy tính và winform app
 99. Giúp kết nối CSDL
 100. Cho mình hỏi về hàm split
 101. [Help] Cần giúp đỡ về code suy diễn tiến.
 102. Lấy tên cột trên GridControl khi cột đó đang được Focused
 103. Hỏi !!! Đẩy dữ liệu vào combobox bằng code
 104. Thắc mắc về mô hình MVC trong C#
 105. hỗ trợ sửa lỗi phần mềm quản lý dạng Winform viết bằng C#
 106. [Source C#] - Mã nguồn Phần mềm Quản lý Ký túc xá đại học An Giang
 107. ai chỉ giúp e lập trình mạng socket với
 108. mn góp ý giúp e đoạn code này vs,help
 109. Sao lưu dữ liệu
 110. [Source C#] - Mã nguồn Phần mềm Quản lý Cửa hàng bán băng đĩa
 111. [Source C#] - Mã nguồn Phần mềm quản lý Thu tiền nước
 112. Các Pro ơi giúp e về phần report trong c# với..
 113. Lưu mẫu tin vào SQL Server ?
 114. Xin giúp đỡ về tạo sự kiện nhấn giữ phím Ctrl/Shift
 115. giúp em phần mềm tăng tốc download với c# với
 116. Hỏi ngu - So sánh giữa Indexing trong SQL Server và LINQ to Entity trong Entity Framework
 117. Cần trợ giúp việc đóng gói đồ án có CSDL Sqlsever dạng App.config
 118. Cần giúp đỡ về Tool tự động lấy tin
 119. cho e hỏi về kết nối access vs c# ???help
 120. cho e hỏi về kết nối access vs c# ???help
 121. sửa lỗi giúp e đoạn code nay
 122. cho e hỏi về datagridview 1 chút
 123. [Cần giúp đỡ] Ai HtmlAgilityPack vào giúp giải thích lỗi giùm mình với !
 124. Cho mình hỏi về SQL khi kết nối với windowform.
 125. Báo lối khi chèn mẫu tin có ngày vào SQL Server?
 126. Hỏi về liên kết access và C#
 127. Cách định dạng số điện thoại cho gridview và textedit của bộ Devexpress ?
 128. mọi người giúp e sửa 1 lỗi này với
 129. Lấy ID
 130. Không thấy công cụ seach toolbox trên Visual stdio 2010??
 131. Giúp đỡ về winform mô hình 3 lớp
 132. Cần giúp về phần mềm trên C#.
 133. Editor trên winform
 134. Khác nhau giữa ADO.net và winform
 135. cần người giúp về phần báo cáo
 136. Cho hỏi về nạp dữ liệu từ Excel
 137. ai có bài tập về lớp đối tượng c#cho e tham khảo với
 138. ai làm đồ án về c# mà cơ sở dữ liệu là access thì share cho e tham khảo với^^,đi đâu cũng thấy toàn kết nối bằng sql
 139. Hỏi] Tìm kiếm và báo cáo trong C#?
 140. Thiết lập thuộc tính cho file *.txt
 141. WinService và WinApp
 142. Tự biên tự diễn mọi người ạ
 143. Cho mình hỏi OfficeSkins của DevEx 13.1 nó nằm ở đâu
 144. Giúp đỡ project gửi mail.
 145. Chat và gửi file
 146. cho e xin code đăng nhập ,đăng xuất ,đổi mật khẩu bằng c#
 147. Lấy ID từ form đăng nhập
 148. chuyển con trỏ trong gridcontrol gridview DevExpress
 149. GridView khi di chuyển phím mũi tên và nạp lại cho các control ?
 150. Xuất report bằng dữ liệu của datagridview để in ra máy in nhiệt
 151. Thuật toán nén Huffman coding ảnh jpeg [C#]
 152. [Hỏi] lấy giá trị text từ Clipboard
 153. Hỏi về visual basic 6.0
 154. [Sự kiện AfterExpand và AfterSelect]
 155. lỗi ko chạy duoc viúal studio 2010
 156. [Help]. xử lý chuỗi.
 157. [Help]Liên kết treeview và combobox
 158. Help HOOK API như thế nào khi App chặn API
 159. hỏi về project c#
 160. Cần gia nhập một nhóm .net!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 161. Chèn giá trị vào ComboBox trong gridview
 162. Giúp đọc Project của Visual Studio 2013 bằng Visual Studio 2010
 163. Giáo dục
 164. Tập trung *******
 165. [Help Treeview thể hiện danh sách ổ đĩa và thư mục]
 166. thắc mắc cài đặt visual studio 2010
 167. Lưu đường dẩn ảnh xuống database
 168. Help !! Chèn cột vào gridview C#
 169. ai giúp mình Lỗi này với
 170. có ai làm đề tài quản lý nhà sách bằng c# k
 171. Mảng số nguyên rất lớn
 172. cần giúp đỡ về lỗi trong code chương trình quản lý cửa hàng thuốc
 173. Dấu <> có ý nghĩa gì???
 174. mấy anh giúp em cái này với, em mới học C# nên chưa rành
 175. Help !! Tạo bảng chấm công trong GridControl
 176. Help Đồ án chương trình quản lý cửa hàng thuốc
 177. Xin code connect 3g viettel
 178. tư vấn chọn đề tài c# giúp e
 179. [Hỏi] Hỏi về tìm kiếm trên datagridview?
