PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 1. [HELP] biểu thức chính quy
 2. Thao tác Excel trong C#
 3. Devexpress 14.1.4 và patch [TESTED]
 4. thắc mắc code interface
 5. Hỏi về định dạng DevExpress.XtraEditors.SpinEdit ?
 6. [Giúp đỡ] Tính tổng 1 cột trong Excel bằng C#
 7. Hỏi về CreateImageFromResources ?
 8. [Giúp đỡ] Cách tổ chức dữ liệu có hiệu suất cao nhất
 9. [HELP] Thêm dữ liệu trực tiếp trên gridview DevExpress
 10. [help] xin mọi người giúp đỡ!
 11. CAtch/handle (bắt) hành động copy-paste file thế nào?
 12. Lỗi không lưu đc dữ liệu trong sql server 2008
 13. Chỉ cho phép cột đầu tiên chỉnh sửa nội dung trên ô lưới gridview của devexpress ?
 14. Hỏi chút về regular expression!
 15. [18 +] Tool get link JAV cho máy tính | Chất lượng Full HD
 16. Cần giúp đỡ về socket trên C#
 17. Có thể thay đổi icon (hoặc image) lớn hơn kích thước 32x32 của nút BarButtonItem của devexpress ?
 18. Không đọc được XML từ trang mp3.zing.vn
 19. Hỏi về listview của Devexpress ?
 20. Cách sử dụng OpenFileDialog duyệt và chọn thư mục ?
 21. Không gỡ rối được ở mã C# ?
 22. cầu cứu anh chị
 23. Ô lưới listview1 ?
 24. Giup lam bai thi ly thuyet C# đề tiếng Anh
 25. Không đổi được từ nvarchar sang datetime
 26. Lấy dữ liệu từ GridLookUpEdit
 27. Tìm kiếm toàn văn
 28. Hỏi RadioButton của Devexpress ?
 29. xin code sha-1
 30. Download VS2010 1 link 4share.vn
 31. Chương trình quản lí phim
 32. [HELP] Lỗi Object reference not set to an instance of an object.
 33. [Help] Giúp đỡ về Xtrareport Devexpress C#
 34. Giúp em một số vấn đề về nạp chồng toán tử ???
 35. có thể gán LabelControl qua một form khác ?
 36. Hỏi về debug chương trình
 37. AutoFilterRow trong DevExpress HELP em với
 38. Tính trung bình 1 cột trong Datagridview gán cho textbox
 39. Xin code C# Quản lý khách sạn .
 40. Sữa trực tiếp trên gridcontrol
 41. Lam ơn giúp em phần Mượn Sách
 42. Hiển Thị dữ liệu trong bảng trên Datagridview
 43. Lỗi vượt quá giới hạn của textbox
 44. Anh e giúp lỗi kết nối c# vơi SQL sever với !!!
 45. Xin tài liệu winform vb
 46. Help me
 47. Mấy Anh vào xem giùm em cái QLTV
 48. Mội người giúp em vấn đề này với. Database SQL
 49. Hỏi code khi click button thì chuyển sang 1 trang web đã đặt sẵn link
 50. Hỏi cách tắt UAC bằng C#
 51. Hỏi về đóng gói winform
 52. Hỏi cách xác định 1 key registry có tồn tại hay không
 53. lấy thuộc tính treeview từ form khác
 54. Nhờ làm dùm đồ án c# (trả phí)
 55. Nhận làm bài tập, đồ án winform C#
 56. Devexpress chuyển sang máy khác bị lỗi. C#->Form
 57. Định dạng lại SQL
 58. [Lỗi] Error normalizing vertex bone weights. BoneWeightCollection does not contain any weighting values
 59. Giúp đỡ về kết nối SQL giữa máy tính và winform app
 60. Giúp kết nối CSDL
 61. Cho mình hỏi về hàm split
 62. [Help] Cần giúp đỡ về code suy diễn tiến.
