PDA

View Full Version : C# & WinformTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 1. Lấy lại mặc định Menu Build trong VS 2005 ?
 2. [Khẩn cấp] Giúp mình hướng dẫn xây dựng công cụ theo phương pháp maximum matching
 3. [Share Code] Code giúp làm máy tính đơn giản
 4. Hỏi về chọn khóa chính trong 1 bảng
 5. Lấy số Imel SIM điện thoại với C# ?
 6. [Help]Mình cần xin và gợi ý cài đặt source code Thuật toán Maximum Matching
 7. Hướng dẫn xây dựng form từ điển xậy dựng từ bảng băm c#
 8. Hướng dẫn viết chương trình liên tục thông báo lên màn hình
 9. Help xin code phần mềm tách từ tiếng việt
 10. Lấy danh sách USB giả cổng COM ?
 11. Cách xây dựng pattern cho Regex
 12. parse từ DOM -> XML trong c#
 13. Cần giúp đỡ về store cho crystal report!!
 14. Hép mi :((( Đồ Án Quản lý nhà sách Lập trình C#
 15. [Thảo luận] Vấn đề tự động xóa tài khoản đã đăng kí nhưng chưa kích hoạt sau 7 ngày
 16. Xin tài liệu về Ontology
 17. Viết trigger nhân 2 colum ở 2 table trong sql!
 18. Lưu lịch sử giao dịch C# SQL
 19. Trong Devexpress các bạn có biết control này tên gì ?
 20. Cách thiết lập giấy in bill cho report devexpress ?
 21. [hỏi] code đếm dữ liệu mạng ??
 22. Dùng Usercontrol
 23. chuyển code C#2008 sang C#2005 co dạng DataClass ?
 24. Lỗi trong session
 25. Cách đăng ký flash cho C#2005 ?
 26. Tính trung bình, kiểm tra điều kiện trong crystal report c# !!!
 27. Thay đổi màu cữa sổ khi windows đổi background trên windows 7,8,10
 28. Xử lý phần giới tính
 29. cần hướng dẫn về httwebprequest và javascript
 30. Hướng dẫn em hiễn thị thông tin trong CSDL lên form với
 31. Load dữ liệu theo điều kiện
 32. Ai giúp mình cái này với???
 33. Xin code game lật hình!
 34. sử dụng labelControl1 và canh chữ ở giữa ?
