Follow us on...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube

Flashsale Mua Sắm Trực Tuyến Giảm Giá

Tường thuật ra mắt Zenfone 5 tại Việt Nam

Cài đặt thảo luận về Windows 10 ở Vn-Zoom
Khuyến Mại FlashSale

Vn-Zoom phiên bản beta

Kích hoạt Windows , Office miễn phí

No Recent Activity

8 Thông điệp từ người viếng thăm

 1. View Conversation
  bạn giứp mình actvie win 8 với...mình viết gần cái bạn win 7 ban vua gọi ấy
 2. tuong ai! Anh dep day
 3. View Conversation
  Chào bạn,

  Hiện tại UploadFile.vn đang có chương trình tặng tài khoản VIP thời hạn 1 năm cho thành viên tích cực trên các diễn đàn, và bạn có trong danh sách được tặng đợt này, để nhận thông tin tài khoản VIP bạn cung cấp thông tin tên đăng nhập của bạn tại http://uploadfile.vn đến email vip@uploadfile.vn. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản thì bạn đăng ký tại đây: http://uploadfile.vn/register.html.

  Sau khi nhận được thông tin của bạn chúng tôi sẽ chuyển tài khoản của bạn từ Free sang VIP trong vòng 24h.

  Cảm ơn bạn.
 4. Bạn chạy hijackthis một lần nữa, xong tìm những cái mà mình đánh dấu dưới đây, chọn nó rồi nhấn Fix checked, xong khởi động máy lại, vào safemode, chạy Hijackthis tiếp. Dò lại một lần nữa xem có cái nào còn sót thì đánh dấu, fix tiếp, không thì thôi. Bạn làm thử đi rồi cho mình biết kết quả.

  Running processes:
  C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe
  C:\Windows\Crystal Skin Pack\UberIcon\UberIcon.exe
  C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
  C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
  C:\Program Files (x86)\bin\game.exe
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_ 3_300_268_ActiveX.exe
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10005’&barid={31123E15-DB01-11E1-B9D1-4CEB425AA432}
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com/?crg=3.1010000.10005’&barid={31123E15-DB01-11E1-B9D1-4CEB425AA432}

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {62d40876-df18-411f-9d34-a9dd7a197bc5} - (no file)
  O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
  O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
  O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O2 - BHO: Microsoft SPFS Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL
  O3 - Toolbar: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
  O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
  O4 - HKCU\..\Run: [UniKey] C:\Program Files\UniKey\UniKeyNT.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
  O4 - Global Startup: UberIcon.lnk = C:\Windows\Crystal Skin Pack\UberIcon\UberIcon.exe
  O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IEExt.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\ONBttnIE.dll/105
  O9 - Extra button: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
  O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{65FA6DDA-E75C-42B5-8363-E0A35FAF4C64}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4
  O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL
  O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
  O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
  O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpda teService.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
  O23 - Service: Avira FireWall (AntiVirFirewallService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avfwsvc.exe
  O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
  O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
  O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe (file missing)
  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2012\TuneUpUtilitiesService64.exe
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
  O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
  O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  --
  End of file - 7884 bytes
 5. http://www.youtube.com/watch?v=gSzOo2W0qRM
  đó bạn
 6. Beach head 2002 trong chữ kí của bạn có thể chơi trên windows 7 được không
 7. View Conversation
  cho mình hỏi pass của file ghost trong link này bạn gửi là j vậy
  http://up.4share.vn/d/5f6d6f68666e696c
 8. View Conversation
  Hiện nay up365.vn đã open beta, mời quý khách vào đăng ký thành viên để nhận món quà nho nhỏ từ BQT là PM Karaoke VOL 41 trên điện thoại di động rất tiện lợi và hiệu quả tại đâyĐặc biệt, các bạn có thể sử dụng Tài khoản facebook để đăng nhập và post thông tin về shop của mình trên trang facebook.com Các bạn còn chơi thỏa thích với hơn 15,000 game miễn phí mới lạ, hấp dẫn tại GAME365.vn
Bạn đang xem lời nhắn [1->8] trên tổng số 8 của trang cá nhân này.
Về vichienthang

Thông tin cơ bản

Về vichienthang
Giới tính:
Nam
Quốc gia:
Mỹ


Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
773
Bài viết trên ngày
0,27
Thông điệp từ người viếng thăm
Tổng số thông điệp
8
Thông điệp gần nhất
12-11-2013 23:13
Số lần cảm ơn
Số lần cảm ơn
264
 • Điểm: 1.024/156 bài viết
Thông tin chung
Lần cuối
24-05-2018 21:00
Tham gia
11-09-2010

3 Bạn bè

 1. levaw  Hiện đang có mặt

  Rìu Vàng Đôi

  levaw
 2. motlanvamaimai  Hiện đang vắng mặt

  Huyền thoại [V-Z]

  • Send a message via ICQ to motlanvamaimai
  • Send a message via AIM to motlanvamaimai
  • Send a message via Yahoo to motlanvamaimai
  motlanvamaimai
 3. PeMit#1  Hiện đang vắng mặt

  Administrators
  Người sáng lập vn-zoom.com

  PeMit#1
Showing Friends 1 to 3 of 3
 
Tường thuật ra mắt Zenfone 5