 63. Lấy tên cột trên GridControl khi cột đó đang được Focused
 64. Hỏi !!! Đẩy dữ liệu vào combobox bằng code
 65. Thắc mắc về mô hình MVC trong C#
 66. hỗ trợ sửa lỗi phần mềm quản lý dạng Winform viết bằng C#
 67. [Source C#] - Mã nguồn Phần mềm Quản lý Ký túc xá đại học An Giang
 68. ai chỉ giúp e lập trình mạng socket với
 69. mn góp ý giúp e đoạn code này vs,help
 70. Sao lưu dữ liệu
 71. [Source C#] - Mã nguồn Phần mềm Quản lý Cửa hàng bán băng đĩa
 72. [Source C#] - Mã nguồn Phần mềm quản lý Thu tiền nước
 73. Các Pro ơi giúp e về phần report trong c# với..
 74. Lưu mẫu tin vào SQL Server ?
 75. Xin giúp đỡ về tạo sự kiện nhấn giữ phím Ctrl/Shift
 76. giúp em phần mềm tăng tốc download với c# với
 77. Hỏi ngu - So sánh giữa Indexing trong SQL Server và LINQ to Entity trong Entity Framework
 78. Cần trợ giúp việc đóng gói đồ án có CSDL Sqlsever dạng App.config
 79. Cần giúp đỡ về Tool tự động lấy tin
 80. cho e hỏi về kết nối access vs c# ???help
 81. cho e hỏi về kết nối access vs c# ???help
 82. sửa lỗi giúp e đoạn code nay
 83. cho e hỏi về datagridview 1 chút
 84. [Cần giúp đỡ] Ai HtmlAgilityPack vào giúp giải thích lỗi giùm mình với !
 85. Cho mình hỏi về SQL khi kết nối với windowform.
 86. Báo lối khi chèn mẫu tin có ngày vào SQL Server?
 87. Hỏi về liên kết access và C#
 88. Cách định dạng số điện thoại cho gridview và textedit của bộ Devexpress ?
 89. mọi người giúp e sửa 1 lỗi này với
 90. Lấy ID
 91. Không thấy công cụ seach toolbox trên Visual stdio 2010??
 92. Giúp đỡ về winform mô hình 3 lớp
 93. Cần giúp về phần mềm trên C#.
 94. Editor trên winform
 95. Khác nhau giữa ADO.net và winform
 96. cần người giúp về phần báo cáo
 97. Cho hỏi về nạp dữ liệu từ Excel
 98. ai có bài tập về lớp đối tượng c#cho e tham khảo với
 99. ai làm đồ án về c# mà cơ sở dữ liệu là access thì share cho e tham khảo với^^,đi đâu cũng thấy toàn kết nối bằng sql
 100. Hỏi] Tìm kiếm và báo cáo trong C#?
 101. Thiết lập thuộc tính cho file *.txt
 102. WinService và WinApp
 103. Tự biên tự diễn mọi người ạ
 104. Cho mình hỏi OfficeSkins của DevEx 13.1 nó nằm ở đâu
 105. Giúp đỡ project gửi mail.
 106. Chat và gửi file
 107. cho e xin code đăng nhập ,đăng xuất ,đổi mật khẩu bằng c#
 108. Lấy ID từ form đăng nhập
 109. chuyển con trỏ trong gridcontrol gridview DevExpress
 110. GridView khi di chuyển phím mũi tên và nạp lại cho các control ?
 111. Xuất report bằng dữ liệu của datagridview để in ra máy in nhiệt
 112. Thuật toán nén Huffman coding ảnh jpeg [C#]
 113. [Hỏi] lấy giá trị text từ Clipboard
 114. Hỏi về visual basic 6.0
 115. [Sự kiện AfterExpand và AfterSelect]
 116. lỗi ko chạy duoc viúal studio 2010
 117. [Help]. xử lý chuỗi.