 35. Lỗi DataTable
 36. Đưa thông tin sản phẩm vào giỏ hàng
 37. Sửa lỗi database SQL Server ?
 38. Hướng dẫn đặt khóa chính khóa ngoại cho 2 bảng
 39. Hỏi đôi chút về list và gridview
 40. Thiết kế XtraReport A5 đứng - Đưa giấy vào in ngang
 41. Hỏi về XNA Game????
 42. làm mất user control khi đăng nhập thành công
 43. Khai báo mảng có kiểu màu ?
 44. Sql Server: Thứ tự thực hiện các CONDITION trong Query
 45. Cách lưu đồng hồ hệ thống giữa client và server ?
 46. ConnectionTimeout trong chương trình C# kết nối tới sql
 47. DataBase SQL tự động xóa sạch
 48. Ghi dữ liệu từ datagridview ra file text VB.Net
 49. Tra Cứu Hàm Trong Ngôn Ngữ Lập Trình
 50. Nhờ vả thêm sửa xóa
 51. C# có hàm chuẩn tìm chuổi con có trong chuổi cha ?
 52. Kết nối winform đến sql qua internet?
 53. Hỏi thêm chuyển code C#2008 sang C#2005 có Dictionary ?
 54. Cần tài liệu thuật toán support vector machine
 55. tìm hiểu giải thuật di truyền và ứng dụng sắp xếp thời khóa biểu tẹ động
 56. C# đọc file images .DGN
 57. Tô màu chữ trong girdview ?
 58. Hỏi về form About ?
 59. Bộ video How to program in C# cực hay dễ hiểu
 60. Tìm nhanh thông tin trên gridview của devexpress ?
 61. [HỎI] Hỏi cho phép khởi động cùng win khi cài đặt chương trình
 62. Isolated Storage và Secondary Tile trong Windows Phone 8.1 C#
 63. Có thể việt hóa các nút của xtraMessageBox của devexpress ?
 64. Gọi sự kiện của control nào trên gridcontrol
 65. Giúp đỡ chuyển code radix sort từ C++ sang C#
 66. [Nhờ vả] Gencode view trong MS Access bằng C#
 67. Trao đổi dữ liệu giữa nhiều form cho cả 2 chiều đi và về trong C# ?
 68. [Nhờ]Các bác giúp em code thuật toán naive bayes với ạ.(có hậu tạ)
 69. Lấy truy que ry trong EF
 70. Nên dùng Date hay int
 71. WPF hỏi mấy bác về "Handwriting recognization"
 72. In crytal report rất chậm
 73. Chuyển code C#2008 sang C#2005 ?
 74. [Share Code] Tặng các bạn một custom FormBorderstyle để đổi gió cho ứng dụng.
 75. vị trí ảnh icon trong button của devexpress ?
 76. Hỏi về thư viện Devexpress ?
 77. Tổng tiền trong C#
 78. Khai báo kiểu của ô cho gridview of devexpress ?
 79. SQL Services của SQL Server không chạy được
 80. Xtrareport - Hết trang, một dòng nằm trên 2 trang
 81. Gán textbox bằng select top 1
 82. Lấy ngày giờ trên entity C#
 83. Hướng dẫn làm biểu đồ Chart trong Windows Form C#
 84. Mọi ng giúp mình về làm crystal report trong window C##
 85. Cần ai rành về C# giúp đỡ với cái phần mềm của mình.
 86. Crystal Reports vs2008 nâng lên vs2013 (64bit) không chạy được
 87. Nhận làm đồ án +phần mềm cho sinh viên và doanh nghiệp mô hình vừa và nhỏ
 88. tim kiếm dữ liệu trong dataTable
 89. chèn âm thanh vào 1 lần clik chuột như kiểu bắng súng
 90. Tham khảo ý kiến anh em để dịch sách :)
 91. Kiểu nhập tiền tệ
 92. cần giúp xác định tọa độ x,y random
 93. Giao diện wiform
 94. Lấy dữ liêu tu CSDL để tính.
 95. Load dữ liệu lên gridView
 96. lỗi insert vào CSDL
 97. Lấy dữ liệu từ nhiều bảng bằng entity framework
 98. [Giúp đỡ] Nhờ mọi người giúp mình thuật toán này với
 99. Phần mềm tạo mã vạch
 100. [Hỏi] Lỗi khi kết nối prolog với c#
 101. Giúp code visual basic
 102. Huong dan tao giao dien voi Devexpress
 103. [SQL- LinQ] Thêm xóa sửa dữ liệu với Linq to SQL
 104. Video Kết nối cơ sở dữ liệu với LinQ to SQL (Sưu tầm)
 105. Hiện n lần một mẫu tin theo hàng ngang và dọc XtraReport
 106. lỗi form
 107. So sánh ngày tháng năm
 108. Lấy dữ liệu trong khoảng thời gian
 109. file app.config
 110. các bác cho e hỏi về vấn đề dữ liệu giữa 2 form
 111. thay đổi chiều cao thanh tiêu đề gấp đôi của girdview devexpress ?
 112. lỗi CrystalReport
 113. lỗi CrystalReport
 114. Đồ án quản lý học sinh C# + báo cáo + database
 115. Chèn tất cả các dòng tren GridView vào CSDL
 116. Khi co giản kích thước GroupControl của Devexpress ?
 117. Định dạng cột GridView của devexpress theo giờ ?