 180. Làm thế nào insert vào database bằng cách sử dụng InsertCommand của SqlDataAdapter?
 181. [Hỏi] Nhập dữ liệu gridcontrol Devexpress
 182. [Help gấp] Liên kết hình ảnh trong C# winform
 183. Giúp tạo pattern(regex)
 184. Usercontrol trong c#
 185. Giúp đỡ
 186. [Hỏi] Code C# theo mô hinh MVC -Model -Controller-View
 187. Phần mềm tra từ điển Anh-Việt bằng C#
 188. Mọi Người Cho Em Hỏi Đây Là Lỗi Gì Với ?
 189. [Help] Xử lý Font
 190. Thay đổi màu dòng chẳn lẽ Gridcontrol Dev
 191. có ai zúp em làm cái BT lớn này với >_<
 192. giúp em bài tập này với viết bằng c#
 193. giải thích giúp e đoạn code này vs
 194. Giúp mình viết hàm tìm kiếm nhanh trên datagidview với! (Crtl+F)
 195. Cho mình hỏi về dựng 1 socket c# lấy dữ liệu của 1 trang web được không?
 196. [Hỏi] lấy dữ liệu từ 2 bảng sql đổ vào data gridview?
 197. hiển thị mảng trong VB
 198. Nhờ sửa code c#
 199. formatcells excel cho c# làm như thế nào
 200. Gán dữ liệu từ fle txt vào mảng 2 chiều
 201. Lỗi xuất excel
 202. lỗi does not contain a constructor that takes 0 arguments
 203. lỗi An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException'
 204. Sử dụng code định dạng và đặt tên cột cho GridView của Devexpress ?
 205. Giúp đỡ với về winform + csdl access
 206. Truy xuất tới hàm của 1 lớp
 207. Xin trợ giúp về gridcontrol của devexpress!
 208. các pro giúp về lập trình trên devexpress với !
 209. [Source Vb.Net] - Mã nguồn Quản Lý Ký Túc Xá Sinh Viên
 210. Thắc mắc form đăng nhập
 211. Đặt lịch cho app winform
 212. Help!!! Bạn nào làm giúp mình bài này với!
 213. Cân code phần mềm quản lý nhân sự cho trường dại học...
 214. mấy bạn giỏi c# Giúp mình bài này với..
 215. Cho mình hỏi về MD5 và RSA
 216. đặt static cho control
 217. Chỉnh màu chữ cho Date TiemPicker
 218. [Help] Viết chương trình máy tính điện tử C# Winform
 219. không thể hiển thị Database diagram sau khi kết nối csdl từ sql sang visual studio :(
 220. CHo hỏi cách tạo form lống form
 221. Cách dùng webservice
 222. Zoom ảnh trong picturebox
 223. Giúp đỡ về lấy link nhạc trực tiếp trên Mp3.zing.vn, Nhaccuatui.com
 224. [Hỏi] Lập trình C# form nhiều lớp!??
 225. Cần giúp đỡ về công cụ lập trình Windows Form Application
 226. [C#_Hỏi]_Thay đổi đường dẫn file khi đang chạy nó
 227. Vì sao có lỗi này? file XML
 228. [C# Winform]Ai Có thể giúp em tìm ra lỗi "Xếp Loại học không ạ" ?
 229. Lỗi ScrollBar của datagirdview
 230. hỏi cách tạo file ico cho winform
 231. Gặp vấn đề treo app khi phải xử lý lâu
 232. Hỏi về Trigger SQL
 233. Rắc rối: vị trí các cột trong DataGridView bị thay đổi
 234. Dispatcher.BeginInvoke chạy như thế nào khi đặt trong Thread.
 235. Mình không biết phải gửi bài này ở chỗ nào nên mang vào đây có gì Ad chuyển giùm mình nhé-Cần giúp về vẽ DFD cấp 0
 236. C# chương trình gửi tin nhắn qua LAN hoặc Internet
 237. Giúp tạo treeview
 238. help về timer trong c#
 239. Kiểu dữ liệu time trong sql sever 2005
 240. Nhờ giải thích code C# - lập trình calc (Máy tính bỏ túi)
 241. Lập trình máy tính bỏ túi - calc
 242. Giải đáp về Enabled button trong form?
 243. [Nhờ giải đáp] - Tự động lưu mã nguồn 1 trang web bằng C#
 244. Hỏi cách sử dụng Smart Thread Pool
 245. [Help] ai biết lỗi này là gì giúp mình với
 246. Help. Cách lấy link direct của fshare
 247. Vấn đề convert dữ liệu và thuộc tính truy cập của lớp
 248. Upload image lên host
 249. Caculator - Xử lí phép tính, máy tính bỏ túi
 250. Hỏi về toán tử like và if