 118. [Help]Liên kết treeview và combobox
 119. Help HOOK API như thế nào khi App chặn API
 120. hỏi về project c#
 121. Cần gia nhập một nhóm .net!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 122. Chèn giá trị vào ComboBox trong gridview
 123. Giúp đọc Project của Visual Studio 2013 bằng Visual Studio 2010
 124. Giáo dục
 125. Tập trung *******
 126. [Help Treeview thể hiện danh sách ổ đĩa và thư mục]
 127. thắc mắc cài đặt visual studio 2010
 128. Lưu đường dẩn ảnh xuống database
 129. Help !! Chèn cột vào gridview C#
 130. ai giúp mình Lỗi này với
 131. có ai làm đề tài quản lý nhà sách bằng c# k
 132. Mảng số nguyên rất lớn
 133. cần giúp đỡ về lỗi trong code chương trình quản lý cửa hàng thuốc
 134. Dấu <> có ý nghĩa gì???
 135. mấy anh giúp em cái này với, em mới học C# nên chưa rành
 136. Help !! Tạo bảng chấm công trong GridControl
 137. Help Đồ án chương trình quản lý cửa hàng thuốc
 138. Xin code connect 3g viettel
 139. tư vấn chọn đề tài c# giúp e
 140. [Hỏi] Hỏi về tìm kiếm trên datagridview?
 141. Làm thế nào insert vào database bằng cách sử dụng InsertCommand của SqlDataAdapter?
 142. [Hỏi] Nhập dữ liệu gridcontrol Devexpress
 143. [Help gấp] Liên kết hình ảnh trong C# winform
 144. Giúp tạo pattern(regex)
 145. Usercontrol trong c#
 146. Giúp đỡ
 147. [Hỏi] Code C# theo mô hinh MVC -Model -Controller-View
 148. Phần mềm tra từ điển Anh-Việt bằng C#
 149. Mọi Người Cho Em Hỏi Đây Là Lỗi Gì Với ?
 150. [Help] Xử lý Font
 151. Thay đổi màu dòng chẳn lẽ Gridcontrol Dev
 152. có ai zúp em làm cái BT lớn này với >_<
 153. giúp em bài tập này với viết bằng c#
 154. giải thích giúp e đoạn code này vs
 155. Giúp mình viết hàm tìm kiếm nhanh trên datagidview với! (Crtl+F)
 156. Cho mình hỏi về dựng 1 socket c# lấy dữ liệu của 1 trang web được không?
 157. [Hỏi] lấy dữ liệu từ 2 bảng sql đổ vào data gridview?
 158. hiển thị mảng trong VB
 159. Nhờ sửa code c#
 160. formatcells excel cho c# làm như thế nào
 161. Gán dữ liệu từ fle txt vào mảng 2 chiều
 162. Lỗi xuất excel
 163. lỗi does not contain a constructor that takes 0 arguments
 164. lỗi An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException'
 165. Sử dụng code định dạng và đặt tên cột cho GridView của Devexpress ?
 166. Giúp đỡ với về winform + csdl access
 167. Truy xuất tới hàm của 1 lớp
 168. Xin trợ giúp về gridcontrol của devexpress!
 169. các pro giúp về lập trình trên devexpress với !
 170. [Source Vb.Net] - Mã nguồn Quản Lý Ký Túc Xá Sinh Viên
 171. Thắc mắc form đăng nhập
 172. Đặt lịch cho app winform
 173. Help!!! Bạn nào làm giúp mình bài này với!
 174. Cân code phần mềm quản lý nhân sự cho trường dại học...
 175. mấy bạn giỏi c# Giúp mình bài này với..
 176. Cho mình hỏi về MD5 và RSA
 177. đặt static cho control
 178. Chỉnh màu chữ cho Date TiemPicker
 179. [Help] Viết chương trình máy tính điện tử C# Winform
 180. không thể hiển thị Database diagram sau khi kết nối csdl từ sql sang visual studio :(
 181. CHo hỏi cách tạo form lống form
 182. Cách dùng webservice
 183. Zoom ảnh trong picturebox
 184. Giúp đỡ về lấy link nhạc trực tiếp trên Mp3.zing.vn, Nhaccuatui.com
 185. [Hỏi] Lập trình C# form nhiều lớp!??