 118. Mong các bạn hướng dẫn! Visual Studio
 119. Thuat toan floy
 120. Xin code đồ án Xử lí ảnh !!
 121. Hỏi: Tiến trình gọi đến các control của form C#
 122. [Help] Ngắt client
 123. Nhờ giúp về lổi dử liệu khi so sánh listbox
 124. Đóng Gói sản phẩm C# + Access
 125. Xin code phần mềm quản lí nhà sách
 126. báo lỗi error converting data type varchar to numeric
 127. Thắc mắc về winform ?
 128. Hướng dẫn em lưu lại list bài hát hoặc video trong SQL
 129. Cần giúp đỡ đăng nhập tự động trên web bằng htmlagilitypack
 130. Giúp dùm : Lấy thông tin từ file .txt vào winform
 131. Help me..!! Đọc tin nhắn của ANDROID thông qua cabe USB
 132. Share - Việt hóa DevExpress
 133. các bác cho e hỏi về up file lên ftp server với ?
 134. Lỗi khi debug Winform DevExpress
 135. Không lấy được giá trị listbox C#! HELP
 136. Hỏi về bắt sự kiện double keys press
 137. các bác giúp e cái này vs
 138. m.n lam giup bt C# nay vs
 139. Cần giải gấp bài tập C#.
 140. Kiểm tra trạng thái tiến trình trong win bằng C#
 141. [Gấp]Lỗi không thể add references trong c 2010
 142. VS 2010 rắc rối!?
 143. hướng dẫn em mở file c 2013
 144. Thắc mắc về hàm load dữ liệu lên datagridview trong mô hình 3 tầng
 145. [Hỏi] Gọi hàm trong class khác ???
 146. Help...Cài đặt Xamarin và cấu hình visual studio để lập trinh iOS
 147. Giúp Download upload file lên ftp server
 148. Lấy địa chỉ IP trang web bằng c# - donbadao.blogspot.com
 149. Ngày tháng năm trong C#
 150. Xin chia sẽ với mọi người về WPF
 151. Cách chia ma trận ảnh thành các khối
 152. Lỗi "Input string was not in a correct format" trong c#
 153. Xin hỏi về lỗi 1222 trong sql server
 154. [help] Xin code qẩn lý gia phả
 155. [Help] Hướng dẫn chỉnh text align trong XRRichText của XtraReport C#???