 186. Cần giúp đỡ về công cụ lập trình Windows Form Application
 187. [C#_Hỏi]_Thay đổi đường dẫn file khi đang chạy nó
 188. Vì sao có lỗi này? file XML
 189. [C# Winform]Ai Có thể giúp em tìm ra lỗi "Xếp Loại học không ạ" ?
 190. Lỗi ScrollBar của datagirdview
 191. hỏi cách tạo file ico cho winform
 192. Gặp vấn đề treo app khi phải xử lý lâu
 193. Hỏi về Trigger SQL
 194. Rắc rối: vị trí các cột trong DataGridView bị thay đổi
 195. Dispatcher.BeginInvoke chạy như thế nào khi đặt trong Thread.
 196. Mình không biết phải gửi bài này ở chỗ nào nên mang vào đây có gì Ad chuyển giùm mình nhé-Cần giúp về vẽ DFD cấp 0
 197. C# chương trình gửi tin nhắn qua LAN hoặc Internet
 198. Giúp tạo treeview
 199. help về timer trong c#
 200. Kiểu dữ liệu time trong sql sever 2005
 201. Nhờ giải thích code C# - lập trình calc (Máy tính bỏ túi)
 202. Lập trình máy tính bỏ túi - calc
 203. Giải đáp về Enabled button trong form?
 204. [Nhờ giải đáp] - Tự động lưu mã nguồn 1 trang web bằng C#
 205. Hỏi cách sử dụng Smart Thread Pool
 206. [Help] ai biết lỗi này là gì giúp mình với
 207. Help. Cách lấy link direct của fshare
 208. Vấn đề convert dữ liệu và thuộc tính truy cập của lớp
 209. Upload image lên host
 210. Caculator - Xử lí phép tính, máy tính bỏ túi
 211. Hỏi về toán tử like và if
 212. HtmlAgilityPack get link và title
 213. ComboBoxEdit của Devexpress có thể lưu được 2 trường ?
 214. Làm tìm kiếm trong VB.Net với SQL
 215. Cách thức nạp dữ liệu từ SQL Server 2005 sang các control của DevExpre
 216. Xin tài liệu XNA cho người mới bắt đầu
 217. Chương trình con trong class
 218. [HELP] Thiết kế Database còn thiếu liên kết
 219. Cách upload file lên host
 220. LEFT JOIN trong SQL
 221. Giấu tin trong ảnh
 222. (XIN GIÚP ĐỠ)Cần hướng dẫn add google map vào winform. Tạo multi maker và GetRoute cho ứng dụng
 223. Thêm cột lúc select SQl
 224. Xin share đề án quản lý vật liệu xây dựng!!!!
 225. [help] lỗi không load được designer trong emulator windows phone 8
 226. Vấn đề bộ nhớ trong c#
 227. Vấn đề ********** bộ nhớ trong c#
 228. ********** bộ nhớ trong c#
 229. C# tìm kiếm trong rich textbox
 230. Giúp em giải quyết bài tập winform này với!
 231. [help] đưa 1 giá trị trong record ra form
 232. Help em sữa cái report với
 233. Làm thế nào để mở 1 file .doc trên server (winform)
 234. Hỏi khi mở file *.sln thủ tục nào được chạy ở chế độ thiết kế ?
 235. nhờ các pro giúp đỡ về sin, cos trong C#
 236. thuật toán phát hiện shot video
 237. Gửi Fax bằng máy tính (File .doc; .pdf...)
 238. [Help] Vòng đời của form
 239. Hỏi về pPhương thức Equals, Contains và kiểu LinkedList ?
 240. Nhận lập trình phần mềm quản ******* visual studio và sql server
 241. Truy xuất registry trong C#
 242. [Help] Truy xuất thông tin về thư mục và ổ đĩa C# winform
 243. Thắc mắc về combobox
 244. lỗi hàm Drawline
 245. Login và kết nối c# với SQl
 246. [Share] Demo Import file Excel vào datagridview cho những bạn nào cần
 247. Lấy source html của page
 248. xin hướng dẫn đóng gói phần mềm
 249. PTTK Hệ thống
 250. Xin code tìm kiếm bằng textbox trong winform