 156. do an
 157. hỏi về devexpress
 158. Double_Click trong UserControl ?
 159. Nút Đóng cho UserControl ?
 160. Set quyền admin và user cho form
 161. Chứng chỉ MCPD của Microsoft
 162. Hiện form mới khi click vào một ô trong datagridview
 163. Goi file word
 164. Giúp Tính tổng 1 cột của listview
 165. Chèn ảnh vảo form
 166. C# cách dùng local database
 167. Hỏi về các lỗi Crash chương trình !
 168. Xác định tọa độ
 169. em cần giúp về xử lý ảnh
 170. Xin 1 solution về aes 128 chạy trên winform
 171. [Help]Lỗi font khi load dữ liệu từ oracle lên gridview
 172. làm mờ form
 173. Giới hạn nhập điểm trong winform
 174. Lưu ảnh vào SQL sever ?
 175. ẩn pictureBox trong form
 176. Cần các bác giỏi lập trình game tư vấn
 177. giúp đỡ mình về Nhập Ma trận kề có trọng số trong winform
 178. Hẹn thời gian
 179. xin giúp đỡ về sql server
 180. cách lấy tọa độ
 181. Giúp giùm : code cho Tính tổng button
 182. Xin các anh em chỉ cách sửa lỗi này của VStudio 2010
 183. Giúp mình tạo kết nối client server và xử lý dữ liệu với
 184. Xóa và khôi phục xóa với Stores Procedures ?
 185. Help!!! 1 form load 2 camera, chụp và lưu lại hình ảnh
 186. Giúp dùm : Tạo mesage box khi nhấn vào calculate button
 187. Giúp e gỡ lỗi gấp
 188. UPDATE từ Winform vô sql
 189. Kiểm tra sự thay đổi dữ liệu trên form?
 190. lỗi không truy xuất được sql
 191. Em là người mới học lập trình c
 192. cap nhat gia trị
 193. Help em nút Save trong C# Windows Form với.
 194. Ý tưởng phần mềm quản lý thiết bị nhà máy CMMS
 195. [Access]giúp vể câu lệnh hiển thị điểm học sinh theo môn
 196. Xử lý panel trong c#
 197. Classes và objects trong c#
 198. C#: Nên sử dụng using hay viết trực tiếp một DLL
 199. Timer trong c#
 200. Cho mình hỏi về câu lệnh conect đến máy chủ server thông qua ip
 201. Các bạn giúp mình về vấn đề không cho con trỏ nháy trong textbox
 202. Báo lỗi Unable to find manifest signing certificate in the certificate store ?
 203. Hỏi về vấn đề kết nối C# với 2 địa chỉ IP trên SQL
 204. Mất smart tags
 205. Ai làm giúp em bài này vs
 206. Bộ VIDEO tự học ngôn ngữ C# cơ bản.
 207. game qua song
 208. hinh thay tu va con quy
 209. thiết kế form
 210. Xin giúp đỡ Bài tập
 211. tách số trong chuỗi c#
 212. Lấy giá nhập của 3 lần nhập gần nhất
 213. Chen hinh anh len form
 214. Giúp em thiết kế mô hình csdl quan hệ quản lí đầu tư xây dựng với!
 215. cần sự giúp đỡ GroupSession in CrytalReport
 216. Help - Lỗi khi Insert, Update, Delete trong SQLite
 217. a/chị cho e hỏi về lỗi chạy file patch của devexpress v14.1.6
 218. Mọi người giúp mình listview với!!!!!!!!!!!!
 219. Cho em hỏi trong c# có hỗ trợ thư viện Giờ:Phút:Giây không ạ
 220. Ai Giúp Em Với Visual Studio 2013 :(
 221. Hỏi về Bindind...
 222. đề tài c#
 223. xin giúp đỡ về so sánh 2 file word hoặc excel
 224. Giúp em sửa lỗi: SelectCommand.Connection property has not been initialized. trong C#
 225. Giúp em viết ma trận , ôn luyện C#.
 226. Làm sao sửa sql2008 trực tiếp trên visual 2008
 227. Tính tổng dãy gồm n phần tử (C#)
 228. Nhờ bạn code dùm cái app nhỏ mình xin hậu tạ cái card dt :D
 229. xin code về mở Excel và Word bằng C#
 230. Game do hoa
 231. Đồ họa
 232. [Help] Import excel lên datagridview.
 233. UML - vẽ biểu đồ USE CASE quản lý tài sản
 234. Vì sao nên tránh viết sql trong ứng dụng
 235. Đăng ký thư viện dll bị báo lỗi ?
 236. [Help] Lấy đường dẫn trong C#.
 237. Bài tập lập trình hướng đối tượng Help me!
 238. Tài liệu windows form c#
 239. Làm phần mềm đặt lịch
 240. Cao Thủ đầu chảy mủ lập trình vào giúp em phát
 241. [HELP] Cách reload from ở 1 user control.
 242. Hỏi về Bài tập lớn C#
 243. help giúp đỡ form đèn giao thông
 244. GridView của DEV trong sự kiện CellValueChanging
 245. Mình muốn làm 1 cái tool như thế này bạn nào hướng dẫn sơ qua mình với
 246. Giúp em bài form
 247. Xin code quản lý bán hàng có quản lý doanh thu dựa trên khách hàng bằng C#
 248. Giúp mình code
 249. Kết nối SQL bằng file app.config ?
 250. Hỏi về việc truyền dữ liệu 2 form